Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Nijholt (RK) Doniawerstal

Expand Messages
 • Hinke Woudt
  Hallo Gerry, Hierbij het beloofde overzicht van de RK familie Nijholt, voor het grootste deel Doniawerstal. Ik weet niet of je mijn vorige mail over Marijke
  Message 1 of 27 , Dec 1, 2002
   Hallo Gerry,

   Hierbij het beloofde overzicht van de RK familie Nijholt, voor het grootste
   deel Doniawerstal. Ik weet niet of je mijn vorige mail over Marijke hebt
   gezien? Onderstaande gegevens kunnen nog heel gemakkelijk aangevuld worden
   met gegevens van de site van het Ryksargyf. Van een aantal huwelijken en het
   overlijden van Lykle Harmens Nijholt heb ik de gegevens genoteerd, deze
   aktes zie ik bij een eerst volgende bezoek aan het Ryksargyf wel even in en
   meld het resultaat hier wel weer.

   I Lykle Harmens Nijholt, geboren rond 1767, overleden op 25 oktober
   1826
   te Haskerland.
   Lykle is in ondertrouw gegaan op 5 mei 1793 te Haskerhorne/Oudehaske
   (tweede proclamatie, att. naar Sint Nicolaasga) met
   Sjoukje Ydes Agricola, geboren rond 1769, overleden op 31 december
   1827
   te Doniawerstal, dochter van Yde Bouwes Agricola en Sjoukjen
   Gerrits.
   Uit dit huwelijk:

   1 Yde Liekles Nijholt, geboren rond 1794, volgt onder II-a.

   2 Vogeltje Liekeles Nijholt, geboren rond 1797, overleden op 12
   februari 1873 te Sloten.

   3 Harmen Lykles Nijeholt, geboren rond 1798, volgt onder II-b.

   4 waarschijnlijk Johannes Lykles Nijholt, volgt onder II-c.


   II-a Yde Liekles Nijholt, arbeider, geboren rond 1794, overleden op 15
   september 1872 te Doniawerstal, zoon van Lykle Harmens Nijholt (I)
   en
   Sjoukje Ydes Agricola.
   Yde is getrouwd op 14 mei 1819 te Doniawerstal met Afke Hessels
   Vogelvanger, geboren rond 1795, overleden op 29 april 1833 te
   Doniawerstal.
   Uit dit huwelijk:

   1 Hessel Ydes Nijholt, geboren op 7 februari 1820 te Idskenhuizen,
   volgt onder III-a.

   2 Sjoukje Ydes Nijholt, geboren op 7 februari 1820 te
   Doniawerstal.

   3 Johanneske Ydes Nijholt, geboren op 13 juli 1821 te
   Doniawerstal.

   4 Lykle Ydes Nijholt, geboren op 17 mei 1823 te Doniawerstal.

   5 Trijntje Ydes Nijholt, geboren op 11 februari 1827 te
   Doniawerstal.
   Trijntje was gehuwd met Jannes Johannes Hogeling.

   6 Auke Ydes Nijholt, geboren op 23 september 1830 te
   St.Nicolaasga,
   volgt onder III-b.

   7 Grietje Ydes Nijholt, geboren op 9 april 1833 te Doniawerstal.


   II-b Harmen Lykles Nijeholt, geboren rond 1798, overleden op 5 februari
   1874
   te Doniawerstal, zoon van Lykle Harmens Nijholt (I) en Sjoukje Ydes
   Agricola.
   Harmen is getrouwd op 9 mei 1828 te Doniawerstal met Trijntje Jans
   Nijmeyer.
   Uit dit huwelijk:

   1 Lykle Harmens Nijholt, geboren op 17 januari 1838 te
   Doniawerstal,
   volgt onder III-c.


   II-c Johannes Lykles Nijholt, waarschijnlijk zoon van Lykle Harmens
   Nijholt
   (I) en Sjoukje Ydes Agricola.
   Johannes is getrouwd op 8 juni 1827 te Doniawerstal met Ynskje
   Jelles
   Bosma.
   Uit dit huwelijk:

   1 Jelle Nijholt, geboren op 7 november 1839 te Doniawerstal, volgt
   onder III-d.


   III-a Hessel Ydes Nijholt, arbeider, geboren op 7 februari 1820 te
   Idskenhuizen, zoon van Yde Liekles Nijholt (II-a) en Afke Hessels
   Vogelvanger.
   Hessel is getrouwd op 17 mei 1850 te Doniawerstal met Marijke Jans
   Halma, dienstmeid, geboren op 5 november 1814 te Haskerland,
   overleden
   op 26 december 1891 te Doniawerstal, dochter van Jan Jacobs Halma
   (tuiniersknecht) en Ymkje Taekes van der Ark.
   Uit dit huwelijk:

   1 Jacob Hessels Nijholt, geboren op 5 april 1851 te Doniawerstal.

   2 Jan Hessels Nijholt, geboren op 16 juli 1852 te Doniawerstal.

   3 Yde Hessels Nijholt, geboren op 19 maart 1854 te St.Nicolaasga,
   volgt onder IV-a.

   4 Johannes Hessels Nijholt, geboren op 2 september 1856 te
   Doniawerstal.

   5 Jan Hessels Nijholt, geboren op 20 november 1858 te
   Doniawerstal.

   6 Yme Hessels Nijholt, geboren op 26 mei 1861 te Doniawerstal.

   7 Lykle Hessels Nijholt, geboren op 24 augustus 1864 te
   Doniawerstal.


   III-b Auke Ydes Nijholt, geboren op 23 september 1830 te St.Nicolaasga,
   overleden op 1 mei 1889 te Sloten, zoon van Yde Liekles Nijholt
   (II-a)
   en Afke Hessels Vogelvanger.
   Auke is getrouwd op 17 juni 1860 te Gaasterland met Teatske Berends
   de
   Jong, geboren op 1 mei 1828 te Nijemirdum, overleden op 8 juni 1915
   te
   Sloten, dochter van Berend Cornelis de Jong (boerenknecht,
   landbouwer en
   arbeider) en Grietje Pieters de Vries (boerin). Teatske was eerder
   getr. met Willem Jans Rampion (gegevens bekend)
   Uit dit huwelijk:

   1 Yde Aukes Nijholt, geboren op 23 april 1865 te Wijckel, volgt
   onder
   IV-b.

   2 Afke Aukes Nijholt, geboren op 7 februari 1867 te Gaasterland.


   III-c Lykle Harmens Nijholt, geboren op 17 januari 1838 te Doniawerstal,
   zoon
   van Harmen Lykles Nijeholt (II-b) en Trijntje Jans Nijmeyer.
   Lykle is getrouwd op 5 juni 1879 te Doniawerstal met Pietje Tjitses
   Rypkema.
   Uit dit huwelijk:

   1 Trijntje Nijholt, geboren op 5 augustus 1880 te Doniawerstal.
   Trijntje is getrouwd op 9 mei 1913 te Doniawerstal met Oege
   Postma.


   III-d Jelle Nijholt, geboren op 7 november 1839 te Doniawerstal, zoon van
   Johannes Lykles Nijholt (II-c) en Ynskje Jelles Bosma.
   Jelle is getrouwd op 4 juni 1865 te Lemsterland met Grietje
   Bernardus
   Hulscher.
   Uit dit huwelijk:

   1 Pietje Nijholt, geboren op 4 juli 1875 te Lemsterland.
   Pietje is getrouwd op 1 juni 1899 te Lemsterland met Johannes
   Beersma.


   IV-a Yde Hessels Nijholt, geboren op 19 maart 1854 te St.Nicolaasga,
   overleden op 29 juli 1926 te Doniawerstal, zoon van Hessel Ydes
   Nijholt
   (III-a) en Marijke Jans Halma.
   Yde is getrouwd op 8 mei 1880 te Gaasterland (1) met Marijke
   Rampion,
   geboren op 17 maart 1854 te Wijckel, overleden op 5 april 1881 te
   Sint
   Nicolaasga, dochter van Willem Jans Rampion (werkman) en Teatske
   Berends
   de Jong.
   Uit dit huwelijk:

   1 Marijke Ydes Nijholt, geboren op 5 april 1881 te Doniawerstal,
   overleden op 2 januari 1882 aldaar.

   Yde is getrouwd op 14 mei 1886 te Doniawerstal (2) met Trijntje
   Boertje,
   geboren op 3 december 1861 te Balk, overleden op 14 januari 1941 te
   Doniawerstal, dochter van Douwe Hendriks Boertje en Setske Willems
   de
   Jong.
   Uit dit huwelijk:

   2 Marijke Ydes Nijholt, geboren op 20 maart 1887 te Doniawerstal.

   3 Setske Ydes Nijholt, geboren op 24 februari 1889 te
   Doniawerstal.

   4 Jacoba Ydes Nijholt, geboren op 18 april 1891 te Doniawerstal.

   5 Douwe Ydes Nijholt, geboren op 11 november 1893 te Doniawerstal.

   6 Geeske Ydes Nijholt, geboren op 16 maart 1896 te Doniawerstal.

   7 Hesseltje Ydes Nijholt, geboren op 28 maart 1900 te
   Doniawerstal.


   IV-b Yde Aukes Nijholt, inlandse kramer, geboren op 23 april 1865 te
   Wijckel,
   zoon van Auke Ydes Nijholt (III-b) en Teatske Berends de Jong.
   Yde is getrouwd op 7 juni 1891 te Sloten met Jantje Woud, geboren op
   22
   juli 1861 te Munnekeburen, gedoopt op 23 juli 1861 te Kuinre
   (doopgetuige was Jaantje Jacobs Woud, Vaders Zuster), overleden op
   17
   december 1925 te Sloten, dochter van Coop Jacobs Woudt (arbeider,
   turfmaker en werkman) en Martentje Gerrits van den Berg, Martha.
   Uit dit huwelijk:

   1 Teatske Nijholt, geboren op 15 december 1892 te Sloten.

   2 Jacobus Nijholt, geboren op 24 oktober 1894 te Sloten, volgt
   onder
   V-a.

   3 Auke Nijholt, geboren op 12 april 1900 te Sloten, volgt onder
   V-b.


   V-a Jacobus Nijholt, geboren op 24 oktober 1894 te Sloten, zoon van Yde
   Aukes Nijholt (IV-b) en Jantje Woud.
   Jacobus was gehuwd met Aukje Wortman, afkomstig uit Balk.


