Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: [Friesland-genealogy] Oude beroepen: brander, lombardier

Expand Messages
 • Streekstra
  Nerissa, Met aan zekerheid grenzende duiding: brander == houtskoolbrander d.w.z hout met bijna zonder lucht (zuurstof) laten gloeien zodat het omgezet wordt in
  Message 1 of 9 , Nov 28, 2002
  • 0 Attachment
   Nerissa,

   Met aan zekerheid grenzende duiding:

   brander == houtskoolbrander d.w.z hout met bijna zonder lucht (zuurstof) laten gloeien zodat het omgezet wordt in houtskool.
   lombardier== houder van een bank van Lombardije -Lommerd - pandjesbaas (oude betekenis)- Bank van Lening.

   Groetnis,

   P.N.S.
   ----- Original Message -----
   From: N. Greenfield
   To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Sent: Friday, November 29, 2002 8:27 AM
   Subject: [Friesland-genealogy] Oude beroepen: brander, lombardier


   LS

   Sipke Zijlstra (1767-1846) uit Boornbergum was een brander en een
   lombardier. Wat is een brander? Wat is een lombardier?

   Groetnis,

   Nerissa Groeneveld.

   Yahoo! Groups Sponsor
   ADVERTISEMENT
   Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   of: http://go.to/frgen .

   Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

   Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


   Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.


   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Fred Reenders
   PNS en Nerissa, Mijn overgrootvader was bakker. Op een bepaald moment kwam zijn jongere broer bij hem inwonen en werken. Beroep: brander. De conclusie die ik
   Message 2 of 9 , Nov 28, 2002
   • 0 Attachment
    PNS en Nerissa,

    Mijn overgrootvader was bakker.
    Op een bepaald moment kwam zijn jongere broer bij hem inwonen en werken.

    Beroep: brander.
    De conclusie die ik trek is: brander kan ook gewoon een stoker zijn van
    b.v. de oven van een bakkerij.
    Een brander hoeft wat mij betreft dus geen speciale "houtskoolomzetter"
    te zijn.

    (t was overigens een Friese overgrootvader: Hotze Bakker uit Workum; ben
    ik nog mee bezig)

    Groeten,
    Fred


    -----Original Message-----
    From: Streekstra [mailto:streek@...]
    Sent: Friday, November 29, 2002 12:31 AM
    To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
    Subject: Re: [Friesland-genealogy] Oude beroepen: brander, lombardier


    Nerissa,

    Met aan zekerheid grenzende duiding:

    brander == houtskoolbrander d.w.z hout met bijna zonder lucht (zuurstof)
    laten gloeien zodat het omgezet wordt in houtskool.
    lombardier== houder van een bank van Lombardije -Lommerd - pandjesbaas
    (oude betekenis)- Bank van Lening.

    LS

    Sipke Zijlstra (1767-1846) uit Boornbergum was een brander en een
    lombardier. Wat is een brander? Wat is een lombardier?

    [Non-text portions of this message have been removed]
   • N. Greenfield
    LS Sipke Zijlstra (1767-1846) uit Boornbergum was een brander en een lombardier. Wat is een brander? Wat is een lombardier? Groetnis, Nerissa Groeneveld.
    Message 3 of 9 , Nov 28, 2002
    • 0 Attachment
     LS

     Sipke Zijlstra (1767-1846) uit Boornbergum was een brander en een
     lombardier. Wat is een brander? Wat is een lombardier?

     Groetnis,

     Nerissa Groeneveld.
    • Streekstra
     Fred en Nerissa e.a. Brander, (kolebrander) in de (zeer) oude betekenis van het woord heeft an sich niets met het stoken van steenkool e.d. te maken. (het is
     Message 4 of 9 , Nov 29, 2002
     • 0 Attachment
      Fred en Nerissa e.a.

      Brander, (kolebrander) in de (zeer) oude betekenis van het woord heeft an sich niets met het stoken van steenkool e.d. te maken.
      (het is een duidelijk afgebakend oud beroepswoordbegrip) maar maakte voor zover mij bekend houtskool.
      Houtskool werd op een zeer vaardige wijze gemaakt in grote constructies afgedekt met aarde en later in steenoptreksels waarbij een dosis vakmanschap aan te pas kwam want als er teveel zuurstof bij kwam en de boel vloog in de hens dan was veel werk voor niets geweest.
      Deze dingen waren/zijn te zien in het Openluchtmuseum bij Arnhem.

      Houtskool en een blaabalg waren vroeger de enige mogelijkheid om ijzer te doen smelten en bewerken i.v.m. de hoge temperaturen die hiermede bereikt werden.

