Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: vernoemen

Expand Messages
 • hansstap1964
  Beste Nynke, Je leidraad voor vernoemings regels heb ik maar weer eens gebruikt om te kijken of ik nog iets verder kan komen met mijn familie onderzoek. even
  Message 1 of 2 , Nov 4 2:18 PM
   Beste Nynke,

   Je leidraad voor vernoemings regels heb ik maar weer eens gebruikt om
   te kijken of ik nog iets verder kan komen met mijn familie onderzoek.

   even controleren of ik het begrijp ?

   De laatste en oudste gegevens in mijn stamboom zijn.

   Vader Gerben Jans,Moeder Dieuwke Douwes getrouwd 17-10-1721 te Hallum
   Kinderen
   1. Jan Gerbens (de eerste zoon)
   2. Grietje Gerbens (de eerste dochter)
   3. Douwe Gerbens (de tweede zoon)
   4. Froukje Gerbens (de tweede dochter)
   5. Trijntje Gerbens (de derde dochter)
   6. Barteld Gerbens (de derde zoon)
   7. Jakob Gerbens (de vierde zoon)
   8. Jetske Gerbens (de vierde dochter)

   Kan ik nu het volgende als basis nemen voor verder onderzoek ?

   a. De grootvader van de kinderen aan vaderskant heet Jan Bartelds
   b. De overgrootvader van de kinderen aan vaders kant heeft Barteld
   als voornaam
   c. De oudste oom van de kinderen aan vaders kant heet Barteld Jans
   d. De grootmoeder van de kinderen aan vaderskant heeft Froukje als
   voornaam


   alvast bedankt voor de reactie

   m.vr.gr.
   Hans Stap   doet onderzoek in
   familie naam: STAP
   plaatsen: Vrouwenparochie, Oude Bildtzijl, Hallum, Nieuwe Bildtzijl

   --- In Friesland-genealogy@y..., "Nynke van den Hooven"
   <nynkevandenhooven@h...> wrote:
   > Meindert en andere groepsleden,
   >
   > De vernoeming van kinderen volgde een strikt patroon, zoals je
   hieronder kunt lezen.. Aangezien het onderwerp met enige regelmaat
   ter sprake komt, zal ik onderstaande tekst op korte termijn uploaden
   als groepsfile
   >
   > Mannelijke kinderen:
   >
   > De eerste zoon krijgt de naam van zijn grootvader van vaders kant.
   >
   > De tweede zoon krijgt de naam van zijn grootvader van moeders kant.
   >
   > De derde zoon krijgt de naam van zijn overgrootvader van vaders
   kant (en daardoor kan het dus lijken alsof hij naar een oom is
   genoemd)
   >
   > De vierde zoon heet naar de overgrootvader van moeders kant.
   >
   > Vijfde en volgende zoons: favoriete broers en ooms van de ouders;
   het eerste beetje flexibiliteit in het systeem!
   >
   >
   >
   > Voor de vrouwelijke kinderen geldt hetzelfde, met dien verstande
   dat hierbij van de vrouwelijke kant van de familie wordt uitgegaan.
   Dus de eerste dochter heet naar de grootmoeder van moeders kant. De
   tweede dochter naar de moeder van vaders kant, de derde dochter
   krijgt de naam van de overgrootmoeder van moeders kant etc.
   >
   >
   >
   > De enige keer dat de naam van een ouder voor een kind wordt
   gebruikt is als de vader vóór de geboorte van het betreffende kind
   overlijdt, of als de moeder overlijdt in het kraambed. In dat geval
   krijgt het kind, ongeacht het geslacht, de naam van de overleden
   ouder.
   >
   >
   >
   > En natuurlijk zijn er afwijkingen / variaties:
   >
   > 1. -Alle Nederlandse (en ook Friese) namen hebben zowel
   een mannelijke als een vrouwelijke vorm. Als er na 3 of 4 kinderen
   nog geen jongetje (cq meisje) is geboren krijgt een jongen de
   mannelijke variatie van zijn grootmoeders naam (en een meisje dus de
   vrouwelijke variatie van haar grootvaders naam).
   >
   > 2. -Het naamgevingspatroon werd soms gewijzigd als een
   naam in zowel de vaderlijke als de moederlijke lijn voorkwam. De naam
   werd dan maar voor één kind gebruikt of werd de tweede keer in de
   variatie voor een andere sexe gebruikt. Als bijv. beide grootvaders
   Hendrik heette, zou men de eerstgeboren zoon Hendrik noemen en het
   eerste meisje Hendrikje/Hendrika. De juiste volgorde werd dan met de
   geboorte van een volgend kind weer gewoon voortgezet.
   >
   > 3. Als de geboorte van een kind min of meer samenviel
   met de dood van een grootouder, dan werd de naam van die grootouder
   wel gebruikt, ongeacht wie "aan de beurt" was.
   >
   > 4. Als een eerder huwelijk van één van de ouders was
   geëindigd door de dood van de toenmalige echtgeno(o)t(e), gebeurde
   het wel dat eerste kind in het volgende huwelijk van die ouder naar
   de overleden echtgeno(o)t(e) uit het vorige huwlijk werd genoemd.
   >
   > 5. Wanneer een kind jong overleed, werd die naam
   opnieuw gebruikt voor het eerstvolgende kind van hetzelfde
   geslacht.
   >
   > 6. Als de naam van een grootouder overduidelijk afwezig
   is, dan was er ongetwijfeld sprake van "mot" in de familie.
   >
   >
   >
   > Tot zover.
   >
   >
   >
   > Met vriendelijke groet,
   >
   > Nynke van den Hooven
   >
   >
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.