Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

DTB en BS Nijholt

Expand Messages
 • Hinke Woudt
  Voor de Nijholt belangstellenden, DTB 306c RK ~ Balk Liekele Harmens X Sjoukje Iedes Wouden 21-01-1798 Harmanus Wouden 27-12-1799 Michael (NB Michael bij
  Message 1 of 8 , Dec 4, 2002
   Voor de Nijholt belangstellenden,

   DTB 306c RK ~ Balk
   Liekele Harmens X Sjoukje Iedes
   Wouden 21-01-1798 Harmanus
   Wouden 27-12-1799 Michael (NB Michael bij overl. Machiel)
   Nijega 12-05-1802 Joannes
   Oudega 20-09-1804 Sjoerd

   DTB 223b RK ~de Heide
   Licle Hermens X Sjouk Ides
   Ide 07-06-1794 get. Bruen Ydes
   Vogeltjen 23-04-1796 get. Jeltje Herms
   Wiebe 01-12-1809 get. Teye Cobus
   Bruen 16-03-1812 get. Gerrit Ydes


   Marijke Nijholt, bijna 9 maanden, geb. Sint Nic., zonder bedrijf wonende te
   Sint Nic., dr.v. Yde Hessels Nijholt en Marijke Willems Rampion, overl.
   Marijke Nijholt overl. 02-01-1882 's morgens ten 2 ure huizinge nr.18 Sint
   Nic.

   (NB, Sint Nic. is uiteraard Sint Nicolaasga maar vanwege het vele typewerk
   kort ik dit even af.
   Deze Marijke kan dus niet getrouwd zijn in 1910 met Ynte Kuipers.)

   Huwelijken BS Nijholt

   Doniawerstal 14-05-1819 akte 6
   Yde Nijholt, boereknegt te Sint Nic., geb. Sint Nic. 24 jaar, zn.v. Lykle
   Harmens Nijholt arbeider en Sjoukje Ydes echtelieden te Joure.
   en
   Aafke Vogelvanger, boeremeid te Sint Nic. 24 jaar, geb. Sloten dr.v. Hessel
   Gerkes Vogelvanger kuiper te Sloten en Johanneske Aukes echtelieden.

   Doniaw. 09-05-1828 akte 9
   Harmen Lykles Nijeholt boereknegt, geb. in de Woude. wonende te Sint Nic.,
   30 jaar, zn.v. Liekele Harmens Nijholt overl. Joure 25-10-1826 en Sjoukje
   Ydes Agricola overl. Sint Nic. 31-12-1827. Grootouders vaderszijde, Harmen
   Freerks en Fokeltje Meintes, moederszijde Iede Bruins en Fenna Gerrits, alle
   overl.
   en
   Trijntje Jans Nymeijer, dienstmaagd, geb. Lemmer, wonende te Doniaga, 27
   jaar, dr.v. Jan Alten overl. Lemmer 14-02-1806 en Lolkjen Wietzes overl.
   Joure 25-10-1826. Grootouders vaderszijde, Alte Jans en Trijntje Barkes,
   moederszijde Wietze Jetses en Marijke Jans, alle overl.

   Doniaw. 04-05-1832 akte 3
   Michael Lykles Nijholt, boereknegt, geb. Oudega wonende te Sint Nic. 32
   jaar, zn.v. Lykle Harmens Nijholt overl. en Sjoukje Ydes Agricola overl.
   Grootouders, Harmen Freerks overl. 27-12-1809 Haskerland, Fokeltje Meintes
   Bonthuis overl. Joure 19-07-1818, Iede Bruins sedert lange jaren overl. te
   Sint Nic. en Fenna Gerrits overl. op de Heide onder Sint Nic. 29-10-1809.
   en
   Ake Durks Overmeer, dienstmaagd, geb. Heeg, wonende te Sint Nic. 25 jaar,
   dr.v. Durk Alles overl. Heeg 06-07-1809 en Sibbeltje Wopkes zonder beroep
   wonende te Heeg.

