Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [Friesland-genealogy] DE LA ROCHE BUSE

Expand Messages
 • Andrys Stienstra
  Op http://members1.chello.nl/~a.stienstra/fotograf.htm heb ik een lijst van fotografen staan, die hoofdzakelijk in Friesland actief waren. Deze lijst is
  Message 1 of 6 , May 3, 2000
   Op http://members1.chello.nl/~a.stienstra/fotograf.htm heb ik een lijst van fotografen staan, die hoofdzakelijk in Friesland actief waren. Deze lijst is speciaal bedoeld om vragen over datering van foto's op te lossen. Helaas staat De la Roche Blusé er niet bij. Als iemand gegevens kan aanvullen, dan hoor ik het graag.
   (Het door jou bedoelde boekje van het CBG heb ik hier ook, "Het Nederlandse fotoportret 1860-1915".)

   Andrys
   -----Oorspronkelijk bericht-----
   Van: Hilbrand de Bruijn <hilbranddebruijn@...>
   Aan: Friesland-genealogy@egroups.com <Friesland-genealogy@egroups.com>
   Datum: woensdag 3 mei 2000 21:29
   Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] DE LA ROCHE BUSE


   Beste Yntze,

   Hartelijk dank voor je informatie. De aanduiding 1895-1910 helpt me al
   enigszins op weg. De geportretteerde vrouw, leeftijd ca 40 jaar, is of een
   dochter Kouwenhoven (geb. ca 1850-1860) of Rinskje Everens Woudstra
   (moeder). Laatstgenoemde komt dus niet meer in aanmerking.
   Uiteraard ga ik een en ander verifiëren met behulp van een boekje van het
   CBG, waarop ik werd gewezen.

   Met vriendelijke groet,
   Hilbrand de Bruijn
   E-mail: hilbranddebruijn@...


   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Onno Korver
   Enkele aan vullingen op de interessant fotografen lijst: - ik heb 2 foto s gemaakt door fotograaf A. Warburg in Franeker. Ze zijn van ongeveer 1898 en 1900. In
   Message 2 of 6 , May 5, 2000
    Enkele aan vullingen op de interessant fotografen lijst:
    - ik heb 2 foto's gemaakt door fotograaf A. Warburg in Franeker. Ze zijn van
    ongeveer 1898 en 1900. In de lijst staat een A. Warburg in Groningen.
    - ik heb een aantal foto's van fotograaf P. Timmer op de Groenmarkt in
    Franeker, die van omstreeks 1900 dateren
    - ik heb een foto van fotograaf S. Algers, Gr Dijlakker in Bolsward, die van
    ongeveer 1905 moet zijn.
    De laatste twee fotografen staan nog niet in de lijst.
    -----Oorspronkelijk bericht-----
    Van: Andrys Stienstra <andrys@...>
    Aan: Friesland-genealogy@egroups.com <Friesland-genealogy@egroups.com>
    Datum: woensdag 3 mei 2000 21:44
    Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] DE LA ROCHE BUSE


    Op http://members1.chello.nl/~a.stienstra/fotograf.htm heb ik een lijst van
    fotografen staan, die hoofdzakelijk in Friesland actief waren. Deze lijst is
    speciaal bedoeld om vragen over datering van foto's op te lossen. Helaas
    staat De la Roche Blusé er niet bij. Als iemand gegevens kan aanvullen, dan
    hoor ik het graag.
    (Het door jou bedoelde boekje van het CBG heb ik hier ook, "Het Nederlandse
    fotoportret 1860-1915".)

    Andrys
    -----Oorspronkelijk bericht-----
    Van: Hilbrand de Bruijn <hilbranddebruijn@...>
    Aan: Friesland-genealogy@egroups.com <Friesland-genealogy@egroups.com>
    Datum: woensdag 3 mei 2000 21:29
    Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] DE LA ROCHE BUSE


    Beste Yntze,

    Hartelijk dank voor je informatie. De aanduiding 1895-1910 helpt me al
    enigszins op weg. De geportretteerde vrouw, leeftijd ca 40 jaar, is of
    een
    dochter Kouwenhoven (geb. ca 1850-1860) of Rinskje Everens Woudstra
    (moeder). Laatstgenoemde komt dus niet meer in aanmerking.
    Uiteraard ga ik een en ander verifiëren met behulp van een boekje van
    het
    CBG, waarop ik werd gewezen.

    Met vriendelijke groet,
    Hilbrand de Bruijn
    E-mail: hilbranddebruijn@...


