Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [Friesland-genealogy] Nijholt (RK) Doniawerstal

Expand Messages
 • M.Haijema
  In het boek Dunegea de skiednis fan in doarp tusken de marren van R.Postma worden diverse families besproken, vaak met foto s van de boerderijen. Marten
  Message 1 of 27 , Dec 1, 2002
   In het boek "Dunegea de skiednis fan in doarp tusken de marren" van R.Postma
   worden diverse families besproken, vaak met foto's van de boerderijen.
   Marten Haijema

   ----- Oorspronkelijk bericht -----
   Van: "Hinke Woudt" <h.woudt@...>
   Aan: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   Verzonden: zondag 1 december 2002 10:33
   Onderwerp: [Friesland-genealogy] Nijholt (RK) Doniawerstal


   Hallo Gerry,

   Hierbij het beloofde overzicht van de RK familie Nijholt, voor het grootste
   deel Doniawerstal. Ik weet niet of je mijn vorige mail over Marijke hebt
   gezien? Onderstaande gegevens kunnen nog heel gemakkelijk aangevuld worden
   met gegevens van de site van het Ryksargyf. Van een aantal huwelijken en het
   overlijden van Lykle Harmens Nijholt heb ik de gegevens genoteerd, deze
   aktes zie ik bij een eerst volgende bezoek aan het Ryksargyf wel even in en
   meld het resultaat hier wel weer.

   I Lykle Harmens Nijholt, geboren rond 1767, overleden op 25 oktober
   1826
   te Haskerland.
   Lykle is in ondertrouw gegaan op 5 mei 1793 te Haskerhorne/Oudehaske
   (tweede proclamatie, att. naar Sint Nicolaasga) met
   Sjoukje Ydes Agricola, geboren rond 1769, overleden op 31 december
   1827
   te Doniawerstal, dochter van Yde Bouwes Agricola en Sjoukjen
   Gerrits.
   Uit dit huwelijk:

   1 Yde Liekles Nijholt, geboren rond 1794, volgt onder II-a.

   2 Vogeltje Liekeles Nijholt, geboren rond 1797, overleden op 12
   februari 1873 te Sloten.

   3 Harmen Lykles Nijeholt, geboren rond 1798, volgt onder II-b.

   4 waarschijnlijk Johannes Lykles Nijholt, volgt onder II-c.


   II-a Yde Liekles Nijholt, arbeider, geboren rond 1794, overleden op 15
   september 1872 te Doniawerstal, zoon van Lykle Harmens Nijholt (I)
   en
   Sjoukje Ydes Agricola.
   Yde is getrouwd op 14 mei 1819 te Doniawerstal met Afke Hessels
   Vogelvanger, geboren rond 1795, overleden op 29 april 1833 te
   Doniawerstal.
   Uit dit huwelijk:

   1 Hessel Ydes Nijholt, geboren op 7 februari 1820 te Idskenhuizen,
   volgt onder III-a.

   2 Sjoukje Ydes Nijholt, geboren op 7 februari 1820 te
   Doniawerstal.

   3 Johanneske Ydes Nijholt, geboren op 13 juli 1821 te
   Doniawerstal.

   4 Lykle Ydes Nijholt, geboren op 17 mei 1823 te Doniawerstal.

   5 Trijntje Ydes Nijholt, geboren op 11 februari 1827 te
   Doniawerstal.
   Trijntje was gehuwd met Jannes Johannes Hogeling.

   6 Auke Ydes Nijholt, geboren op 23 september 1830 te
   St.Nicolaasga,
   volgt onder III-b.

   7 Grietje Ydes Nijholt, geboren op 9 april 1833 te Doniawerstal.


   II-b Harmen Lykles Nijeholt, geboren rond 1798, overleden op 5 februari
   1874
   te Doniawerstal, zoon van Lykle Harmens Nijholt (I) en Sjoukje Ydes
   Agricola.
   Harmen is getrouwd op 9 mei 1828 te Doniawerstal met Trijntje Jans
   Nijmeyer.
   Uit dit huwelijk:

   1 Lykle Harmens Nijholt, geboren op 17 januari 1838 te
   Doniawerstal,
   volgt onder III-c.


   II-c Johannes Lykles Nijholt, waarschijnlijk zoon van Lykle Harmens
   Nijholt
   (I) en Sjoukje Ydes Agricola.
   Johannes is getrouwd op 8 juni 1827 te Doniawerstal met Ynskje
   Jelles
   Bosma.
   Uit dit huwelijk:

   1 Jelle Nijholt, geboren op 7 november 1839 te Doniawerstal, volgt
   onder III-d.


   III-a Hessel Ydes Nijholt, arbeider, geboren op 7 februari 1820 te
   Idskenhuizen, zoon van Yde Liekles Nijholt (II-a) en Afke Hessels
   Vogelvanger.
   Hessel is getrouwd op 17 mei 1850 te Doniawerstal met Marijke Jans
   Halma, dienstmeid, geboren op 5 november 1814 te Haskerland,
   overleden
   op 26 december 1891 te Doniawerstal, dochter van Jan Jacobs Halma
   (tuiniersknecht) en Ymkje Taekes van der Ark.
   Uit dit huwelijk:

   1 Jacob Hessels Nijholt, geboren op 5 april 1851 te Doniawerstal.

   2 Jan Hessels Nijholt, geboren op 16 juli 1852 te Doniawerstal.

   3 Yde Hessels Nijholt, geboren op 19 maart 1854 te St.Nicolaasga,
   volgt onder IV-a.

   4 Johannes Hessels Nijholt, geboren op 2 september 1856 te
   Doniawerstal.

   5 Jan Hessels Nijholt, geboren op 20 november 1858 te
   Doniawerstal.

   6 Yme Hessels Nijholt, geboren op 26 mei 1861 te Doniawerstal.

   7 Lykle Hessels Nijholt, geboren op 24 augustus 1864 te
   Doniawerstal.


   III-b Auke Ydes Nijholt, geboren op 23 september 1830 te St.Nicolaasga,
   overleden op 1 mei 1889 te Sloten, zoon van Yde Liekles Nijholt
   (II-a)
   en Afke Hessels Vogelvanger.
   Auke is getrouwd op 17 juni 1860 te Gaasterland met Teatske Berends
   de
   Jong, geboren op 1 mei 1828 te Nijemirdum, overleden op 8 juni 1915
   te
   Sloten, dochter van Berend Cornelis de Jong (boerenknecht,
   landbouwer en
   arbeider) en Grietje Pieters de Vries (boerin). Teatske was eerder
   getr. met Willem Jans Rampion (gegevens bekend)
   Uit dit huwelijk:

   1 Yde Aukes Nijholt, geboren op 23 april 1865 te Wijckel, volgt
   onder
   IV-b.

   2 Afke Aukes Nijholt, geboren op 7 februari 1867 te Gaasterland.


   III-c Lykle Harmens Nijholt, geboren op 17 januari 1838 te Doniawerstal,
   zoon
   van Harmen Lykles Nijeholt (II-b) en Trijntje Jans Nijmeyer.
   Lykle is getrouwd op 5 juni 1879 te Doniawerstal met Pietje Tjitses
   Rypkema.
   Uit dit huwelijk:

   1 Trijntje Nijholt, geboren op 5 augustus 1880 te Doniawerstal.
   Trijntje is getrouwd op 9 mei 1913 te Doniawerstal met Oege
   Postma.