   V-b Auke Nijholt, geboren op 12 april 1900 te Sloten, overleden te
   Lemmer,
   zoon van Yde Aukes Nijholt (IV-b) en Jantje Woud.
   Auke was gehuwd met Margaretha Ida Beersma, geboren op 21 februari
   1901
   te Bolsward, overleden op 29 november 1957 te Lemmer, dochter van
   Johannes Beersma en Pietje Nijholt (zie III-d)


   Groet, Hinke Woudt-Westra.
  • M.Haijema
   Hallo Hinke, Volgens mijn gegevens werd Lyckle Harmens Nijholt geboren te Heerenveen, gedoopt op 28-5-1767 te Joure en overleden op 25-10-1826 te Joure. Hij
   Message 2 of 27 , Dec 1, 2002
    Hallo Hinke, Volgens mijn gegevens werd Lyckle Harmens Nijholt geboren te
    Heerenveen, gedoopt op 28-5-1767 te Joure en overleden op 25-10-1826 te
    Joure. Hij trouwde op 5-5-1793 te Haskerhorne (RK kerk St.Nicolaasga) met
    Sjoukje Ydes Agricola, geen kinderen genoteerd, maar wel de aantekening dat
    zij ten dele geboren zijn te St.Nicolaaga en RK gedoopt in de RK statie de
    Heide te St.Nicolaaga en ten dele in de RK statie Balk. Marten Haijema
    ----- Oorspronkelijk bericht -----
    Van: "Hinke Woudt" <h.woudt@...>
    Aan: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
    Verzonden: zondag 1 december 2002 10:33
    Onderwerp: [Friesland-genealogy] Nijholt (RK) Doniawerstal


    Hallo Gerry,

    Hierbij het beloofde overzicht van de RK familie Nijholt, voor het grootste
    deel Doniawerstal. Ik weet niet of je mijn vorige mail over Marijke hebt
    gezien? Onderstaande gegevens kunnen nog heel gemakkelijk aangevuld worden
    met gegevens van de site van het Ryksargyf. Van een aantal huwelijken en het
    overlijden van Lykle Harmens Nijholt heb ik de gegevens genoteerd, deze
    aktes zie ik bij een eerst volgende bezoek aan het Ryksargyf wel even in en
    meld het resultaat hier wel weer.

    I Lykle Harmens Nijholt, geboren rond 1767, overleden op 25 oktober
    1826
    te Haskerland.
    Lykle is in ondertrouw gegaan op 5 mei 1793 te Haskerhorne/Oudehaske
    (tweede proclamatie, att. naar Sint Nicolaasga) met
    Sjoukje Ydes Agricola, geboren rond 1769, overleden op 31 december
    1827
    te Doniawerstal, dochter van Yde Bouwes Agricola en Sjoukjen
    Gerrits.
    Uit dit huwelijk:

    1 Yde Liekles Nijholt, geboren rond 1794, volgt onder II-a.

    2 Vogeltje Liekeles Nijholt, geboren rond 1797, overleden op 12
    februari 1873 te Sloten.

    3 Harmen Lykles Nijeholt, geboren rond 1798, volgt onder II-b.

    4 waarschijnlijk Johannes Lykles Nijholt, volgt onder II-c.


    II-a Yde Liekles Nijholt, arbeider, geboren rond 1794, overleden op 15
    september 1872 te Doniawerstal, zoon van Lykle Harmens Nijholt (I)
    en
    Sjoukje Ydes Agricola.
    Yde is getrouwd op 14 mei 1819 te Doniawerstal met Afke Hessels
    Vogelvanger, geboren rond 1795, overleden op 29 april 1833 te
    Doniawerstal.
    Uit dit huwelijk:

    1 Hessel Ydes Nijholt, geboren op 7 februari 1820 te Idskenhuizen,
    volgt onder III-a.

    2 Sjoukje Ydes Nijholt, geboren op 7 februari 1820 te
    Doniawerstal.

    3 Johanneske Ydes Nijholt, geboren op 13 juli 1821 te
    Doniawerstal.

    4 Lykle Ydes Nijholt, geboren op 17 mei 1823 te Doniawerstal.

    5 Trijntje Ydes Nijholt, geboren op 11 februari 1827 te
    Doniawerstal.
    Trijntje was gehuwd met Jannes Johannes Hogeling.

    6 Auke Ydes Nijholt, geboren op 23 september 1830 te
    St.Nicolaasga,
    volgt onder III-b.

    7 Grietje Ydes Nijholt, geboren op 9 april 1833 te Doniawerstal.


    II-b Harmen Lykles Nijeholt, geboren rond 1798, overleden op 5 februari
    1874
    te Doniawerstal, zoon van Lykle Harmens Nijholt (I) en Sjoukje Ydes
    Agricola.
    Harmen is getrouwd op 9 mei 1828 te Doniawerstal met Trijntje Jans
    Nijmeyer.
    Uit dit huwelijk:

    1 Lykle Harmens Nijholt, geboren op 17 januari 1838 te
    Doniawerstal,
    volgt onder III-c.


    II-c Johannes Lykles Nijholt, waarschijnlijk zoon van Lykle Harmens
    Nijholt
    (I) en Sjoukje Ydes Agricola.
    Johannes is getrouwd op 8 juni 1827 te Doniawerstal met Ynskje
    Jelles
    Bosma.
    Uit dit huwelijk:

    1 Jelle Nijholt, geboren op 7 november 1839 te Doniawerstal, volgt
    onder III-d.


    III-a Hessel Ydes Nijholt, arbeider, geboren op 7 februari 1820 te
    Idskenhuizen, zoon van Yde Liekles Nijholt (II-a) en Afke Hessels
    Vogelvanger.
    Hessel is getrouwd op 17 mei 1850 te Doniawerstal met Marijke Jans
    Halma, dienstmeid, geboren op 5 november 1814 te Haskerland,
    overleden
    op 26 december 1891 te Doniawerstal, dochter van Jan Jacobs Halma
    (tuiniersknecht) en Ymkje Taekes van der Ark.
    Uit dit huwelijk:

    1 Jacob Hessels Nijholt, geboren op 5 april 1851 te Doniawerstal.

    2 Jan Hessels Nijholt, geboren op 16 juli 1852 te Doniawerstal.

    3 Yde Hessels Nijholt, geboren op 19 maart 1854 te St.Nicolaasga,
    volgt onder IV-a.

    4 Johannes Hessels Nijholt, geboren op 2 september 1856 te
    Doniawerstal.

    5 Jan Hessels Nijholt, geboren op 20 november 1858 te
    Doniawerstal.

    6 Yme Hessels Nijholt, geboren op 26 mei 1861 te Doniawerstal.

    7 Lykle Hessels Nijholt, geboren op 24 augustus 1864 te
    Doniawerstal.


    III-b Auke Ydes Nijholt, geboren op 23 september 1830 te St.Nicolaasga,
    overleden op 1 mei 1889 te Sloten, zoon van Yde Liekles Nijholt
    (II-a)
    en Afke Hessels Vogelvanger.
    Auke is getrouwd op 17 juni 1860 te Gaasterland met Teatske Berends
    de
    Jong, geboren op 1 mei 1828 te Nijemirdum, overleden op 8 juni 1915
    te
    Sloten, dochter van Berend Cornelis de Jong (boerenknecht,
    landbouwer en
    arbeider) en Grietje Pieters de Vries (boerin). Teatske was eerder
    getr. met Willem Jans Rampion (gegevens bekend)
    Uit dit huwelijk:

    1 Yde Aukes Nijholt, geboren op 23 april 1865 te Wijckel, volgt
    onder
    IV-b.

    2 Afke Aukes Nijholt, geboren op 7 februari 1867 te Gaasterland.


    III-c Lykle Harmens Nijholt, geboren op 17 januari 1838 te Doniawerstal,
    zoon
    van Harmen Lykles Nijeholt (II-b) en Trijntje Jans Nijmeyer.
    Lykle is getrouwd op 5 juni 1879 te Doniawerstal met Pietje Tjitses
    Rypkema.
    Uit dit huwelijk:

    1 Trijntje Nijholt, geboren op 5 augustus 1880 te Doniawerstal.
    Trijntje is getrouwd op 9 mei 1913 te Doniawerstal met Oege
    Postma.


    III-d Jelle Nijholt, geboren op 7 november 1839 te Doniawerstal, zoon van
    Johannes Lykles Nijholt (II-c) en Ynskje Jelles Bosma.
    Jelle is getrouwd op 4 juni 1865 te Lemsterland met Grietje
    Bernardus
    Hulscher.
    Uit dit huwelijk:

    1 Pietje Nijholt, geboren op 4 juli 1875 te Lemsterland.
    Pietje is getrouwd op 1 juni 1899 te Lemsterland met Johannes
    Beersma.


    IV-a Yde Hessels Nijholt, geboren op 19 maart 1854 te St.Nicolaasga,
    overleden op 29 juli 1926 te Doniawerstal, zoon van Hessel Ydes
    Nijholt
    (III-a) en Marijke Jans Halma.
    Yde is getrouwd op 8 mei 1880 te Gaasterland (1) met Marijke
    Rampion,
    geboren op 17 maart 1854 te Wijckel, overleden op 5 april 1881 te
    Sint
    Nicolaasga, dochter van Willem Jans Rampion (werkman) en Teatske
    Berends
    de Jong.
    Uit dit huwelijk:

    1 Marijke Ydes Nijholt, geboren op 5 april 1881 te Doniawerstal,
    overleden op 2 januari 1882 aldaar.

    Yde is getrouwd op 14 mei 1886 te Doniawerstal (2) met Trijntje
    Boertje,
    geboren op 3 december 1861 te Balk, overleden op 14 januari 1941 te
    Doniawerstal, dochter van Douwe Hendriks Boertje en Setske Willems
    de
    Jong.
    Uit dit huwelijk:

    2 Marijke Ydes Nijholt, geboren op 20 maart 1887 te Doniawerstal.

    3 Setske Ydes Nijholt, geboren op 24 februari 1889 te
    Doniawerstal.

    4 Jacoba Ydes Nijholt, geboren op 18 april 1891 te Doniawerstal.

    5 Douwe Ydes Nijholt, geboren op 11 november 1893 te Doniawerstal.

    6 Geeske Ydes Nijholt, geboren op 16 maart 1896 te Doniawerstal.

    7 Hesseltje Ydes Nijholt, geboren op 28 maart 1900 te
    Doniawerstal.


    IV-b Yde Aukes Nijholt, inlandse kramer, geboren op 23 april 1865 te
    Wijckel,
    zoon van Auke Ydes Nijholt (III-b) en Teatske Berends de Jong.
    Yde is getrouwd op 7 juni 1891 te Sloten met Jantje Woud, geboren op
    22
    juli 1861 te Munnekeburen, gedoopt op 23 juli 1861 te Kuinre
    (doopgetuige was Jaantje Jacobs Woud, Vaders Zuster), overleden op
    17
    december 1925 te Sloten, dochter van Coop Jacobs Woudt (arbeider,
    turfmaker en werkman) en Martentje Gerrits van den Berg, Martha.
    Uit dit huwelijk:

    1 Teatske Nijholt, geboren op 15 december 1892 te Sloten.

    2 Jacobus Nijholt, geboren op 24 oktober 1894 te Sloten, volgt
    onder
    V-a.

    3 Auke Nijholt, geboren op 12 april 1900 te Sloten, volgt onder
    V-b.


    V-a Jacobus Nijholt, geboren op 24 oktober 1894 te Sloten, zoon van Yde
    Aukes Nijholt (IV-b) en Jantje Woud.
    Jacobus was gehuwd met Aukje Wortman, afkomstig uit Balk.


