Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: [Friesland-genealogy] Bezoek Ryksargyf Leeuwarden

Expand Messages
 • Tjerk Tigchelaar
  Jos, Ik doe mijn best............... Groeten, Tjerk Tjerk, Zou je, als je er nog een opzoekvraagje bij kunt hebben, voor mij de ouders willen opzoeken van ene
  Message 1 of 17 , Oct 1, 2002
  • 0 Attachment
   Jos,

   Ik doe mijn best...............
   Groeten,
   Tjerk

   Tjerk,

   Zou je, als je er nog een opzoekvraagje bij kunt hebben, voor mij de
   ouders willen opzoeken van ene Sijbrechtje Douwes geboren 1765 in
   Workum.
   Ik weet dat het niet veel is maar meer heb ik niet over deze
   oudgrootmoeder van me voordat ze de Suydersee overstak naar
   West-Friesland.

   Bij voorbaat dank,
   Jos Buisman
  • Tjerk Tigchelaar
   Hallo Bart, Hierbij antwoord op het gevraagde; Huwelijken regio 7: zuidoost Friesland Huwelijksakte Utingeradeel, 1828 Man: Tjitze Oebeles Tjitzes Vrouw:
   Message 2 of 17 , Oct 4, 2002
   • 0 Attachment
    Hallo Bart,

    Hierbij antwoord op het gevraagde;

    Huwelijken regio 7: zuidoost Friesland
    Huwelijksakte Utingeradeel, 1828
    Man: Tjitze Oebeles Tjitzes
    Vrouw: Tjitske Aukes de Jong
    Datum: 23 februari 1828 Akte nr. 4

    de huwelijksbijlagen leren ons het volgende:

    Tjitze Oebeles Tjitzes, geboren 25-7-1798, boereknegt onder Akkrum, zoon van
    Oebele Tjitzes Tjitzes, koemelker en Antje Klazes Terpstra,
    echtelieden, wonende op Zestien roeden onder Luinjebert.

    Tjitske Aukes de Jong, geboren 8-1-1782, boerin te Lutke...... dochter van
    Auke Hommes, in leven boer, overleden te Haskerdijken voor ongeveer 40 jaren
    en
    Mary Rinzes, in leven boerin, overleden te Haskerdijken voor enige jaren.

    beiden waren doopsgezind, zodat er geen extract uit het doopboek was

    Overleden Mary Rinzes, 77 jaar, boerin, geboren Beetsterzwaag,
    weduwe van Auke Hommes, dochter van Rinse Cornelis en Willemke Gerrits
    in leven echtelieden te Ureterp, overleden 27-11-1821

    Overleden Barelt Jans de Vries, 59 jaar, gehuwd met Tjitske Aukes de Jong
    zoon van Jan Minderts en Doetje Barends, beide overleden,
    overleden 18-10-1826

    en om dat laatste ging het.

    Groeten,
    Tjerk
   • Tjerk Tigchelaar
    Tony, Franekeradeel marriage 20-10-1814 (Tzum) Peiter Dammes de Vries married Jantje Joris van der Wal: Pieter Daams de Vries, workman, son of Daam Pieters and
    Message 3 of 17 , Oct 4, 2002
    • 0 Attachment
     Tony,

     Franekeradeel marriage 20-10-1814 (Tzum)
     Peiter Dammes de Vries married Jantje Joris van der Wal:

     Pieter Daams de Vries, workman, son of Daam Pieters and Lijsbeth Jans
     Jantje Joris van der Wal, maid servant, daughter of Joris Jans and Trijntje
     Willems
     Pieter Daams bapt. Nov. 2 1755 St. Jacobiparochie
     Antje Jans spous of Pieter Daams died April 4 1802 Peins
     Jantje Joris born April 12 1783 and bapt. April 29 1783 Harlingen
     Joris Jans "schippersgezel" departed 1786 from Harlingen. No one ever heard
     of him after that
     Trijntje Willems died January 6 1803 Dokkum


     Menaldumadeel deaths
     30-5-1829 Dirk Kornelis Groeneveld, need name of parents
     24 years old shoemaker unmarried son of Kornelis Dirks Groeneveld, deceased
     and Tietje Arjens Hellema?? living in Wier,

