Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: [Friesland-genealogy] tony

Expand Messages
 • Anthony Hofstee
  Karel, thanks. For your information Durk Jans Visscher was born in Langezwaag as son of Jan Durks and Fetje Sjoerds. Tony
  Message 1 of 4 , Nov 9, 2002
  • 0 Attachment
   Karel, thanks. For your information Durk Jans Visscher was born in
   Langezwaag as son of Jan Durks and Fetje Sjoerds. Tony

   At 03:16 PM 09/11/2002 +0000, you wrote:
   >gezien dat je al weer wat gekrege hebt inmiddels, hier nog een
   >aanvulling
   >
   >1) Wipkje wordt ook met familienaam Venekamp geschreven.
   >mintje en anne accoord
   >
   >Joukje is niet overleden in Opsterland doch in Smallingerland, wel
   >zelfde datum en acte nummer. Zij was geboren in Olterterp, overleden
   >Kortehemmen, gehuwd aan Marten Hendriks Vissia, dv. Hendrik Hendriks
   >de Jong en Aaltje Jans van den Burg.
   >
   >Durk Jans Visscher, 76 jaar, wever, overleden Dragten, weduwnaar van
   >Janke Aukes van der Werf, zv. Jan Durks Visscher en Tetje Sjoerds.
   >
   >groetend karel
   >
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.