Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Henricus (Berns) Berents

Expand Messages
 • Ben Nieuwhof
  Ik ben op zoek naar de herkomst van mijn stamvader Henricus (Berns) Berents. Berns is het patroniem zoals in Steggerda voorkomt in de DTB van de R.K. Parochie
  Message 1 of 2 , Dec 4, 2002
   Ik ben op zoek naar de herkomst van mijn stamvader Henricus (Berns) Berents.
   Berns is het patroniem zoals in Steggerda voorkomt in de DTB van de R.K.
   Parochie aldaar.
   Zijn geboorteplaats en datum is onbekend. Ook de datum en plaats van zijn
   huwelijk met Catharina Gerrits is niet bekend. Het kan zijn dat ik zijn
   herkomst in Duitsland moet zoeken, hij was per slot van rekening wever. Het
   zou ook kunnen zijn dat hij Catharina op de boerderij van haar familie in
   Boyl heeft leren kennen en in de buurtschap is blijven hangen. Allemaal
   gissingen die ik nog niet kan bevestigen. Ook merkwaardig is de naam Nijhof
   (die in Zwolle later door een ambtelijke vergissing in Nieuwhof is
   gewijzigd) waarvan ik de herkomst niet kan verklaren. Nijhofs zijn er niet
   veel in Friesland. In Overijssel heb ik gezocht in Steenwijk en omgeving
   maar ook daar zijn de uitkomsten tot nu toe negatief.
   Van de kinderen is Bernardus Hendriks in Steggerda als soldaat in het
   garnizoen in Maastricht getrouwd met Altjen Hendriks uit Vinkega
   (24/08/1773). Joannes Hendriks mogelijk op 09/01/1780 met Geertjen Aarends
   in Steggerda. Verder vond ik Grietje Hendriks(Oldeholtpade) 28/10/1781 met
   Anthony Jans uit dezelfde plaats. Alle huwelijken RK in Steggerda.
   Aangenomen familienamen:
   Lucas Hendriks werd Nijhof (Zwolle)
   Jacob Hendriks werd Hof (Steggerda)
   Geertjen Hendriks werd Wapse (Noordwolde)
   Andries Hendriks werd Koopman (Oldeholtpade)
   Jan Hendriks werd Scheper (Steggerda)
   Geert Hendriks werd Moerman (Wolvega)

   Gedeeltelijke Stamboom:

   2 Henricus (Berns) Berents, Door Lucas Hendriks in Zwolle opgegeven als
   zijnde Hinderik Nijhof, geboren onbekend -, overleden Steggerdersloot 18
   september 1781, beroep Wever (Bron: Zwolle register voor alle huizen,
   Wijk voor de Sassenpoort 163, blz 109-110)id. vlgs Quotisatiekohier 1749
   ,
   als minvermogend opgegeven 2 volw + 3 kinderen., trouwt onbekend ca 1746
   3 Catharina (Trijntie of Trijntje) Gerrits, geboren december 1724,
   gedoopt Overburen december 1724, dh Margaretha Gerrits, overleden
   Steggerda 17 mei 1774, vader Gerardus Lucas (#6), moeder Gertrudis
   (Geertje) Anders (#7)
   Kinderen

   a. Bernardus Hendriks, geboren Steggerdersloot -, gedoopt Steggerda 3
   februari 1747, p Gerrit Lucas mv
   b. Gerrit Hendriks, geboren Steggerdersloot -, gedoopt Steggerda 11
   juli 1748, p Lucas Gerrits
   c. Joannes Hendriks, geboren Steggerdersloot -, gedoopt Overburen in
   huis 19 februari 1750, p Joan Harms
   d. Andreas Hendriks, geboren Steggerdersloot -, gedoopt Steggerda 19
   april 1752, p Andries Gerrits mb
   e. Jacobus Hendriks, geboren Steggerdersloot -, gedoopt Steggerda 30
   juli 1754, p Lucas Gerrits
   f. Lucas (Hendriks) Nijhof (#1)
   g. Gertrudis Hendriks, geboren Steggerdersloot -, gedoopt Steggerda 1
   december 1759, dh Aldjen Gerrits
   h. Elisabeth Hendriks, geboren Steggerdersloot -, gedoopt Steggerda 21
   april 1763, dh Grietjen Gerrits

   Generatie III

   6 Gerardus Lucas, gedoopt < - -1693, trouwt Steggerda -
   7 Gertrudis (Geertje) Anders, gedoopt < - -1693, vader ...... Andries
   (#14)
   Kinderen

   a. Margaretha Gerrits, gedoopt Steggerda 14 januari 1711, dh ....entje
   Andries
   b. Lucas Gerrits, gedoopt Steggerda 16 januari 1714, Jochim Petrus
   c. Alberta Gerrits, gedoopt Overburen 1 november 1714, dh Meins
   Andries
   d. Lucas Gerrits, gedoopt Overburen in huis 18 maart 1717, Jacobus
   Andris mb
   e. Alegonda Gerrits, gedoopt Overburen 2 april 1718, dh Meinodora
   Andries
   f. Andreas Gerrits, gedoopt Steggerda in huis 31 maart 1723, p
   Laurentius Anders
   g. Catharina (Trijntie of Trijntje) Gerrits (#3)

   Generatie IV

   14 ...... Andries, geboren < - -1675
   Kinderen

   a. Gertrudis (Geertje) Anders (#7)
   b. Jacobus Andries, geboren < - -1700
   c. Meinodora Andries, geboren < - -1700
   d. Laurentius Andries, geboren < - -1700

   Is er iemand die aansluiting vindt bij deze gegevens?

