Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: [Friesland-genealogy] de onderwijzer

Expand Messages
 • Izaak Kijlstra
  Beste Henk, In de Provinciale Bibliotheek in Leeuwarden vond ik de rede die mijn verre neef Liebbe Kijlstra, hoofdonderwijzer te Wier, op 1 augustus 1873 hield
  Message 1 of 1 , Jun 5, 2000
  • 0 Attachment
   Beste Henk,
   In de Provinciale Bibliotheek in Leeuwarden vond ik de rede die mijn
   verre neef Liebbe Kijlstra, hoofdonderwijzer te Wier, op 1 augustus 1873
   hield bij gelegenheid van zijn 40-jarige ambtsvervulling. Als boerenzoon
   kon hij goed leren, zodat hij op verzoek van zijn onderwijzer Broos in
   Noord-Drachten, ondermeester werd. Door studie bekwaamde hij zich, en
   verleende de heer Schoolopziener hem de 4de rang. Hij was toen 16 jaar.
   Op 17 jarige leeftijd werd hij hoofd van de lagere school te
   Ureterp-Vallaat. Op 18-jarige leeftijd behaalde hij de 3de rang. Bij de
   sollicitatie voor de functie van hoofdonderwijzer te Wier werd een
   vergelijkend examen gehouden, waaraan 22 sollicitanten deelnamen, waarna
   hij op 25 mei 1833 werd benoemd door Grietman een Assesoren en een
   commissie uit de Floreenplichtigen van Wier. Op 22-jarige leeftijd
   behaalde hij de 2de rang. Daarmee eindigt zijn rede, zodat hij
   vermoedelijk niet de 1ste rang heeft behaald. Uit zijn rede blijkt dat
   hij door zelfstudie telkens van de Schoolopziener een hogere rang
   ontving.
   Met vriendelijke groet,
   Izaak Kijlstra

   "H. Hagedoorn" schreef:
   >
   > Beste lijstlezers,
   >
   > ik heb een vraag waar ik niet verder mee kom. Een voorvader van mij, Eit
   > Jacobs Hagedoorn (*1734 in Oosterwolde) is onderwijzer geworden. Zijn
   > vader pachtte een boerderij in Oosterwolde (Schrappinga). Van deze Eit
   > heb ik heel veel gegevens, maar de grote vraag waar ik geen antwoord op
   > kan bedenken is: Hoe werd deze boerenjongen onderwijzer. Ik weet dat dat
   > in die tijd soms heel informeel werd geregeld, maar wat mij verbaasd
   > heeft is zijn 'onderlegdheid'. Ik heb brieven van hem, die wat stijl en
   > woordkeus betreft verbazingwekkend goed zijn en ik ben heel benieuwd of
   > hij misschien de een of andere opleiding genoot. Weet iemand een tip?
   >
   > Henk Hagedoorn
   >
   > ------------------------------------------------------------------------
   > Find long lost high school friends:
   > http://click.egroups.com/1/4056/9/_/567109/_/960225081/
   > ------------------------------------------------------------------------
   >
   > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   > of: http://go.to/frgen .
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.