      De Friezen waren meesters in het vervaardigen van zwaarden.(zie het zwaard van Gruttepier).

      Deze zwaarden waren beroemd in heel Europa in de Middeleeuwen en werden o.a. verkocht aan de Franken die er later de Friezen mee versloegen.

      Om nu een oeverloze discussie te vermijden moge het duidelijk zijn dat er veel meer duidingen/betekenissen van een brander zijn, maar dit voor nu even.

      Fred, ik heb een Hotse in de familie, = Hotse Minnes, ged.20-03-1636 Harlingen.(zoon van Minne Nannes). Ik weet niet of je er direct iets aan hebt, maar toch,

      gegroet,
      Peter Nanne Streekstra
      ----- Original Message -----
      From: Fred Reenders
      To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
      Sent: Friday, November 29, 2002 12:48 AM
      Subject: RE: [Friesland-genealogy] Oude beroepen: brander, lombardier


      PNS en Nerissa,

      Mijn overgrootvader was bakker.
      Op een bepaald moment kwam zijn jongere broer bij hem inwonen en werken.

      Beroep: brander.
      De conclusie die ik trek is: brander kan ook gewoon een stoker zijn van
      b.v. de oven van een bakkerij.
      Een brander hoeft wat mij betreft dus geen speciale "houtskoolomzetter"
      te zijn.

      (t was overigens een Friese overgrootvader: Hotze Bakker uit Workum; ben
      ik nog mee bezig)

      Groeten,
      Fred


      -----Original Message-----
      From: Streekstra [mailto:streek@...]
      Sent: Friday, November 29, 2002 12:31 AM
      To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
      Subject: Re: [Friesland-genealogy] Oude beroepen: brander, lombardier


      Nerissa,

      Met aan zekerheid grenzende duiding:

      brander == houtskoolbrander d.w.z hout met bijna zonder lucht (zuurstof)
      laten gloeien zodat het omgezet wordt in houtskool.
      lombardier== houder van een bank van Lombardije -Lommerd - pandjesbaas
      (oude betekenis)- Bank van Lening.

      LS

      Sipke Zijlstra (1767-1846) uit Boornbergum was een brander en een
      lombardier. Wat is een brander? Wat is een lombardier?

      [Non-text portions of this message have been removed]


      Yahoo! Groups Sponsor
      ADVERTISEMENT
      Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
      of: http://go.to/frgen .

      Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

      Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
      Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


      Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.


      [Non-text portions of this message have been removed]
     • Fred Reenders
      Peter Nanne, Nu we het toch over Hotse hebben... Misschien gaat er bij iemand een lichtje branden bij het volgende parenteel. Wie weet, sluit het ooit aan op
      Message 5 of 9 , Nov 29, 2002
      • 0 Attachment
       Peter Nanne,

       Nu we het toch over Hotse hebben...
       Misschien gaat er bij iemand een lichtje branden bij het volgende
       parenteel.
       Wie weet, sluit het ooit aan op de door jou genoemde Hotse Minnes. Dat
       zou natuurlijk
       prachtig zijn! Dan zijn we familie....
       Maar voorlopig gaapt er nog een heel groot genealogisch gat tussen. M.n.
       voor 1811.

       I.1 Hotse BAKKER, broodbakker, kwam op 15-05-1891 naar Groningen,
       geboren op 12 febr.
       1867 te Witmarsum (Dantumadeel). Zoon van Teye Fokkes BAKKER en
       Elisabeth Willems BOOYENGA.
       (Vanaf 17-04-1895 woonde de broer van Hotse, Fokko Bakker (geb.
       21-10-1879 te Heeg,
       beroep brander) bij het gezin in huis. Hij was afkomstig uit
       Wymbritseradeel en vertrok
       weer op 26-08-1895 naar Wymbritseradeel).
       Gehuwd op 25 april 1891 te Workum met Rinske STIP, kwam op 25-04-1891
       van Workum naar
       Groningen, geboren op 10 febr. 1867 te Wonseradeel of Witmarsum? Dochter
       van Johan Everts
       STIP en Sytske Alberts ALBERDA.
       Uit dit huwelijk:
       1. Teye BAKKER, geboren op 28 nov. 1892 te Groningen.
       2. Johan BAKKER, geboren op 4 febr. 1896 te Groningen.
       3. Willem BAKKER, kantoorbediende, makelaar te Groningen, geboren op
       28 aug. 1897 te Groningen. Gehuwd op 15 mei 1918 te Haarlem met Theodora
       Gijsbertha
       SLUIK, geboren op 29 dec. 1894 te Haarlem, overleden op 23 jan. 1972 te
       Groningen,
       dochter van Gerrit SLUIK en Johanna van der LINDEN.
       4. Sietske BAKKER, geboren op 20 jan. 1899 te Groningen.
       5. Elizabeth BAKKER, geboren op 23 mei 1900 te Groningen.
       6. Doutsje BAKKER, geboren op 24 april 1902 te Groningen.
       7. Rolina BAKKER, geboren op 25 sept. 1904 te Groningen.