    V-b Auke Nijholt, geboren op 12 april 1900 te Sloten, overleden te
    Lemmer,
    zoon van Yde Aukes Nijholt (IV-b) en Jantje Woud.
    Auke was gehuwd met Margaretha Ida Beersma, geboren op 21 februari
    1901
    te Bolsward, overleden op 29 november 1957 te Lemmer, dochter van
    Johannes Beersma en Pietje Nijholt (zie III-d)


    Groet, Hinke Woudt-Westra.


    Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
    of: http://go.to/frgen .

    Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
    juli 1999 geposte berichten staat op
    http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

    Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
    Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


    Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
   • M.Haijema
    In het boek Dunegea de skiednis fan in doarp tusken de marren van R.Postma worden diverse families besproken, vaak met foto s van de boerderijen. Marten
    Message 3 of 27 , Dec 1, 2002
     In het boek "Dunegea de skiednis fan in doarp tusken de marren" van R.Postma
     worden diverse families besproken, vaak met foto's van de boerderijen.
     Marten Haijema

     ----- Oorspronkelijk bericht -----
     Van: "Hinke Woudt" <h.woudt@...>
     Aan: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
     Verzonden: zondag 1 december 2002 10:33
     Onderwerp: [Friesland-genealogy] Nijholt (RK) Doniawerstal


     Hallo Gerry,

     Hierbij het beloofde overzicht van de RK familie Nijholt, voor het grootste
     deel Doniawerstal. Ik weet niet of je mijn vorige mail over Marijke hebt
     gezien? Onderstaande gegevens kunnen nog heel gemakkelijk aangevuld worden
     met gegevens van de site van het Ryksargyf. Van een aantal huwelijken en het
     overlijden van Lykle Harmens Nijholt heb ik de gegevens genoteerd, deze
     aktes zie ik bij een eerst volgende bezoek aan het Ryksargyf wel even in en
     meld het resultaat hier wel weer.

     I Lykle Harmens Nijholt, geboren rond 1767, overleden op 25 oktober
     1826
     te Haskerland.
     Lykle is in ondertrouw gegaan op 5 mei 1793 te Haskerhorne/Oudehaske
     (tweede proclamatie, att. naar Sint Nicolaasga) met
     Sjoukje Ydes Agricola, geboren rond 1769, overleden op 31 december
     1827
     te Doniawerstal, dochter van Yde Bouwes Agricola en Sjoukjen
     Gerrits.
     Uit dit huwelijk:

     1 Yde Liekles Nijholt, geboren rond 1794, volgt onder II-a.

     2 Vogeltje Liekeles Nijholt, geboren rond 1797, overleden op 12
     februari 1873 te Sloten.

     3 Harmen Lykles Nijeholt, geboren rond 1798, volgt onder II-b.

     4 waarschijnlijk Johannes Lykles Nijholt, volgt onder II-c.


     II-a Yde Liekles Nijholt, arbeider, geboren rond 1794, overleden op 15
     september 1872 te Doniawerstal, zoon van Lykle Harmens Nijholt (I)
     en
     Sjoukje Ydes Agricola.
     Yde is getrouwd op 14 mei 1819 te Doniawerstal met Afke Hessels
     Vogelvanger, geboren rond 1795, overleden op 29 april 1833 te
     Doniawerstal.
     Uit dit huwelijk:

     1 Hessel Ydes Nijholt, geboren op 7 februari 1820 te Idskenhuizen,
     volgt onder III-a.

     2 Sjoukje Ydes Nijholt, geboren op 7 februari 1820 te
     Doniawerstal.

     3 Johanneske Ydes Nijholt, geboren op 13 juli 1821 te
     Doniawerstal.

     4 Lykle Ydes Nijholt, geboren op 17 mei 1823 te Doniawerstal.

     5 Trijntje Ydes Nijholt, geboren op 11 februari 1827 te
     Doniawerstal.
     Trijntje was gehuwd met Jannes Johannes Hogeling.

     6 Auke Ydes Nijholt, geboren op 23 september 1830 te
     St.Nicolaasga,
     volgt onder III-b.

     7 Grietje Ydes Nijholt, geboren op 9 april 1833 te Doniawerstal.


     II-b Harmen Lykles Nijeholt, geboren rond 1798, overleden op 5 februari
     1874
     te Doniawerstal, zoon van Lykle Harmens Nijholt (I) en Sjoukje Ydes
     Agricola.
     Harmen is getrouwd op 9 mei 1828 te Doniawerstal met Trijntje Jans
     Nijmeyer.
     Uit dit huwelijk:

     1 Lykle Harmens Nijholt, geboren op 17 januari 1838 te
     Doniawerstal,
     volgt onder III-c.


     II-c Johannes Lykles Nijholt, waarschijnlijk zoon van Lykle Harmens
     Nijholt
     (I) en Sjoukje Ydes Agricola.
     Johannes is getrouwd op 8 juni 1827 te Doniawerstal met Ynskje
     Jelles
     Bosma.
     Uit dit huwelijk:

     1 Jelle Nijholt, geboren op 7 november 1839 te Doniawerstal, volgt
     onder III-d.


     III-a Hessel Ydes Nijholt, arbeider, geboren op 7 februari 1820 te
     Idskenhuizen, zoon van Yde Liekles Nijholt (II-a) en Afke Hessels
     Vogelvanger.
     Hessel is getrouwd op 17 mei 1850 te Doniawerstal met Marijke Jans
     Halma, dienstmeid, geboren op 5 november 1814 te Haskerland,
     overleden
     op 26 december 1891 te Doniawerstal, dochter van Jan Jacobs Halma
     (tuiniersknecht) en Ymkje Taekes van der Ark.
     Uit dit huwelijk:

     1 Jacob Hessels Nijholt, geboren op 5 april 1851 te Doniawerstal.

     2 Jan Hessels Nijholt, geboren op 16 juli 1852 te Doniawerstal.

     3 Yde Hessels Nijholt, geboren op 19 maart 1854 te St.Nicolaasga,
     volgt onder IV-a.

     4 Johannes Hessels Nijholt, geboren op 2 september 1856 te
     Doniawerstal.

     5 Jan Hessels Nijholt, geboren op 20 november 1858 te
     Doniawerstal.

     6 Yme Hessels Nijholt, geboren op 26 mei 1861 te Doniawerstal.

     7 Lykle Hessels Nijholt, geboren op 24 augustus 1864 te
     Doniawerstal.


     III-b Auke Ydes Nijholt, geboren op 23 september 1830 te St.Nicolaasga,
     overleden op 1 mei 1889 te Sloten, zoon van Yde Liekles Nijholt
     (II-a)
     en Afke Hessels Vogelvanger.
     Auke is getrouwd op 17 juni 1860 te Gaasterland met Teatske Berends
     de
     Jong, geboren op 1 mei 1828 te Nijemirdum, overleden op 8 juni 1915
     te
     Sloten, dochter van Berend Cornelis de Jong (boerenknecht,
     landbouwer en
     arbeider) en Grietje Pieters de Vries (boerin). Teatske was eerder
     getr. met Willem Jans Rampion (gegevens bekend)
     Uit dit huwelijk:

     1 Yde Aukes Nijholt, geboren op 23 april 1865 te Wijckel, volgt
     onder
     IV-b.

     2 Afke Aukes Nijholt, geboren op 7 februari 1867 te Gaasterland.


     III-c Lykle Harmens Nijholt, geboren op 17 januari 1838 te Doniawerstal,
     zoon
     van Harmen Lykles Nijeholt (II-b) en Trijntje Jans Nijmeyer.
     Lykle is getrouwd op 5 juni 1879 te Doniawerstal met Pietje Tjitses
     Rypkema.
     Uit dit huwelijk:

     1 Trijntje Nijholt, geboren op 5 augustus 1880 te Doniawerstal.
     Trijntje is getrouwd op 9 mei 1913 te Doniawerstal met Oege
     Postma.


     III-d Jelle Nijholt, geboren op 7 november 1839 te Doniawerstal, zoon van
     Johannes Lykles Nijholt (II-c) en Ynskje Jelles Bosma.
     Jelle is getrouwd op 4 juni 1865 te Lemsterland met Grietje
     Bernardus
     Hulscher.
     Uit dit huwelijk:

     1 Pietje Nijholt, geboren op 4 juli 1875 te Lemsterland.
     Pietje is getrouwd op 1 juni 1899 te Lemsterland met Johannes
     Beersma.