    [Non-text portions of this message have been removed]


    ------------------------------------------------------------------------
    Shower mom with love & roses!
    FREE bouquet of chocolate roses with Mother's Day purchase.
    Plan ALL your celebrations in one place at GreatEntertaining.com.
    Click now.
    http://click.egroups.com/1/3527/6/_/567109/_/957383052/
    ------------------------------------------------------------------------

    Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
    (Let op het nieuwe adres!)
   • Lieko Helmus
    In de lijst van fotografen “mis” ik m.i. F.W.. Comello te Drachten. Heel Achtkarspelen en Smallingerland is volgens mij daar op de foto gegaan. Liekele
    Message 3 of 6 , May 5, 2000
     In de lijst van fotografen “mis” ik m.i.
     F.W.. Comello te Drachten. Heel Achtkarspelen en
     Smallingerland is volgens mij daar op de foto gegaan.

     Liekele Helmus, Hilversum
     ________________________________________________

     Liekele (Lieko) Helmus & Rinske Helmus-Deutekom
     Siriusstraat 52, NL-1223 AP Hilversum, the Netherlands
     31(0)35 6858 675 (+voicemail) fax 31(0)20 8848 931 fax2pc
     gsm 06 28184122 (dutchtone)
     lhelmus@...
     liekelehelmus@...(+webcam)     [Non-text portions of this message have been removed]
    • l.cazemier@chello.nl
     Op bladzijde 157/158 van het boekje: Handel en ambacht in Kollum 1925-1975 , samengesteld door R. Bosgraaf, T. Hogendorp en F.Ozinga, (Kollum, 1978) staat het
     Message 4 of 6 , May 5, 2000
      Op bladzijde 157/158 van het boekje:
      "Handel en ambacht in Kollum 1925-1975", samengesteld door R. Bosgraaf, T. Hogendorp en F.Ozinga, (Kollum, 1978)
      staat het volgende vermeld:

      "3. De fotograaf

      "Egbert Beitschat

      "Als we over de fotografen te Kollum spreken moet de aandacht vooral gevestigd worden op
      "Egbert Beitschat, die het oude Kollum op vele fraaie foto's heeft vastgelegd. Beitschat werd
      "in 1871 te Harlingen geboren en overleed te Kollum in 1931. Op 10 mei 1900 huwde hij met
      "Yda Vaartstra (1861-1937) uit welk huwelijk in 1901 een dochter werd geboren: Hendrika
      "Heiliena, die nog leeft en veel over haar vader vertelde.

      "Egbert Beitschat werkte een aantal jaren op het kantoor van notaris De Jong te Koudum en
      "daar leerde hij het fotograferen. Terug in Kollum huwde hij met Yda Vaartstra, die loge-
      "menthoudster was in Het Oude Rechthuis. Beitschat werd toen herbergier maar bleef met
      "veel enthousiasme zijn beroep als fotograaf uitoefenen. In 1922 werd Het Oude Rechthuis
      "verkocht aan Arnold Ozinga en betrok Beitschat "De Posthoorn" aan het Rechthuisplein.
      "Toen Beitschat in Het Rechthuis woonde had hij zijn atelier aan de Voorstraat, achter het
      "pand van Heeger; later kwam dit atelier naast de "Posthoorn". Zijn donkere kamer had hij
      "in de stal van Het Oude Rechthuis en daarna in het Posthoorn-atelier. Het atelier was open
      "van april tot oktober, omdat het voor de rest van het jaar te koud was. Beitschat werkte niet
      "alleen in het atelier, maar ook veel buitenshuis: straatgezichten, dorpsgezichten, gebou-
      "wen etc. zette hij ook op portret. Hij fotografeerde bij voorbeeld de Voorstraat, de Gere-
      "formeerde Kerk in aanbouw, de sluis te Munnikezijl, plaggehutten in Zandbulten, de Willem
      "Lor?weg en het Witwaterbos. Tot zijn onderwerpen behoorden ook aktuele gebeurtenis-
      "sen, zoals de landing van Guillaux te Kollum in 1913, het turnfeest van Vlugheid en Kracht
      "in 1904 en 12 dode koeien in een uitgebrande stal. Voor de dokumentatie van Kollum uit het
      "begin van deze eeuw zijn wij Beitschat grote dank verschuldigd. Bij verschillende restau-
      "raties wordt nog van zijn foto's gebruik gemaakt. Soms kreeg Beitschat opdracht van de
      "gemeente om verdronken personen te fotograferen, terwijl hij ook dikwijls in opdracht van
      "de ouders dode kinderen in hun kistje portretteerde, een in die dagen veel voorkomende
      "gewoonte.
      "Beitschat werkte met een grote technische camera met glasplaten. Dikwijls laadde hij het
      "geheel op zijn fiets om zich buiten ongestoord aan zijn grote liefde te kunnen wijden. Hij
      "was bevriend met de beroemde Groninger fotograaf Piet Kramer, die na Beitschat's dood
      "diens apparatuur overnam. Helaas werden alle glasnegatieven vernietigd; begrijpelijk,
      "omdat die veel ruimte innamen, maar toch erg jammer, omdat er ongetwijfeld nog veel
      "opnamen van oud-Kollum bij waren".