       Met name in de richting van de families STIP en BOOYENGA heb ik nog niet
       erg veel.
       Wat ik heb, komt allemaal van ryksargyf.org en houdt voor 1811 praktisch
       op.
       Voor zover ik nu weet, komt de naam Hotse van Hotze Geerts Hoekstra
       (gehuwd Idaard,
       1806 met Rinske Harmens Smedinga)

       Groeten,
       Fred Reenders


       -----Original Message-----
       From: Streekstra [mailto:streek@...]
       Sent: Friday, November 29, 2002 4:16 PM
       To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
       Subject: Re: [Friesland-genealogy] Oude beroepen: brander, lombardier


       Fred en Nerissa e.a.

       <snip>
       Fred, ik heb een Hotse in de familie, = Hotse Minnes, ged.20-03-1636
       Harlingen.(zoon van Minne Nannes). Ik weet niet of je er direct iets aan
       hebt, maar toch,

       gegroet,
       Peter Nanne Streekstra
       <snip>
      • Streekstra
       Fred, je weet al dat dat Hotse Geerts Hoekstra uit Wartena de naam Hoekstra in 1811 aanneemt in Roordahuizen. Kind. Trijntje 2j. Verder kom ik nu ook even
       Message 6 of 9 , Nov 29, 2002
       • 0 Attachment
        Fred,
        je weet al dat dat Hotse Geerts Hoekstra uit Wartena de naam Hoekstra in 1811 aanneemt in Roordahuizen.
        Kind. Trijntje 2j.
        Verder kom ik nu ook even niet.
        groeten

        P.N.S
        ----- Original Message -----
        From: Fred Reenders
        To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
        Sent: Friday, November 29, 2002 9:05 PM
        Subject: RE: [Friesland-genealogy] H
        parenteel.
        Wie weet, sluit het ooit aan op de door jou genoemde Hotse Minnes. Dat
        zou natuurlijk
        prachtig zijn! Dan zijn we familie....
        Maar voorlopig gaapt er nog een heel groot genealogisch gat tussen. M.n.
        voor 1811.


        Wat ik heb, komt allemaal van ryksargyf.org en houdt voor 1811 praktisch
        op.
        Voor zover ik nu weet, komt de naam Hotse van Hotze Geerts Hoekstra
        (gehuwd Idaard,
        1806 met Rinske Harmens Smedinga)

        Groeten,
        Fred Reenders


        -----Original Message-----
        From: Streekstra [mailto:streek@...]
        Sent: Friday, November 29, 2002 4:16 PM
        To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
        Subject: Re: [Friesland-genealogy] Oude beroepen: brander, lombardier


        Fred en Nerissa e.a.

        <snip>
        Fred, ik heb een Hotse in de familie, = Hotse Minnes, ged.20-03-1636
        Harlingen.(zoon van Minne Nannes). Ik weet niet of je er direct iets aan
        hebt, maar toch,

        gegroet,
        Peter Nanne Streekstra
        <snip>


        Yahoo! Groups Sponsor
        ADVERTISEMENT
        Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
        of: http://go.to/frgen .

        Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

        Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
        Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


        Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.


        [Non-text portions of this message have been removed]
       • Fred Reenders
        Peter Nanne, Dit is wat ik van dit stel heb. Hiervoor dus echt helemaal niks. Ik durfde dit nog niet in de openbaarheid te gooien omdat het speculatieve
        Message 7 of 9 , Nov 29, 2002
        • 0 Attachment
         Peter Nanne,

         Dit is wat ik van dit stel heb.
         Hiervoor dus echt helemaal niks.
         Ik durfde dit nog niet in de openbaarheid te gooien omdat het
         speculatieve gehalte nogal hoog
         is. Maar vooruit dan maar:

