Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Fw: [Friesland-genealogy] Re: Langezwaag

Expand Messages
 • N.W.Wijnstra
  ... From: N.W.Wijnstra To: Sent: Wednesday, November 20, 2002 8:50 PM Subject: Re:
  Message 1 of 1 , Nov 20, 2002
  • 0 Attachment
   ----- Original Message -----
   From: N.W.Wijnstra <wiebrigje@...>
   To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   Sent: Wednesday, November 20, 2002 8:50 PM
   Subject: Re: [Friesland-genealogy] Re: Langezwaag


   > Hallo Karel,
   >
   > bedankt voor je spontane medewerking.
   > Ik denk dat de namen Wiebe en Wietske niet in mijn stamboom thuishoren. Ik
   > kan ze bij vernoeming nergens vinden. Bovendien, waar komt de naam gjalt
   > ineens vandaan? Kinderen van Anne Wiebe en Wietske Jans zijn, zoals
   bekend,
   > Jan Annes, geboren in 1728 en dus zeer waarschijnlijk het eerste kind na
   > het huwelijk en vernoemd naar de grootvader van moeders kant. Twee jaar
   > later komt Sjoerdtje, waarschijnlijk vernoemd naar een van de
   grootmoeders.
   > In 1734 wordt de zoon geboren die naar de grootvader van vaders kant wordt
   > vernoemd. Mijn Gjalt Annes trouwt in 1751. Zou hij na Wiebe Annes geboren
   > zijn dan was hij wel erg jong om te trouwen. Zou hij ervoor, dus tussen
   > Sjoerdtje en Wybe geboren zijn, waar komt dan ineens de naam Gjalt
   vandaan.
   > Bovendien komt Gjalt Annes van Langezwaag vandaan, volgens zijn trouwakte.
   > Dus ik denk dat ik een andere kant op moet zoeken. Het had zo mooi kunnen
   > zijn.
   > Groetjes Nel Wijnstra
   > van wiebrigje@...
   >
   > ----- Original Message -----
   > From: kajebe <info@...>
   > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   > Sent: Friday, November 15, 2002 7:49 PM
   > Subject: Re: [Friesland-genealogy] Re: Langezwaag
   >
   >
   > > That is the wrong place, Anne Wiebes and Wietske Jans has lived in
   Opeinde
   > > (Smallingerland), herewith a small pedigree:
   > >
   > >
   > > -- I --
   > >
   > > 1 Wybe Annes, ged. 5.9.1734 te Nijega, boer.
   > > Wybe tr. 27.4.1760 te Oostermeer met Grietje Berends, ged. 14.3.1734 te
   > > Oostermeer, d.v. Beernt Beernts en Neeltje Jans.
   > >
   > > -- II --
   > > (ouders)
   > >
   > > 2 Anne Wybes, geb. ±1698 te Nijega.
   > > Anne otr. 20.6.1727 te Nijega met zijn nicht
   > > 3 Wytske Jans, ged. 5.6.1708 te Nijega, ovl. n1751 ald..
   > >
   > > -- III --
   > > (grootouders)
   > >
   > > 4 Wybe Annes, ged. 15.9.1667 te Nijega, boer, kerkvoogd, huisman en
   > > ontvanger, ovl. 1732/1733 te Nijega.
   > > Wybe otr. later 7.11.1728 te Nijega met Frouckjen Wymers, ged.
   18.10.1697
   > te
   > > Nijega, ovl. n6.1743 ald., d.v. Wymer Jans en Auckjen Jouckes. Frouckjen
   > had
   > > later een relatie met haar tantezegger Reinder Liepkes, geb. ±1695 te
   > > Nijega, boer, ovl. n1749 te Nijega, z.v. Liepke Annes en Dedtje Wymers.
   > > Wybe tr. ±1697 te Nijega (1) met
   > > 5 Sjoerdtje Lieuwes, ged. 25.6.1673 te Oudega, ovl. v11.1728 te
   Nijega.
   > > 6 Jan Annes, ged. 4.2.1677 te Nijega, boer, ovl. ±1714 te Nijega.
