Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [Friesland-genealogy] Boekema's in Schoterland

Expand Messages
 • Cornelius Boekema
  Thanks Tony for your two emails. I know now that with Reinder Jochems and Trijntje Jans I was not on the right track. I will take some more time to go through
  Message 1 of 4 , Nov 9, 2002
   Thanks Tony for your two emails. I know now that with Reinder Jochems
   and Trijntje Jans I was not on the right track. I will take some more
   time to go through your data, which are very impressive.
   Keep up the good works ;-)
   Cornelius

   Anthony Hofstee a écrit :

   > Klaas Reinders and Vroukjen Jans can also be found at the same URL,
   > http://www.hofsteegenealogy.com Klaas is also a son of Reinder
   > Jochems
   > Neef and Trijntje Jans. Tony
   >
   > At 09:47 PM 08/11/2002 +0000, you wrote:
   >
   > >Deze email is speciaal bestemd voor Karel van der Wal. Karel,ik heb
   > je
   > >geprobeerd te bereiken via je email adres aangegeven in onze groep,
   > >maar vandaag kreeg ik bericht, via Mail Delivery, dat dat niet
   > >werkte. Mijn lijstje begint haast op Sinterklaas te lijken,en ik hoop
   >
   > >niet teveel te vragen. Als andere lijstgenoten er profijt van kunnen
   > >trekken, des te beter.
   > >
   > >VERZOEK OM OPSPORINGEN
   > >
   > >1. Overlijdensakte Schoterland, 1845 Aangiftedatum 31 december 1845,
   > >akte nr. 126
   > >Luite Durks Akkerman, overleden 30 december 1845, oud 60 jaar, gehuwd
   >
   > >Zoon van Durk Jans en Rigtje Rommerts
   > >
   > >Met wie was hij getrouwd? (Zijn broer Bate Durks nam de naam BOEKEMA
   >
   > > aan.)
   > >
   > >2. Trouwregister Hervormde gemeente Nijehaske-Haskerdijken, 1804
   >
   > > DTB nr: 353, 1750 - 1811 Vermelding: Bevestiging huwelijk
   > >van 10 juni 1804, Nijehaske - Haskerdijken Man: Jan Durks,
   > >Nijehaske
   > > Vrouw: Tryntje Wobbes, Nijehaske
   > >
   > >Wie waren hun ouders? (Ik vermoed dat de ouders van Jan Durks Durk
   > >Jans en Rigtje Rommerts waren.)
   > >
   > >
   > >3. Trouwregister Hervormde gemeente
   > >Hoornsterzwaag-Jubbega-Schurega-Oudehorne-Nieuwehorne, 1762 DTB
   > >nr:
   > > 601, 1729 - 1811
   > >Vermelding: Bevestiging huwelijk van 20 juni 1762, Nieuwehorne
   > > Man: Durk Jans, Nieuwehorne
   > > Vrouw: Rigtje Rommerts, Nieuwehorne
   > >
   > >Wie waren de ouders van Rigtje? (De ouders van Durk Jans moeten Jan
   > >Dirks en Geeske Baartes zijn. Van dit echtpaar heb ik niets anders
   > >kunnen vinden.)
   > >
   > >4. Trouwregister Hervormde gemeente
   > >Hoornsterzwaag-Jubbega-Schurega-Oudehorne-Nieuwehorne, 1783 DTB nr:
   > > 601, 1729 - 1811
   > >Vermelding: Bevestiging huwelijk van 20 juli 1783, Nieuwehorne
   > > Man: Jochem Reinders, Nieuwehorne
   > > Vrouw: Jantjen Jans, Jubbega
   > >
   > >Wie waren hun ouders? (Ik verwacht dat de ouders van Jantjen Jans ook
   >
   > >Jan Dirks en Geeske Baartes zijn.)
   > >
   > >5. Ik vond ook het huwelijk van Jantjen Jans, Schurega, met Eylert
   > >Eyles, Jubbega, op 21 April 1754, Hoornsterzwaag. De ouders kunnen
   > >aantonen of dit dezelfde Jantjen Jans is?
   > >
   > >6. Trouwregister Hervormde gemeente
   > >Hoornsterzwaag-Jubbega-Schurega-Oudehorne-Nieuwehorne, 1795 DTB nr:
   > > 601, 1729 - 1811
   > >Vermelding: Bevestiging huwelijk van 20 december 1795, Schurega
   > > Man: Klaas Reinders, Nieuwehorne
   > > Vrouw: Vroukjen Jans, Hoornsterzwaag
   > >
   > >Geven de ouders aan dat het dezelfden zijn als voor nr. 4?
   > >
   > >7. Trouwregister Hervormde gemeente
   > >Hoornsterzwaag-Jubbega-Schurega-Oudehorne-Nieuwehorne, 1773 DTB nr:
   > > 601, 1729 - 1811
   > >Vermelding: Bevestiging huwelijk van 6 juni 1773
   > > Man: Egbert Jans, Wijnjeterp
   > > Vrouw: Saakjen Jans, Jubbega
   > >
   > > NB: gehuwd te Duurswoude; met consent van de wederzijdse
   > > ouders Wie waren die ouders?
   > >
   > >8. Trouwregister Hervormde gemeente
   > >Hoornsterzwaag-Jubbega-Schurega-Oudehorne-Nieuwehorne, 1784 DTB nr:
   > > 601, 1729 - 1811
   > >Vermelding: Bevestiging huwelijk van 5 september 1784, Schurega
   > > Man: Pijter Geerts, Nieuwehorne
   > > Vrouw: Martjen Jans, Jubbega
   > >
   > >Wie waren de ouders?
   > >
   > >
   > >Bij voorbaat mijn hartelijke dank.
   > >
   > >Cor Boekema
   > >
   > >
   > >Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   > >of: http://go.to/frgen .
   > >
   > >Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle
   > sinds 8
   > >juli 1999 geposte berichten staat op
   > >http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
   > >
   > >Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht
   > naar:
   > >Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   > >
   > >
   > >Your use of Yahoo! Groups is subject to
   > http://docs.yahoo.com/info/terms/
   >
   >
   >
   > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   > of: http://go.to/frgen .
   >
   > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle
   > sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op
   > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
   >
   > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   >
   > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   >
   >
   > Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.


   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.