   Doniaw. 13-05-1836 akte 16
   Sjoerd Lykles Nijholt, boereknegt, geb. Oudega wonende te Tjerkgaast, 31
   jaar, zn.v. Lijkle Harmens Nijholt en Sjoukje Ydes (zie overl. één van de
   vorige akte) Grootouders Harmen Freerks overl. Haskerland 22-12-1809,
   Fokeltje Meintes Bonthuis 19-07-1818, Yde Bruins allang overl. en Fenna
   Gerrits overl. op de Heide 29-10-1809
   en
   Marijke Jetzes Bosman, naaister, geb. en wonende te Sint Nic. 24 jaar, dr.v.
   Jetze Harmens Bosman, timmerman en Jetske Martens van der Woning,
   echtelieden wonende te Sint Nic.

   (NB overl. van Harmen Freerks geeft in deze akte een andere datum dan in de
   vorige, het kan zijn dat ik één van beide niet goed gelezen heb, niet alle
   aktes zijn altijd even duidelijk. De bijlagen en/of DTB kan duidelijkheid
   geven)


   Doniaw. 04-06-1865 akte 27
   Jelle Nijholt, 25 jaar, timmermansknecht, geb. Sint Nic., wonende te Lemmer,
   zn.v. Johannes Lijkles Nijholt timmerman wonende te Sint Nic. en Ynskje
   Jelles Bosma overl.
   en
   Grietje Bernardus Hulscher, 37 jaar (door dertig staat een streep, wordt
   niets in de marge vermeld, geb. waarschijnlijk wel te vinden op wwwryksarg),
   dienstmeid, geb. Lemmer, laatst wonende te Spanga, dr.v. Bernardus Hendrikus
   Hulscher ovrl. en Pietje Lourens Kuipers zonder beroep wonden te Lemmer.

   Ik heb nog 3 aktes maar mijn type vingers moeten eerst even rust hebben.

   Groet, Hinke Woudt-Westra.
  • Hinke Woudt
   Vervolg Nijholt, Deze akte al in de vorige mail gemeld maar even een aanvulling hierop, zie onderaan deze akte. Doniaw. 13-05-1836 akte 16 Sjoerd Lykles
   Message 2 of 8 , Dec 4, 2002
    Vervolg Nijholt,

    Deze akte al in de vorige mail gemeld maar even een aanvulling hierop, zie onderaan deze akte.

    Doniaw. 13-05-1836 akte 16
    Sjoerd Lykles Nijholt, boereknegt, geb. Oudega wonende te Tjerkgaast, 31
    jaar, zn.v. Lijkle Harmens Nijholt en Sjoukje Ydes (zie overl. één van de
    vorige akte) Grootouders Harmen Freerks overl. Haskerland 22-12-1809,
    Fokeltje Meintes Bonthuis 19-07-1818, Yde Bruins allang overl. en Fenna
    Gerrits overl. op de Heide 29-10-1809
    en
    Marijke Jetzes Bosman, naaister, geb. en wonende te Sint Nic. 24 jaar, dr.v.
    Jetze Harmens Bosman, timmerman en Jetske Martens van der Woning,
    echtelieden wonende te Sint Nic.

    (NB overl. van Harmen Freerks geeft in deze akte een andere datum dan in de
    vorige, het kan zijn dat ik één van beide niet goed gelezen heb, niet alle
    aktes zijn altijd even duidelijk. De bijlagen en/of DTB kan duidelijkheid
    geven)

    Een aanvulling hierop: De akte van Sjoerd en Marijke 13-05-1836 was op fiche zeer slecht leesbaar daarom heb ik het origineel gezien. De overlijdensdatum 22-12-1809 van Harmen Freerks lijkt me op dit moment de meest zekere.