   III-d Jelle Nijholt, geboren op 7 november 1839 te Doniawerstal, zoon van
   Johannes Lykles Nijholt (II-c) en Ynskje Jelles Bosma.
   Jelle is getrouwd op 4 juni 1865 te Lemsterland met Grietje
   Bernardus
   Hulscher.
   Uit dit huwelijk:

   1 Pietje Nijholt, geboren op 4 juli 1875 te Lemsterland.
   Pietje is getrouwd op 1 juni 1899 te Lemsterland met Johannes
   Beersma.


   IV-a Yde Hessels Nijholt, geboren op 19 maart 1854 te St.Nicolaasga,
   overleden op 29 juli 1926 te Doniawerstal, zoon van Hessel Ydes
   Nijholt
   (III-a) en Marijke Jans Halma.
   Yde is getrouwd op 8 mei 1880 te Gaasterland (1) met Marijke
   Rampion,
   geboren op 17 maart 1854 te Wijckel, overleden op 5 april 1881 te
   Sint
   Nicolaasga, dochter van Willem Jans Rampion (werkman) en Teatske
   Berends
   de Jong.
   Uit dit huwelijk:

   1 Marijke Ydes Nijholt, geboren op 5 april 1881 te Doniawerstal,
   overleden op 2 januari 1882 aldaar.

   Yde is getrouwd op 14 mei 1886 te Doniawerstal (2) met Trijntje
   Boertje,
   geboren op 3 december 1861 te Balk, overleden op 14 januari 1941 te
   Doniawerstal, dochter van Douwe Hendriks Boertje en Setske Willems
   de
   Jong.
   Uit dit huwelijk:

   2 Marijke Ydes Nijholt, geboren op 20 maart 1887 te Doniawerstal.

   3 Setske Ydes Nijholt, geboren op 24 februari 1889 te
   Doniawerstal.

   4 Jacoba Ydes Nijholt, geboren op 18 april 1891 te Doniawerstal.

   5 Douwe Ydes Nijholt, geboren op 11 november 1893 te Doniawerstal.

   6 Geeske Ydes Nijholt, geboren op 16 maart 1896 te Doniawerstal.

   7 Hesseltje Ydes Nijholt, geboren op 28 maart 1900 te
   Doniawerstal.


   IV-b Yde Aukes Nijholt, inlandse kramer, geboren op 23 april 1865 te
   Wijckel,
   zoon van Auke Ydes Nijholt (III-b) en Teatske Berends de Jong.
   Yde is getrouwd op 7 juni 1891 te Sloten met Jantje Woud, geboren op
   22
   juli 1861 te Munnekeburen, gedoopt op 23 juli 1861 te Kuinre
   (doopgetuige was Jaantje Jacobs Woud, Vaders Zuster), overleden op
   17
   december 1925 te Sloten, dochter van Coop Jacobs Woudt (arbeider,
   turfmaker en werkman) en Martentje Gerrits van den Berg, Martha.
   Uit dit huwelijk:

   1 Teatske Nijholt, geboren op 15 december 1892 te Sloten.

   2 Jacobus Nijholt, geboren op 24 oktober 1894 te Sloten, volgt
   onder
   V-a.

   3 Auke Nijholt, geboren op 12 april 1900 te Sloten, volgt onder
   V-b.


   V-a Jacobus Nijholt, geboren op 24 oktober 1894 te Sloten, zoon van Yde
   Aukes Nijholt (IV-b) en Jantje Woud.
   Jacobus was gehuwd met Aukje Wortman, afkomstig uit Balk.


   V-b Auke Nijholt, geboren op 12 april 1900 te Sloten, overleden te
   Lemmer,
   zoon van Yde Aukes Nijholt (IV-b) en Jantje Woud.
   Auke was gehuwd met Margaretha Ida Beersma, geboren op 21 februari
   1901
   te Bolsward, overleden op 29 november 1957 te Lemmer, dochter van
   Johannes Beersma en Pietje Nijholt (zie III-d)


   Groet, Hinke Woudt-Westra.


   Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   of: http://go.to/frgen .

   Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
   juli 1999 geposte berichten staat op
   http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

   Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


   Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
  • Hinke Woudt
   Hallo Hinke, Volgens mijn gegevens werd Lyckle Harmens Nijholt geboren te Heerenveen, gedoopt op 28-5-1767 te Joure en overleden op 25-10-1826 te Joure. Hij
   Message 2 of 27 , Dec 1, 2002
    Hallo Hinke, Volgens mijn gegevens werd Lyckle Harmens Nijholt geboren te
    Heerenveen, gedoopt op 28-5-1767 te Joure en overleden op 25-10-1826 te
    Joure. Hij trouwde op 5-5-1793 te Haskerhorne (RK kerk St.Nicolaasga) met
    Sjoukje Ydes Agricola, geen kinderen genoteerd, maar wel de aantekening dat
    zij ten dele geboren zijn te St.Nicolaaga en RK gedoopt in de RK statie de
    Heide te St.Nicolaaga en ten dele in de RK statie Balk. Marten Haijema

    Hallo Marten,

    Bedankt voor de aanvullingen maar weet je toevallig ook wie de ouders van Lyckle waren. Ik heb zelf zijn overl.akte nog niet ingezien. Voor mij is dit een ver zijlijntje en heb dus wat aanvullingen van de site van het Ryksargyf gehaald. Daar zag ik het RK huwelijk van Lykle en Sjoukje niet, alleen de vermelde proclamatie, maar misschien heb ik een spellingsvariant vergeten?

    Het boek van Dunegea is mij bekend, heb daar voor een kwartierstaat lijn van mijn man wel eens gegevens uit gehaald, staat inderdaad heel veel informatie in.

    Bedankt en hartelijke groet, Hinke Woudt-Westra.

    [Non-text portions of this message have been removed]
   • wnn356249@tiscali.nl
    Hallo Marten en Hinke, De ouders van Lyk(e)le Harmens NIJHOLT (naamaanneming 1811 RK-tak) b. 20 May 1767, Haskerhorne zijn: [P1991] Harmen FRITS OF FREEKS b.
    Message 3 of 27 , Dec 2, 2002
     Hallo Marten en Hinke,

     De ouders van Lyk(e)le Harmens NIJHOLT (naamaanneming 1811 RK-tak) b. 20
     May 1767, Haskerhorne zijn:
     [P1991] Harmen FRITS OF FREEKS b. 1730, Wolvega
     [P1992] Fogeltje Meintes BONTHUIS
     Huwelijk 18-4-1762 Haskerhorne

     Harmen Frits Zoon van:
     [P1993] Frits JANS
     [P1994] Geesje SIEWERTS of SJOERD
     Huwelijk 20-5-1725 Wolvega

     De ouders van Sjoukje Ydes AGRICOLA b. 7 March 1770, Huisterheide zijn:
     [P1995] Yde Bruins AGRICOLA b. 30 October 1734, Huisterheide
     [P1996] Fenne GERRITS
     Huwelijk 5-10-1766 Huisterheide

     Yde Bruins AGRICOLA Zoon van:
     [P1997] Bruyn Johannes AGRICOLA
     [P1998] Sjoukje YDES
     Huwelijk 20-12-1730 Huisterheide

     Bruyn Johannes AGRICOLA Zoon van:
     [P1999] Johannes AGRICOLA
     [P2001] Yssien SAECKES
     Huwelijk 2-5-1693 te ???


