Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

familie Roersma

Expand Messages
 • Izaak Kijlstra
  Hallo Errit Roersma, Twee van mijn voorouders waren Jan Jeens Mulder en Feikjen Johannes Roersma, echtelieden, wonende te Ureterp, waar Jan Jeens Mulder
  Message 1 of 1 , May 28, 2000
   Hallo Errit Roersma,
   Twee van mijn voorouders waren Jan Jeens Mulder en Feikjen Johannes
   Roersma, echtelieden, wonende te Ureterp, waar Jan Jeens Mulder
   kastelein was. Feikjen Johannes Roersma, overleden Opsterland op 1
   okotber 1827, oud 40 jaar, was een dochter van Johannes Jelkes Roersma,
   die in 1811 te Ureterp voor zich en zijn elf kinderen de naam Roersma
   aannam.
   Ben jij familie van die Johannes Jelkes Roersma, en zo ja, heb jij
   gegevens van de voorouders van Johannes Jelkes Roersma?
   Mocht iemand gegevens hebben over Jan Jeens Mulder, dan hoor ik dat
   graag.
   Groeten,
   Izaak Kijlstra
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.