    Doniaw. 05-06-1879 akte 35
    Lijkle Nijholt, 41 jaar geb. Sint Nic. koemelker wonende te Sint Nic. zn.v. Harmen Lijkles Nijholt en Trijntje Jans Nijmeijer beide overl.
    en
    Pietje Rijpkema, 20 jaar dienstmeid geb. Sint Nic. verblijfhoudende te Doniaga wonende te Sint Nic. dr.v. Tjitske Epkes Rijpkema en Marijke Hendriks de Jong beide overl.
    Grootouders vaderszijde, Epke Tjitskes Rijpkema en Akke Meinderts de Ree, moederszijde Hendrik Hanzes de Jong en Gatske Hendriks Sikken allen overl.
    Meindert Epkes Rijpkema zonder bedrijf wonende te Sint Nic, geeft als voogd toestemming.

    Doniaw. 01-06-1899 akte 16
    Johannes Beersma 25 jaar, kleermaker, geb. en wonende te Bolsward, zn.v. Douwe Beersma koopman wonende te Bolsward en Saapke van Dam overl.
    en
    Pietje Nijholt, 23 jaar, zonder beroep, geb. en wonende te Lemmer, de laatste 6 maanden gewoonde hebbende te Amsterdam, dr.v. Jelle Nijholt timmerman en Grietje Hulscher zonder beroep echtelieden te Lemmer.

    Doniaw. 09-05-1913 akte 11
    Oege Postma, 40 jaar geb. Bolsward wonende te Joure, wed.nr. van Tietje Swaga, zn.v. Frans Postma overl. en Geertruida van der Weide zonder beroep wonende te Lutkewierum
    en
    Trijntje Nijholt, 23 jaar geb. en wonende te Sint Nic. dienstmeid, dr.v. Lijkele Harmens Nijholt arbeider en Pietje Tjitskes Rijpkema zonder beroep beide wonende te Sint Nic.

    Dit waren de Nijholts voor vandaag, kunnen jullie allemaal weer verder puzzelen:-))

    Groet, Hinke Woudt-Westra.

    [Non-text portions of this message have been removed]
   • Appy de Vries (hotmail)
    Fam;Nijholt Is dit ook nog iets; Augustinus Lyklema a Nijeholt geb; voor 1642 in Nijeholtwolde overl;23-02-1715 te Olterterp geh; 1680 met Hillegonda [Hiltie]
    Message 3 of 8 , Dec 4, 2002
     Fam;Nijholt
     Is dit ook nog iets;
     Augustinus Lyklema a Nijeholt geb; voor 1642 in Nijeholtwolde
     overl;23-02-1715 te Olterterp geh; 1680 met Hillegonda [Hiltie] Ayzes ged;20-07-1655 te Beetsterzwaag
     overl; 14-08-1730 te Olterterp [dit uit de Hemminga file]
     stamouders van de niet adelijke tak uit Wonseradeel.
     Groetjes Appy.
     ----- Original Message -----
     From: Hinke Woudt
     To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
     Sent: Wednesday, December 04, 2002 3:27 PM
     Subject: Re: [Friesland-genealogy] DTB en BS Nijholt


     Vervolg Nijholt,

     Deze akte al in de vorige mail gemeld maar even een aanvulling hierop, zie onderaan deze akte.

     Doniaw. 13-05-1836 akte 16
     Sjoerd Lykles Nijholt, boereknegt, geb. Oudega wonende te Tjerkgaast, 31
     jaar, zn.v. Lijkle Harmens Nijholt en Sjoukje Ydes (zie overl. één van de
     vorige akte) Grootouders Harmen Freerks overl. Haskerland 22-12-1809,
     Fokeltje Meintes Bonthuis 19-07-1818, Yde Bruins allang overl. en Fenna
     Gerrits overl. op de Heide 29-10-1809
     en
     Marijke Jetzes Bosman, naaister, geb. en wonende te Sint Nic. 24 jaar, dr.v.
     Jetze Harmens Bosman, timmerman en Jetske Martens van der Woning,
     echtelieden wonende te Sint Nic.