     Groetjes
     Gerry


     -----Original Message-----
     From: Hinke Woudt [mailto:h.woudt@...]
     Sent: Sunday, December 01, 2002 6:14 PM
     To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
     Subject: Re: [Friesland-genealogy] Nijholt (RK) Doniawerstal
    • wnn356249@tiscali.nl
     Hallo Hinke, Heel hartlijk dank voor jou aanvulling. Ik heb meerdere losse Nijholt huwelijke kunnen koppelen. Leuk is te zien dat bepaalde takken weer later in
     Message 4 of 27 , Dec 2, 2002
      Hallo Hinke,

      Heel hartlijk dank voor jou aanvulling. Ik heb meerdere losse Nijholt huwelijke
      kunnen koppelen.
      Leuk is te zien dat bepaalde takken weer later in elkaar grijpen
      zoals [Nijholt-Beersam] [Beersma-Nijholt] en
      [Nijholt-Rampion] via [Rampion-Jong,de] via [Jong,de-Vries,de] naar [Jong,de-Nijholt]

      Groetjes
      Gerry


      -----Original Message-----
      From: Hinke Woudt [mailto:h.woudt@...]
      Sent: Sunday, December 01, 2002 10:34 AM
      To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
      Subject: [Friesland-genealogy] Nijholt (RK) Doniawerstal
     • M.Haijema
      De ouders van Lyckle Harmens waren Harmen Frerix en Fogeltje Meintes, getrouwd 12-5-1762 RK te Heerenveen, van dit echtpaar heb ik 9 kinderen met doopdata.
      Message 5 of 27 , Dec 2, 2002
       De ouders van Lyckle Harmens waren Harmen Frerix en Fogeltje Meintes,
       getrouwd 12-5-1762 RK te Heerenveen, van dit echtpaar heb ik 9 kinderen met
       doopdata. Fogeltje werd gedoopt te Joure 7-9-1739, geboren te Ouwsterhaule,
       ze was een dochter van Meinte Wiebes en Ike Renkes. Mocht je ook gegevens
       van die 9 kinderen willen hebben, dan hoor ik het graag Marten

       ----- Oorspronkelijk bericht -----
       Van: "Hinke Woudt" <h.woudt@...>
       Aan: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
       Verzonden: zondag 1 december 2002 18:13
       Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] Nijholt (RK) Doniawerstal


       Hallo Hinke, Volgens mijn gegevens werd Lyckle Harmens Nijholt geboren te
       Heerenveen, gedoopt op 28-5-1767 te Joure en overleden op 25-10-1826 te
       Joure. Hij trouwde op 5-5-1793 te Haskerhorne (RK kerk St.Nicolaasga) met
       Sjoukje Ydes Agricola, geen kinderen genoteerd, maar wel de aantekening dat
       zij ten dele geboren zijn te St.Nicolaaga en RK gedoopt in de RK statie de
       Heide te St.Nicolaaga en ten dele in de RK statie Balk. Marten Haijema

       Hallo Marten,

       Bedankt voor de aanvullingen maar weet je toevallig ook wie de ouders van
       Lyckle waren. Ik heb zelf zijn overl.akte nog niet ingezien. Voor mij is dit
       een ver zijlijntje en heb dus wat aanvullingen van de site van het Ryksargyf
       gehaald. Daar zag ik het RK huwelijk van Lykle en Sjoukje niet, alleen de
       vermelde proclamatie, maar misschien heb ik een spellingsvariant vergeten?

       Het boek van Dunegea is mij bekend, heb daar voor een kwartierstaat lijn van
       mijn man wel eens gegevens uit gehaald, staat inderdaad heel veel informatie
       in.

       Bedankt en hartelijke groet, Hinke Woudt-Westra.

       [Non-text portions of this message have been removed]


       Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
       of: http://go.to/frgen .

       Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
       juli 1999 geposte berichten staat op
       http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

       Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
       Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


       Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
      • M.Haijema
       Hinke, Was die proclamatie ook op 5 mei 1793 ?. Dan kan ik me hebben vergist. Het is alweer zo lang geleden dat ik hiermee bezig was. Marten ... Van: Hinke
       Message 6 of 27 , Dec 2, 2002
        Hinke, Was die proclamatie ook op 5 mei 1793 ?. Dan kan ik me hebben
        vergist. Het is alweer zo lang geleden dat ik hiermee bezig was.
        Marten

        ----- Oorspronkelijk bericht -----
        Van: "Hinke Woudt" <h.woudt@...>
        Aan: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
        Verzonden: zondag 1 december 2002 18:13
        Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] Nijholt (RK) Doniawerstal


        Hallo Hinke, Volgens mijn gegevens werd Lyckle Harmens Nijholt geboren te
        Heerenveen, gedoopt op 28-5-1767 te Joure en overleden op 25-10-1826 te
        Joure. Hij trouwde op 5-5-1793 te Haskerhorne (RK kerk St.Nicolaasga) met
        Sjoukje Ydes Agricola, geen kinderen genoteerd, maar wel de aantekening dat
        zij ten dele geboren zijn te St.Nicolaaga en RK gedoopt in de RK statie de
        Heide te St.Nicolaaga en ten dele in de RK statie Balk. Marten Haijema

        Hallo Marten,

        Bedankt voor de aanvullingen maar weet je toevallig ook wie de ouders van
        Lyckle waren. Ik heb zelf zijn overl.akte nog niet ingezien. Voor mij is dit
        een ver zijlijntje en heb dus wat aanvullingen van de site van het Ryksargyf
        gehaald. Daar zag ik het RK huwelijk van Lykle en Sjoukje niet, alleen de
        vermelde proclamatie, maar misschien heb ik een spellingsvariant vergeten?

        Het boek van Dunegea is mij bekend, heb daar voor een kwartierstaat lijn van
        mijn man wel eens gegevens uit gehaald, staat inderdaad heel veel informatie
        in.

        Bedankt en hartelijke groet, Hinke Woudt-Westra.

        [Non-text portions of this message have been removed]


        Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
        of: http://go.to/frgen .

        Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
        juli 1999 geposte berichten staat op
        http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

        Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
        Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


        Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
       • Hinke Woudt
        Hinke, Was die proclamatie ook op 5 mei 1793 ?. Dan kan ik me hebben vergist. Het is alweer zo lang geleden dat ik hiermee bezig was. Marten Hallo Marten,
        Message 7 of 27 , Dec 2, 2002
         Hinke, Was die proclamatie ook op 5 mei 1793 ?. Dan kan ik me hebben
         vergist. Het is alweer zo lang geleden dat ik hiermee bezig was.
         Marten

         Hallo Marten,

         Onderstaande heb ik van de site van het Ryksargyf geplukt, daar heb ik dus niet het RK huwelijk gevonden maar alleen deze vermelding.

         En de kinderen die je in een andere mail noemt heb ik niet nodig maar bedankt voor het aanbod.

         Groetnis, Hinke.

