Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: [Friesland-genealogy] Nijholt (RK) Doniawerstal

Expand Messages
 • Hinke Woudt
  Hinke, Was die proclamatie ook op 5 mei 1793 ?. Dan kan ik me hebben vergist. Het is alweer zo lang geleden dat ik hiermee bezig was. Marten Hallo Marten,
  Message 1 of 27 , Dec 2, 2002
  • 0 Attachment
   Hinke, Was die proclamatie ook op 5 mei 1793 ?. Dan kan ik me hebben
   vergist. Het is alweer zo lang geleden dat ik hiermee bezig was.
   Marten

   Hallo Marten,

   Onderstaande heb ik van de site van het Ryksargyf geplukt, daar heb ik dus niet het RK huwelijk gevonden maar alleen deze vermelding.

   En de kinderen die je in een andere mail noemt heb ik niet nodig maar bedankt voor het aanbod.

   Groetnis, Hinke.

   DTBL Regio 7: zuidoost Friesland

   Trouwregister Hervormde gemeente Oudehaske-Haskerhorne, 1793
   DTB nr: 356, 1697 - 1811
   Vermelding: Tweede proclamatie van 5 mei 1793, Haskerhorne -
   Oudehaske
   Man: Lykle Harmens, Haskerhorne
   Vrouw: Sjoukjen Yde, Sint Nicolaasga
   NB: attestatie naar Sint Nicolaasga

   Gestandaardiseerde namen: LIEKELE HARMENS en SJOUKJE


   [Non-text portions of this message have been removed]
  • M.Haijema
   O ja, dat vergat ik nog: Meinte Bonthuis trouwde 22-5-1785 met Hylkje Idzes en bij dit echtpaar heb ik 8 kinderen staan. Marten ... Van:
   Message 2 of 27 , Dec 2, 2002
   • 0 Attachment
    O ja, dat vergat ik nog: Meinte Bonthuis trouwde 22-5-1785 met Hylkje Idzes
    en bij dit echtpaar heb ik 8 kinderen staan. Marten

    ----- Oorspronkelijk bericht -----
    Van: <wnn356249@...>
    Aan: "Friesland-genealogy" <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
    Verzonden: maandag 2 december 2002 15:42
    Onderwerp: RE: [Friesland-genealogy] Nijholt (RK) Doniawerstal


    Hallo Hinke,

    Heel hartlijk dank voor jou aanvulling. Ik heb meerdere losse Nijholt
    huwelijke
    kunnen koppelen.
    Leuk is te zien dat bepaalde takken weer later in elkaar grijpen
    zoals [Nijholt-Beersam] [Beersma-Nijholt] en
    [Nijholt-Rampion] via [Rampion-Jong,de] via [Jong,de-Vries,de] naar
    [Jong,de-Nijholt]

    Groetjes
    Gerry


    -----Original Message-----
    From: Hinke Woudt [mailto:h.woudt@...]
    Sent: Sunday, December 01, 2002 10:34 AM
    To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
    Subject: [Friesland-genealogy] Nijholt (RK) Doniawerstal


    Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
    of: http://go.to/frgen .

    Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
    juli 1999 geposte berichten staat op
    http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

    Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
    Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


    Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
   • j.j. geestman
    Hallo Hinke, Volgens mijn gegevens werd Lyckle Harmens Nijholt geboren te Heerenveen, gedoopt op 28-5-1767 te Joure en overleden op 25-10-1826 te Joure. Hij
    Message 3 of 27 , Dec 2, 2002
    • 0 Attachment
     Hallo Hinke, Volgens mijn gegevens werd Lyckle Harmens Nijholt geboren te
     Heerenveen, gedoopt op 28-5-1767 te Joure en overleden op 25-10-1826 te
     Joure. Hij trouwde op 5-5-1793 te Haskerhorne (RK kerk St.Nicolaasga) met
     Sjoukje Ydes Agricola, geen kinderen genoteerd, maar wel de aantekening dat
     zij ten dele geboren zijn te St.Nicolaaga en RK gedoopt in de RK statie de
     Heide te St.Nicolaaga en ten dele in de RK statie Balk. Marten Haijema

     Hallo Marten,

     Bedankt voor de aanvullingen maar weet je toevallig ook wie de ouders van
     Lyckle waren. Ik heb zelf zijn overl.akte nog niet ingezien. Voor mij is dit
     een ver zijlijntje en heb dus wat aanvullingen van de site van het Ryksargyf
     gehaald. Daar zag ik het RK huwelijk van Lykle en Sjoukje niet, alleen de
     vermelde proclamatie, maar misschien heb ik een spellingsvariant vergeten?

     Het boek van Dunegea is mij bekend, heb daar voor een kwartierstaat lijn van
     mijn man wel eens gegevens uit gehaald, staat inderdaad heel veel informatie
     in.

     Bedankt en hartelijke groet, Hinke Woudt-Westra.