     (NB overl. van Harmen Freerks geeft in deze akte een andere datum dan in de
     vorige, het kan zijn dat ik één van beide niet goed gelezen heb, niet alle
     aktes zijn altijd even duidelijk. De bijlagen en/of DTB kan duidelijkheid
     geven)

     Een aanvulling hierop: De akte van Sjoerd en Marijke 13-05-1836 was op fiche zeer slecht leesbaar daarom heb ik het origineel gezien. De overlijdensdatum 22-12-1809 van Harmen Freerks lijkt me op dit moment de meest zekere.


     Doniaw. 05-06-1879 akte 35
     Lijkle Nijholt, 41 jaar geb. Sint Nic. koemelker wonende te Sint Nic. zn.v. Harmen Lijkles Nijholt en Trijntje Jans Nijmeijer beide overl.
     en
     Pietje Rijpkema, 20 jaar dienstmeid geb. Sint Nic. verblijfhoudende te Doniaga wonende te Sint Nic. dr.v. Tjitske Epkes Rijpkema en Marijke Hendriks de Jong beide overl.
     Grootouders vaderszijde, Epke Tjitskes Rijpkema en Akke Meinderts de Ree, moederszijde Hendrik Hanzes de Jong en Gatske Hendriks Sikken allen overl.
     Meindert Epkes Rijpkema zonder bedrijf wonende te Sint Nic, geeft als voogd toestemming.

     Doniaw. 01-06-1899 akte 16
     Johannes Beersma 25 jaar, kleermaker, geb. en wonende te Bolsward, zn.v. Douwe Beersma koopman wonende te Bolsward en Saapke van Dam overl.
     en
     Pietje Nijholt, 23 jaar, zonder beroep, geb. en wonende te Lemmer, de laatste 6 maanden gewoonde hebbende te Amsterdam, dr.v. Jelle Nijholt timmerman en Grietje Hulscher zonder beroep echtelieden te Lemmer.

     Doniaw. 09-05-1913 akte 11
     Oege Postma, 40 jaar geb. Bolsward wonende te Joure, wed.nr. van Tietje Swaga, zn.v. Frans Postma overl. en Geertruida van der Weide zonder beroep wonende te Lutkewierum
     en
     Trijntje Nijholt, 23 jaar geb. en wonende te Sint Nic. dienstmeid, dr.v. Lijkele Harmens Nijholt arbeider en Pietje Tjitskes Rijpkema zonder beroep beide wonende te Sint Nic.

     Dit waren de Nijholts voor vandaag, kunnen jullie allemaal weer verder puzzelen:-))

     Groet, Hinke Woudt-Westra.

     [Non-text portions of this message have been removed]


     Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
     of: http://go.to/frgen .

     Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

     Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
     Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


     Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.


     [Non-text portions of this message have been removed]
    • Hinke Woudt
     Nog weer even een aanvulling op onderstaande gegevens. Hierin is de overlijdensdatum van Lolkje Wietzes 25-10-1826, toen ik het gister opschreef viel het mij
     Message 4 of 8 , Dec 5, 2002
      Nog weer even een aanvulling op onderstaande gegevens. Hierin is de overlijdensdatum van Lolkje Wietzes 25-10-1826, toen ik het gister opschreef viel het mij al op dat dit de zelfde datum was als van Liekele Harmens. Heb het net nagekeken op de site van het Ryksagryf: Lolkje Wytzes overl. 23-10-1826, 62 jaar oud.

      Groet, Hinke.