   > > Jan tr. later ±1710 te Nijega met Trijntje Annes, ged. 15.7.1683 te
   > Opeinde,
   > > ovl. n1730 ald., d.v. Anne Feijes en Aath Hendricks. Trijntje otr. later
   > > 25.2.1725 te Oudega met Heine Sipckes, geb. ±1675 te Veenwouden,
   schipper,
   > > ovl. ±1731 te Opeinde, z.v. Sipcke Gabes en Trijntje Alberts. Heine otr.
   > > eerder 31.7.1698 te Drogeham met Sjoukjen Sytses, ged. 20.1.1680 te
   > > Drogeham, ovl. ±1715 te Opeinde, d.v. Sytse Goytsens en Grietje Willems.
   > > Heine tr. eerder ±1717 te Opeinde met Uilkjen Atses, geb. ±1685, ovl.
   > v1725
   > > te Opeinde.
   > > Jan tr. ±1700 te Nijega (1) met
   > > 7 Wytske Wilts, ged. 22.10.1682 te Opeinde, ovl. v1709 te Nijega.
   > >
   > > -- IV --
   > > (overgrootouders)
   > >
   > > 8 Anne Wybes, geb. ±1635 te Opeinde, ged. 5.1687 te Nijega, boer,
   > > dorprechter, ontvanger en gortmaker, ovl. 1694/1698 te Nijega.
   > > Anne tr. 31.3.1661 te Opeinde met
   > > 9 Sytske Wisses, geb. ±1630 te Oudega, ged. 17.9.1648 te Opeinde, ovl.
   > > n1705 ald..
   > > Sytske tr. eerder 24.12.1654 te Oudega met Liebbe Eintes, geb. ±1618 te
   > > Opeinde, boer, ovl. 1655/1661 te Oudega, z.v. Eynthe Gjalts. Liebbe tr.
   > > eerder 11.9.1644 te Oudega met Aetje Saackes, geb. ±1620 te Oudega, ovl.
   > > v1654 ald..
   > > 10 Lieuwe Laurenses, geb. ±1645 te Oudega, boer.
   > > Lieuwe tr. later 29.3.1678 te Opeinde met Frouckjen Gerbens, ged.
   > 16.5.1647
   > > te Opeinde, d.v. Gerben Sjoerdts en Mootske Wybes.
   > > 12 =8 (Anne Wybes)
   > > 13 =9 (Sytske Wisses)
   > > 14 Wilt Jouckes.
   > > Wilt tr. met
   > > 15 Auckjen Eintes.
   > >
   > >
   > > Klaas Bekkema
   > >
   > > ----- Original Message -----
   > > From: "Anthony Hofstee" <ahofstee@...>
   > > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   > > Sent: Friday, November 15, 2002 3:11 AM
   > > Subject: [Friesland-genealogy] Re: Langezwaag
   > >
   > >
   > > Nel, today I checked out Langezwaag and Kortezwaag for the baptism of
   any
   > > child of the marriage of Anne Wiebes and Wietske Jans (1727). I could
   > find
   > > no children in Langezwaag (and not in Kortezwaag either). Tony
   > >
   > >
   > > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   > > of: http://go.to/frgen .
   > >
   > > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds
   8
   > > juli 1999 geposte berichten staat op
   > > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
   > >
   > > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   > >
   > >
   > > Your use of Yahoo! Groups is subject to
   http://docs.yahoo.com/info/terms/
   > >
   > > =====================Deze e-mail is door E-mail VirusScanner van Planet
   > > Internet gecontroleerd op virussen.
   > > Op http://www.planet.nl/evs staat een verwijzing naar de actuele lijst
   > waar
   > > op wordt gecontroleerd.
   > >
   > >
   > >
   > >
   > >
   > >
   > > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   > > of: http://go.to/frgen .
   > >
   > > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds
   8
   > juli 1999 geposte berichten staat op
   > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
   > >
   > > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   > >
   > >
   > > Your use of Yahoo! Groups is subject to
   http://docs.yahoo.com/info/terms/
   > >
   > >
   > >
   >
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.