         DTBL Regio 7: zuidoost Friesland

         Trouwregister Hervormde gemeente Oudehaske-Haskerhorne, 1793
         DTB nr: 356, 1697 - 1811
         Vermelding: Tweede proclamatie van 5 mei 1793, Haskerhorne -
         Oudehaske
         Man: Lykle Harmens, Haskerhorne
         Vrouw: Sjoukjen Yde, Sint Nicolaasga
         NB: attestatie naar Sint Nicolaasga

         Gestandaardiseerde namen: LIEKELE HARMENS en SJOUKJE


         [Non-text portions of this message have been removed]
        • M.Haijema
         O ja, dat vergat ik nog: Meinte Bonthuis trouwde 22-5-1785 met Hylkje Idzes en bij dit echtpaar heb ik 8 kinderen staan. Marten ... Van:
         Message 8 of 27 , Dec 2, 2002
          O ja, dat vergat ik nog: Meinte Bonthuis trouwde 22-5-1785 met Hylkje Idzes
          en bij dit echtpaar heb ik 8 kinderen staan. Marten

          ----- Oorspronkelijk bericht -----
          Van: <wnn356249@...>
          Aan: "Friesland-genealogy" <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
          Verzonden: maandag 2 december 2002 15:42
          Onderwerp: RE: [Friesland-genealogy] Nijholt (RK) Doniawerstal


          Hallo Hinke,

          Heel hartlijk dank voor jou aanvulling. Ik heb meerdere losse Nijholt
          huwelijke
          kunnen koppelen.
          Leuk is te zien dat bepaalde takken weer later in elkaar grijpen
          zoals [Nijholt-Beersam] [Beersma-Nijholt] en
          [Nijholt-Rampion] via [Rampion-Jong,de] via [Jong,de-Vries,de] naar
          [Jong,de-Nijholt]

          Groetjes
          Gerry


          -----Original Message-----
          From: Hinke Woudt [mailto:h.woudt@...]
          Sent: Sunday, December 01, 2002 10:34 AM
          To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
          Subject: [Friesland-genealogy] Nijholt (RK) Doniawerstal


          Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
          of: http://go.to/frgen .

          Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
          juli 1999 geposte berichten staat op
          http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

          Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
          Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


          Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
         • j.j. geestman
          Hallo Hinke, Volgens mijn gegevens werd Lyckle Harmens Nijholt geboren te Heerenveen, gedoopt op 28-5-1767 te Joure en overleden op 25-10-1826 te Joure. Hij
          Message 9 of 27 , Dec 2, 2002
           Hallo Hinke, Volgens mijn gegevens werd Lyckle Harmens Nijholt geboren te
           Heerenveen, gedoopt op 28-5-1767 te Joure en overleden op 25-10-1826 te
           Joure. Hij trouwde op 5-5-1793 te Haskerhorne (RK kerk St.Nicolaasga) met
           Sjoukje Ydes Agricola, geen kinderen genoteerd, maar wel de aantekening dat
           zij ten dele geboren zijn te St.Nicolaaga en RK gedoopt in de RK statie de
           Heide te St.Nicolaaga en ten dele in de RK statie Balk. Marten Haijema

           Hallo Marten,

           Bedankt voor de aanvullingen maar weet je toevallig ook wie de ouders van
           Lyckle waren. Ik heb zelf zijn overl.akte nog niet ingezien. Voor mij is dit
           een ver zijlijntje en heb dus wat aanvullingen van de site van het Ryksargyf
           gehaald. Daar zag ik het RK huwelijk van Lykle en Sjoukje niet, alleen de
           vermelde proclamatie, maar misschien heb ik een spellingsvariant vergeten?

           Het boek van Dunegea is mij bekend, heb daar voor een kwartierstaat lijn van
           mijn man wel eens gegevens uit gehaald, staat inderdaad heel veel informatie
           in.

           Bedankt en hartelijke groet, Hinke Woudt-Westra.

           Hinke, Marten, e.a.,

           Kortgeleden de overlijdensakte van Lyckle Harmens Nijholt nog bekeken.
           "Overleden te Joure 25 oktober 1826 Lykle Harmens Nijholt, geb. Haskerhorne,
           oud 59 jaar, arbeider
           gehuwd met Sjoukje Ydes Agricola, zoon van Harmen Freerks en Fogeltje
           Meintes"
           Uit dit huwelijk:
           Johannes Lykles Nijholt, wegwerker, geb. Oudega (HEM), gedoopt RK Balk 12
           mei 1802,
           overl. St. Nicolaasga (huisnr. 3), 3 nov. 1881;
           gehuwd gem. Doniawerstal 8 juni 1827
           Ynskje Jelles Bosma, ged. RK St. Nic. 27 juli 1802, overl. St. Nic. 28 juli
           1858
           Uit dit huwelijk:
           Afke Johannes Nijholt, geb. 24 okt. 1835, overl. 16 maart 1911
           gehuwd gem. Doniawerstal 25 mei 1867
           Teye Thiemens (Timons) Bosma/Bouwhuis 1836-1909.

           Hans Geestman.
          • wnn356249@tiscali.nl
           Marianne, De enige die eventueel in aanmerking zou komen is deze: Lycklama a Nijeholt, Lubbertus Birth : 01 JAN 1769 Heerenveen Death : 19 JUL 1840
           Message 10 of 27 , Dec 2, 2002
            Marianne,

            De enige die eventueel in aanmerking zou komen is deze:

            Lycklama a Nijeholt, Lubbertus
            Birth : 01 JAN 1769 Heerenveen
            Death : 19 JUL 1840 Roordahuizen
            Gender: Male
            Parents:
            Father: Lycklama a Nijeholt, Johannes
            Mother: Lanting, Maryke Engberts

            Family:
            Marriage: 21 NOV 1789
            Spouse:
            Lystra, Aaltje Hoytes
            Birth : 01 JAN 1753 Wirdum
            Death : 13 MAR 1815 Oudehakse
            Gender: Female

            Children:
            Lycklama a Nijeholt, Johannes Lambartus
            Lycklama a Nijeholt, Hoyte
            Lycklama a Nijeholt, Hette
            Birth : 01 JAN 1820 Oudehaske
            Death : 23 FEB 1836 Luingeberd
            Gender: Female

            Family:
            Marriage: 01 JAN 1816
            Spouse:
            Renema, Trijntje Hettes
            Gender: Female

            Voor verdere informatie over Lycklama a nijholt zie Homepage nijholt-main
            'Lycklama a nijholt index' gaat terug tot 1485
            [P744] Lyckele Ebelens Lycklama a Nijeholt b. 1485
            [P1024] Johanna N.
            Huwelijk in 1537

            Deze stam vader komt uit Nijeholtpade
            Record ident number: 108
            Residence:
            Occupation: Greitman van weststellingwerf
            Occupation: Grietman van Schoterland
            Stamvader van de familie Lycklama a Nijeholt. Winsemius noemde hem "een treffelyck
            ghequalificeert man, soo van gheslachte als goederen".
            Vermeldt van hem, dat hij "uyt het gheslachte van Steenwyck" stamde.
            Woonde op Friesburg bij het dorp Nijeholt (Nijeholtpade) en dat dit geslacht
            zich naar dit dorp, a Nijeholt, vernoemd heeft.

            Orginele informatie van http://home.hccnet.nl/pc.bennekom/index.htm
            Deze genealoog heeft aangegeven dat hij in zijn onderzoek geen koppelingen
            heeft gevonden met de Nijholt familie's

            Met vriendelijke groet,

            Gerry Nijholt
            Nazaat van Heine Wijbes(geboren voor 1708) te Nijeholtpade, Weststellingwerf,
            Friesland
            http://clik.to/nijholt of http://home.tiscali.nl/~wnn356249


            -----Original Message-----
            From: Marianne Hoogma [mailto:hoogma@...]
            Sent: Tuesday, December 03, 2002 12:36 AM
            To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
            Subject: RE: [Friesland-genealogy] Nijholt (RK)
           • Marianne Hoogma
            Hallo Marten en Hinke en andere belangstellenden, Met interesse heb ik de discussie over de Nijholts (RK) gevolgd. Mocht een van jullie belangstelling hebben
            Message 11 of 27 , Dec 2, 2002
             Hallo Marten en Hinke en andere belangstellenden,

             Met interesse heb ik de discussie over de Nijholts (RK) gevolgd. Mocht een
             van jullie belangstelling hebben voor de nazaten van de volgende dames dan
             hoor ik het wel.

