Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: Bein Hinnes [ was: familie Westra,Hardegarijp

Expand Messages
 • Annemarth Sterringa
  Henk, ús Bein Hinnes blijkt een zoon uit het 2de huwelijk van Hinne Douwes te zijn te zijn geweest, klopt ook beter qua vernoemen:-) Hinne Douwes trouwde (1)
  Message 1 of 3 , Nov 5, 2002
  • 0 Attachment
   Henk, ús Bein Hinnes blijkt een zoon uit het 2de huwelijk van Hinne
   Douwes te zijn te zijn geweest, klopt ook beter qua vernoemen:-)
   Hinne Douwes trouwde (1) Froukje Jelles; trouwde (2) Aukje Beins van
   Bergumerveen.
   Froukje werd in 1662 en 1667 als vrouw van Hinne genoemd.
   In 1699 werd Aukje als vrouw van Hinne genoemd.
   Mei tank oan Melle Koopmans en freonlike groet,
   Annemarth Sterringa
   http://www.home.zonnet.nl/annemarthsterringa/

   --- In Friesland-genealogy@y..., "Henk de Jager" <h.dejager1@c...>
   wrote:
   > Beste Annemarth,
   > Je informatie klopt exact .
   > In het Trouwregister Hervormde gemeente Rijperkerk-Hardegarijp
   > DTB nr. 721, 1658 - 1810
   > Vermelding : Attestatie afgegeven 23 april 1758, Rijperkerk -
   Hardegarijp
   > Man: Gerrijt Fransen, Veenwouden
   > Vrouw: Minke Hinnes, Hardegarijp
   > Gestandaardiseerde namen: Franses en Minke Hinnes.
   <knip>
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.