     IV-a Yde Hessels Nijholt, geboren op 19 maart 1854 te St.Nicolaasga,
     overleden op 29 juli 1926 te Doniawerstal, zoon van Hessel Ydes
     Nijholt
     (III-a) en Marijke Jans Halma.
     Yde is getrouwd op 8 mei 1880 te Gaasterland (1) met Marijke
     Rampion,
     geboren op 17 maart 1854 te Wijckel, overleden op 5 april 1881 te
     Sint
     Nicolaasga, dochter van Willem Jans Rampion (werkman) en Teatske
     Berends
     de Jong.
     Uit dit huwelijk:

     1 Marijke Ydes Nijholt, geboren op 5 april 1881 te Doniawerstal,
     overleden op 2 januari 1882 aldaar.

     Yde is getrouwd op 14 mei 1886 te Doniawerstal (2) met Trijntje
     Boertje,
     geboren op 3 december 1861 te Balk, overleden op 14 januari 1941 te
     Doniawerstal, dochter van Douwe Hendriks Boertje en Setske Willems
     de
     Jong.
     Uit dit huwelijk:

     2 Marijke Ydes Nijholt, geboren op 20 maart 1887 te Doniawerstal.

     3 Setske Ydes Nijholt, geboren op 24 februari 1889 te
     Doniawerstal.

     4 Jacoba Ydes Nijholt, geboren op 18 april 1891 te Doniawerstal.

     5 Douwe Ydes Nijholt, geboren op 11 november 1893 te Doniawerstal.

     6 Geeske Ydes Nijholt, geboren op 16 maart 1896 te Doniawerstal.

     7 Hesseltje Ydes Nijholt, geboren op 28 maart 1900 te
     Doniawerstal.


     IV-b Yde Aukes Nijholt, inlandse kramer, geboren op 23 april 1865 te
     Wijckel,
     zoon van Auke Ydes Nijholt (III-b) en Teatske Berends de Jong.
     Yde is getrouwd op 7 juni 1891 te Sloten met Jantje Woud, geboren op
     22
     juli 1861 te Munnekeburen, gedoopt op 23 juli 1861 te Kuinre
     (doopgetuige was Jaantje Jacobs Woud, Vaders Zuster), overleden op
     17
     december 1925 te Sloten, dochter van Coop Jacobs Woudt (arbeider,
     turfmaker en werkman) en Martentje Gerrits van den Berg, Martha.
     Uit dit huwelijk:

     1 Teatske Nijholt, geboren op 15 december 1892 te Sloten.

     2 Jacobus Nijholt, geboren op 24 oktober 1894 te Sloten, volgt
     onder
     V-a.

     3 Auke Nijholt, geboren op 12 april 1900 te Sloten, volgt onder
     V-b.


     V-a Jacobus Nijholt, geboren op 24 oktober 1894 te Sloten, zoon van Yde
     Aukes Nijholt (IV-b) en Jantje Woud.
     Jacobus was gehuwd met Aukje Wortman, afkomstig uit Balk.


     V-b Auke Nijholt, geboren op 12 april 1900 te Sloten, overleden te
     Lemmer,
     zoon van Yde Aukes Nijholt (IV-b) en Jantje Woud.
     Auke was gehuwd met Margaretha Ida Beersma, geboren op 21 februari
     1901
     te Bolsward, overleden op 29 november 1957 te Lemmer, dochter van
     Johannes Beersma en Pietje Nijholt (zie III-d)


     Groet, Hinke Woudt-Westra.


     Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
     of: http://go.to/frgen .

     Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
     juli 1999 geposte berichten staat op
     http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

     Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
     Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


     Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
    • Hinke Woudt
     Hallo Hinke, Volgens mijn gegevens werd Lyckle Harmens Nijholt geboren te Heerenveen, gedoopt op 28-5-1767 te Joure en overleden op 25-10-1826 te Joure. Hij
     Message 4 of 27 , Dec 1, 2002
      Hallo Hinke, Volgens mijn gegevens werd Lyckle Harmens Nijholt geboren te
      Heerenveen, gedoopt op 28-5-1767 te Joure en overleden op 25-10-1826 te
      Joure. Hij trouwde op 5-5-1793 te Haskerhorne (RK kerk St.Nicolaasga) met
      Sjoukje Ydes Agricola, geen kinderen genoteerd, maar wel de aantekening dat
      zij ten dele geboren zijn te St.Nicolaaga en RK gedoopt in de RK statie de
      Heide te St.Nicolaaga en ten dele in de RK statie Balk. Marten Haijema

      Hallo Marten,

      Bedankt voor de aanvullingen maar weet je toevallig ook wie de ouders van Lyckle waren. Ik heb zelf zijn overl.akte nog niet ingezien. Voor mij is dit een ver zijlijntje en heb dus wat aanvullingen van de site van het Ryksargyf gehaald. Daar zag ik het RK huwelijk van Lykle en Sjoukje niet, alleen de vermelde proclamatie, maar misschien heb ik een spellingsvariant vergeten?

      Het boek van Dunegea is mij bekend, heb daar voor een kwartierstaat lijn van mijn man wel eens gegevens uit gehaald, staat inderdaad heel veel informatie in.

      Bedankt en hartelijke groet, Hinke Woudt-Westra.

      [Non-text portions of this message have been removed]
     • wnn356249@tiscali.nl
      Hallo Marten en Hinke, De ouders van Lyk(e)le Harmens NIJHOLT (naamaanneming 1811 RK-tak) b. 20 May 1767, Haskerhorne zijn: [P1991] Harmen FRITS OF FREEKS b.
      Message 5 of 27 , Dec 2, 2002
       Hallo Marten en Hinke,

       De ouders van Lyk(e)le Harmens NIJHOLT (naamaanneming 1811 RK-tak) b. 20
       May 1767, Haskerhorne zijn:
       [P1991] Harmen FRITS OF FREEKS b. 1730, Wolvega
       [P1992] Fogeltje Meintes BONTHUIS
       Huwelijk 18-4-1762 Haskerhorne

       Harmen Frits Zoon van:
       [P1993] Frits JANS
       [P1994] Geesje SIEWERTS of SJOERD
       Huwelijk 20-5-1725 Wolvega

       De ouders van Sjoukje Ydes AGRICOLA b. 7 March 1770, Huisterheide zijn:
       [P1995] Yde Bruins AGRICOLA b. 30 October 1734, Huisterheide
       [P1996] Fenne GERRITS
       Huwelijk 5-10-1766 Huisterheide

       Yde Bruins AGRICOLA Zoon van:
       [P1997] Bruyn Johannes AGRICOLA
       [P1998] Sjoukje YDES
       Huwelijk 20-12-1730 Huisterheide

       Bruyn Johannes AGRICOLA Zoon van:
       [P1999] Johannes AGRICOLA
       [P2001] Yssien SAECKES
       Huwelijk 2-5-1693 te ???


       Groetjes
       Gerry


       -----Original Message-----
       From: Hinke Woudt [mailto:h.woudt@...]
       Sent: Sunday, December 01, 2002 6:14 PM
       To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
       Subject: Re: [Friesland-genealogy] Nijholt (RK) Doniawerstal
      • wnn356249@tiscali.nl
       Hallo Hinke, Heel hartlijk dank voor jou aanvulling. Ik heb meerdere losse Nijholt huwelijke kunnen koppelen. Leuk is te zien dat bepaalde takken weer later in
       Message 6 of 27 , Dec 2, 2002
        Hallo Hinke,

        Heel hartlijk dank voor jou aanvulling. Ik heb meerdere losse Nijholt huwelijke
        kunnen koppelen.
        Leuk is te zien dat bepaalde takken weer later in elkaar grijpen
        zoals [Nijholt-Beersam] [Beersma-Nijholt] en
        [Nijholt-Rampion] via [Rampion-Jong,de] via [Jong,de-Vries,de] naar [Jong,de-Nijholt]

        Groetjes
        Gerry


        -----Original Message-----
        From: Hinke Woudt [mailto:h.woudt@...]
        Sent: Sunday, December 01, 2002 10:34 AM
        To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
        Subject: [Friesland-genealogy] Nijholt (RK) Doniawerstal
       • M.Haijema
        De ouders van Lyckle Harmens waren Harmen Frerix en Fogeltje Meintes, getrouwd 12-5-1762 RK te Heerenveen, van dit echtpaar heb ik 9 kinderen met doopdata.
        Message 7 of 27 , Dec 2, 2002
         De ouders van Lyckle Harmens waren Harmen Frerix en Fogeltje Meintes,
         getrouwd 12-5-1762 RK te Heerenveen, van dit echtpaar heb ik 9 kinderen met
         doopdata. Fogeltje werd gedoopt te Joure 7-9-1739, geboren te Ouwsterhaule,
         ze was een dochter van Meinte Wiebes en Ike Renkes. Mocht je ook gegevens
         van die 9 kinderen willen hebben, dan hoor ik het graag Marten

         ----- Oorspronkelijk bericht -----
         Van: "Hinke Woudt" <h.woudt@...>
         Aan: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
         Verzonden: zondag 1 december 2002 18:13
         Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] Nijholt (RK) Doniawerstal


         Hallo Hinke, Volgens mijn gegevens werd Lyckle Harmens Nijholt geboren te
         Heerenveen, gedoopt op 28-5-1767 te Joure en overleden op 25-10-1826 te
         Joure. Hij trouwde op 5-5-1793 te Haskerhorne (RK kerk St.Nicolaasga) met
         Sjoukje Ydes Agricola, geen kinderen genoteerd, maar wel de aantekening dat
         zij ten dele geboren zijn te St.Nicolaaga en RK gedoopt in de RK statie de
         Heide te St.Nicolaaga en ten dele in de RK statie Balk. Marten Haijema

         Hallo Marten,

         Bedankt voor de aanvullingen maar weet je toevallig ook wie de ouders van
         Lyckle waren. Ik heb zelf zijn overl.akte nog niet ingezien. Voor mij is dit
         een ver zijlijntje en heb dus wat aanvullingen van de site van het Ryksargyf
         gehaald. Daar zag ik het RK huwelijk van Lykle en Sjoukje niet, alleen de
         vermelde proclamatie, maar misschien heb ik een spellingsvariant vergeten?

         Het boek van Dunegea is mij bekend, heb daar voor een kwartierstaat lijn van
         mijn man wel eens gegevens uit gehaald, staat inderdaad heel veel informatie
         in.

         Bedankt en hartelijke groet, Hinke Woudt-Westra.

         [Non-text portions of this message have been removed]


         Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
         of: http://go.to/frgen .

         Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
         juli 1999 geposte berichten staat op
         http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

         Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
         Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


         Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
        • M.Haijema
         Hinke, Was die proclamatie ook op 5 mei 1793 ?. Dan kan ik me hebben vergist. Het is alweer zo lang geleden dat ik hiermee bezig was. Marten ... Van: Hinke
         Message 8 of 27 , Dec 2, 2002
          Hinke, Was die proclamatie ook op 5 mei 1793 ?. Dan kan ik me hebben
          vergist. Het is alweer zo lang geleden dat ik hiermee bezig was.
          Marten

          ----- Oorspronkelijk bericht -----
          Van: "Hinke Woudt" <h.woudt@...>
          Aan: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
          Verzonden: zondag 1 december 2002 18:13
          Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] Nijholt (RK) Doniawerstal


          Hallo Hinke, Volgens mijn gegevens werd Lyckle Harmens Nijholt geboren te
          Heerenveen, gedoopt op 28-5-1767 te Joure en overleden op 25-10-1826 te
          Joure. Hij trouwde op 5-5-1793 te Haskerhorne (RK kerk St.Nicolaasga) met
          Sjoukje Ydes Agricola, geen kinderen genoteerd, maar wel de aantekening dat
          zij ten dele geboren zijn te St.Nicolaaga en RK gedoopt in de RK statie de
          Heide te St.Nicolaaga en ten dele in de RK statie Balk. Marten Haijema

          Hallo Marten,

          Bedankt voor de aanvullingen maar weet je toevallig ook wie de ouders van
          Lyckle waren. Ik heb zelf zijn overl.akte nog niet ingezien. Voor mij is dit
          een ver zijlijntje en heb dus wat aanvullingen van de site van het Ryksargyf
          gehaald. Daar zag ik het RK huwelijk van Lykle en Sjoukje niet, alleen de
          vermelde proclamatie, maar misschien heb ik een spellingsvariant vergeten?

          Het boek van Dunegea is mij bekend, heb daar voor een kwartierstaat lijn van
          mijn man wel eens gegevens uit gehaald, staat inderdaad heel veel informatie
          in.

          Bedankt en hartelijke groet, Hinke Woudt-Westra.

          [Non-text portions of this message have been removed]


          Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
          of: http://go.to/frgen .

          Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
          juli 1999 geposte berichten staat op
          http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

          Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
          Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


          Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
         • Hinke Woudt
          Hinke, Was die proclamatie ook op 5 mei 1793 ?. Dan kan ik me hebben vergist. Het is alweer zo lang geleden dat ik hiermee bezig was. Marten Hallo Marten,
          Message 9 of 27 , Dec 2, 2002
           Hinke, Was die proclamatie ook op 5 mei 1793 ?. Dan kan ik me hebben
           vergist. Het is alweer zo lang geleden dat ik hiermee bezig was.
           Marten

           Hallo Marten,

           Onderstaande heb ik van de site van het Ryksargyf geplukt, daar heb ik dus niet het RK huwelijk gevonden maar alleen deze vermelding.

           En de kinderen die je in een andere mail noemt heb ik niet nodig maar bedankt voor het aanbod.

           Groetnis, Hinke.

           DTBL Regio 7: zuidoost Friesland

           Trouwregister Hervormde gemeente Oudehaske-Haskerhorne, 1793
           DTB nr: 356, 1697 - 1811
           Vermelding: Tweede proclamatie van 5 mei 1793, Haskerhorne -
           Oudehaske
           Man: Lykle Harmens, Haskerhorne
           Vrouw: Sjoukjen Yde, Sint Nicolaasga
           NB: attestatie naar Sint Nicolaasga

           Gestandaardiseerde namen: LIEKELE HARMENS en SJOUKJE


           [Non-text portions of this message have been removed]
          • M.Haijema
           O ja, dat vergat ik nog: Meinte Bonthuis trouwde 22-5-1785 met Hylkje Idzes en bij dit echtpaar heb ik 8 kinderen staan. Marten ... Van:
           Message 10 of 27 , Dec 2, 2002
            O ja, dat vergat ik nog: Meinte Bonthuis trouwde 22-5-1785 met Hylkje Idzes
            en bij dit echtpaar heb ik 8 kinderen staan. Marten

            ----- Oorspronkelijk bericht -----
            Van: <wnn356249@...>
            Aan: "Friesland-genealogy" <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
            Verzonden: maandag 2 december 2002 15:42
            Onderwerp: RE: [Friesland-genealogy] Nijholt (RK) Doniawerstal


            Hallo Hinke,

            Heel hartlijk dank voor jou aanvulling. Ik heb meerdere losse Nijholt
            huwelijke
            kunnen koppelen.
            Leuk is te zien dat bepaalde takken weer later in elkaar grijpen
            zoals [Nijholt-Beersam] [Beersma-Nijholt] en
            [Nijholt-Rampion] via [Rampion-Jong,de] via [Jong,de-Vries,de] naar
            [Jong,de-Nijholt]

            Groetjes
            Gerry


            -----Original Message-----
            From: Hinke Woudt [mailto:h.woudt@...]
            Sent: Sunday, December 01, 2002 10:34 AM
            To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
            Subject: [Friesland-genealogy] Nijholt (RK) Doniawerstal


            Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
            of: http://go.to/frgen .

            Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
            juli 1999 geposte berichten staat op
            http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

            Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
            Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


            Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
           • j.j. geestman
            Hallo Hinke, Volgens mijn gegevens werd Lyckle Harmens Nijholt geboren te Heerenveen, gedoopt op 28-5-1767 te Joure en overleden op 25-10-1826 te Joure. Hij
            Message 11 of 27 , Dec 2, 2002
             Hallo Hinke, Volgens mijn gegevens werd Lyckle Harmens Nijholt geboren te
             Heerenveen, gedoopt op 28-5-1767 te Joure en overleden op 25-10-1826 te
             Joure. Hij trouwde op 5-5-1793 te Haskerhorne (RK kerk St.Nicolaasga) met
             Sjoukje Ydes Agricola, geen kinderen genoteerd, maar wel de aantekening dat
             zij ten dele geboren zijn te St.Nicolaaga en RK gedoopt in de RK statie de
             Heide te St.Nicolaaga en ten dele in de RK statie Balk. Marten Haijema

             Hallo Marten,

             Bedankt voor de aanvullingen maar weet je toevallig ook wie de ouders van
             Lyckle waren. Ik heb zelf zijn overl.akte nog niet ingezien. Voor mij is dit
             een ver zijlijntje en heb dus wat aanvullingen van de site van het Ryksargyf
             gehaald. Daar zag ik het RK huwelijk van Lykle en Sjoukje niet, alleen de
             vermelde proclamatie, maar misschien heb ik een spellingsvariant vergeten?

             Het boek van Dunegea is mij bekend, heb daar voor een kwartierstaat lijn van
             mijn man wel eens gegevens uit gehaald, staat inderdaad heel veel informatie
             in.

             Bedankt en hartelijke groet, Hinke Woudt-Westra.

             Hinke, Marten, e.a.,

             Kortgeleden de overlijdensakte van Lyckle Harmens Nijholt nog bekeken.
             "Overleden te Joure 25 oktober 1826 Lykle Harmens Nijholt, geb. Haskerhorne,
             oud 59 jaar, arbeider
             gehuwd met Sjoukje Ydes Agricola, zoon van Harmen Freerks en Fogeltje
             Meintes"
             Uit dit huwelijk:
             Johannes Lykles Nijholt, wegwerker, geb. Oudega (HEM), gedoopt RK Balk 12
             mei 1802,
             overl. St. Nicolaasga (huisnr. 3), 3 nov. 1881;
             gehuwd gem. Doniawerstal 8 juni 1827
             Ynskje Jelles Bosma, ged. RK St. Nic. 27 juli 1802, overl. St. Nic. 28 juli
             1858
             Uit dit huwelijk:
             Afke Johannes Nijholt, geb. 24 okt. 1835, overl. 16 maart 1911
             gehuwd gem. Doniawerstal 25 mei 1867
             Teye Thiemens (Timons) Bosma/Bouwhuis 1836-1909.

             Hans Geestman.
            • wnn356249@tiscali.nl
             Marianne, De enige die eventueel in aanmerking zou komen is deze: Lycklama a Nijeholt, Lubbertus Birth : 01 JAN 1769 Heerenveen Death : 19 JUL 1840
             Message 12 of 27 , Dec 2, 2002
              Marianne,

              De enige die eventueel in aanmerking zou komen is deze:

              Lycklama a Nijeholt, Lubbertus
              Birth : 01 JAN 1769 Heerenveen
              Death : 19 JUL 1840 Roordahuizen
              Gender: Male
              Parents:
              Father: Lycklama a Nijeholt, Johannes
              Mother: Lanting, Maryke Engberts

              Family:
              Marriage: 21 NOV 1789
              Spouse:
              Lystra, Aaltje Hoytes
              Birth : 01 JAN 1753 Wirdum
              Death : 13 MAR 1815 Oudehakse
              Gender: Female

              Children:
              Lycklama a Nijeholt, Johannes Lambartus
              Lycklama a Nijeholt, Hoyte
              Lycklama a Nijeholt, Hette
              Birth : 01 JAN 1820 Oudehaske
              Death : 23 FEB 1836 Luingeberd
              Gender: Female

              Family:
              Marriage: 01 JAN 1816
              Spouse:
              Renema, Trijntje Hettes
              Gender: Female

              Voor verdere informatie over Lycklama a nijholt zie Homepage nijholt-main
              'Lycklama a nijholt index' gaat terug tot 1485
              [P744] Lyckele Ebelens Lycklama a Nijeholt b. 1485
              [P1024] Johanna N.
              Huwelijk in 1537

              Deze stam vader komt uit Nijeholtpade
              Record ident number: 108
              Residence:
              Occupation: Greitman van weststellingwerf
              Occupation: Grietman van Schoterland
              Stamvader van de familie Lycklama a Nijeholt. Winsemius noemde hem "een treffelyck
              ghequalificeert man, soo van gheslachte als goederen".
              Vermeldt van hem, dat hij "uyt het gheslachte van Steenwyck" stamde.
              Woonde op Friesburg bij het dorp Nijeholt (Nijeholtpade) en dat dit geslacht
              zich naar dit dorp, a Nijeholt, vernoemd heeft.