             Sjoukje Johannes Nijholt, geb. 7 febr 1830 St. Nicolaasga, overleden 6
             febr. 1920 Oosterwierum (Baarderdadeel). Zij was gehuwd met Bauke Lieuwes
             Palstra.

             of haar zus

             Afke Johannes Nijholt, geb. 28 okt 1835 Doniawerstal, overl. 16 maart 1911
             Doniawerstal. Zij was gehuwd met Teye Timens Bosma alias Bouhuis.

             Deze zussen en dus hun vader, Johannes Lykles Nijholt, komen voor in de
             kwartierstaten bij diverse aangehuwden van de RK Friese takken Hoogma.

             Is er overigens een verband tussen Lyk(e)le Nijholt en de naamsaanname van
             een familienaam Lyclama a Nijeholt in 1811 o.a. in Oudehaske? Ook van de
             dragers van deze dubbele familienaam heb ik wat gegevens van nazaten.

             Met vriendelijke groet uit Utrecht,

             Marianne Hoogma
            • Cornelius Boekema
             Hinke hier nog n aanvulling op de volgende gegevens die je aan Gerry had verstuurd: III-c Lykle Harmens Nijholt, geboren op 17 januari 1838 te Doniawerstal,
             Message 12 of 27 , Dec 2, 2002
              Hinke hier nog 'n aanvulling op de volgende gegevens die je aan Gerry
              had verstuurd:

              III-c Lykle Harmens Nijholt, geboren op 17 januari 1838 te
              Doniawerstal,
              zoon
              van Harmen Lykles Nijeholt (II-b) en Trijntje Jans Nijmeyer.
              Lykle is getrouwd op 5 juni 1879 te Doniawerstal met Pietje
              Tjitses
              Rypkema.
              Uit dit huwelijk:

              1 Trijntje Nijholt, geboren op 5 augustus 1880 te
              Doniawerstal.
              Trijntje is getrouwd op 9 mei 1913 te Doniawerstal met Oege
              Postma.

              Er was ook 'n zoon Tjitske (zo bewaard gebleven in de Rypkema's
              stamboom), geboren in Doniawerstal op 23 Juni 1884 en getr. in
              Doniawerstal met RIEMKJE BOEKMA, geb. in Wartena, 29 jan. 1887, overl.
              in St.Nicolaasga, 17 Jan. 1947, dr. van Jacobus Durks (Kobus) Boekema en
              Henrica (Hendrikje) Jozefs Spoelstra. Ik heb niet kunnen vinden wanneer
              Tjitske overleden is. Zou jij dat soms weten?

              Ik heb ook 'n Sjoerd Lykles, getr. met Marijke Jetzes Bosman, in mijn
              bestand. Hij zou geboren zijn rond 1804, want toen hij overleed op 3
              Oct. 1863 was hij 59 jaar. Tresoar vermeldt 7 kinderen van dit
              echtpaar. Zou hij ook 'n zoon zijn uit dit huwelijk, waar je andere
              kinderen van aangaf:

              I Lykle Harmens Nijholt, geboren rond 1767, overleden op 25 oktober

              1826
              te Haskerland.
              Lykle is in ondertrouw gegaan op 5 mei 1793 te
              Haskerhorne/Oudehaske
              (tweede proclamatie, att. naar Sint Nicolaasga) met
              Sjoukje Ydes Agricola, geboren rond 1769, overleden op 31
              december
              1827
              te Doniawerstal, dochter van Yde Bouwes Agricola en Sjoukjen
              Gerrits.

              Mvrgr.

              Cor Boekema              [Non-text portions of this message have been removed]
             • Hinke Woudt
              Hinke hier nog n aanvulling op de volgende gegevens die je aan Gerry had verstuurd: ... Er was ook n zoon Tjitske (zo bewaard gebleven in de Rypkema s
              Message 13 of 27 , Dec 3, 2002
               Hinke hier nog 'n aanvulling op de volgende gegevens die je aan Gerry
               had verstuurd:

               <knip>

               >Cor en ook Hans Geestman bedankt voor de aanvullingen, kan ik weer een paar 'nog in te zien aktes' van mijn lijstje schrappen.

               Er was ook 'n zoon Tjitske (zo bewaard gebleven in de Rypkema's
               stamboom), geboren in Doniawerstal op 23 Juni 1884 en getr. in
               Doniawerstal met RIEMKJE BOEKMA, geb. in Wartena, 29 jan. 1887, overl.
               in St.Nicolaasga, 17 Jan. 1947, dr. van Jacobus Durks (Kobus) Boekema en
               Henrica (Hendrikje) Jozefs Spoelstra. Ik heb niet kunnen vinden wanneer
               Tjitske overleden is. Zou jij dat soms weten?

               >Ik heb geen overlijden van deze Tjitske maar het is heel goed mogelijk, gezien zijn geboorte jaar 1884 dat hij overleden is na 1942.


               Ik heb ook 'n Sjoerd Lykles, getr. met Marijke Jetzes Bosman, in mijn
               bestand. Hij zou geboren zijn rond 1804, want toen hij overleed op 3
               Oct. 1863 was hij 59 jaar. Tresoar vermeldt 7 kinderen van dit
               echtpaar. Zou hij ook 'n zoon zijn uit dit huwelijk, waar je andere
               kinderen van aangaf:

               >Ook dit weet ik niet maar noteer bij gelegenheid de huwelijksakte wel even van dit echtpaar en laat het reslutaat hier wel weer weten.

               Groet, Hinke Woudt-Westra.

               [Non-text portions of this message have been removed]
              • Hinke Woudt
               Hallo Gerry, Ik was jou gegevens aan het verwerken en heb nog een wat gegevens van de site van het Ryksargryf gehaald die ik hier onder heb gezet. Groet,
               Message 14 of 27 , Dec 3, 2002
                Hallo Gerry,

                Ik was jou gegevens aan het verwerken en heb nog een wat gegevens van de site van het Ryksargryf gehaald die ik hier onder heb gezet.

                Groet, Hinke.                DTBL regio 13: zuid en zuidwest Friesland

                Trouwregister Rooms-katholieke parochie Op de Heide (1835: St.
                Nicolaasga)
                DTB nr. 223, 1716 - 1811
                Vermelding: Bevestiging huwelijk van 5 oktober 1767, Rotsterhaule
                Man: Yde Bruens
                Vrouw: Fenne Gerrits
                NB: getuigen: Lolke Harms, Albert Jois

                Gestandaardiseerde namen: IEDE en GERRITS


                DTBL regio 13: zuid en zuidwest Friesland

                Trouwregister Gerecht Doniawerstal
                DTB nr. 209, 1665 - 1800
                Vermelding: Bevestiging huwelijk van 2 mei 1693, Doniawerstal
                Man: Johannes Agricola, Idskenhuizen
                Vrouw: IJsien Sakes, de Heide
                NB: Mr. Chirurgijn

                Gestandaardiseerde namen: JOHANNES en SAKES


                [Non-text portions of this message have been removed]
               • M.Haijema
                Hartelijk dank voor je aanbod Marianne, maar ik kan ze voorlopig niet plaatsen. Jaren geleden zocht ik voor iemand het RK geslacht Leenstra uit en liep toen
                Message 15 of 27 , Dec 3, 2002
                 Hartelijk dank voor je aanbod Marianne, maar ik kan ze voorlopig niet
                 plaatsen. Jaren geleden zocht ik voor iemand het RK geslacht Leenstra uit en
                 liep toen tegen Lykle Harmens Nijholt en Sjoukje Ydes Agricola aan. Kinderen
                 en kleinkinderen van dit echtpaar heb ik niet. Ze zouden wel welkom zijn.
                 Marten

                 ----- Oorspronkelijk bericht -----
                 Van: "Marianne Hoogma" <hoogma@...>
                 Aan: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
                 Verzonden: dinsdag 3 december 2002 0:36
                 Onderwerp: RE: [Friesland-genealogy] Nijholt (RK)


                 Hallo Marten en Hinke en andere belangstellenden,

                 Met interesse heb ik de discussie over de Nijholts (RK) gevolgd. Mocht een
                 van jullie belangstelling hebben voor de nazaten van de volgende dames dan
                 hoor ik het wel.