     Hinke, Marten, e.a.,

     Kortgeleden de overlijdensakte van Lyckle Harmens Nijholt nog bekeken.
     "Overleden te Joure 25 oktober 1826 Lykle Harmens Nijholt, geb. Haskerhorne,
     oud 59 jaar, arbeider
     gehuwd met Sjoukje Ydes Agricola, zoon van Harmen Freerks en Fogeltje
     Meintes"
     Uit dit huwelijk:
     Johannes Lykles Nijholt, wegwerker, geb. Oudega (HEM), gedoopt RK Balk 12
     mei 1802,
     overl. St. Nicolaasga (huisnr. 3), 3 nov. 1881;
     gehuwd gem. Doniawerstal 8 juni 1827
     Ynskje Jelles Bosma, ged. RK St. Nic. 27 juli 1802, overl. St. Nic. 28 juli
     1858
     Uit dit huwelijk:
     Afke Johannes Nijholt, geb. 24 okt. 1835, overl. 16 maart 1911
     gehuwd gem. Doniawerstal 25 mei 1867
     Teye Thiemens (Timons) Bosma/Bouwhuis 1836-1909.

     Hans Geestman.
    • wnn356249@tiscali.nl
     Marianne, De enige die eventueel in aanmerking zou komen is deze: Lycklama a Nijeholt, Lubbertus Birth : 01 JAN 1769 Heerenveen Death : 19 JUL 1840
     Message 4 of 27 , Dec 2, 2002
     • 0 Attachment
      Marianne,

      De enige die eventueel in aanmerking zou komen is deze:

      Lycklama a Nijeholt, Lubbertus
      Birth : 01 JAN 1769 Heerenveen
      Death : 19 JUL 1840 Roordahuizen
      Gender: Male
      Parents:
      Father: Lycklama a Nijeholt, Johannes
      Mother: Lanting, Maryke Engberts

      Family:
      Marriage: 21 NOV 1789
      Spouse:
      Lystra, Aaltje Hoytes
      Birth : 01 JAN 1753 Wirdum
      Death : 13 MAR 1815 Oudehakse
      Gender: Female

      Children:
      Lycklama a Nijeholt, Johannes Lambartus
      Lycklama a Nijeholt, Hoyte
      Lycklama a Nijeholt, Hette
      Birth : 01 JAN 1820 Oudehaske
      Death : 23 FEB 1836 Luingeberd
      Gender: Female

      Family:
      Marriage: 01 JAN 1816
      Spouse:
      Renema, Trijntje Hettes
      Gender: Female

      Voor verdere informatie over Lycklama a nijholt zie Homepage nijholt-main
      'Lycklama a nijholt index' gaat terug tot 1485
      [P744] Lyckele Ebelens Lycklama a Nijeholt b. 1485
      [P1024] Johanna N.
      Huwelijk in 1537

      Deze stam vader komt uit Nijeholtpade
      Record ident number: 108
      Residence:
      Occupation: Greitman van weststellingwerf
      Occupation: Grietman van Schoterland
      Stamvader van de familie Lycklama a Nijeholt. Winsemius noemde hem "een treffelyck
      ghequalificeert man, soo van gheslachte als goederen".
      Vermeldt van hem, dat hij "uyt het gheslachte van Steenwyck" stamde.
      Woonde op Friesburg bij het dorp Nijeholt (Nijeholtpade) en dat dit geslacht
      zich naar dit dorp, a Nijeholt, vernoemd heeft.

      Orginele informatie van http://home.hccnet.nl/pc.bennekom/index.htm
      Deze genealoog heeft aangegeven dat hij in zijn onderzoek geen koppelingen
      heeft gevonden met de Nijholt familie's

      Met vriendelijke groet,

      Gerry Nijholt
      Nazaat van Heine Wijbes(geboren voor 1708) te Nijeholtpade, Weststellingwerf,
      Friesland
      http://clik.to/nijholt of http://home.tiscali.nl/~wnn356249


      -----Original Message-----
      From: Marianne Hoogma [mailto:hoogma@...]
      Sent: Tuesday, December 03, 2002 12:36 AM
      To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
      Subject: RE: [Friesland-genealogy] Nijholt (RK)
     • Marianne Hoogma
      Hallo Marten en Hinke en andere belangstellenden, Met interesse heb ik de discussie over de Nijholts (RK) gevolgd. Mocht een van jullie belangstelling hebben
      Message 5 of 27 , Dec 2, 2002
      • 0 Attachment
       Hallo Marten en Hinke en andere belangstellenden,

       Met interesse heb ik de discussie over de Nijholts (RK) gevolgd. Mocht een
       van jullie belangstelling hebben voor de nazaten van de volgende dames dan
       hoor ik het wel.

       Sjoukje Johannes Nijholt, geb. 7 febr 1830 St. Nicolaasga, overleden 6
       febr. 1920 Oosterwierum (Baarderdadeel). Zij was gehuwd met Bauke Lieuwes
       Palstra.

       of haar zus

       Afke Johannes Nijholt, geb. 28 okt 1835 Doniawerstal, overl. 16 maart 1911
       Doniawerstal. Zij was gehuwd met Teye Timens Bosma alias Bouhuis.