              Orginele informatie van http://home.hccnet.nl/pc.bennekom/index.htm
              Deze genealoog heeft aangegeven dat hij in zijn onderzoek geen koppelingen
              heeft gevonden met de Nijholt familie's

              Met vriendelijke groet,

              Gerry Nijholt
              Nazaat van Heine Wijbes(geboren voor 1708) te Nijeholtpade, Weststellingwerf,
              Friesland
              http://clik.to/nijholt of http://home.tiscali.nl/~wnn356249


              -----Original Message-----
              From: Marianne Hoogma [mailto:hoogma@...]
              Sent: Tuesday, December 03, 2002 12:36 AM
              To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
              Subject: RE: [Friesland-genealogy] Nijholt (RK)
             • Marianne Hoogma
              Hallo Marten en Hinke en andere belangstellenden, Met interesse heb ik de discussie over de Nijholts (RK) gevolgd. Mocht een van jullie belangstelling hebben
              Message 13 of 27 , Dec 2, 2002
               Hallo Marten en Hinke en andere belangstellenden,

               Met interesse heb ik de discussie over de Nijholts (RK) gevolgd. Mocht een
               van jullie belangstelling hebben voor de nazaten van de volgende dames dan
               hoor ik het wel.

               Sjoukje Johannes Nijholt, geb. 7 febr 1830 St. Nicolaasga, overleden 6
               febr. 1920 Oosterwierum (Baarderdadeel). Zij was gehuwd met Bauke Lieuwes
               Palstra.

               of haar zus

               Afke Johannes Nijholt, geb. 28 okt 1835 Doniawerstal, overl. 16 maart 1911
               Doniawerstal. Zij was gehuwd met Teye Timens Bosma alias Bouhuis.

               Deze zussen en dus hun vader, Johannes Lykles Nijholt, komen voor in de
               kwartierstaten bij diverse aangehuwden van de RK Friese takken Hoogma.

               Is er overigens een verband tussen Lyk(e)le Nijholt en de naamsaanname van
               een familienaam Lyclama a Nijeholt in 1811 o.a. in Oudehaske? Ook van de
               dragers van deze dubbele familienaam heb ik wat gegevens van nazaten.

               Met vriendelijke groet uit Utrecht,

               Marianne Hoogma
              • Cornelius Boekema
               Hinke hier nog n aanvulling op de volgende gegevens die je aan Gerry had verstuurd: III-c Lykle Harmens Nijholt, geboren op 17 januari 1838 te Doniawerstal,
               Message 14 of 27 , Dec 2, 2002
                Hinke hier nog 'n aanvulling op de volgende gegevens die je aan Gerry
                had verstuurd:

                III-c Lykle Harmens Nijholt, geboren op 17 januari 1838 te
                Doniawerstal,
                zoon
                van Harmen Lykles Nijeholt (II-b) en Trijntje Jans Nijmeyer.
                Lykle is getrouwd op 5 juni 1879 te Doniawerstal met Pietje
                Tjitses
                Rypkema.
                Uit dit huwelijk:

                1 Trijntje Nijholt, geboren op 5 augustus 1880 te
                Doniawerstal.
                Trijntje is getrouwd op 9 mei 1913 te Doniawerstal met Oege
                Postma.

                Er was ook 'n zoon Tjitske (zo bewaard gebleven in de Rypkema's
                stamboom), geboren in Doniawerstal op 23 Juni 1884 en getr. in
                Doniawerstal met RIEMKJE BOEKMA, geb. in Wartena, 29 jan. 1887, overl.
                in St.Nicolaasga, 17 Jan. 1947, dr. van Jacobus Durks (Kobus) Boekema en
                Henrica (Hendrikje) Jozefs Spoelstra. Ik heb niet kunnen vinden wanneer
                Tjitske overleden is. Zou jij dat soms weten?

                Ik heb ook 'n Sjoerd Lykles, getr. met Marijke Jetzes Bosman, in mijn
                bestand. Hij zou geboren zijn rond 1804, want toen hij overleed op 3
                Oct. 1863 was hij 59 jaar. Tresoar vermeldt 7 kinderen van dit
                echtpaar. Zou hij ook 'n zoon zijn uit dit huwelijk, waar je andere
                kinderen van aangaf:

                I Lykle Harmens Nijholt, geboren rond 1767, overleden op 25 oktober

                1826
                te Haskerland.
                Lykle is in ondertrouw gegaan op 5 mei 1793 te
                Haskerhorne/Oudehaske
                (tweede proclamatie, att. naar Sint Nicolaasga) met
                Sjoukje Ydes Agricola, geboren rond 1769, overleden op 31
                december
                1827
                te Doniawerstal, dochter van Yde Bouwes Agricola en Sjoukjen
                Gerrits.

                Mvrgr.

                Cor Boekema                [Non-text portions of this message have been removed]
               • Hinke Woudt
                Hinke hier nog n aanvulling op de volgende gegevens die je aan Gerry had verstuurd: ... Er was ook n zoon Tjitske (zo bewaard gebleven in de Rypkema s
                Message 15 of 27 , Dec 3, 2002
                 Hinke hier nog 'n aanvulling op de volgende gegevens die je aan Gerry
                 had verstuurd:

                 <knip>

                 >Cor en ook Hans Geestman bedankt voor de aanvullingen, kan ik weer een paar 'nog in te zien aktes' van mijn lijstje schrappen.

                 Er was ook 'n zoon Tjitske (zo bewaard gebleven in de Rypkema's
                 stamboom), geboren in Doniawerstal op 23 Juni 1884 en getr. in
                 Doniawerstal met RIEMKJE BOEKMA, geb. in Wartena, 29 jan. 1887, overl.
                 in St.Nicolaasga, 17 Jan. 1947, dr. van Jacobus Durks (Kobus) Boekema en
                 Henrica (Hendrikje) Jozefs Spoelstra. Ik heb niet kunnen vinden wanneer
                 Tjitske overleden is. Zou jij dat soms weten?

                 >Ik heb geen overlijden van deze Tjitske maar het is heel goed mogelijk, gezien zijn geboorte jaar 1884 dat hij overleden is na 1942.


                 Ik heb ook 'n Sjoerd Lykles, getr. met Marijke Jetzes Bosman, in mijn
                 bestand. Hij zou geboren zijn rond 1804, want toen hij overleed op 3
                 Oct. 1863 was hij 59 jaar. Tresoar vermeldt 7 kinderen van dit
                 echtpaar. Zou hij ook 'n zoon zijn uit dit huwelijk, waar je andere
                 kinderen van aangaf:

                 >Ook dit weet ik niet maar noteer bij gelegenheid de huwelijksakte wel even van dit echtpaar en laat het reslutaat hier wel weer weten.

                 Groet, Hinke Woudt-Westra.

                 [Non-text portions of this message have been removed]
                • Hinke Woudt
                 Hallo Gerry, Ik was jou gegevens aan het verwerken en heb nog een wat gegevens van de site van het Ryksargryf gehaald die ik hier onder heb gezet. Groet,
                 Message 16 of 27 , Dec 3, 2002
                  Hallo Gerry,

                  Ik was jou gegevens aan het verwerken en heb nog een wat gegevens van de site van het Ryksargryf gehaald die ik hier onder heb gezet.

                  Groet, Hinke.                  DTBL regio 13: zuid en zuidwest Friesland

                  Trouwregister Rooms-katholieke parochie Op de Heide (1835: St.
                  Nicolaasga)
                  DTB nr. 223, 1716 - 1811
                  Vermelding: Bevestiging huwelijk van 5 oktober 1767, Rotsterhaule
                  Man: Yde Bruens
                  Vrouw: Fenne Gerrits
                  NB: getuigen: Lolke Harms, Albert Jois

                  Gestandaardiseerde namen: IEDE en GERRITS


                  DTBL regio 13: zuid en zuidwest Friesland

                  Trouwregister Gerecht Doniawerstal
                  DTB nr. 209, 1665 - 1800
                  Vermelding: Bevestiging huwelijk van 2 mei 1693, Doniawerstal
                  Man: Johannes Agricola, Idskenhuizen
                  Vrouw: IJsien Sakes, de Heide
                  NB: Mr. Chirurgijn

                  Gestandaardiseerde namen: JOHANNES en SAKES


                  [Non-text portions of this message have been removed]
                 • M.Haijema
                  Hartelijk dank voor je aanbod Marianne, maar ik kan ze voorlopig niet plaatsen. Jaren geleden zocht ik voor iemand het RK geslacht Leenstra uit en liep toen
                  Message 17 of 27 , Dec 3, 2002
                   Hartelijk dank voor je aanbod Marianne, maar ik kan ze voorlopig niet
                   plaatsen. Jaren geleden zocht ik voor iemand het RK geslacht Leenstra uit en
                   liep toen tegen Lykle Harmens Nijholt en Sjoukje Ydes Agricola aan. Kinderen
                   en kleinkinderen van dit echtpaar heb ik niet. Ze zouden wel welkom zijn.
                   Marten

                   ----- Oorspronkelijk bericht -----
                   Van: "Marianne Hoogma" <hoogma@...>
                   Aan: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
                   Verzonden: dinsdag 3 december 2002 0:36
                   Onderwerp: RE: [Friesland-genealogy] Nijholt (RK)


                   Hallo Marten en Hinke en andere belangstellenden,

                   Met interesse heb ik de discussie over de Nijholts (RK) gevolgd. Mocht een
                   van jullie belangstelling hebben voor de nazaten van de volgende dames dan
                   hoor ik het wel.

                   Sjoukje Johannes Nijholt, geb. 7 febr 1830 St. Nicolaasga, overleden 6
                   febr. 1920 Oosterwierum (Baarderdadeel). Zij was gehuwd met Bauke Lieuwes
                   Palstra.

                   of haar zus

                   Afke Johannes Nijholt, geb. 28 okt 1835 Doniawerstal, overl. 16 maart 1911
                   Doniawerstal. Zij was gehuwd met Teye Timens Bosma alias Bouhuis.

                   Deze zussen en dus hun vader, Johannes Lykles Nijholt, komen voor in de
                   kwartierstaten bij diverse aangehuwden van de RK Friese takken Hoogma.

                   Is er overigens een verband tussen Lyk(e)le Nijholt en de naamsaanname van
                   een familienaam Lyclama a Nijeholt in 1811 o.a. in Oudehaske? Ook van de
                   dragers van deze dubbele familienaam heb ik wat gegevens van nazaten.

                   Met vriendelijke groet uit Utrecht,

                   Marianne Hoogma                   Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
                   of: http://go.to/frgen .