      Doniaw. 09-05-1828 akte 9
      Harmen Lykles Nijeholt boereknegt, geb. in de Woude. wonende te Sint Nic.,
      30 jaar, zn.v. Liekele Harmens Nijholt overl. Joure 25-10-1826 en Sjoukje
      Ydes Agricola overl. Sint Nic. 31-12-1827. Grootouders vaderszijde, Harmen
      Freerks en Fokeltje Meintes, moederszijde Iede Bruins en Fenna Gerrits, alle
      overl.
      en
      Trijntje Jans Nymeijer, dienstmaagd, geb. Lemmer, wonende te Doniaga, 27
      jaar, dr.v. Jan Alten overl. Lemmer 14-02-1806 en Lolkjen Wietzes overl.
      Joure 25-10-1826. Grootouders vaderszijde, Alte Jans en Trijntje Barkes,
      moederszijde Wietze Jetses en Marijke Jans, alle overl.      [Non-text portions of this message have been removed]
     • Nijholt
      Appy, Dit komt in de stamboom voor van de Lycklama a nijholt: [P413] Augustinus Lycklama a Nijeholt b. 1642, Nijeholtwolde [P200] Hillegonda Hemminga b. July
      Message 5 of 8 , Dec 6, 2002
       Appy,

       Dit komt in de stamboom voor van de Lycklama a nijholt:

       [P413] Augustinus Lycklama a Nijeholt b. 1642, Nijeholtwolde
       [P200] Hillegonda Hemminga b. July 1655, Beetsterzwaag
       Huwelijk 1680

       Record ident number: 87
       Occupation: Gedeputeerde ten Landdage
       Occupation: Secretaris van Opsterland
       Augustinus en Hillegonda zijn de stamoudsten van de adelijke tak van Lycklama
       a Nijeholt van Woenseradeel.

       Augustus is zoon van:
       [P805] Pier Lycklama a Nijeholt b. 1611
       Pier is zoon van:
       [P723] Lickele Pier Lycklama a Nijeholt
       Lickele is zoon van:
       [P807] Pier Lyckles Lycklama a Nijeholt b. 1553
       Pier is zoon van:
       [P744] Lyckele Ebelens Lycklama a Nijeholt b. 1485
       Lyckele is stamvader van deze familie.

       Groetjes
       Gerry Nijholt
       http://clik.to/nijholt


       -----Original Message-----
       From: Appy de Vries (hotmail) [mailto:appydevries@...]
       Sent: Wednesday, December 04, 2002 3:46 PM
       To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
       Subject: Re: [Friesland-genealogy] DTB en BS Nijholt
      • Appy de Vries (hotmail)
       Gerrie; Uit het genealogysk jierboek 1998, bladzij 41 tot en met 94, door Jan .A .Paasman Tak; Lycklama a Nijeholt [Wonseradeel] [net adelike tuke] bladzijde
       Message 6 of 8 , Dec 8, 2002
        Gerrie;
        Uit het genealogysk jierboek 1998, bladzij 41 tot en met 94,
        door Jan .A .Paasman Tak; Lycklama a Nijeholt [Wonseradeel]
        [net adelike tuke]
        bladzijde 68; Augustinus [Auke] Lycklama a Nijeholt geb; 1642 overl;22-02-1715 te Olterterp
        en aldaar begraven. Functies jou bekend.
        geh; met Hillegonda [Hiltie] Hemminga geb;1655 te Beetsterzwaag overl;14-08-1730
        te Olterterp en aldaar begraven.
        dan staat er in het Fries;
        Augustinus en Hillegonda binne de stamalden fan ;e net adelike tuke Lycklema a Nijeholt.
        dus Gerrie nu weten we nog niet of het adel was of niet!
        dit zit in mijn beppes lijn hoe is jouw lijn met deze mensen?
        Veel groetjes Appy.