       Deze zussen en dus hun vader, Johannes Lykles Nijholt, komen voor in de
       kwartierstaten bij diverse aangehuwden van de RK Friese takken Hoogma.

       Is er overigens een verband tussen Lyk(e)le Nijholt en de naamsaanname van
       een familienaam Lyclama a Nijeholt in 1811 o.a. in Oudehaske? Ook van de
       dragers van deze dubbele familienaam heb ik wat gegevens van nazaten.

       Met vriendelijke groet uit Utrecht,

       Marianne Hoogma
      • Cornelius Boekema
       Hinke hier nog n aanvulling op de volgende gegevens die je aan Gerry had verstuurd: III-c Lykle Harmens Nijholt, geboren op 17 januari 1838 te Doniawerstal,
       Message 6 of 27 , Dec 2, 2002
       • 0 Attachment
        Hinke hier nog 'n aanvulling op de volgende gegevens die je aan Gerry
        had verstuurd:

        III-c Lykle Harmens Nijholt, geboren op 17 januari 1838 te
        Doniawerstal,
        zoon
        van Harmen Lykles Nijeholt (II-b) en Trijntje Jans Nijmeyer.
        Lykle is getrouwd op 5 juni 1879 te Doniawerstal met Pietje
        Tjitses
        Rypkema.
        Uit dit huwelijk:

        1 Trijntje Nijholt, geboren op 5 augustus 1880 te
        Doniawerstal.
        Trijntje is getrouwd op 9 mei 1913 te Doniawerstal met Oege
        Postma.

        Er was ook 'n zoon Tjitske (zo bewaard gebleven in de Rypkema's
        stamboom), geboren in Doniawerstal op 23 Juni 1884 en getr. in
        Doniawerstal met RIEMKJE BOEKMA, geb. in Wartena, 29 jan. 1887, overl.
        in St.Nicolaasga, 17 Jan. 1947, dr. van Jacobus Durks (Kobus) Boekema en
        Henrica (Hendrikje) Jozefs Spoelstra. Ik heb niet kunnen vinden wanneer
        Tjitske overleden is. Zou jij dat soms weten?

        Ik heb ook 'n Sjoerd Lykles, getr. met Marijke Jetzes Bosman, in mijn
        bestand. Hij zou geboren zijn rond 1804, want toen hij overleed op 3
        Oct. 1863 was hij 59 jaar. Tresoar vermeldt 7 kinderen van dit
        echtpaar. Zou hij ook 'n zoon zijn uit dit huwelijk, waar je andere
        kinderen van aangaf:

        I Lykle Harmens Nijholt, geboren rond 1767, overleden op 25 oktober

        1826
        te Haskerland.
        Lykle is in ondertrouw gegaan op 5 mei 1793 te
        Haskerhorne/Oudehaske
        (tweede proclamatie, att. naar Sint Nicolaasga) met
        Sjoukje Ydes Agricola, geboren rond 1769, overleden op 31
        december
        1827
        te Doniawerstal, dochter van Yde Bouwes Agricola en Sjoukjen
        Gerrits.

        Mvrgr.

        Cor Boekema        [Non-text portions of this message have been removed]
       • Hinke Woudt
        Hinke hier nog n aanvulling op de volgende gegevens die je aan Gerry had verstuurd: ... Er was ook n zoon Tjitske (zo bewaard gebleven in de Rypkema s
        Message 7 of 27 , Dec 3, 2002
        • 0 Attachment
         Hinke hier nog 'n aanvulling op de volgende gegevens die je aan Gerry
         had verstuurd:

         <knip>

         >Cor en ook Hans Geestman bedankt voor de aanvullingen, kan ik weer een paar 'nog in te zien aktes' van mijn lijstje schrappen.

         Er was ook 'n zoon Tjitske (zo bewaard gebleven in de Rypkema's
         stamboom), geboren in Doniawerstal op 23 Juni 1884 en getr. in
         Doniawerstal met RIEMKJE BOEKMA, geb. in Wartena, 29 jan. 1887, overl.
         in St.Nicolaasga, 17 Jan. 1947, dr. van Jacobus Durks (Kobus) Boekema en
         Henrica (Hendrikje) Jozefs Spoelstra. Ik heb niet kunnen vinden wanneer
         Tjitske overleden is. Zou jij dat soms weten?

         >Ik heb geen overlijden van deze Tjitske maar het is heel goed mogelijk, gezien zijn geboorte jaar 1884 dat hij overleden is na 1942.


         Ik heb ook 'n Sjoerd Lykles, getr. met Marijke Jetzes Bosman, in mijn
         bestand. Hij zou geboren zijn rond 1804, want toen hij overleed op 3
         Oct. 1863 was hij 59 jaar. Tresoar vermeldt 7 kinderen van dit
         echtpaar. Zou hij ook 'n zoon zijn uit dit huwelijk, waar je andere
         kinderen van aangaf:

         >Ook dit weet ik niet maar noteer bij gelegenheid de huwelijksakte wel even van dit echtpaar en laat het reslutaat hier wel weer weten.