                 Sjoukje Johannes Nijholt, geb. 7 febr 1830 St. Nicolaasga, overleden 6
                 febr. 1920 Oosterwierum (Baarderdadeel). Zij was gehuwd met Bauke Lieuwes
                 Palstra.

                 of haar zus

                 Afke Johannes Nijholt, geb. 28 okt 1835 Doniawerstal, overl. 16 maart 1911
                 Doniawerstal. Zij was gehuwd met Teye Timens Bosma alias Bouhuis.

                 Deze zussen en dus hun vader, Johannes Lykles Nijholt, komen voor in de
                 kwartierstaten bij diverse aangehuwden van de RK Friese takken Hoogma.

                 Is er overigens een verband tussen Lyk(e)le Nijholt en de naamsaanname van
                 een familienaam Lyclama a Nijeholt in 1811 o.a. in Oudehaske? Ook van de
                 dragers van deze dubbele familienaam heb ik wat gegevens van nazaten.

                 Met vriendelijke groet uit Utrecht,

                 Marianne Hoogma                 Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
                 of: http://go.to/frgen .

                 Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
                 juli 1999 geposte berichten staat op
                 http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

                 Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
                 Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


                 Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
                • Marianne Hoogma
                 Gerry, Hinke en alle anderen die ik ben vergeten te vermelden, Heel veel dank voor alle aanvullingen en tips m.b.t. oudere gegevens Nijholt. Ik kan voorlopig
                 Message 16 of 27 , Dec 3, 2002
                  Gerry, Hinke en alle anderen die ik ben vergeten te vermelden,

                  Heel veel dank voor alle aanvullingen en tips m.b.t. oudere gegevens
                  Nijholt. Ik kan voorlopig weer verder. Het blijkt dat maar liefst 5
                  achterkleinkinderen (in vrouwelijke lijn) van Johannes Lykles Nijholt waren
                  gehuwd met een Hoogma uit Oosterwierum. Altijd leuk om te zien hoe al die
                  aangehuwden weer terug te voeren zijn tot een enkele kwartierstaatvoorouder
                  Nijholt. Bedankt dat jullie die kwartierstaat RK Nijholt hebben kunnen
                  aanvullen verder terug in de tijd.
                  Grappig dat die 5 Hoogma's uit Oosterwierum in die latere generaties zo in
                  de smaak vielen bij die nazaten Nijholt ;-)


                  Groeten van Marianne Hoogma uit Utrecht.

                  Heeft en onderzoekt samen met andere onderzoekers Hoogma en Hogema vele
                  duizenden gegevens van de van oorsprong RK Friese families Hoogma, Hogema
                  en spellingsvarianten als Hoogema, Hooghama en Homa. Tevens zoek ik
                  gegevens van mensen met de van oorsprong uit deze takken veel voorkomende
                  voornamen Ding(e)lom, Dignum, Ding(e)lum en hun patroniemen. Die zijn
                  meestal weer te herleiden tot een tak Hoogma/Hogema van voor 1811. O.a.
                  Huizinga en spellingsvarianten.
                  Ben ook bereid tot (ruil)archiefonderzoek in het Utrechts Archief (gemeente
                  en provincie) voor mijn vragen in Friesland.
                 • wnn356249@tiscali.nl
                  Marten, Deze Leenstra familie is dat de Lenstra(Jouke Tymens Nijholt(1776) die zich later Lenstra noemt) gekoppeld aan mijn Tymen Melis Nijholt(1742) tak. En
                  Message 17 of 27 , Dec 3, 2002
                   Marten,

                   Deze Leenstra familie is dat de Lenstra(Jouke Tymens Nijholt(1776) die zich
                   later Lenstra noemt) gekoppeld aan mijn Tymen Melis Nijholt(1742) tak. En
                   is deze tak verbonden aan de Lycke Harmens Nijholt(1767)(RK-tak). Ik heb
                   namelijk Tymen Melis Nijholt(1742) nog als appart Tak staan.

                   Kun jij e.e.a. voor mij ophelderen

                   Groetjes
                   Gerry


                   -----Original Message-----
                   From: M.Haijema [mailto:haijema@...]
                   Sent: Tuesday, December 03, 2002 10:40 PM
                   To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
                   Subject: Re: [Friesland-genealogy] Nijholt (RK)
                  • Jouke Visser
                   Hallo, Sorry dat ik hier midden in val, maar is deze Jouke Tymens Nijholt (die zich schijnbaar later Lenstra noemt) vader/grootvader van de Tijmen Joukes
                   Message 18 of 27 , Dec 4, 2002
                    Hallo,

                    Sorry dat ik hier midden in val, maar is deze Jouke Tymens Nijholt (die
                    zich schijnbaar later Lenstra noemt) vader/grootvader van de Tijmen
                    Joukes Lenstra, geboren rond 1808, die is getrouwd met Tjeertje Alberts
                    Slootstra op 15-05-1840 te Weststellingwerf en later met Hendrikje
                    Wijgers Kolk (namelijk op 24-08-1842), met wie hij een zoon, Jouke
                    Tijmens Lenstra kreeg?

                    In dat geval heb ik eindelijk een aanknopingspunt voor deze lijn in mijn
                    directe voorouders (van wie ik ook mijn voornaam heb gekregen (van
                    grootvader op kleinzoon).

                    Jouke Visser
                    wnn356249@... wrote:

                    >Marten,
                    >
                    >Deze Leenstra familie is dat de Lenstra(Jouke Tymens Nijholt(1776) die zich
                    >later Lenstra noemt) gekoppeld aan mijn Tymen Melis Nijholt(1742) tak. En
                    >is deze tak verbonden aan de Lycke Harmens Nijholt(1767)(RK-tak). Ik heb
                    >namelijk Tymen Melis Nijholt(1742) nog als appart Tak staan.
                    >
                    >Kun jij e.e.a. voor mij ophelderen
                    >
                    >Groetjes
                    >Gerry
                    >
                    >
                    >
                    >
                   • wnn356249@tiscali.nl
                    Marten, Bedankt voor je gegevens. Graag zou ik ook de kinderen van Meinte Bonthuis met Hylkje Idzes ontvangen. Het vermoeden dat Tymen melis Nijholt verbonden
                    Message 19 of 27 , Dec 4, 2002
                     Marten,

                     Bedankt voor je gegevens.

                     Graag zou ik ook de kinderen van Meinte Bonthuis met Hylkje Idzes ontvangen.

                     Het vermoeden dat Tymen melis Nijholt verbonden was aan de Doniawerstal(RK)
                     Nijholt is al langer aanwezig.
                     Ik krijg nu steeds meer het gevoel dan niet alleen deze RK-tak maar ook de
                     NH-tak vast zou zitten aan elkaar. Waarschijnlijk voor 1700.
                     De vaders van Frits Jans en Heine Wybes zouden broers van elkaar kunnen zijn.
                     Dit is natuurlijk wel heel ver gegrepen, maar wie weet.

