Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: [Friesland-genealogy] Doopsgezind dopen en trouwen

Expand Messages
 • Nynke van den Hooven
  Hoi Anja, Eén van de belangrijke uitgangspunten bij Doopsgezinden is de volwasssenendoop. Dat betekent dat een individu bewust kiest of hij/zij (door middel
  Message 1 of 8 , Aug 14, 2002
  • 0 Attachment
   Hoi Anja,

   Eén van de belangrijke uitgangspunten bij Doopsgezinden is de volwasssenendoop. Dat betekent dat een individu bewust kiest of hij/zij (door middel van de doop) bij die groep wil horen, i.p.v. wat bij andere geloofsgemeenschappen gebruikelijk is, nl. dat je ouders die keuze voor het individu maken, direct na zijn/haar geboorte. Het feit dat mijn ouders Doopsgezind zijn, betekent dus niet automatisch dat ik dat ook ben.

   Het trouwen voor het gerecht in vroeger eeuwen vloeide (voor zover ik dat begrepen heb) voort uit het feit dat iedereen die niet de "staatskerk" aanhing, dus Katholieken, Doopsgezinden, kortom alle niet-Hervormden "dubbel" moesten trouwen. Hun kerkelijk huwelijk werd nl. niet erkend en dus moest men nog een keer naar het gerecht om alsnog wettig te trouwen. Na 1811 was kennelijk het burgerlijk huwelijk voldoende voor het verkrijgen van de status "wettig".

   Met vriendelijke groet,
   Nynke van den Hooven


   From: anja van veelen
   To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Sent: Wednesday, August 14, 2002 8:59 PM
   Subject: Re: [Friesland-genealogy] iemand naar 't archief???   Hallo Anja,

   Het feit, dat het een huwelijk voor het gerecht was, geeft al aan dat er
   "iets aan de hand is". Dat "iets" is het feit dat ze beiden lid waren van de
   Doopsgezinde gemeente in Harlingen, geen doopboeken dus..........
   Gelukkig voor jou staan er de nodige Dreyers in het Doopsgezind
   lidmatenregisters.

   Tjerk: heel erg dankjewel voor alle gedane moeite en de daarmee bewezen
   diensten! Je hebt er behoorlijk wat werk van gemaakt! Als ik goed
   geïnformeerd ben is het zo dat Doopsgezinden op latere leeftijd (volwassen)
   gedoopt werden? En dat trouwen voor het gerecht vloeit daar ook uit voort?
   Trouwden Doopsgezinden niet kerkelijk dan?
   Fijne meid ben ik: 'k heb de ene info nog niet van je binnen of ik gooi
   meteen de volgende vragen weer op...

   Toch hartelijke groet: Anja van Veelen.
   <knip>


   [Non-text portions of this message have been removed]
  • anja van veelen
   Hallo Nynke: Dank voor je uitleg.Rare vraag misschien: wat gebeurt er dan bij overlijden voordat je besloten hebt je te laten dopen? Wordt dat tóch een
   Message 2 of 8 , Aug 14, 2002
   • 0 Attachment
    Hallo Nynke:

    Dank voor je uitleg.Rare vraag misschien: wat gebeurt er dan bij overlijden
    voordat je besloten hebt je te laten dopen? Wordt dat tóch een Doopsgezinde
    dienst: neem ik aan? Groet: Anja van Veelen.

    Eén van de belangrijke uitgangspunten bij Doopsgezinden is de
    volwasssenendoop. Dat betekent dat een individu bewust kiest of hij/zij
    (door middel van de doop) bij die groep wil horen, i.p.v. wat bij andere
    geloofsgemeenschappen gebruikelijk is, nl. dat je ouders die keuze voor het
    individu maken, direct na zijn/haar geboorte. Het feit dat mijn ouders
    Doopsgezind zijn, betekent dus niet automatisch dat ik dat ook ben.

    Het trouwen voor het gerecht in vroeger eeuwen vloeide (voor zover ik dat
    begrepen heb) voort uit het feit dat iedereen die niet de "staatskerk"
    aanhing, dus Katholieken, Doopsgezinden, kortom alle niet-Hervormden
    "dubbel" moesten trouwen. Hun kerkelijk huwelijk werd nl. niet erkend en dus
    moest men nog een keer naar het gerecht om alsnog wettig te trouwen. Na 1811
    was kennelijk het burgerlijk huwelijk voldoende voor het verkrijgen van de
    status "wettig".
   • r.varkevisser
    Er werd door niet-hervormden om dezelfde reden ook wel in de hervormde kerk getrouwd, domweg om het huwelijk te wettigen. Volgens mij was het Napoleon die de
    Message 3 of 8 , Aug 15, 2002
    • 0 Attachment
     Er werd door niet-hervormden om dezelfde reden ook wel in de hervormde kerk
     getrouwd, domweg om het huwelijk te wettigen.