         Groet, Hinke Woudt-Westra.

         [Non-text portions of this message have been removed]
        • Hinke Woudt
         Hallo Gerry, Ik was jou gegevens aan het verwerken en heb nog een wat gegevens van de site van het Ryksargryf gehaald die ik hier onder heb gezet. Groet,
         Message 8 of 27 , Dec 3, 2002
         • 0 Attachment
          Hallo Gerry,

          Ik was jou gegevens aan het verwerken en heb nog een wat gegevens van de site van het Ryksargryf gehaald die ik hier onder heb gezet.

          Groet, Hinke.          DTBL regio 13: zuid en zuidwest Friesland

          Trouwregister Rooms-katholieke parochie Op de Heide (1835: St.
          Nicolaasga)
          DTB nr. 223, 1716 - 1811
          Vermelding: Bevestiging huwelijk van 5 oktober 1767, Rotsterhaule
          Man: Yde Bruens
          Vrouw: Fenne Gerrits
          NB: getuigen: Lolke Harms, Albert Jois

          Gestandaardiseerde namen: IEDE en GERRITS


          DTBL regio 13: zuid en zuidwest Friesland

          Trouwregister Gerecht Doniawerstal
          DTB nr. 209, 1665 - 1800
          Vermelding: Bevestiging huwelijk van 2 mei 1693, Doniawerstal
          Man: Johannes Agricola, Idskenhuizen
          Vrouw: IJsien Sakes, de Heide
          NB: Mr. Chirurgijn

          Gestandaardiseerde namen: JOHANNES en SAKES


          [Non-text portions of this message have been removed]
         • M.Haijema
          Hartelijk dank voor je aanbod Marianne, maar ik kan ze voorlopig niet plaatsen. Jaren geleden zocht ik voor iemand het RK geslacht Leenstra uit en liep toen
          Message 9 of 27 , Dec 3, 2002
          • 0 Attachment
           Hartelijk dank voor je aanbod Marianne, maar ik kan ze voorlopig niet
           plaatsen. Jaren geleden zocht ik voor iemand het RK geslacht Leenstra uit en
           liep toen tegen Lykle Harmens Nijholt en Sjoukje Ydes Agricola aan. Kinderen
           en kleinkinderen van dit echtpaar heb ik niet. Ze zouden wel welkom zijn.
           Marten

           ----- Oorspronkelijk bericht -----
           Van: "Marianne Hoogma" <hoogma@...>
           Aan: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
           Verzonden: dinsdag 3 december 2002 0:36
           Onderwerp: RE: [Friesland-genealogy] Nijholt (RK)


           Hallo Marten en Hinke en andere belangstellenden,

           Met interesse heb ik de discussie over de Nijholts (RK) gevolgd. Mocht een
           van jullie belangstelling hebben voor de nazaten van de volgende dames dan
           hoor ik het wel.

           Sjoukje Johannes Nijholt, geb. 7 febr 1830 St. Nicolaasga, overleden 6
           febr. 1920 Oosterwierum (Baarderdadeel). Zij was gehuwd met Bauke Lieuwes
           Palstra.

           of haar zus

           Afke Johannes Nijholt, geb. 28 okt 1835 Doniawerstal, overl. 16 maart 1911
           Doniawerstal. Zij was gehuwd met Teye Timens Bosma alias Bouhuis.

           Deze zussen en dus hun vader, Johannes Lykles Nijholt, komen voor in de
           kwartierstaten bij diverse aangehuwden van de RK Friese takken Hoogma.

           Is er overigens een verband tussen Lyk(e)le Nijholt en de naamsaanname van
           een familienaam Lyclama a Nijeholt in 1811 o.a. in Oudehaske? Ook van de
           dragers van deze dubbele familienaam heb ik wat gegevens van nazaten.

           Met vriendelijke groet uit Utrecht,

           Marianne Hoogma           Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
           of: http://go.to/frgen .

           Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
           juli 1999 geposte berichten staat op
           http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

           Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
           Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


           Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
          • Marianne Hoogma
           Gerry, Hinke en alle anderen die ik ben vergeten te vermelden, Heel veel dank voor alle aanvullingen en tips m.b.t. oudere gegevens Nijholt. Ik kan voorlopig
           Message 10 of 27 , Dec 3, 2002
           • 0 Attachment
            Gerry, Hinke en alle anderen die ik ben vergeten te vermelden,

            Heel veel dank voor alle aanvullingen en tips m.b.t. oudere gegevens
            Nijholt. Ik kan voorlopig weer verder. Het blijkt dat maar liefst 5
            achterkleinkinderen (in vrouwelijke lijn) van Johannes Lykles Nijholt waren
            gehuwd met een Hoogma uit Oosterwierum. Altijd leuk om te zien hoe al die
            aangehuwden weer terug te voeren zijn tot een enkele kwartierstaatvoorouder
            Nijholt. Bedankt dat jullie die kwartierstaat RK Nijholt hebben kunnen
            aanvullen verder terug in de tijd.
            Grappig dat die 5 Hoogma's uit Oosterwierum in die latere generaties zo in
            de smaak vielen bij die nazaten Nijholt ;-)


            Groeten van Marianne Hoogma uit Utrecht.