     18-4-1870 Dirk Kornelis Zuidema, need name of parents
     65 years old widower of Ymkje Sipkes van Loon, son of
     Kornelis Dirks and Tietje Arjens

     from the baptism registers however:
     Kornelis Dirks X Tietje Arjens
     Rebecca * May 25 1802 ~ July 4 1802 born St Annaparochie bapt. Wier
     Dirk * Aug 4 1804 ~ Aug 26 1804 Wier
     Aukje * Jan 31 1807 ~ Mar 1 1807 Wier
     Arjen * Oct 11 1810 ~ Nov 11 1810 Wier

     so one Dirk born and two Dirks die

     Het Bildt
     death 28-12-1844 Akke Douwes Haagsma, need place of birth, age and names of
     parents
     born Witmarsum, living nr. 188 St Annaparochie 48 years old unmarried
     daughter of Douwe Wybes and Martentje Jans, both deceased

     marriage 7-5-1826 Betze Hoites van der Meij and Jantje Lases Plat, need
     death date of father of Betze Hoites.
     Hoite Betzes died May 11 1810 St. Jacobiparochie

     Tjerk
    • Tjerk Tigchelaar
     Hallo Rosina, Het enige, dat de aangevers konden vertellen, was dat Jacob was geboren onder Heeg, dat hij slagter was van beroep en dat zij niet wisten hoe
     Message 4 of 17 , Oct 4, 2002
     • 0 Attachment
      Hallo Rosina,

      Het enige, dat de aangevers konden vertellen, was dat Jacob was geboren
      onder Heeg, dat hij slagter was van beroep en dat zij niet wisten hoe zijn
      overleden vrouw heette, noch "de namen zijner ouders hen bekend waren"

      Hij zal dus al wel als weduwnaar naar Leeuwarden zijn vertrokken

      Verder had je nog de leeftijd tegoed van Johannes Jacobs Dooper die in 1834
      in Workum overleed.
      Die was dus 43 jaar en niet 47 zoals ik abusievelijk had opgeschreven.

      Groeten,
      Tjerk

      Beste Tjerk,
      Graag zou ik willen weten wie de ouders zijn van:


      Overlijdens regio 9: midden Friesland

      Overlijdensakte Leeuwarden (mairie Leeuwarden), 1814
      Aangiftedatum 4 oktober 1814, akte nr. 430
      Jacob Johannes Dooper, overleden 3 oktober 1814, oud
      50 jaar, weduwnaar

      Wanneer en waar was hij geboren, gehuwd
      en met wie?
      Alvast bedankt, Rosina
     • Tjerk Tigchelaar
      Hallo Jos, Geen Sijbrechtje met een vader Douwes in de doopboeken Workum aanwezig. Er is wel een Sijbrig, maar die is gedoopt in 1793 dus die is het duidelijk
      Message 5 of 17 , Oct 4, 2002
      • 0 Attachment
       Hallo Jos,

       Geen Sijbrechtje met een vader Douwes in de doopboeken Workum aanwezig.
       Er is wel een Sijbrig, maar die is gedoopt in 1793 dus die is het duidelijk
       niet.

       Groeten,
       Tjerk


       Tjerk,

       Zou je, als je er nog een opzoekvraagje bij kunt hebben, voor mij de
       ouders willen opzoeken van ene Sijbrechtje Douwes geboren 1765 in
       Workum.
       Ik weet dat het niet veel is maar meer heb ik niet over deze
       oudgrootmoeder van me voordat ze de Suydersee overstak naar
       West-Friesland.

       Bij voorbaat dank,
       Jos Buisman
      • Anthony Hofstee
       Thanks very much Tjerk. Any ideas on the two Dirks, are there by chance two Kornelis Dirks and Tietje Arjens in the same town at the same time? Tony
       Message 6 of 17 , Oct 4, 2002
       • 0 Attachment
        Thanks very much Tjerk. Any ideas on the two Dirks, are there by chance
        two Kornelis Dirks and Tietje Arjens in the same town at the same time? Tony