   Ik spreek nederlands en engels maar helaas geen fries (alhoewel lezen gaat)

   Ben Nieuwhof
   e.mail: b.j.nieuwhof@...
  • Joris Jan de Vries
   Beste Ben, In jouw vraag poneer je de volgende stelling: Het kan zijn dat ik zijn herkomst in Duitsland moet zoeken, hij was per slot van rekening wever .
   Message 2 of 2 , Dec 9, 2002
    Beste Ben,


    In jouw vraag poneer je de volgende stelling: ''Het kan zijn dat ik zijn herkomst in Duitsland moet zoeken, hij was per slot van rekening wever". Kan jij deze stelling onderbouwen.

    Daarnaast verwijs jij in de gedeeltelijke stamboom naar de vermelding van Hendrik Berents in de quotisatiecohiers van 1749. Bij een statische analyse van de in deze cohiers vermelde data blijkt een significante relatie tussen het patroniem ''Berents" (gestandaardiseerd tot Berends) en het beroep van ''wever c.q. linnenwever''. In de volgende tabel zijn de gevonden vermeldingen weergegeven.

    VOORNAAM PATRONIEM GESTANDAARDISEERD PLAATS OMSCHRIJVING VOLW KIND BRON FOLIO
    Anne Berents Berends, Anne Langezwaag linnenwever 2 1 Opsterland 145
    Berent Berents Berends, Berend Blesdijke wever 3 2 Weststellingwerf 53v
    Berent Berents Berends, Berend Kerkburen sobere wever 3 2 Kollumerland 47
    Gerrit Berents Berends, Gerrit Elsloo linnenwever 2 1 Ooststellingwerf 31
    Harmen Berents Berends, Harmen Duurswoude linnenwever 3 2 Opsterland 55
    Hendrik Berents Berends, Hendrik Steggerda wever 2 3 Weststellingwerf 48v
    wed. Jan Berents Berends, Jan Anjum wevers weduwe 2 1 Oostdongersdeel 13
    Jan Berents Berends, Jan Donkerbroek wever 2 4 Ooststellingwerf 22
    Bron: Quotisatiecohier 1749

    Ook heb ik in de doopklapper op vadersnaam: DTB 781 van de RK parochie Steggerda (1711-1815 blad 5) de vemelding gevonden van de doop van Catharina, op 29 mei 1774 (dh Geertje Hendriks), als dochter van Bernd Hendriks en Aaltje Hendriks.

    Voor het vinden van een relatie met de achternaam Nijhof is er mogelijk een link te leggen met een buurtschap of erf in Duitsland (mogelijk Westfalen), analoog aan jouw eerder gemeorerde aanname. De familienaam van mij grootmoeder Agnes Nibbering is namelijk afgeleid van duitse wevers van het erf ''tot de Nijtberg hof'' in de directe nabijheid van de plaats Bentheim (Westfalen), vlak over de grens bij Oldenzaal.

    Verder wil ik je de wijzen op de vermeldingen in het trouwregister van de Rk parochie Steggerda (DTB 781 (1714-1812)). Bij het zoeken op het patroniem ''Berns'' vond ik 4 bevestigingen van een huwelijk (3 keer een bruid en 1 keer een bruidegom), met een relatie tot de plaats van afkomst van de bruid in Westfalen (3 van de 4) en het beroep wever (2 van de 3). De drie bruiden zijn alle drie afkomstig van Oosterwolde. Speciale aandacht vraag ik voor de dubbele vermelding van de bevestiging van het huwelijk van Johannes Hendrikcks, afkomstig van Westfalen. Dit in de relatie tot de naam van de derde zoon van Henricus (Berns) Berents, n.l. Joannes Hendriks (datum doop 19 februari 1750). In de volgende tabel zijn de gevonden vermeldingen weergegeven.

    NAAM BRUIDEGOM NAAM BRUID DAT.BEV.HUW. AFK.PLTS.BG AFK.PLTS.BR BEROEP BG
    Johannes Hendricks Elkje Berns 19 januari 1723 Sloot(Westfalen) Oosterwolde
    Bernardus Berns Lutgardis Anders 18 februari 1724 Oosterwolde Jonkersland wever
    Gerardus Beekman Alegonda Berns 1 mei 1725 Nykirchen(Wfalen) Oosterwolde
    Johannes Hendricks Margaretha Berns 19 november 1730 Westfalen Oosterwolde wever
    Bron: Trouwregister RK parochie Steggerda

    Tot slot wil ik je wijzen op een mogelijke overeenkomst in personen tussen Gertrudis (Geertje) Anders, de moeder van Catharina Gerrits, en Geertje Andris, de zuster van de in bovenstaande tabel vemelde bruid (2 de regel) Lutgardis Anders (geboren rond 1700).


    Met vriendelijk groeten,


    Milarepa
    Herman Evers
    Joris Jan de Vries

    e-mail: milarepa@...
    http://home.wxs.nl/~milarepa/


    [Non-text portions of this message have been removed]
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.