        ----- Original Message -----
        From: Nijholt
        To: Friesland-genealogy
        Sent: Saturday, December 07, 2002 12:08 AM
        Subject: RE: [Friesland-genealogy] DTB en BS Nijholt


        Appy,

        Dit komt in de stamboom voor van de Lycklama a nijholt:

        [P413] Augustinus Lycklama a Nijeholt b. 1642, Nijeholtwolde
        [P200] Hillegonda Hemminga b. July 1655, Beetsterzwaag
        Huwelijk 1680

        Record ident number: 87
        Occupation: Gedeputeerde ten Landdage
        Occupation: Secretaris van Opsterland
        Augustinus en Hillegonda zijn de stamoudsten van de adelijke tak van Lycklama
        a Nijeholt van Woenseradeel.

        Augustus is zoon van:
        [P805] Pier Lycklama a Nijeholt b. 1611
        Pier is zoon van:
        [P723] Lickele Pier Lycklama a Nijeholt
        Lickele is zoon van:
        [P807] Pier Lyckles Lycklama a Nijeholt b. 1553
        Pier is zoon van:
        [P744] Lyckele Ebelens Lycklama a Nijeholt b. 1485
        Lyckele is stamvader van deze familie.

        Groetjes
        Gerry Nijholt
        http://clik.to/nijholt


        -----Original Message-----
        From: Appy de Vries (hotmail) [mailto:appydevries@...]
        Sent: Wednesday, December 04, 2002 3:46 PM
        To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
        Subject: Re: [Friesland-genealogy] DTB en BS Nijholt        Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
        of: http://go.to/frgen .

        Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

        Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
        Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


        Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.


        [Non-text portions of this message have been removed]
       • tsjip klynstra
        Met belangstelling heb ik de berichten over Lycklama a Nijeholt gevolgd. In de eerste plaats omdat ik zelf ook enkele LaN s in de familie heb en in de tweede
        Message 7 of 8 , Dec 9, 2002
         Met belangstelling heb ik de berichten over Lycklama a Nijeholt
         gevolgd. In de eerste plaats omdat ik zelf ook enkele LaN's in
         de familie heb en in de tweede plaats omdat ik onlangs een boek
         heb gelezen, getiteld "Berber", geschreven door R.S. Roarda
         (uitg. Brandenburgh & Co., Snits 1949), waarin Berber de
         stammoeder wordt genoemd van het geslacht LaN.

         Dit vind ik evenwel niet terug op de sites van Bennekom en
         Nijholt. Zij vermelden wel het huwelijk tussen Lubbert Lyckles
         LaN en Barbera alias Berber Dircks, maar de afstammelingen gaan
         maar twee generaties ver en dan houdt het op.

         Op bovengenoemde sites kom ik op een zeker moment bij Pier
         Lyckles LaN (getrouwd met Grietie ter Wisscha), geboren 1553,
         overleden 1610. Hij zou een zoon zijn van Lyckele Ebelens LaN,
         geboren 1485, overleden 1538! Dit kan uiteraard niet gezien de
         jaartallen. Meer waarschijnlijk lijkt mij de afstamming van deze
         Pier Lyckles, zoals vermeld op de Hemminga-site:
         http://www.gamber.net/hemminga/d0000/g0000094.html
         namelijk: Pier Lyckles is zoon van Lyckle Lubberts, die op zijn
         beurt weer een zoon is van Lubbert Lyckles en Berber Dircks.
         M.a.w. Pier Lyckles is niet de zoon, maar de achterkleinzoon van
         Lyckele Ebelens. En Berber is nu wel de stammoeder van het
         geslacht LaN.

         Weliswaar is het boek van Roarda een geromantiseerd verhaal over
         Berber, maar m.i. niet zozeer bedoeld als literatuur, maar als
         een soort didactische vertelling met de bedoeling om zoveel
         mogelijk historische feiten uit de Friese geschiedenis te
         brengen, waaromheen dan het romantische verhaal over Berber is
         geweven om het voor de lezers interessant te maken (het boek
         kwam uit bij de KFFB).

         Omdat Roorda vooral bekend is als genealoog en historicus mag je
         ervan uitgaan dat de jaartallen en feiten die hij noemt op
         onderzoek zijn gebaseerd.