         I.1 Hotze Geerts HOEKSTRA, arbeider, wonende te Wartena (1830), bij
         huwelijk van Aegum,
         geboren ca. 1781, (Aangenomen familienamen 1811: Hoekstra, Hotse Geerts,
         Wartena; k.
         Trijntje 2; Mairie Roordahuizum, fol. 69).
         Gehuwd op 28 sept. 1806 te Idaard, Idaarderadeel, Frl. Gehuwd voor de
         kerk op 28 sept.
         1806 te Idaard met Rinske Harmens SMEDINGA (SMINIA), bij huwelijk van
         Aegum, geboren ca. 1781.
         Uit dit huwelijk:
         1. Trijntje Hotzes HOEKSTRA, dienstmeid, wonende onder Lekkum (1830),
         geboren ca. 1808 te
         Warga. Gehuwd op 16 mei 1830 te Leeuwarden met Fokke Teijes BAKKER, 23
         jaar oud, boerenknecht
         (1830), geboren op 2 jan. 1807 te Leeuwarden, gedoopt op 21 jan. 1807 te
         Leeuwarden,
         overleden op 11 nov. 1890 te Wymbritseradeel (oud 83 jaar, gehuwd), zoon
         van Teye Gosses
         BAKKER en Trijntje Fokkes van der VEEN, ?? Quotatie 1808: woonde in 1808
         aan de Groentemarkt
         te Leeuwarden?? C025 (dit is speculatie!!!).
         2. Hotze Hotzes HOEKSTRA, geboren ca. 1811, overleden op 23 dec. 1882 te
         Leeuwarderadeel,
         (oud 71 jaar, gehuwd).
         Gehuwd op 26 april 1838 te Leeuwarderadeel met Rinske Hendriks van der
         VEEN (FEEN).
         3. Korneliske Hotzes HOEKSTRA, geboren ca. 1819.
         Gehuwd op 28 okt. 1841 te Leeuwarderadeel met Bauke Hendriks HESLINGA,
         overleden op 6 okt.
         1855 te Leeuwarden.
         4. Jetske (Jitske) Hotzes HOEKSTRA, geboren op 22 april 1820 te
         Leeuwarderadeel, Frl.
         Overleden op 18 nov. 1859 te Leeuwarderadeel (oud 39 jaar, gehuwd).
         Gehuwd op 7 mei 1846 te Leeuwarderadeel met Hidde Pieters OENEMA.
         5. Baukjen Hotzes HOEKSTRA, geboren ca. 1821, overleden op 26 april 1822
         te Rauwerdahem.
         6. Douwe Hotzes HOEKSTRA, geboren op 27 april 1825 te Idaarderadeel,
         Frl. Overleden op 23
         jan. 1873 te Leeuwarderadeel (oud 47 jaar, gehuwd).
         Gehuwd op 5 okt. 1849 te Leeuwarderadeel met Jitske Jelles SIXMA.
         7. Hendrik Hotzes HOEKSTRA, geboren ca. 1838.
         Gehuwd op 27 juni 1863 te Leeuwarderadeel met Anna Francina KRANZEN.
         8. Sjouke Hotzes HOEKSTRA.
         Gehuwd (1) op 11 sept. 1867 te Leeuwarderadeel met Minke Ypes RINGNALDA.
         Gehuwd (2) op 9 mei 1877 te Leeuwarderadeel met Geeltje Douwes VOGEL.
         9. Harmen Hotzes HOEKSTRA.
         Gehuwd op 9 april 1835 te Idaarderadeel met Bintje Freerks STIENSTRA.


         Misschien dat er nu mensen zijn die een aansluiting zien?

         Vriendelijke groet,
         Fred

         -----Original Message-----
         From: Streekstra [mailto:streek@...]
         Sent: Friday, November 29, 2002 10:19 PM
         To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
         Subject: Re: [Friesland-genealogy] Hotse Bakker (was: Oude beroepen:
         brander, lombardier)


         Fred,
         je weet al dat dat Hotse Geerts Hoekstra uit Wartena de naam Hoekstra
         in 1811 aanneemt in Roordahuizen.
         Kind. Trijntje 2j.
         Verder kom ik nu ook even niet.
         groeten

         P.N.S
        • Marten Tacoma
         Fred, Even een kleine correctie. Witmarsum ligt in de gemeente Wonseradeel en niet in Dantumadeel. Ik kan het weten want ik ben in de eerstgenoemde gemeente
         Message 8 of 9 , Nov 30, 2002
         • 0 Attachment
          Fred,

          Even een kleine correctie. Witmarsum ligt in de gemeente Wonseradeel en niet
          in Dantumadeel.
          Ik kan het weten want ik ben in de eerstgenoemde gemeente geboren en woon nu
          in de laatsgenoemde.