                   Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
                   juli 1999 geposte berichten staat op
                   http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

                   Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
                   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


                   Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
                  • Marianne Hoogma
                   Gerry, Hinke en alle anderen die ik ben vergeten te vermelden, Heel veel dank voor alle aanvullingen en tips m.b.t. oudere gegevens Nijholt. Ik kan voorlopig
                   Message 18 of 27 , Dec 3, 2002
                    Gerry, Hinke en alle anderen die ik ben vergeten te vermelden,

                    Heel veel dank voor alle aanvullingen en tips m.b.t. oudere gegevens
                    Nijholt. Ik kan voorlopig weer verder. Het blijkt dat maar liefst 5
                    achterkleinkinderen (in vrouwelijke lijn) van Johannes Lykles Nijholt waren
                    gehuwd met een Hoogma uit Oosterwierum. Altijd leuk om te zien hoe al die
                    aangehuwden weer terug te voeren zijn tot een enkele kwartierstaatvoorouder
                    Nijholt. Bedankt dat jullie die kwartierstaat RK Nijholt hebben kunnen
                    aanvullen verder terug in de tijd.
                    Grappig dat die 5 Hoogma's uit Oosterwierum in die latere generaties zo in
                    de smaak vielen bij die nazaten Nijholt ;-)


                    Groeten van Marianne Hoogma uit Utrecht.

                    Heeft en onderzoekt samen met andere onderzoekers Hoogma en Hogema vele
                    duizenden gegevens van de van oorsprong RK Friese families Hoogma, Hogema
                    en spellingsvarianten als Hoogema, Hooghama en Homa. Tevens zoek ik
                    gegevens van mensen met de van oorsprong uit deze takken veel voorkomende
                    voornamen Ding(e)lom, Dignum, Ding(e)lum en hun patroniemen. Die zijn
                    meestal weer te herleiden tot een tak Hoogma/Hogema van voor 1811. O.a.
                    Huizinga en spellingsvarianten.
                    Ben ook bereid tot (ruil)archiefonderzoek in het Utrechts Archief (gemeente
                    en provincie) voor mijn vragen in Friesland.
                   • wnn356249@tiscali.nl
                    Marten, Deze Leenstra familie is dat de Lenstra(Jouke Tymens Nijholt(1776) die zich later Lenstra noemt) gekoppeld aan mijn Tymen Melis Nijholt(1742) tak. En
                    Message 19 of 27 , Dec 3, 2002
                     Marten,

                     Deze Leenstra familie is dat de Lenstra(Jouke Tymens Nijholt(1776) die zich
                     later Lenstra noemt) gekoppeld aan mijn Tymen Melis Nijholt(1742) tak. En
                     is deze tak verbonden aan de Lycke Harmens Nijholt(1767)(RK-tak). Ik heb
                     namelijk Tymen Melis Nijholt(1742) nog als appart Tak staan.

                     Kun jij e.e.a. voor mij ophelderen

                     Groetjes
                     Gerry


                     -----Original Message-----
                     From: M.Haijema [mailto:haijema@...]
                     Sent: Tuesday, December 03, 2002 10:40 PM
                     To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
                     Subject: Re: [Friesland-genealogy] Nijholt (RK)
                    • Jouke Visser
                     Hallo, Sorry dat ik hier midden in val, maar is deze Jouke Tymens Nijholt (die zich schijnbaar later Lenstra noemt) vader/grootvader van de Tijmen Joukes
                     Message 20 of 27 , Dec 4, 2002
                      Hallo,

                      Sorry dat ik hier midden in val, maar is deze Jouke Tymens Nijholt (die
                      zich schijnbaar later Lenstra noemt) vader/grootvader van de Tijmen
                      Joukes Lenstra, geboren rond 1808, die is getrouwd met Tjeertje Alberts
                      Slootstra op 15-05-1840 te Weststellingwerf en later met Hendrikje
                      Wijgers Kolk (namelijk op 24-08-1842), met wie hij een zoon, Jouke
                      Tijmens Lenstra kreeg?

                      In dat geval heb ik eindelijk een aanknopingspunt voor deze lijn in mijn
                      directe voorouders (van wie ik ook mijn voornaam heb gekregen (van
                      grootvader op kleinzoon).

                      Jouke Visser
                      wnn356249@... wrote:

                      >Marten,
                      >
                      >Deze Leenstra familie is dat de Lenstra(Jouke Tymens Nijholt(1776) die zich
                      >later Lenstra noemt) gekoppeld aan mijn Tymen Melis Nijholt(1742) tak. En
                      >is deze tak verbonden aan de Lycke Harmens Nijholt(1767)(RK-tak). Ik heb
                      >namelijk Tymen Melis Nijholt(1742) nog als appart Tak staan.
                      >
                      >Kun jij e.e.a. voor mij ophelderen
                      >
                      >Groetjes
                      >Gerry
                      >
                      >
                      >
                      >
                     • wnn356249@tiscali.nl
                      Marten, Bedankt voor je gegevens. Graag zou ik ook de kinderen van Meinte Bonthuis met Hylkje Idzes ontvangen. Het vermoeden dat Tymen melis Nijholt verbonden
                      Message 21 of 27 , Dec 4, 2002
                       Marten,

                       Bedankt voor je gegevens.

                       Graag zou ik ook de kinderen van Meinte Bonthuis met Hylkje Idzes ontvangen.

                       Het vermoeden dat Tymen melis Nijholt verbonden was aan de Doniawerstal(RK)
                       Nijholt is al langer aanwezig.
                       Ik krijg nu steeds meer het gevoel dan niet alleen deze RK-tak maar ook de
                       NH-tak vast zou zitten aan elkaar. Waarschijnlijk voor 1700.
                       De vaders van Frits Jans en Heine Wybes zouden broers van elkaar kunnen zijn.
                       Dit is natuurlijk wel heel ver gegrepen, maar wie weet.

                       Groetjes
                       Gerry


                       -----Original Message-----
                       From: M.Haijema [mailto:haijema@...]
                       Sent: Monday, December 02, 2002 9:13 PM
                       To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
                       Subject: Re: [Friesland-genealogy] Nijholt (RK) Doniawerstal
                      • wnn356249@tiscali.nl
                       Jouke, Voor deze gegevens moet je kontakt op nemen met Andre Lenstra te Nijeholtwolde mailto:a.lenstra@hetnet.nl. Hij is diegene die je hierover verder kan
                       Message 22 of 27 , Dec 4, 2002
                        Jouke,

                        Voor deze gegevens moet je kontakt op nemen met Andre Lenstra te Nijeholtwolde
                        mailto:a.lenstra@.... Hij is diegene die je hierover verder kan helpen.


                        Zover ik kan zien heb je je aanknopingspunt gevonden.

                        Ik weet alleen van Andre Lenstra dat Jouke Tymens Nijholt zich later Lenstra
                        noemt. Ik heb geen verdere gegevens van hem ontvangen over de Lenstra tak.
                        Als je die wel hebt dan wil ik die heel graag aan mijn boom toevoegen.

                        Groetjes
                        Gerry


                        -----Original Message-----
                        From: Jouke Visser [mailto:jouke@...]
                        Sent: Wednesday, December 04, 2002 10:11 AM
                        To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
                        Subject: Re: [Friesland-genealogy] Nijholt (RK)
                       • Jack Terveer
                        Marten en andere geinteresseerden, dit is wat ik heb 1. Lykle Harmes Neyholt, geboren te Haskerhorne, (zoon van Harmen Frerix en Fogeltje Meintes). Hij
                        Message 23 of 27 , Dec 4, 2002
                         Marten en andere geinteresseerden, dit is wat ik heb

                         1. Lykle Harmes Neyholt, geboren te Haskerhorne, (zoon van Harmen Frerix en Fogeltje Meintes).                         Hij trouwde Sjoukjen Ydes Agricola, 11 Mei 1793 te St. Nicolaasga, geboren te St. Nicolaasga.                         Kinderen:

                         i Yde Lykles Nijholt, geboren ca. 1794 te St. Nicolaasga, overleden 15 Sep 1872.                         Hij trouwde Aafke Hessels Vogelvanger, 14 Mei 1819 te Doniawerstal, geboren ca. 1794, (dochter van Hessel Gerkes en Johanneske Aukes) overleden 29 Apr 1833.                         2. ii Vogeltjen Lykles Nijholt geboren ca. 1796.

                         iii Harmen Lykles Nijholt, geboren ca. 1798 te St. Nicolaasga.

                         iv Michiel Lykles Nijholt, geboren ca. 1800 te St. Nicolaasga.

                         3. v Johannes Lykles Nijholt geboren ca. 1802.

                         vi Sjoerd Lykles Nijholt, geboren ca. 1804 te St. Nicolaasga.

                         vii Meinte Lykles Nijholt, geboren ca. 1806 te St. Nicolaasga.

                         viii Wiebe Lykles Nijholt, geboren ca. 1809 te St. Nicolaasga.                         Tweede Generatie                         2. Vogeltjen Lykles Nijholt, (1.Lykle1) geboren ca. 1796, overleden 12 Feb 1873 te Sloten.                         Zij trouwde Albert Hessels Vogelvanger, 29 Mei 1829 te Doniawerstal, geboren ca. 1805, (zoon van Hessel Gerkes en Johanneske Aukes) overleden 1 Jul 1890 te Gaasterland.                         Kinderen:

                         i Johanneske Alberts Vogelvanger, geboren 3 Jun 1831 te Sloten, overleden 17 Nov 1920 te Gaasterland.

                         ii Sjoukje Alberts Vogelvanger, geboren 23 Jul 1834 te Lemmer.                         3. Johannes Lykles Nijholt, (1.Lykle1) geboren ca. 1802 te St. Nicolaasga, overleden 3 Nov 1881 te St. Nicolaasga.                         Hij trouwde Ynske Jelles Bosma, 8 Jun 1827 te Doniawerstal, geboren ca. 1802 te St. Nicolaasga, (dochter van Jelle Herms Bosman en Barber Gosses) overleden 28 Jul 1858 te St. Nicolaasga.                         Kinderen:

                         4. i Sjoukje Johannes Nijholt geboren 7 Feb 1830.                         Derde Generatie                         4. Sjoukje Johannes Nijholt, (3.Johannes2, 1.Lykle1) geboren 7 Feb 1830 te St. Nicolaasga, overleden 6 Feb 1920 te Oosterwierum, begraven 10 Feb 1920 te Irnsum.                         Achternaam komt ook voor als Niehout.                         Zij trouwde Bauke Lieuwes Palstra, 13 Aug 1853 te Baarderadeel, geboren 22 Apr 1820 te Wirdum, (zoon van Lieuwe Tietes Palstra en Imkje Hessels Jurna) overleden 21 Sep 1898 te Oosterwierum, beroep Arbeider.                         Bauke: Huwelijksakte: invent.nr. 2010, nr. 32, Baarderadeel.                         Kinderen:

                         5. i Ymkjen Baukes Palstra geboren 21 Nov 1855.