         Volgens Roorda hadden Lyckele Ebelens (of Lyckle Eables) en zijn
         vrouw Johanna maar 1 kind, Lubbert. Deze moet omstreeks 1490-
         1495 zijn geboren en omstreeks 1515-1520 getrouwd zijn met
         Berber. Hun zoon Lyckle Lubberts is volgens de Hemminga-site
         geboren voor 1525, wat dus heel goed kan kloppen. En dat Pier
         Lyckles dan in 1553 of volgens de Hemminga-site voor 1545 is
         geboren zou ook heel goed kunnen.

         Tsjip Klynstra

         Op 7-12-2002 om 0:08 schreef Nijholt:

         > Dit komt in de stamboom voor van de Lycklama a nijholt:
         >
         > [P413] Augustinus Lycklama a Nijeholt b. 1642, Nijeholtwolde
         > [P200] Hillegonda Hemminga b. July 1655, Beetsterzwaag
         > Huwelijk 1680
         >
         > Record ident number: 87
         > Occupation: Gedeputeerde ten Landdage
         > Occupation: Secretaris van Opsterland
         > Augustinus en Hillegonda zijn de stamoudsten van de adelijke
         tak van Lycklama
         > a Nijeholt van Woenseradeel.
         >
         > Augustus is zoon van:
         > [P805] Pier Lycklama a Nijeholt b. 1611
         > Pier is zoon van:
         > [P723] Lickele Pier Lycklama a Nijeholt
         > Lickele is zoon van:
         > [P807] Pier Lyckles Lycklama a Nijeholt b. 1553
         > Pier is zoon van:
         > [P744] Lyckele Ebelens Lycklama a Nijeholt b. 1485
         > Lyckele is stamvader van deze familie.
         >
         > Groetjes
         > Gerry Nijholt
         > http://clik.to/nijholt


         -----------------------------------------------------------------------
         LUKAS e-Konto PRO. Wysokie oprocentowanie, 1000 darmowych bankomatów,
         internet, telefon, placówki. Załóż konto http://lukasbank.pl
        • tsjip klynstra
         Appy de Vries, Tjitte Kooy, Hein Walsweer, Bedankt voor jullie reacties. Ik zal eerst maar eens het Genealogysk Jierboek 1998 te pakken zien te krijgen en
         Message 8 of 8 , Dec 10, 2002
          Appy de Vries, Tjitte Kooy, Hein Walsweer,

          Bedankt voor jullie reacties. Ik zal eerst maar eens het
          Genealogysk Jierboek 1998 te pakken zien te krijgen en
          bestuderen. Zoals Tjitte al aangeeft moet de geboortedatum van
          Pier Lyckles kennelijk voor 1538 liggen. Wellicht is 1553 op de
          door mij genoemde sites een verschrijving voor 1535?
          Ben overigens wel benieuwd hoe de auteur van de Hemminga-site
          aan zijn informatie is gekomen.

          Met vriendelijke groet,
          Tsjip Klynstra

          Op 9-12-2002 om 19:40 schreef Tjitte Kooy:
          > Aan alle belangstellenden
          >
          > <knip>
          >
          > > Op bovengenoemde sites kom ik op een zeker moment bij Pier
          > > Lyckles LaN (getrouwd met Grietie ter Wisscha), geboren
          1553,
          >
          > <knip>
          >
          > Volgens het door Walsweer genoemde Genealogysk Jierboekje
          > verkoopt Janna en de negen kinderen op 1 febr. 1538 een huis
          > aan de molenstraat te Steenwijk. Dit betekend dat Pier al voor
          1538
          > is geboren i.p.v. 1553.
          >
          > Met vriendelijke groeten
          > Tjitte Kooy.


          -----------------------------------------------------------------------
          LUKAS e-Konto PRO. Wysokie oprocentowanie, 1000 darmowych bankomatów,
          internet, telefon, placówki. Załóż konto http://lukasbank.pl
         Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.