Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: Roeofje Jans Moed (Moerman) (was Grietje Romkes de Jong)

Expand Messages
 • W.J. Ponne
  Carla, Margaret, Kees, Carla schrijft dat Froukjen Hilberts (Akkerman) een dochter was van Hilbert Everts Akkerman en Roelofje Jans Moed (Moerman). Deze
  Message 1 of 1 , Oct 1, 2002
   Carla, Margaret, Kees,

   Carla schrijft dat Froukjen Hilberts (Akkerman) een dochter was van Hilbert Everts Akkerman en Roelofje Jans Moed (Moerman). Deze Roelofje Jans Moed is ca 1755 geboren en te Aengwirden overleden als Roelofje Jans Moerman op 28-05-1824.
   Waar heb je deze Roelofje met de achternaam Moed aangetroffen ? Op de site van het RAF staan bij het huwelijk te Terband op 16-02-1794 van Froukjen Hilberts met Beerend Bartles geen ouders genoemd. Of heb je die naam bij het dopen van Froukjen gelezen?
   Een Roelofje Jans Moed, geboren in 1755, is niet in te passen in de bekende gegevens van de familie Moed, een Roelofje Jans Moerman is wel in de Moermanfamilie te plaatsen. Misschien is er sprake van een verschrijving geweest en gaat het alleen maar over Roelofje Jans Moerman?

   Carla noemt Roelofje Berends Zonderkop (* Langezwaag 06-12-1797, + Veenhuizen 11-01-1847) als echtgeote van ene Romke de Jong.
   Margaret de Jong (message 11900) noemt echter als echtgenoot van Romke de Jong haar oudere zus Hiltje Berends Zonderkop (* ca 1794). Wie heeft gelijk ?
   Ook Kees (message 11827) noemt Hiltje als de moeder van Grietje. Aangezien er geen geboorte-akte in Schoterland te vinden is van Grietje Romkes de Jong is het moeilijk met zekerheid haar ouders te vinden. Kees noemt wel de geboorteplaats en -datum : Tjalleberd, 21 mei 1821. Welke bron heb je voor dit gegeven ?


   Van Romke (Jans?) de Jong ontbreekt tot nu toe ook elk spoor... Er zijn wel personen te vinden met deze naam, maar die zijn dan niet in te passen in de gegevens die tot nu toe bekend zijn.

   Dat Roelofje Berends Zonderkop een dochter was van Berend Barteles Zonderkop en Froukjen Hilberts Akkerman is zeker. Ze overlijdt volgens de overlijdensakte in 1847 als dochter van deze beiden. De overlijdensakte van Hiltje Berends Zonderkop heb ik niet gevonden.

   Zo blijven er in deze kwestie nog vragen genoeg over. Wie helpt ons verder op weg ?

   Wiecher Ponne
   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.