Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [Friesland-genealogy] Lautenbach; Schiphof

Expand Messages
 • T. Hoekstra
  Hierbij de voorouders van Mintje Schiphof voorzover ik ze heb gevonden. vr. groeten Trynke ... Mintje Pieters SCHIPHOF Generatie I 1 Mintje Pieters SCHIPHOF,
  Message 1 of 7 , Aug 21, 2002
   Hierbij de voorouders van Mintje Schiphof voorzover ik ze heb gevonden.

   vr. groeten

   Trynke
   --------------------------------------------

   Mintje Pieters SCHIPHOF

   Generatie I

   1 Mintje Pieters SCHIPHOF, geb. circa 1761, overl. te Berlikum op 12-12-1824
   (aktenr.: 49), wed. van Jan Minnes Hogendijk.
   Tr. circa 1785 Jan Minnes HOGENDIJK, geb. circa 1758, overl. te Berlikum op
   23-03-1819.

   Generatie II

   2 Pieter Eeltjesz SCHIPHOF, geb. circa 1732, overl. voor 1771.
   Tr.kerk voor 1762.
   3 Sytske CLAESSES, geb. voor 1742.
   Uit dit huwelijk:
   1. Mintje Pieters, geb. circa 1761 (zie 1).

   Generatie III

   4 Eeltje Pietersz SCHIPHOF, schipper, geb. voor 1716, overl. circa 1771,
   (Testament Eeltje Pyttersz, d.d. 18-10-1770. Nedergerecht Friesland,
   Menaldumadeel d.d. maart 1771, nr 390: inventarisatie en beschrijving van de
   boedel van wijlen Eeltje Pietersz. R.A. Leeuwarden).
   Tr. voor 1735.
   5 Mintje KORNELIS, geb. voor 1716, overl. circa 1778.
   Uit dit huwelijk:
   1. Pieter Eeltjesz, geb. circa 1732 (zie 2 op ).
   2. Kornelis Eeltjesz, schipper, hovenier, geb. circa 1734, overl. te
   Berlikum op 01-02-1809, laat na drie kinderen en 12 kleinkinderen.
   Tr. (1) voor 1765 Teatske REINS, geb. voor 1745, overl. te Berlikum juli
   1772.
   Tr.kerk (2) te Berlikum op 29-08-1773 (ned.ger.) Hiltje SIKKES, geb. voor
   1750, overl. voor 1810.
   3. Klaas Eeltjesz, schipper; arbeider, geb. te Berlikum circa 1740, overl.
   te Berlikum op 12-04-1801, ( Nedergerechten Friesland, Menaldumadeel d.d.
   1-12-1783, fol. 143 v, en 7-10-1793, fol 17. Staat van goederen van de
   minderjarige kinderen van Claas Eeltjes: Pytter, Mijntje en Baukje Clazes,
   wegens 1/5 part uit de boedel van hun grootmoeder Baukje Douwes, wed. van
   Pytter Theunisz. Curatoren Douwe Eeltjes en Teunis Pyttersz). Tr. (1) voor
   1762 Grietje PIETTERS, geb. voor 1742, overl. te Berlikum op 27-05-1774, dr.
   van Pieter THEUNIS en Baukje DOUWES.
   Tr.kerk (2) te Berlikum op 26-12-1785 (ger.) Janke Berends FABER, geb. te
   Berlikum circa 1747, overl. te Berlikum op 06-02-1825.
   4. Grietje Eeltjes, geb. circa 1742.
   5. Douwe Eeltjesz, geb. circa 1746, overl. te Berlikum op 06-02-1811, laat
   na 1 kind en 4 kleinkinderen. (Douwe was in 1771 voogd over de dochter van
   zijn broer Pieter, en in 1783 toeziend voogd over de kinderen van zijn broer
   Claas. Naamsaanneming 1813: Baukje Douwesdr nam als familienaam Schiphof ).
   Tr.kerk voor 1771 Pietje PIETTERS, geb. voor 1752, overl. voor 1811.


   ----- Oorspronkelijk bericht -----
   Van: "Bert Westra" <a.westra1@...>
   Aan: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   Verzonden: dinsdag 20 augustus 2002 16:03
   Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] Lautenbach; Schiphof


   Hallo Trynke,

   Ik heb een Mintje Pieters Schiphof, ovl 12-12-1828 Berlikum welke op
   11-05-1783 te Berlikum huwde met Jan Minnes Ho(o)gendijk. Ik neem aan dat
   dit ook ergens bij jou aansluit. Mocht je voor mij de geb/doopdatum van
   Mintje (en misschien ook van Jan Minnes) hebben dan houd ik me aanbevolen.

   Bert Westra   [Non-text portions of this message have been removed]   Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   of: http://go.to/frgen .

   Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
   juli 1999 geposte berichten staat op
   http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

   Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


   Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.