                     Groetjes
                     Gerry


                     -----Original Message-----
                     From: M.Haijema [mailto:haijema@...]
                     Sent: Monday, December 02, 2002 9:13 PM
                     To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
                     Subject: Re: [Friesland-genealogy] Nijholt (RK) Doniawerstal
                    • wnn356249@tiscali.nl
                     Jouke, Voor deze gegevens moet je kontakt op nemen met Andre Lenstra te Nijeholtwolde mailto:a.lenstra@hetnet.nl. Hij is diegene die je hierover verder kan
                     Message 20 of 27 , Dec 4, 2002
                      Jouke,

                      Voor deze gegevens moet je kontakt op nemen met Andre Lenstra te Nijeholtwolde
                      mailto:a.lenstra@.... Hij is diegene die je hierover verder kan helpen.


                      Zover ik kan zien heb je je aanknopingspunt gevonden.

                      Ik weet alleen van Andre Lenstra dat Jouke Tymens Nijholt zich later Lenstra
                      noemt. Ik heb geen verdere gegevens van hem ontvangen over de Lenstra tak.
                      Als je die wel hebt dan wil ik die heel graag aan mijn boom toevoegen.

                      Groetjes
                      Gerry


                      -----Original Message-----
                      From: Jouke Visser [mailto:jouke@...]
                      Sent: Wednesday, December 04, 2002 10:11 AM
                      To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
                      Subject: Re: [Friesland-genealogy] Nijholt (RK)
                     • Jack Terveer
                      Marten en andere geinteresseerden, dit is wat ik heb 1. Lykle Harmes Neyholt, geboren te Haskerhorne, (zoon van Harmen Frerix en Fogeltje Meintes). Hij
                      Message 21 of 27 , Dec 4, 2002
                       Marten en andere geinteresseerden, dit is wat ik heb

                       1. Lykle Harmes Neyholt, geboren te Haskerhorne, (zoon van Harmen Frerix en Fogeltje Meintes).                       Hij trouwde Sjoukjen Ydes Agricola, 11 Mei 1793 te St. Nicolaasga, geboren te St. Nicolaasga.                       Kinderen:

                       i Yde Lykles Nijholt, geboren ca. 1794 te St. Nicolaasga, overleden 15 Sep 1872.                       Hij trouwde Aafke Hessels Vogelvanger, 14 Mei 1819 te Doniawerstal, geboren ca. 1794, (dochter van Hessel Gerkes en Johanneske Aukes) overleden 29 Apr 1833.                       2. ii Vogeltjen Lykles Nijholt geboren ca. 1796.

                       iii Harmen Lykles Nijholt, geboren ca. 1798 te St. Nicolaasga.

                       iv Michiel Lykles Nijholt, geboren ca. 1800 te St. Nicolaasga.

                       3. v Johannes Lykles Nijholt geboren ca. 1802.

                       vi Sjoerd Lykles Nijholt, geboren ca. 1804 te St. Nicolaasga.

                       vii Meinte Lykles Nijholt, geboren ca. 1806 te St. Nicolaasga.

                       viii Wiebe Lykles Nijholt, geboren ca. 1809 te St. Nicolaasga.                       Tweede Generatie                       2. Vogeltjen Lykles Nijholt, (1.Lykle1) geboren ca. 1796, overleden 12 Feb 1873 te Sloten.                       Zij trouwde Albert Hessels Vogelvanger, 29 Mei 1829 te Doniawerstal, geboren ca. 1805, (zoon van Hessel Gerkes en Johanneske Aukes) overleden 1 Jul 1890 te Gaasterland.                       Kinderen:

                       i Johanneske Alberts Vogelvanger, geboren 3 Jun 1831 te Sloten, overleden 17 Nov 1920 te Gaasterland.

                       ii Sjoukje Alberts Vogelvanger, geboren 23 Jul 1834 te Lemmer.                       3. Johannes Lykles Nijholt, (1.Lykle1) geboren ca. 1802 te St. Nicolaasga, overleden 3 Nov 1881 te St. Nicolaasga.                       Hij trouwde Ynske Jelles Bosma, 8 Jun 1827 te Doniawerstal, geboren ca. 1802 te St. Nicolaasga, (dochter van Jelle Herms Bosman en Barber Gosses) overleden 28 Jul 1858 te St. Nicolaasga.                       Kinderen:

                       4. i Sjoukje Johannes Nijholt geboren 7 Feb 1830.                       Derde Generatie                       4. Sjoukje Johannes Nijholt, (3.Johannes2, 1.Lykle1) geboren 7 Feb 1830 te St. Nicolaasga, overleden 6 Feb 1920 te Oosterwierum, begraven 10 Feb 1920 te Irnsum.                       Achternaam komt ook voor als Niehout.                       Zij trouwde Bauke Lieuwes Palstra, 13 Aug 1853 te Baarderadeel, geboren 22 Apr 1820 te Wirdum, (zoon van Lieuwe Tietes Palstra en Imkje Hessels Jurna) overleden 21 Sep 1898 te Oosterwierum, beroep Arbeider.                       Bauke: Huwelijksakte: invent.nr. 2010, nr. 32, Baarderadeel.                       Kinderen:

                       5. i Ymkjen Baukes Palstra geboren 21 Nov 1855.

                       ii Ynskjen Baukes Palstra, geboren 16 Jan 1858 te Oosterwierum.                       Zij trouwde Jisk Jorrits de Boer, 11 Apr 1877 te Rauwerderhem, geboren 16 Feb 1850.                       iii Pietje Baukes Palstra, geboren 3 Sep 1860 te Oosterwierum, overleden 9 Feb 1877 te Oosterwierum.

                       iv Lieuwe Baukes Palstra, geboren 26 Dec 1862 te Oosterwierum.                       Huwelijksakte: invent.nr. 1890, nr. 17, Anloo.                       Hij trouwde Jantien Poelman, 31 Okt 1890 te Anloo, geboren 1867 te Anloo, (dochter van Harm Poelman en Maria van der Glas).                       v Johannes Baukes Palstra, geboren 26 Aug 1865 te Oosterwierum, overleden 16 Nov 1889 te Oosterwierum.

                       vi Riemke Baukes Palstra, geboren 16 Dec 1867 te Oosterwierum.                       Zij trouwde Andries Jacobus Kamsma, 3 Okt 1900 te Baarderadeel.                       6. vii Sybren Baukes Palstra geboren 13 Okt 1871.

                       7. viii Hessel Baukes Palstra geboren 14 Apr 1876.                       Vierde Generatie                       5. Ymkjen Baukes Palstra, (4.Sjoukje3, 3.Johannes2, 1.Lykle1) geboren 21 Nov 1855 te Oosterwierum, gedoopt 22 Nov 1855 te Oosterwierum, overleden 2 Jan 1946 te Bolsward, begraven 5 Jan 1946 te Bolsward, beroep Huisvrouw.                       Naam komt ook voor als "Ynskje".                       Zij trouwde Ids Sjoukes Piekema, 15 Mei 1880 te Oosterwierum, geboren 16 Feb 1850 te Tirns, (zoon van Sioucke Siardus Bouwes Piekema en Pietje Idses Genee) overleden 29 Okt 1939 te Bolsward, begraven 1 Nov 1939 te Bolsward, beroep Land-arbeider.                       Ids: Overlijdensakte: Invent.nr. 3062, nr. 67, aangifte Bolsward 30-10-1939 Huwelijksakte: invent.nr. 2017, nr, 19, gemeente Hennaarderadeel.                       Kinderen:

                       8. i Pietje Idzes Piekema geboren 5 Mrt 1882.

                       ii Bauke Ids Piekema, geboren 15 Jun 1884 te Tirns, gedoopt 16 Jun 1884 te Bolsward, overleden 27 Jun 1885 te Tirns.