                         ii Ynskjen Baukes Palstra, geboren 16 Jan 1858 te Oosterwierum.                         Zij trouwde Jisk Jorrits de Boer, 11 Apr 1877 te Rauwerderhem, geboren 16 Feb 1850.                         iii Pietje Baukes Palstra, geboren 3 Sep 1860 te Oosterwierum, overleden 9 Feb 1877 te Oosterwierum.

                         iv Lieuwe Baukes Palstra, geboren 26 Dec 1862 te Oosterwierum.                         Huwelijksakte: invent.nr. 1890, nr. 17, Anloo.                         Hij trouwde Jantien Poelman, 31 Okt 1890 te Anloo, geboren 1867 te Anloo, (dochter van Harm Poelman en Maria van der Glas).                         v Johannes Baukes Palstra, geboren 26 Aug 1865 te Oosterwierum, overleden 16 Nov 1889 te Oosterwierum.

                         vi Riemke Baukes Palstra, geboren 16 Dec 1867 te Oosterwierum.                         Zij trouwde Andries Jacobus Kamsma, 3 Okt 1900 te Baarderadeel.                         6. vii Sybren Baukes Palstra geboren 13 Okt 1871.

                         7. viii Hessel Baukes Palstra geboren 14 Apr 1876.                         Vierde Generatie                         5. Ymkjen Baukes Palstra, (4.Sjoukje3, 3.Johannes2, 1.Lykle1) geboren 21 Nov 1855 te Oosterwierum, gedoopt 22 Nov 1855 te Oosterwierum, overleden 2 Jan 1946 te Bolsward, begraven 5 Jan 1946 te Bolsward, beroep Huisvrouw.                         Naam komt ook voor als "Ynskje".                         Zij trouwde Ids Sjoukes Piekema, 15 Mei 1880 te Oosterwierum, geboren 16 Feb 1850 te Tirns, (zoon van Sioucke Siardus Bouwes Piekema en Pietje Idses Genee) overleden 29 Okt 1939 te Bolsward, begraven 1 Nov 1939 te Bolsward, beroep Land-arbeider.                         Ids: Overlijdensakte: Invent.nr. 3062, nr. 67, aangifte Bolsward 30-10-1939 Huwelijksakte: invent.nr. 2017, nr, 19, gemeente Hennaarderadeel.                         Kinderen:

                         8. i Pietje Idzes Piekema geboren 5 Mrt 1882.

                         ii Bauke Ids Piekema, geboren 15 Jun 1884 te Tirns, gedoopt 16 Jun 1884 te Bolsward, overleden 27 Jun 1885 te Tirns.

                         9. iii Bauke Ids Piekema geboren 6 Apr 1886.

                         10. iv Sjoukje Piekema geboren 26 Aug 1888.

                         11. v Sjouke Ids Piekema geboren 27 Feb 1893.

                         12. vi Ynskje Piekema geboren 6 Jun 1895.

                         vii Johannes Ids Piekema, geboren 13 Feb 1898 te Tirns, overleden 21 Apr 1943 te Venray, begraven 24 Apr 1943 te Bolsward, beroep Landarbeider.                         Johannes leed aan Godsdienst-waanzin.

                         ----- Original Message -----
                         From: M.Haijema
                         To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
                         Sent: Tuesday, December 03, 2002 10:39 PM
                         Subject: Re: [Friesland-genealogy] Nijholt (RK)


                         Hartelijk dank voor je aanbod Marianne, maar ....etc

                         [Non-text portions of this message have been removed]
                        • Nijholt
                         Marten, Nog een ander vraagje. In het huwelijk van Harmen Frerix met Fogeltje Meintes BONTHUIS worden zonen geboren Wibe, doopgetuige Sjeuwert Freerix
                         Message 24 of 27 , Dec 4, 2002
                          Marten,

                          Nog een ander vraagje.

                          In het huwelijk van Harmen Frerix met Fogeltje Meintes BONTHUIS worden zonen
                          geboren
                          Wibe, doopgetuige Sjeuwert Freerix
                          Willem, doopgetuige Sjoert Frerix
                          Michiel, doopgetuige Siuert Frits

                          Weet jij toevallig of deze Sjeuwert Frerix een broer van Harmen Frerix is(lijkt
                          waarschijnlijk).

                          En als dit het geval is of een zoon van Sjeuwert Frerix toevallig Frits Sjuwerts
                          is.

                          Ik heb namelijk een naam aanneming Nijhout en dit lijkt bij deze familie
                          te behoren.

                          [P2727] Frits Sjuwerts NIJHOUT-1811 (Steggerda)

                          Deze Frits Sjuwerts heeft een dochter Trijntje Frits Nijholt

                          Huwelijk
                          [P175] Roedolphus Bartelds BOSMA b. 2 January 1799
                          [P176] Trijntje Frits NIJHOLT b. 1803 death. 4 apr 1843 ,Oud 40 jaar, gehuwd

                          Meer gegevens heb ik hier niet van, weet jij misschien meer.

                          Groetjes
                          Gerry
                         • Marianne Hoogma
                          Beste Hinke, Gerry, Jack, Marten en allen die ik vergeten ben, Heel veel dank voor al jullie mailtjes en archiefgevens over deze takken Nijholt. Ik ben nog
                          Message 25 of 27 , Dec 5, 2002
                           Beste Hinke, Gerry, Jack, Marten en allen die ik vergeten ben,

                           Heel veel dank voor al jullie mailtjes en archiefgevens over deze takken
                           Nijholt. Ik ben nog druk doende de voor mij relevante gegevens te
                           vergelijken, te checken en vervolgens in te voeren.

                           Ben graag bereid af en toe iets voor jullie op te zoeken in het RA Utrecht
                           Archief.

                           Met vriendelijke groet,

                           Marianne Hoogma
                          • M.Haijema
                           Het spijt me, maar een verbinding tussen deze Leenstra en Lenstra heb ik niet kunnen vinden. Marten ... Van: Aan:
                           Message 26 of 27 , Dec 8, 2002
                            Het spijt me, maar een verbinding tussen deze Leenstra en Lenstra heb ik
                            niet kunnen vinden. Marten

                            ----- Oorspronkelijk bericht -----
                            Van: <wnn356249@...>
                            Aan: "Friesland-genealogy" <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
                            Verzonden: woensdag 4 december 2002 8:10
                            Onderwerp: RE: [Friesland-genealogy] Nijholt (RK)


                            Marten,

                            Deze Leenstra familie is dat de Lenstra(Jouke Tymens Nijholt(1776) die zich
                            later Lenstra noemt) gekoppeld aan mijn Tymen Melis Nijholt(1742) tak. En
                            is deze tak verbonden aan de Lycke Harmens Nijholt(1767)(RK-tak). Ik heb
                            namelijk Tymen Melis Nijholt(1742) nog als appart Tak staan.

                            Kun jij e.e.a. voor mij ophelderen

                            Groetjes
                            Gerry


                            -----Original Message-----
                            From: M.Haijema [mailto:haijema@...]
                            Sent: Tuesday, December 03, 2002 10:40 PM
                            To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
                            Subject: Re: [Friesland-genealogy] Nijholt (RK)


                            Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
                            of: http://go.to/frgen .

                            Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
                            juli 1999 geposte berichten staat op
                            http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

                            Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
                            Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


                            Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
                           • M.Haijema
                            Gerry, Allereerst dit, de ouders van Hylkje Idzes heb ik niet en nu de kinderen van Meinte Bonthuis en Hylkje Idzes: Fogeltje, geboren Westermeer onder Joure,
                            Message 27 of 27 , Dec 8, 2002
                             Gerry,
                             Allereerst dit, de ouders van Hylkje Idzes heb ik niet en nu de kinderen van
                             Meinte Bonthuis en Hylkje Idzes:
                             Fogeltje, geboren Westermeer onder Joure, ged. 20-12-1786 Joure(RK), overl.
                             15-11-1858 te Snikzwaag, ze was getrouwd 3-6-1812 met Joseph Tjebbes
                             Witteveen.; Harmen, ged.15-4-1788 Joure (RK); Ids, ged.1-4-1790 Joure (RK);
                             Jacobjen, ged. 25-12-1791 Joure (RK); Yke, ged. 16-6-1793 Joure (RK);
                             Jeltje, ged. 1-7-1795 Joure (RK); Hermke, ged. 12-3-1797 Joure (RK); Harmen,
                             ged. 27-6-1798 Joure (RK).
                             Ik hoop dat je er wat aan hebt.
                             Marten

                             ----- Oorspronkelijk bericht -----
                             Van: <wnn356249@...>
                             Aan: "Friesland-genealogy" <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
                             Verzonden: woensdag 4 december 2002 11:37
                             Onderwerp: RE: [Friesland-genealogy] Nijholt (RK) Doniawerstal


                             Marten,

                             Bedankt voor je gegevens.

                             Graag zou ik ook de kinderen van Meinte Bonthuis met Hylkje Idzes ontvangen.

                             Het vermoeden dat Tymen melis Nijholt verbonden was aan de Doniawerstal(RK)
                             Nijholt is al langer aanwezig.
                             Ik krijg nu steeds meer het gevoel dan niet alleen deze RK-tak maar ook de
                             NH-tak vast zou zitten aan elkaar. Waarschijnlijk voor 1700.
                             De vaders van Frits Jans en Heine Wybes zouden broers van elkaar kunnen
                             zijn.
                             Dit is natuurlijk wel heel ver gegrepen, maar wie weet.

                             Groetjes
                             Gerry


                             -----Original Message-----
                             From: M.Haijema [mailto:haijema@...]
                             Sent: Monday, December 02, 2002 9:13 PM
                             To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
                             Subject: Re: [Friesland-genealogy] Nijholt (RK) Doniawerstal


                             Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
                             of: http://go.to/frgen .

                             Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
                             juli 1999 geposte berichten staat op
                             http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

                             Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
                             Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


                             Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
                            Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.