     Volgens mij was het Napoleon die de volledige scheiding tussen kerk en staat
     maakte, waardoor huwelijken voor de BS als enige rechtsgeldig waren (en zijn)

     groet,
     Roelof

     <knip>
     >
     >Het trouwen voor het gerecht in vroeger eeuwen vloeide (voor zover ik dat
     >begrepen heb) voort uit het feit dat iedereen die niet de "staatskerk"
     >aanhing, dus Katholieken, Doopsgezinden, kortom alle niet-Hervormden
     >"dubbel" moesten trouwen. Hun kerkelijk huwelijk werd nl. niet erkend en dus
     >moest men nog een keer naar het gerecht om alsnog wettig te trouwen. Na 1811
     >was kennelijk het burgerlijk huwelijk voldoende voor het verkrijgen van de
     >status "wettig".
    • Tjerk Tigchelaar
     Hallo Anja en andere belangstellenden ... dus ... 1811 ... Voor 1811 waren de enig erkende huwelijksvormen die voor het gerecht en in de Hervormde kerk.
     Message 4 of 8 , Aug 15, 2002
     • 0 Attachment
      Hallo Anja en andere belangstellenden

      <knip>

      > Het trouwen voor het gerecht in vroeger eeuwen vloeide (voor zover ik dat
      > begrepen heb) voort uit het feit dat iedereen die niet de "staatskerk"
      > aanhing, dus Katholieken, Doopsgezinden, kortom alle niet-Hervormden
      > "dubbel" moesten trouwen. Hun kerkelijk huwelijk werd nl. niet erkend en
      dus
      > moest men nog een keer naar het gerecht om alsnog wettig te trouwen. Na
      1811
      > was kennelijk het burgerlijk huwelijk voldoende voor het verkrijgen van de
      > status "wettig".

      Voor 1811 waren de enig erkende huwelijksvormen die voor het gerecht en in
      de Hervormde kerk.

      Anders denkenden of niet-gelovigen konden vervolgens kiezen: of trouwen voor
      het gerecht of toch trouwen in de Hervormde kerk.
      Hierdoor zie je, vaak bij R-K huwelijken de bizarre situatie dat er op
      dezelfde dag zowel in de RK als in de Hervormde kerk werd getrouwd. Twee
      kerkelijke huwelijken dus.
      Dat Doopsgezinden voor het gerecht trouwden, kan ik me voorstellen, gezien
      de houding van de Hervormde kerk ten opzichte van de Doopsgezinde. Dit laat
      ik verder buiten beschouwing, want anders dreigt dit een theologische
      discussie te worden.......

      Door de scheiding van kerk en staat, zoals Roelof al opmerkte, verviel dit
      "gedoe"

      Groeten,
      Tjerk Tigchelar
     • Nelleke Boonstra
      Anja, Je moet haast wel van Roomse huize komen. Waar het vroeger gold(? - nu nog bij de echte Roomsen?) dat een kind gedoopt moest worden, het teken moest
      Message 5 of 8 , Aug 15, 2002
      • 0 Attachment
       Anja,

       Je moet haast wel van Roomse huize komen.
       Waar het vroeger gold(? - nu nog bij de echte Roomsen?) dat een kind gedoopt moest worden, het teken moest ontvangen, anders hoorde het niet bij God. Dat is
       eigenlijk een magisch gebruik! Maar in de rituelen/sacramentenbeleving van de Rooms Katholieken is/was dat heel belangrijk. Zo worden er nog kindertjes in het
       ziekenhuis gedoopt als hun levensverwachting nihil is.

       Maar de betekenis verschuift in deze tijd. Ook protestanten (niet doopsgezinden dus, maar de anderen die kinderdoop kennen) doen dat omdat de ouders het een mooi
       gebaar vinden: we leggen het kind in Gods handen.

       Ieder kind dat geboren wordt mag kind van God zijn. Daar is geen doop voor nodig.
       Bij de kinderdoop van protestanten geldt veel meer dat je als ouders jezelf de opdracht geeft het kind in de geest van God/je geloof/de kerk op te voeden.
       Al hadden de 19e eeuwse hervormden en gereformeerden nog in de 20e eeuw de neiging het kind toch in ieder geval binnen twee weken te laten dopen. Magie is mensen
       niet vreemd. Ook protestanten niet.

       Dus: ieder kind, als h/zij dat wil of de ouders dat willen, mag/mocht een kind van God zijn, gedoopt of niet.
       Dus gewoon een dienst in de kerk bij de begravenis
       Bij katholieken kwam er nog iets bij. Ongedoopten mochten niet in gewijde grond begraven worden.
       En dan wordt die doop opeens soms essentieel.
       Ongedoopte kindertjes werden soms begraven aan de rand van het kerkhof. Pijnlijk, als dat niet mocht.
       Maar ja, het was een andere tijd.