      Naschrift:
      Op dit moment loopt in het museum Oudhoudkamer "Mr.Andreae" te Kollum de fototentoonstelling : Kent u ze nog, de Kollumers? Verschillende portretten, die daar te zien zijn, zijn vervaardigd door Egbert Beitschat.

      Grtend,

      Lukas Cazemier.

      Andrys Stienstra schreef:

      > Op http://members1.chello.nl/~a.stienstra/fotograf.htm heb ik een lijst van fotografen staan, die hoofdzakelijk in Friesland actief waren. Deze lijst is speciaal bedoeld om vragen over datering van foto's op te lossen. Helaas staat De la Roche Blusé er niet bij. Als iemand gegevens kan aanvullen, dan hoor ik het graag.
      > (Het door jou bedoelde boekje van het CBG heb ik hier ook, "Het Nederlandse fotoportret 1860-1915".)
      >
      > Andrys
      > -----Oorspronkelijk bericht-----
      > Van: Hilbrand de Bruijn <hilbranddebruijn@...>
      > Aan: Friesland-genealogy@egroups.com <Friesland-genealogy@egroups.com>
      > Datum: woensdag 3 mei 2000 21:29
      > Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] DE LA ROCHE BUSE
      >
      >
      > Beste Yntze,
      >
      > Hartelijk dank voor je informatie. De aanduiding 1895-1910 helpt me al
      > enigszins op weg. De geportretteerde vrouw, leeftijd ca 40 jaar, is of een
      > dochter Kouwenhoven (geb. ca 1850-1860) of Rinskje Everens Woudstra
      > (moeder). Laatstgenoemde komt dus niet meer in aanmerking.
      > Uiteraard ga ik een en ander verifiëren met behulp van een boekje van het
      > CBG, waarop ik werd gewezen.
      >
      > Met vriendelijke groet,
      > Hilbrand de Bruijn
      > E-mail: hilbranddebruijn@...
      >
      > [Non-text portions of this message have been removed]
      >
      > ------------------------------------------------------------------------
      > Shower mom with love & roses!
      > FREE bouquet of chocolate roses with Mother's Day purchase.
      > Plan ALL your celebrations in one place at GreatEntertaining.com.
      > Click now.
      > http://click.egroups.com/1/3527/6/_/567109/_/957383052/
      > ------------------------------------------------------------------------
      >
      > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
      > (Let op het nieuwe adres!)
     • c. jacobi
      Hallo Liekele, Ik weet niet waar deze gegevens op gebaseerd zijn, maar er waren in Drachten twee fotografen, namelijk Jacobi in ZuiderDrachten en Comello in
      Message 5 of 6 , May 5, 2000
       Hallo Liekele,

       Ik weet niet waar deze gegevens op gebaseerd zijn, maar er waren in Drachten twee fotografen, namelijk Jacobi in ZuiderDrachten en Comello in NoorderDrachten. De eerste ken ik uiteraard goed, want die was van mijn vader.
       Oorspronkelijk was de zaak begonnen als "Jacobi-Van der Helm en Koster". Na een jaartje werd dit "Jacobi en Van der Helm" en weer later alleen "Jacobi".
       Groetjes,
       Cor.
       ----- Original Message -----
       From: Lieko Helmus
       To: Friesland-genealogy@egroups.com
       Sent: vrijdag 5 mei 2000 11:44
       Subject: RE: [Friesland-genealogy] Fotografen in Friesland: F.W. Comello, Drachten       In de lijst van fotografen "mis" ik m.i.
       F.W.. Comello te Drachten. Heel Achtkarspelen en
       Smallingerland is volgens mij daar op de foto gegaan.

       Liekele Helmus, Hilversum
       ________________________________________________

       Liekele (Lieko) Helmus & Rinske Helmus-Deutekom
       Siriusstraat 52, NL-1223 AP Hilversum, the Netherlands
       31(0)35 6858 675 (+voicemail) fax 31(0)20 8848 931 fax2pc
       gsm 06 28184122 (dutchtone)
       lhelmus@...
       liekelehelmus@...(+webcam)       [Non-text portions of this message have been removed]


       ------------------------------------------------------------------------------       ------------------------------------------------------------------------------
       Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
       (Let op het nieuwe adres!)       [Non-text portions of this message have been removed]
      Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.