            Heeft en onderzoekt samen met andere onderzoekers Hoogma en Hogema vele
            duizenden gegevens van de van oorsprong RK Friese families Hoogma, Hogema
            en spellingsvarianten als Hoogema, Hooghama en Homa. Tevens zoek ik
            gegevens van mensen met de van oorsprong uit deze takken veel voorkomende
            voornamen Ding(e)lom, Dignum, Ding(e)lum en hun patroniemen. Die zijn
            meestal weer te herleiden tot een tak Hoogma/Hogema van voor 1811. O.a.
            Huizinga en spellingsvarianten.
            Ben ook bereid tot (ruil)archiefonderzoek in het Utrechts Archief (gemeente
            en provincie) voor mijn vragen in Friesland.
           • wnn356249@tiscali.nl
            Marten, Deze Leenstra familie is dat de Lenstra(Jouke Tymens Nijholt(1776) die zich later Lenstra noemt) gekoppeld aan mijn Tymen Melis Nijholt(1742) tak. En
            Message 11 of 27 , Dec 3, 2002
            • 0 Attachment
             Marten,

             Deze Leenstra familie is dat de Lenstra(Jouke Tymens Nijholt(1776) die zich
             later Lenstra noemt) gekoppeld aan mijn Tymen Melis Nijholt(1742) tak. En
             is deze tak verbonden aan de Lycke Harmens Nijholt(1767)(RK-tak). Ik heb
             namelijk Tymen Melis Nijholt(1742) nog als appart Tak staan.

             Kun jij e.e.a. voor mij ophelderen

             Groetjes
             Gerry


             -----Original Message-----
             From: M.Haijema [mailto:haijema@...]
             Sent: Tuesday, December 03, 2002 10:40 PM
             To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
             Subject: Re: [Friesland-genealogy] Nijholt (RK)
            • Jouke Visser
             Hallo, Sorry dat ik hier midden in val, maar is deze Jouke Tymens Nijholt (die zich schijnbaar later Lenstra noemt) vader/grootvader van de Tijmen Joukes
             Message 12 of 27 , Dec 4, 2002
             • 0 Attachment
              Hallo,

              Sorry dat ik hier midden in val, maar is deze Jouke Tymens Nijholt (die
              zich schijnbaar later Lenstra noemt) vader/grootvader van de Tijmen
              Joukes Lenstra, geboren rond 1808, die is getrouwd met Tjeertje Alberts
              Slootstra op 15-05-1840 te Weststellingwerf en later met Hendrikje
              Wijgers Kolk (namelijk op 24-08-1842), met wie hij een zoon, Jouke
              Tijmens Lenstra kreeg?

              In dat geval heb ik eindelijk een aanknopingspunt voor deze lijn in mijn
              directe voorouders (van wie ik ook mijn voornaam heb gekregen (van
              grootvader op kleinzoon).

              Jouke Visser
              wnn356249@... wrote:

              >Marten,
              >
              >Deze Leenstra familie is dat de Lenstra(Jouke Tymens Nijholt(1776) die zich
              >later Lenstra noemt) gekoppeld aan mijn Tymen Melis Nijholt(1742) tak. En
              >is deze tak verbonden aan de Lycke Harmens Nijholt(1767)(RK-tak). Ik heb
              >namelijk Tymen Melis Nijholt(1742) nog als appart Tak staan.
              >
              >Kun jij e.e.a. voor mij ophelderen
              >
              >Groetjes
              >Gerry
              >
              >
              >
              >
             • wnn356249@tiscali.nl
              Marten, Bedankt voor je gegevens. Graag zou ik ook de kinderen van Meinte Bonthuis met Hylkje Idzes ontvangen. Het vermoeden dat Tymen melis Nijholt verbonden
              Message 13 of 27 , Dec 4, 2002
              • 0 Attachment
               Marten,

               Bedankt voor je gegevens.

               Graag zou ik ook de kinderen van Meinte Bonthuis met Hylkje Idzes ontvangen.

               Het vermoeden dat Tymen melis Nijholt verbonden was aan de Doniawerstal(RK)
               Nijholt is al langer aanwezig.
               Ik krijg nu steeds meer het gevoel dan niet alleen deze RK-tak maar ook de
               NH-tak vast zou zitten aan elkaar. Waarschijnlijk voor 1700.
               De vaders van Frits Jans en Heine Wybes zouden broers van elkaar kunnen zijn.
               Dit is natuurlijk wel heel ver gegrepen, maar wie weet.