       Nelleke Boonstra

       anja van veelen wrote:

       > Hallo Nynke:
       >
       > Dank voor je uitleg.Rare vraag misschien: wat gebeurt er dan bij overlijden
       > voordat je besloten hebt je te laten dopen? Wordt dat tóch een Doopsgezinde
       > dienst: neem ik aan? Groet: Anja van Veelen.
       >
       > Eén van de belangrijke uitgangspunten bij Doopsgezinden is de
       > volwasssenendoop. Dat betekent dat een individu bewust kiest of hij/zij
       > (door middel van de doop) bij die groep wil horen, i.p.v. wat bij andere
       > geloofsgemeenschappen gebruikelijk is, nl. dat je ouders die keuze voor het
       > individu maken, direct na zijn/haar geboorte. Het feit dat mijn ouders
       > Doopsgezind zijn, betekent dus niet automatisch dat ik dat ook ben.
       >
       > Het trouwen voor het gerecht in vroeger eeuwen vloeide (voor zover ik dat
       > begrepen heb) voort uit het feit dat iedereen die niet de "staatskerk"
       > aanhing, dus Katholieken, Doopsgezinden, kortom alle niet-Hervormden
       > "dubbel" moesten trouwen. Hun kerkelijk huwelijk werd nl. niet erkend en dus
       > moest men nog een keer naar het gerecht om alsnog wettig te trouwen. Na 1811
       > was kennelijk het burgerlijk huwelijk voldoende voor het verkrijgen van de
       > status "wettig".
       >
       >
       > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
       > of: http://go.to/frgen .
       >
       > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
       >
       > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
       > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
       >
       >
       > Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
       >
       > ================================================================
       > Deze e-mail is door E-mail VirusScanner van Planet Internet gecontroleerd op virussen.
       > Op http://www.planet.nl/evs staat een verwijzing naar de actuele lijst waar op wordt gecontroleerd.
      • anja van veelen
       Nelleke: Je moet haast wel van Roomse huize komen. wat gebeurt er dan bij overlijden voordat je besloten hebt je
       Message 6 of 8 , Aug 15, 2002
       • 0 Attachment
        Nelleke:

        Je moet haast wel van Roomse huize komen. <Protestant (Nederlands Hervormd)
        ook goed?>


        wat gebeurt er dan bij overlijden voordat je besloten hebt je te laten
        dopen? Wordt dat tóch een Doopsgezinde
        dienst: neem ik aan?

        Dat betekent dat een individu bewust kiest of hij/zij (door middel van de
        doop) bij die groep wil horen, i.p.v. wat bij andere
        geloofsgemeenschappen gebruikelijk is, nl. dat je ouders die keuze voor het
        individu maken, direct na zijn/haar geboorte. Het feit dat mijn ouders
        Doopsgezind zijn, betekent dus niet automatisch dat ik dat ook ben.

        < Ik bedoelde eigenlijk alleen te reageren op de bovenstaande zinsnede van
        je eigen keuzes te maken op volwassen leeftijd.

        Groet: Anja van Veelen.
       • Fred Schotsman
        Misschien is het interessant om even de site van de Doopsgezinden te bekijken. www.doopsgezind.nl groet Fred ... ADVERTISEMENT ... [Non-text portions of this
        Message 7 of 8 , Aug 15, 2002
        • 0 Attachment
         Misschien is het interessant om even de site van de Doopsgezinden te
         bekijken.
         www.doopsgezind.nl

         groet Fred

         anja van veelen schreef:

         >
         >
         > Nelleke:
         >
         > Je moet haast wel van Roomse huize komen. <Protestant (Nederlands
         > Hervormd)
         > ook goed?>
         >
         >
         > wat gebeurt er dan bij overlijden voordat je besloten hebt je te laten
         >
         > dopen? Wordt dat tóch een Doopsgezinde
         > dienst: neem ik aan?
         >
         > Dat betekent dat een individu bewust kiest of hij/zij (door middel van
         > de
         > doop) bij die groep wil horen, i.p.v. wat bij andere
         > geloofsgemeenschappen gebruikelijk is, nl. dat je ouders die keuze
         > voor het
         > individu maken, direct na zijn/haar geboorte. Het feit dat mijn ouders
         >
         > Doopsgezind zijn, betekent dus niet automatisch dat ik dat ook ben.
         >
         > < Ik bedoelde eigenlijk alleen te reageren op de bovenstaande zinsnede
         > van
         > je eigen keuzes te maken op volwassen leeftijd.
         >
         > Groet: Anja van Veelen.
         >
         >
         >
         > Yahoo! Groups Sponsor
         ADVERTISEMENT

         >
         > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
         > of: http://go.to/frgen .
         >
         > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle
         > sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op
         > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
         >
         > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
         >
         > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
         >
         >
         > Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.


         [Non-text portions of this message have been removed]
        • anja van veelen
         Misschien is het interessant om even de site van de Doopsgezinden te bekijken. www.doopsgezind.nl groet Fred Hé dankjewel en groet: Anja van Veelen.
         Message 8 of 8 , Aug 15, 2002
         • 0 Attachment
          Misschien is het interessant om even de site van de Doopsgezinden te
          bekijken.
          www.doopsgezind.nl

          groet Fred

          Hé dankjewel en groet: Anja van Veelen.
         Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.