          Met vriendelijke groet,

          Marten Tacoma
          De Valom.


          KNIP

          I.1 Hotse BAKKER, broodbakker, kwam op 15-05-1891 naar Groningen,
          geboren op 12 febr.

          1867 te Witmarsum (Dantumadeel).

          Zoon van Teye Fokkes BAKKER en
          Elisabeth Willems BOOYENGA.
          (Vanaf 17-04-1895 woonde de broer van Hotse, Fokko Bakker (geb.
          21-10-1879 te Heeg,
          beroep brander) bij het gezin in huis. Hij was afkomstig uit
          Wymbritseradeel en vertrok
          weer op 26-08-1895 naar Wymbritseradeel).
          Groeten,
          Fred Reenders


          -----Original Message-----
          From: Streekstra [mailto:streek@...]
          Sent: Friday, November 29, 2002 4:16 PM
          To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
          Subject: Re: [Friesland-genealogy] Oude beroepen: brander, lombardier


          Fred en Nerissa e.a.

          <snip>
          Fred, ik heb een Hotse in de familie, = Hotse Minnes, ged.20-03-1636
          Harlingen.(zoon van Minne Nannes). Ik weet niet of je er direct iets aan
          hebt, maar toch,

          gegroet,
          Peter Nanne Streekstra
          <snip>


          Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
          of: http://go.to/frgen .

          Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
          juli 1999 geposte berichten staat op
          http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

          Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
          Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


          Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
         • Streekstra
          Fred, Ik weet niet of je er wat hebt maar de broer of minstens een neef of zo van Hotse Hoekstra, n.l. Hoekstra, Pieter, Geerts , Eagum k.Trijntje8, Geert
          Message 9 of 9 , Nov 30, 2002
          • 0 Attachment
           Fred,

           Ik weet niet of je er wat hebt maar de broer of minstens een neef of zo van Hotse Hoekstra, n.l.

           Hoekstra, Pieter, Geerts , Eagum k.Trijntje8, Geert 6, Tymontje 3, meldt zich ook bij de Marie Roordahuizum fol.9. in 1811

           Misschien heb je wat aan de patroniemen,

           Groeten maar weer,

           P.N.S.
           ----- Original Message -----
           From: Streekstra
           To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
           Sent: Friday, November 29, 2002 10:18 PM
           Subject: Re: [Friesland-genealogy] Hotse Bakker (was: Oude beroepen: brander, lombardier)


           Fred,
           je weet al dat dat Hotse Geerts Hoekstra uit Wartena de naam Hoekstra in 1811 aanneemt in Roordahuizen.
           Kind. Trijntje 2j.
           Verder kom ik nu ook even niet.
           groeten

           P.N.S
           ----- Original Message -----
           From: Fred Reenders
           To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
           Sent: Friday, November 29, 2002 9:05 PM
           Subject: RE: [Friesland-genealogy] H
           parenteel.
           Wie weet, sluit het ooit aan op de door jou genoemde Hotse Minnes. Dat
           zou natuurlijk
           prachtig zijn! Dan zijn we familie....
           Maar voorlopig gaapt er nog een heel groot genealogisch gat tussen. M.n.
           voor 1811.


           Wat ik heb, komt allemaal van ryksargyf.org en houdt voor 1811 praktisch
           op.
           Voor zover ik nu weet, komt de naam Hotse van Hotze Geerts Hoekstra
           (gehuwd Idaard,
           1806 met Rinske Harmens Smedinga)

           Groeten,
           Fred Reenders


           -----Original Message-----
           From: Streekstra [mailto:streek@...]
           Sent: Friday, November 29, 2002 4:16 PM
           To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
           Subject: Re: [Friesland-genealogy] Oude beroepen: brander, lombardier


           Fred en Nerissa e.a.

           <snip>
           Fred, ik heb een Hotse in de familie, = Hotse Minnes, ged.20-03-1636
           Harlingen.(zoon van Minne Nannes). Ik weet niet of je er direct iets aan
           hebt, maar toch,

           gegroet,
           Peter Nanne Streekstra
           <snip>


           Yahoo! Groups Sponsor
           ADVERTISEMENT
           Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
           of: http://go.to/frgen .

           Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

           Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
           Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


           Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.


           [Non-text portions of this message have been removed]


           Yahoo! Groups Sponsor
           ADVERTISEMENT
           Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
           of: http://go.to/frgen .

           Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

           Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
           Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


           Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.


           [Non-text portions of this message have been removed]
          Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.