               Groetjes
               Gerry


               -----Original Message-----
               From: M.Haijema [mailto:haijema@...]
               Sent: Monday, December 02, 2002 9:13 PM
               To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
               Subject: Re: [Friesland-genealogy] Nijholt (RK) Doniawerstal
              • wnn356249@tiscali.nl
               Jouke, Voor deze gegevens moet je kontakt op nemen met Andre Lenstra te Nijeholtwolde mailto:a.lenstra@hetnet.nl. Hij is diegene die je hierover verder kan
               Message 14 of 27 , Dec 4, 2002
               • 0 Attachment
                Jouke,

                Voor deze gegevens moet je kontakt op nemen met Andre Lenstra te Nijeholtwolde
                mailto:a.lenstra@.... Hij is diegene die je hierover verder kan helpen.


                Zover ik kan zien heb je je aanknopingspunt gevonden.

                Ik weet alleen van Andre Lenstra dat Jouke Tymens Nijholt zich later Lenstra
                noemt. Ik heb geen verdere gegevens van hem ontvangen over de Lenstra tak.
                Als je die wel hebt dan wil ik die heel graag aan mijn boom toevoegen.

                Groetjes
                Gerry


                -----Original Message-----
                From: Jouke Visser [mailto:jouke@...]
                Sent: Wednesday, December 04, 2002 10:11 AM
                To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
                Subject: Re: [Friesland-genealogy] Nijholt (RK)
               • Jack Terveer
                Marten en andere geinteresseerden, dit is wat ik heb 1. Lykle Harmes Neyholt, geboren te Haskerhorne, (zoon van Harmen Frerix en Fogeltje Meintes). Hij
                Message 15 of 27 , Dec 4, 2002
                • 0 Attachment
                 Marten en andere geinteresseerden, dit is wat ik heb

                 1. Lykle Harmes Neyholt, geboren te Haskerhorne, (zoon van Harmen Frerix en Fogeltje Meintes).                 Hij trouwde Sjoukjen Ydes Agricola, 11 Mei 1793 te St. Nicolaasga, geboren te St. Nicolaasga.                 Kinderen:

                 i Yde Lykles Nijholt, geboren ca. 1794 te St. Nicolaasga, overleden 15 Sep 1872.                 Hij trouwde Aafke Hessels Vogelvanger, 14 Mei 1819 te Doniawerstal, geboren ca. 1794, (dochter van Hessel Gerkes en Johanneske Aukes) overleden 29 Apr 1833.                 2. ii Vogeltjen Lykles Nijholt geboren ca. 1796.

                 iii Harmen Lykles Nijholt, geboren ca. 1798 te St. Nicolaasga.

                 iv Michiel Lykles Nijholt, geboren ca. 1800 te St. Nicolaasga.

                 3. v Johannes Lykles Nijholt geboren ca. 1802.

                 vi Sjoerd Lykles Nijholt, geboren ca. 1804 te St. Nicolaasga.

                 vii Meinte Lykles Nijholt, geboren ca. 1806 te St. Nicolaasga.

                 viii Wiebe Lykles Nijholt, geboren ca. 1809 te St. Nicolaasga.                 Tweede Generatie                 2. Vogeltjen Lykles Nijholt, (1.Lykle1) geboren ca. 1796, overleden 12 Feb 1873 te Sloten.                 Zij trouwde Albert Hessels Vogelvanger, 29 Mei 1829 te Doniawerstal, geboren ca. 1805, (zoon van Hessel Gerkes en Johanneske Aukes) overleden 1 Jul 1890 te Gaasterland.                 Kinderen:

                 i Johanneske Alberts Vogelvanger, geboren 3 Jun 1831 te Sloten, overleden 17 Nov 1920 te Gaasterland.

                 ii Sjoukje Alberts Vogelvanger, geboren 23 Jul 1834 te Lemmer.                 3. Johannes Lykles Nijholt, (1.Lykle1) geboren ca. 1802 te St. Nicolaasga, overleden 3 Nov 1881 te St. Nicolaasga.                 Hij trouwde Ynske Jelles Bosma, 8 Jun 1827 te Doniawerstal, geboren ca. 1802 te St. Nicolaasga, (dochter van Jelle Herms Bosman en Barber Gosses) overleden 28 Jul 1858 te St. Nicolaasga.                 Kinderen:

                 4. i Sjoukje Johannes Nijholt geboren 7 Feb 1830.                 Derde Generatie                 4. Sjoukje Johannes Nijholt, (3.Johannes2, 1.Lykle1) geboren 7 Feb 1830 te St. Nicolaasga, overleden 6 Feb 1920 te Oosterwierum, begraven 10 Feb 1920 te Irnsum.                 Achternaam komt ook voor als Niehout.                 Zij trouwde Bauke Lieuwes Palstra, 13 Aug 1853 te Baarderadeel, geboren 22 Apr 1820 te Wirdum, (zoon van Lieuwe Tietes Palstra en Imkje Hessels Jurna) overleden 21 Sep 1898 te Oosterwierum, beroep Arbeider.                 Bauke: Huwelijksakte: invent.nr. 2010, nr. 32, Baarderadeel.                 Kinderen:

                 5. i Ymkjen Baukes Palstra geboren 21 Nov 1855.