        At 01:06 PM 04/10/2002 +0200, you wrote:
        >Tony,
        >
        >Franekeradeel marriage 20-10-1814 (Tzum)
        >Peiter Dammes de Vries married Jantje Joris van der Wal:
        >
        >Pieter Daams de Vries, workman, son of Daam Pieters and Lijsbeth Jans
        >Jantje Joris van der Wal, maid servant, daughter of Joris Jans and Trijntje
        >Willems
        >Pieter Daams bapt. Nov. 2 1755 St. Jacobiparochie
        >Antje Jans spous of Pieter Daams died April 4 1802 Peins
        >Jantje Joris born April 12 1783 and bapt. April 29 1783 Harlingen
        >Joris Jans "schippersgezel" departed 1786 from Harlingen. No one ever heard
        >of him after that
        >Trijntje Willems died January 6 1803 Dokkum
        >
        >
        >Menaldumadeel deaths
        >30-5-1829 Dirk Kornelis Groeneveld, need name of parents
        >24 years old shoemaker unmarried son of Kornelis Dirks Groeneveld, deceased
        >and Tietje Arjens Hellema?? living in Wier,
        >
        >18-4-1870 Dirk Kornelis Zuidema, need name of parents
        >65 years old widower of Ymkje Sipkes van Loon, son of
        >Kornelis Dirks and Tietje Arjens
        >
        >from the baptism registers however:
        >Kornelis Dirks X Tietje Arjens
        >Rebecca * May 25 1802 ~ July 4 1802 born St Annaparochie bapt. Wier
        >Dirk * Aug 4 1804 ~ Aug 26 1804 Wier
        >Aukje * Jan 31 1807 ~ Mar 1 1807 Wier
        >Arjen * Oct 11 1810 ~ Nov 11 1810 Wier
        >
        >so one Dirk born and two Dirks die
        >
        >Het Bildt
        >death 28-12-1844 Akke Douwes Haagsma, need place of birth, age and names of
        >parents
        >born Witmarsum, living nr. 188 St Annaparochie 48 years old unmarried
        >daughter of Douwe Wybes and Martentje Jans, both deceased
        >
        >marriage 7-5-1826 Betze Hoites van der Meij and Jantje Lases Plat, need
        >death date of father of Betze Hoites.
        >Hoite Betzes died May 11 1810 St. Jacobiparochie
        >
        >Tjerk
        >
        >
        >
        >
        >Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
        >of: http://go.to/frgen .
        >
        >Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
        >juli 1999 geposte berichten staat op
        >http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
        >
        >Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
        >Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
        >
        >
        >Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
       • Tjerk Tigchelaar
        Tony, That would be quita a coincidence as both Dirks are of the same age as well. What I ll do next week Thursday is check the marriage certificate of Dirk
        Message 7 of 17 , Oct 4, 2002
        • 0 Attachment
         Tony,
         That would be quita a coincidence as both Dirks are of the same age as well.
         What I'll do next week Thursday is check the marriage certificate of Dirk
         Cornelis Zuidema.
         He married October 3 1849 Menaldumadeel.
         I'll also check the death certificate of Tietje Arjens Hellema who dies
         Febuary 15 1837 Menaldumadeel.
         Maybe we are enlightened. Tjerk

         Thanks very much Tjerk. Any ideas on the two Dirks, are there by chance
         two Kornelis Dirks and Tietje Arjens in the same town at the same time?
         Tony

         At 01:06 PM 04/10/2002 +0200, you wrote:
         >Tony,
         >
         >Franekeradeel marriage 20-10-1814 (Tzum)
         >Peiter Dammes de Vries married Jantje Joris van der Wal:
         >
         >Pieter Daams de Vries, workman, son of Daam Pieters and Lijsbeth Jans
         >Jantje Joris van der Wal, maid servant, daughter of Joris Jans and Trijntje
         >Willems
         >Pieter Daams bapt. Nov. 2 1755 St. Jacobiparochie
         >Antje Jans spous of Pieter Daams died April 4 1802 Peins
         >Jantje Joris born April 12 1783 and bapt. April 29 1783 Harlingen
         >Joris Jans "schippersgezel" departed 1786 from Harlingen. No one ever heard
         >of him after that
         >Trijntje Willems died January 6 1803 Dokkum
         >
         >
         >Menaldumadeel deaths
         >30-5-1829 Dirk Kornelis Groeneveld, need name of parents
         >24 years old shoemaker unmarried son of Kornelis Dirks Groeneveld, deceased
         >and Tietje Arjens Hellema?? living in Wier,
         >
         >18-4-1870 Dirk Kornelis Zuidema, need name of parents
         >65 years old widower of Ymkje Sipkes van Loon, son of
         >Kornelis Dirks and Tietje Arjens
         >
         >from the baptism registers however:
         >Kornelis Dirks X Tietje Arjens
         >Rebecca * May 25 1802 ~ July 4 1802 born St Annaparochie bapt. Wier
         >Dirk * Aug 4 1804 ~ Aug 26 1804 Wier
         >Aukje * Jan 31 1807 ~ Mar 1 1807 Wier
         >Arjen * Oct 11 1810 ~ Nov 11 1810 Wier
         >
         >so one Dirk born and two Dirks die
         >
         >Het Bildt
         >death 28-12-1844 Akke Douwes Haagsma, need place of birth, age and names of
         >parents
         >born Witmarsum, living nr. 188 St Annaparochie 48 years old unmarried
         >daughter of Douwe Wybes and Martentje Jans, both deceased
         >
         >marriage 7-5-1826 Betze Hoites van der Meij and Jantje Lases Plat, need
         >death date of father of Betze Hoites.
         >Hoite Betzes died May 11 1810 St. Jacobiparochie
         >
         >Tjerk
        • Jos Buisman
         Hi Tjerk, In ieder geval bedankt voor het onderzoeken. Het wordt steeds vreemder met Sybrechtje, ze was volgens de ovl-akte van 2 februari 1827 (Enkhuizen), 71
         Message 8 of 17 , Oct 4, 2002
         • 0 Attachment
          Hi Tjerk,