                       9. iii Bauke Ids Piekema geboren 6 Apr 1886.

                       10. iv Sjoukje Piekema geboren 26 Aug 1888.

                       11. v Sjouke Ids Piekema geboren 27 Feb 1893.

                       12. vi Ynskje Piekema geboren 6 Jun 1895.

                       vii Johannes Ids Piekema, geboren 13 Feb 1898 te Tirns, overleden 21 Apr 1943 te Venray, begraven 24 Apr 1943 te Bolsward, beroep Landarbeider.                       Johannes leed aan Godsdienst-waanzin.

                       ----- Original Message -----
                       From: M.Haijema
                       To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
                       Sent: Tuesday, December 03, 2002 10:39 PM
                       Subject: Re: [Friesland-genealogy] Nijholt (RK)


                       Hartelijk dank voor je aanbod Marianne, maar ....etc

                       [Non-text portions of this message have been removed]
                      • Nijholt
                       Marten, Nog een ander vraagje. In het huwelijk van Harmen Frerix met Fogeltje Meintes BONTHUIS worden zonen geboren Wibe, doopgetuige Sjeuwert Freerix
                       Message 22 of 27 , Dec 4, 2002
                        Marten,

                        Nog een ander vraagje.

                        In het huwelijk van Harmen Frerix met Fogeltje Meintes BONTHUIS worden zonen
                        geboren
                        Wibe, doopgetuige Sjeuwert Freerix
                        Willem, doopgetuige Sjoert Frerix
                        Michiel, doopgetuige Siuert Frits

                        Weet jij toevallig of deze Sjeuwert Frerix een broer van Harmen Frerix is(lijkt
                        waarschijnlijk).

                        En als dit het geval is of een zoon van Sjeuwert Frerix toevallig Frits Sjuwerts
                        is.

                        Ik heb namelijk een naam aanneming Nijhout en dit lijkt bij deze familie
                        te behoren.

                        [P2727] Frits Sjuwerts NIJHOUT-1811 (Steggerda)

                        Deze Frits Sjuwerts heeft een dochter Trijntje Frits Nijholt

                        Huwelijk
                        [P175] Roedolphus Bartelds BOSMA b. 2 January 1799
                        [P176] Trijntje Frits NIJHOLT b. 1803 death. 4 apr 1843 ,Oud 40 jaar, gehuwd

                        Meer gegevens heb ik hier niet van, weet jij misschien meer.

                        Groetjes
                        Gerry
                       • Marianne Hoogma
                        Beste Hinke, Gerry, Jack, Marten en allen die ik vergeten ben, Heel veel dank voor al jullie mailtjes en archiefgevens over deze takken Nijholt. Ik ben nog
                        Message 23 of 27 , Dec 5, 2002
                         Beste Hinke, Gerry, Jack, Marten en allen die ik vergeten ben,

                         Heel veel dank voor al jullie mailtjes en archiefgevens over deze takken
                         Nijholt. Ik ben nog druk doende de voor mij relevante gegevens te
                         vergelijken, te checken en vervolgens in te voeren.

                         Ben graag bereid af en toe iets voor jullie op te zoeken in het RA Utrecht
                         Archief.

                         Met vriendelijke groet,

                         Marianne Hoogma
                        • M.Haijema
                         Het spijt me, maar een verbinding tussen deze Leenstra en Lenstra heb ik niet kunnen vinden. Marten ... Van: Aan:
                         Message 24 of 27 , Dec 8, 2002
                          Het spijt me, maar een verbinding tussen deze Leenstra en Lenstra heb ik
                          niet kunnen vinden. Marten

                          ----- Oorspronkelijk bericht -----
                          Van: <wnn356249@...>
                          Aan: "Friesland-genealogy" <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
                          Verzonden: woensdag 4 december 2002 8:10
                          Onderwerp: RE: [Friesland-genealogy] Nijholt (RK)


                          Marten,

                          Deze Leenstra familie is dat de Lenstra(Jouke Tymens Nijholt(1776) die zich
                          later Lenstra noemt) gekoppeld aan mijn Tymen Melis Nijholt(1742) tak. En
                          is deze tak verbonden aan de Lycke Harmens Nijholt(1767)(RK-tak). Ik heb
                          namelijk Tymen Melis Nijholt(1742) nog als appart Tak staan.

                          Kun jij e.e.a. voor mij ophelderen

                          Groetjes
                          Gerry


                          -----Original Message-----
                          From: M.Haijema [mailto:haijema@...]
                          Sent: Tuesday, December 03, 2002 10:40 PM
                          To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
                          Subject: Re: [Friesland-genealogy] Nijholt (RK)


                          Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
                          of: http://go.to/frgen .

                          Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
                          juli 1999 geposte berichten staat op
                          http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

                          Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
                          Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


                          Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
                         • M.Haijema
                          Gerry, Allereerst dit, de ouders van Hylkje Idzes heb ik niet en nu de kinderen van Meinte Bonthuis en Hylkje Idzes: Fogeltje, geboren Westermeer onder Joure,
                          Message 25 of 27 , Dec 8, 2002
                           Gerry,
                           Allereerst dit, de ouders van Hylkje Idzes heb ik niet en nu de kinderen van
                           Meinte Bonthuis en Hylkje Idzes:
                           Fogeltje, geboren Westermeer onder Joure, ged. 20-12-1786 Joure(RK), overl.
                           15-11-1858 te Snikzwaag, ze was getrouwd 3-6-1812 met Joseph Tjebbes
                           Witteveen.; Harmen, ged.15-4-1788 Joure (RK); Ids, ged.1-4-1790 Joure (RK);
                           Jacobjen, ged. 25-12-1791 Joure (RK); Yke, ged. 16-6-1793 Joure (RK);
                           Jeltje, ged. 1-7-1795 Joure (RK); Hermke, ged. 12-3-1797 Joure (RK); Harmen,
                           ged. 27-6-1798 Joure (RK).
                           Ik hoop dat je er wat aan hebt.
                           Marten

                           ----- Oorspronkelijk bericht -----
                           Van: <wnn356249@...>
                           Aan: "Friesland-genealogy" <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
                           Verzonden: woensdag 4 december 2002 11:37
                           Onderwerp: RE: [Friesland-genealogy] Nijholt (RK) Doniawerstal


                           Marten,

                           Bedankt voor je gegevens.

                           Graag zou ik ook de kinderen van Meinte Bonthuis met Hylkje Idzes ontvangen.

                           Het vermoeden dat Tymen melis Nijholt verbonden was aan de Doniawerstal(RK)
                           Nijholt is al langer aanwezig.
                           Ik krijg nu steeds meer het gevoel dan niet alleen deze RK-tak maar ook de
                           NH-tak vast zou zitten aan elkaar. Waarschijnlijk voor 1700.
                           De vaders van Frits Jans en Heine Wybes zouden broers van elkaar kunnen
                           zijn.
                           Dit is natuurlijk wel heel ver gegrepen, maar wie weet.

                           Groetjes
                           Gerry


                           -----Original Message-----
                           From: M.Haijema [mailto:haijema@...]
                           Sent: Monday, December 02, 2002 9:13 PM
                           To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
                           Subject: Re: [Friesland-genealogy] Nijholt (RK) Doniawerstal


                           Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
                           of: http://go.to/frgen .

                           Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
                           juli 1999 geposte berichten staat op
                           http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

                           Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
                           Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


                           Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
                          Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.