                 ii Ynskjen Baukes Palstra, geboren 16 Jan 1858 te Oosterwierum.                 Zij trouwde Jisk Jorrits de Boer, 11 Apr 1877 te Rauwerderhem, geboren 16 Feb 1850.                 iii Pietje Baukes Palstra, geboren 3 Sep 1860 te Oosterwierum, overleden 9 Feb 1877 te Oosterwierum.

                 iv Lieuwe Baukes Palstra, geboren 26 Dec 1862 te Oosterwierum.                 Huwelijksakte: invent.nr. 1890, nr. 17, Anloo.                 Hij trouwde Jantien Poelman, 31 Okt 1890 te Anloo, geboren 1867 te Anloo, (dochter van Harm Poelman en Maria van der Glas).                 v Johannes Baukes Palstra, geboren 26 Aug 1865 te Oosterwierum, overleden 16 Nov 1889 te Oosterwierum.

                 vi Riemke Baukes Palstra, geboren 16 Dec 1867 te Oosterwierum.                 Zij trouwde Andries Jacobus Kamsma, 3 Okt 1900 te Baarderadeel.                 6. vii Sybren Baukes Palstra geboren 13 Okt 1871.

                 7. viii Hessel Baukes Palstra geboren 14 Apr 1876.                 Vierde Generatie                 5. Ymkjen Baukes Palstra, (4.Sjoukje3, 3.Johannes2, 1.Lykle1) geboren 21 Nov 1855 te Oosterwierum, gedoopt 22 Nov 1855 te Oosterwierum, overleden 2 Jan 1946 te Bolsward, begraven 5 Jan 1946 te Bolsward, beroep Huisvrouw.                 Naam komt ook voor als "Ynskje".                 Zij trouwde Ids Sjoukes Piekema, 15 Mei 1880 te Oosterwierum, geboren 16 Feb 1850 te Tirns, (zoon van Sioucke Siardus Bouwes Piekema en Pietje Idses Genee) overleden 29 Okt 1939 te Bolsward, begraven 1 Nov 1939 te Bolsward, beroep Land-arbeider.                 Ids: Overlijdensakte: Invent.nr. 3062, nr. 67, aangifte Bolsward 30-10-1939 Huwelijksakte: invent.nr. 2017, nr, 19, gemeente Hennaarderadeel.                 Kinderen:

                 8. i Pietje Idzes Piekema geboren 5 Mrt 1882.

                 ii Bauke Ids Piekema, geboren 15 Jun 1884 te Tirns, gedoopt 16 Jun 1884 te Bolsward, overleden 27 Jun 1885 te Tirns.

                 9. iii Bauke Ids Piekema geboren 6 Apr 1886.

                 10. iv Sjoukje Piekema geboren 26 Aug 1888.

                 11. v Sjouke Ids Piekema geboren 27 Feb 1893.

                 12. vi Ynskje Piekema geboren 6 Jun 1895.

                 vii Johannes Ids Piekema, geboren 13 Feb 1898 te Tirns, overleden 21 Apr 1943 te Venray, begraven 24 Apr 1943 te Bolsward, beroep Landarbeider.                 Johannes leed aan Godsdienst-waanzin.

                 ----- Original Message -----
                 From: M.Haijema
                 To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
                 Sent: Tuesday, December 03, 2002 10:39 PM
                 Subject: Re: [Friesland-genealogy] Nijholt (RK)


                 Hartelijk dank voor je aanbod Marianne, maar ....etc

                 [Non-text portions of this message have been removed]
                • Nijholt
                 Marten, Nog een ander vraagje. In het huwelijk van Harmen Frerix met Fogeltje Meintes BONTHUIS worden zonen geboren Wibe, doopgetuige Sjeuwert Freerix
                 Message 16 of 27 , Dec 4, 2002
                 • 0 Attachment
                  Marten,

                  Nog een ander vraagje.

                  In het huwelijk van Harmen Frerix met Fogeltje Meintes BONTHUIS worden zonen
                  geboren
                  Wibe, doopgetuige Sjeuwert Freerix
                  Willem, doopgetuige Sjoert Frerix
                  Michiel, doopgetuige Siuert Frits

                  Weet jij toevallig of deze Sjeuwert Frerix een broer van Harmen Frerix is(lijkt
                  waarschijnlijk).

                  En als dit het geval is of een zoon van Sjeuwert Frerix toevallig Frits Sjuwerts
                  is.

                  Ik heb namelijk een naam aanneming Nijhout en dit lijkt bij deze familie
                  te behoren.

                  [P2727] Frits Sjuwerts NIJHOUT-1811 (Steggerda)

                  Deze Frits Sjuwerts heeft een dochter Trijntje Frits Nijholt

                  Huwelijk
                  [P175] Roedolphus Bartelds BOSMA b. 2 January 1799
                  [P176] Trijntje Frits NIJHOLT b. 1803 death. 4 apr 1843 ,Oud 40 jaar, gehuwd

                  Meer gegevens heb ik hier niet van, weet jij misschien meer.