          In ieder geval bedankt voor het onderzoeken.
          Het wordt steeds vreemder met Sybrechtje, ze was volgens de ovl-akte van
          2 februari 1827 (Enkhuizen), 71 jaar en in Workum geboren.
          1827-71=ca. 1756
          1793 kan inderdaad niet want ze kreeg in 1786 haar eerste kind. Ik zal
          nog maar n's aan deze zijde van het IJsselmeer naar meer gegevens over
          haar overtocht speuren.
          Ik heb danwel geen last gehad van je wurmpie maar mag ik je vragen of je
          voor mij van het volgende persoon de geboortdatum kunt zoeken?
          Marten Sickes, geboren omstreeks 1697 in Gaastmeer, trouwde op 19 juli
          1722 in Gaastmeer met Dieuwke Sijmons.
          Als je ooit iets in oostelijk West-Friesland opgezocht wilt hebben, mail
          me.

          Groeten,
          Jos Buisman


          Tjerk Tigchelaar schreef:

          > Hallo Jos,
          >
          > Geen Sijbrechtje met een vader Douwes in de doopboeken Workum
          > aanwezig.
          > Er is wel een Sijbrig, maar die is gedoopt in 1793 dus die is het
          > duidelijk
          > niet.
          >
          > Groeten,
          > Tjerk
          >
          >
          > Tjerk,
          >
          > Zou je, als je er nog een opzoekvraagje bij kunt hebben, voor mij de
          > ouders willen opzoeken van ene Sijbrechtje Douwes geboren 1765 in
          > Workum.
          > Ik weet dat het niet veel is maar meer heb ik niet over deze
          > oudgrootmoeder van me voordat ze de Suydersee overstak naar
          > West-Friesland.
          >
          > Bij voorbaat dank,
          > Jos Buisman
          >
          >
          > Yahoo! Groups Sponsor
          ADVERTISEMENT


          >
          > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
          > of: http://go.to/frgen .
          >
          > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle
          > sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op
          > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
          >
          > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
          >
          > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
          >
          >
          > Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.


          [Non-text portions of this message have been removed]
         • Bart de Vries
          Tjerk. Mijn dank voor de genoemen moeite. We kunnen weer verder hiermee. Gr. Bart de Vries *De Liemers* calling Genealogie http:// home.hccnet.nl/b.de.vries
          Message 9 of 17 , Oct 4, 2002
          • 0 Attachment
           Tjerk.

           Mijn dank voor de genoemen moeite.
           We kunnen weer verder hiermee.

           Gr.
           Bart de Vries
           *De Liemers* calling
           Genealogie http:// home.hccnet.nl/b.de.vries
           ----- Oorspronkelijk bericht -----
           Van: Tjerk Tigchelaar
           Aan: Yahoo Friesland genealogie
           Verzonden: vrijdag 4 oktober 2002 13:06
           Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] Bezoek Ryksargyf Leeuwarden

           ========================================================================

           [Non-text portions of this message have been removed]
          Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.