Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Grietie Cornelis

Expand Messages
 • Jan Rienstra
  Wie weet iets over de voorouders van Pytter Pytters en van Bauke Jans? Verder gezocht naar de voorouders van onderstaande Grietie Cornelis. Pytter Pytters,
  Message 1 of 1 , Aug 8, 1999
   Wie weet iets over de voorouders van Pytter Pytters en van Bauke Jans?
   Verder gezocht naar de voorouders van onderstaande Grietie Cornelis.

   Pytter Pytters, gedoopt te Goutum 2 jan 1663 (ned.herv.),
   wonende aldaar. [1]
   Hij is getrouwd te Dongjum 2 jul 1682 voor de kerk
   (ned.herv.), op 19-jarige leeftijd met
   Bauke Jans (ongeveer 20 jaar oud), geboren te Dongjum
   n 1662. [2]
   Uit dit huwelijk:
   1 Tijalle, schoolmeester te Swichum, gedoopt te Goutum 23
   nov 1684 (ned.herv.).
   Hij is in ondertrouw gegaan te Wirdum 26 apr 1711,
   getrouwd aldaar 2 mei 1711 voor de kerk (ned.herv.), op
   26-jarige leeftijd (1) met Jisk Hyltjes.
   Hij is getrouwd te Wirdum 19 apr 1722 voor de kerk
   (ned.herv.), op 37-jarige leeftijd (2) met Bauk Wybes,
   geboren te Goutum.
   2 Jan, meester gortmaker en timmerman, gedoopt te Goutum
   20 dec 1691 (ned.herv.), overleden te Rien 1758, 67 jaar
   oud. [3]
   Hij is getrouwd te Lutkewierum 23 sep 1714 voor de kerk
   (ned.herv.), op 22-jarige leeftijd met Grietie Cornelis
   (ongeveer 23 jaar oud), geboren te Rien n 1691, gedoopt
   te Lutkewierum, overleden te Rien 1731/1743, 40 jaar tot
   52 jaar oud, dochter van Cornelis Sijmensz. [4]
   3 ?, gedoopt te Goutum 2 jun 1698.
   4 Antje, gedoopt te Goutum 11 jul 1706 (ned.herv.).
   NOTEN

   1) Rijksarchief Leeuwarden, DTB, 2.7.1682, Kerk.Huw. pytters
   (Man). Zie bijlage 3.
   2) Rijksarchief Leeuwarden, DTB, 2.7.1682, Kerk.Huw. pytters
   (vrouw). Zie bijlage 3.
   3) Rijksarchief Leeuwarden, DTB, 23.9.1714, Kerk.Huw. pyters
   (Man). Zie bijlage 2.
   Rijksarchief Leeuwarden, DTB 395, 23.9.1714, Huwelijk
   Kerk Rienstra (bruidegom). Zie bijlage 1.
   Rijksarchief Leeuwarden, DTB 396, blz. 31, 9.4.1719,
   Belijdenis Rienstra (dopeling). Zie bijlage 4.
   Rijksarchief Leeuwarden, DTB 396, Blz. 38, 1758,
   Overlijden Rienstra (Overledene). Zie bijlage 5.
   4) Rijksarchief Leeuwarden, DTB, 23.9.1714, Kerk.Huw. pyters
   (vrouw). Zie bijlage 2.
   Rijksarchief Leeuwarden, DTB 395, 23.9.1714, Huwelijk
   Kerk Rienstra (bruid). Zie bijlage 1.
   Rijksarchief Leeuwarden, DTB 396, Blz. 34, 23.3.1731,
   Belijdenis Rienstra (dopeling). Zie bijlage 6.
   Bijlage 1 - Huewlijk Kerk Jan Pyters

   Huwelijk Kerk - 23.9.1714 - Lutkewierum (FR)

   onderwerp: Rienstra
   bewaarplaats: Rijksarchief Leeuwarden
   archief: DTB 395
   inventarisnr:

   Bijlage 2 - Huwelijk Kerk Jan Pyters

   Kerk.Huw. - 23.9.1714 - Lutkewierum (FR)

   onderwerp: pyters
   bewaarplaats: Rijksarchief Leeuwarden
   archief: DTB
   inventarisnr:   in het kerkboek de volgende tekst:
   Den 23 9ber 1714 sijn jan Pijters
   van goutum en grietie Cornelis van Rien
   na datse driemaal sonder oppositie over
   onse kercke geroepen sijn in den hu-
   welijcken staat bevestigt.   Bijlage 3 - Huwelijk Kerk Pieter Pieters

   Kerk.Huw. - 2.7.1682 - Dongjum (FR)

   onderwerp: pytters
   bewaarplaats: Rijksarchief Leeuwarden
   archief: DTB
   inventarisnr:   uit het kerkboek van Donjum
   Den 2 julij zijn pieter pieters van Goutum, en Bauck
   jans van Donjum in den echten staet bevestigt   Bijlage 4 - Lidmaat Jan Pyters

   Belijdenis - 9.4.1719 - Lutkewierum (FR)

   onderwerp: Rienstra
   bewaarplaats: Rijksarchief Leeuwarden
   archief: DTB 396
   inventarisnr: blz. 31

   Bijlage 5 - Overlijden Jan Pyters

   Overlijden - 1758 - Rien (FR)

   onderwerp: Rienstra
   bewaarplaats: Rijksarchief Leeuwarden
   archief: DTB 396
   inventarisnr: Blz. 38

   Bijlage 6 - Lidmaat Grietje Cornelis

   Belijdenis - 23.3.1731 - Lutkewierum (FR)

   onderwerp: Rienstra
   bewaarplaats: Rijksarchief Leeuwarden
   archief: DTB 396
   inventarisnr: Blz. 34   na de belijdenis werd zij gedoopt


   Groetjes,

   Jan Rienstra
   j.rienstra@...
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.