                  Groetjes
                  Gerry
                 • Marianne Hoogma
                  Beste Hinke, Gerry, Jack, Marten en allen die ik vergeten ben, Heel veel dank voor al jullie mailtjes en archiefgevens over deze takken Nijholt. Ik ben nog
                  Message 17 of 27 , Dec 5, 2002
                  • 0 Attachment
                   Beste Hinke, Gerry, Jack, Marten en allen die ik vergeten ben,

                   Heel veel dank voor al jullie mailtjes en archiefgevens over deze takken
                   Nijholt. Ik ben nog druk doende de voor mij relevante gegevens te
                   vergelijken, te checken en vervolgens in te voeren.

                   Ben graag bereid af en toe iets voor jullie op te zoeken in het RA Utrecht
                   Archief.

                   Met vriendelijke groet,

                   Marianne Hoogma
                  • M.Haijema
                   Het spijt me, maar een verbinding tussen deze Leenstra en Lenstra heb ik niet kunnen vinden. Marten ... Van: Aan:
                   Message 18 of 27 , Dec 8, 2002
                   • 0 Attachment
                    Het spijt me, maar een verbinding tussen deze Leenstra en Lenstra heb ik
                    niet kunnen vinden. Marten

                    ----- Oorspronkelijk bericht -----
                    Van: <wnn356249@...>
                    Aan: "Friesland-genealogy" <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
                    Verzonden: woensdag 4 december 2002 8:10
                    Onderwerp: RE: [Friesland-genealogy] Nijholt (RK)


                    Marten,

                    Deze Leenstra familie is dat de Lenstra(Jouke Tymens Nijholt(1776) die zich
                    later Lenstra noemt) gekoppeld aan mijn Tymen Melis Nijholt(1742) tak. En
                    is deze tak verbonden aan de Lycke Harmens Nijholt(1767)(RK-tak). Ik heb
                    namelijk Tymen Melis Nijholt(1742) nog als appart Tak staan.

                    Kun jij e.e.a. voor mij ophelderen

                    Groetjes
                    Gerry


                    -----Original Message-----
                    From: M.Haijema [mailto:haijema@...]
                    Sent: Tuesday, December 03, 2002 10:40 PM
                    To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
                    Subject: Re: [Friesland-genealogy] Nijholt (RK)


                    Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
                    of: http://go.to/frgen .

                    Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
                    juli 1999 geposte berichten staat op
                    http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

                    Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
                    Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


                    Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
                   • M.Haijema
                    Gerry, Allereerst dit, de ouders van Hylkje Idzes heb ik niet en nu de kinderen van Meinte Bonthuis en Hylkje Idzes: Fogeltje, geboren Westermeer onder Joure,
                    Message 19 of 27 , Dec 8, 2002
                    • 0 Attachment
                     Gerry,
                     Allereerst dit, de ouders van Hylkje Idzes heb ik niet en nu de kinderen van
                     Meinte Bonthuis en Hylkje Idzes:
                     Fogeltje, geboren Westermeer onder Joure, ged. 20-12-1786 Joure(RK), overl.
                     15-11-1858 te Snikzwaag, ze was getrouwd 3-6-1812 met Joseph Tjebbes
                     Witteveen.; Harmen, ged.15-4-1788 Joure (RK); Ids, ged.1-4-1790 Joure (RK);
                     Jacobjen, ged. 25-12-1791 Joure (RK); Yke, ged. 16-6-1793 Joure (RK);
                     Jeltje, ged. 1-7-1795 Joure (RK); Hermke, ged. 12-3-1797 Joure (RK); Harmen,
                     ged. 27-6-1798 Joure (RK).
                     Ik hoop dat je er wat aan hebt.
                     Marten

                     ----- Oorspronkelijk bericht -----
                     Van: <wnn356249@...>
                     Aan: "Friesland-genealogy" <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
                     Verzonden: woensdag 4 december 2002 11:37
                     Onderwerp: RE: [Friesland-genealogy] Nijholt (RK) Doniawerstal


                     Marten,

                     Bedankt voor je gegevens.

                     Graag zou ik ook de kinderen van Meinte Bonthuis met Hylkje Idzes ontvangen.

                     Het vermoeden dat Tymen melis Nijholt verbonden was aan de Doniawerstal(RK)
                     Nijholt is al langer aanwezig.
                     Ik krijg nu steeds meer het gevoel dan niet alleen deze RK-tak maar ook de
                     NH-tak vast zou zitten aan elkaar. Waarschijnlijk voor 1700.
                     De vaders van Frits Jans en Heine Wybes zouden broers van elkaar kunnen
                     zijn.
                     Dit is natuurlijk wel heel ver gegrepen, maar wie weet.

                     Groetjes
                     Gerry


                     -----Original Message-----
                     From: M.Haijema [mailto:haijema@...]
                     Sent: Monday, December 02, 2002 9:13 PM
                     To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
                     Subject: Re: [Friesland-genealogy] Nijholt (RK) Doniawerstal


                     Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
                     of: http://go.to/frgen .

                     Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
                     juli 1999 geposte berichten staat op
                     http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

                     Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
                     Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


                     Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
                    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.