Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Kramerus

Expand Messages
 • rteeninga
  Beste Mede-genealogen, Wie kan mij behulpzaam zijn bij het vinden van meer gegevens over het echtpaar: Andries Kramerus en Saakje Rienks. Dit is wat ik van hen
  Message 1 of 1 , Aug 10, 2002
   Beste Mede-genealogen,

   Wie kan mij behulpzaam zijn bij het vinden van meer gegevens over het
   echtpaar: Andries Kramerus en Saakje Rienks.
   Dit is wat ik van hen weet:

   Andries Kramerus, geb. ..
   gehuwd op 10 februari 1760 te Metslawier met
   Saakje Rienks, geb. 4 oktober 1731 te Niawier, overl. .. te ..,
   dochter van Rienk Minnes en Anti Dirks.
   Kinderen:
   1. Eelkjen Andries Kramerus, ged. 13 september 1761 te
   Metslawier, overl. Oostdongeradeel 8 november 1825, tr. 6 juni 1790
   te Metslawier met Johannes Jans Brouwer.
   2. Antje Anders Cramerus, geb. 22 mei 1763 te Metslawier, aldaar
   overl. 9 november 1830, tr. op 25 april 1790 te Metslawier met Dirk
   Sprietsma
   3. Pijtter Andries Kramerus, ged. 17 maart 1765 te Metslawier
   4. Riemke Andries Cramerus, ged. 4 december 1769 te Metslawier,
   tr. op 10 december 1797 te Metslawier met Hendrik Harmens Venema
   5. Pijttje Andries Kramerus. Zie 36
   6. Grietje Andries Kramerus, geb. 15 december 1774 en ged. 26
   december 1774 te Metslawier. Jong overleden.
   7. Grietje Andries Kramerus, geb. 7 september 1777 en ged. 28
   september 1777
   NB. Het eerste kind gedoopt in de nieuwe kerk van Metslawier.
   8 Janke Andries Kramerus, geb. 7 november 1780 en ged. 3
   december 1780 te Metslawier, tr. op 16 april 1809 te Metslawier Jan
   Piers de Vries.

   Alvast dank,
   Roel Teeninga
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.