Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [Friesland-genealogy] nieuw op lijst

Expand Messages
 • Detje van der Laan
  Hallo Sjoerdtje Heb je ook een van de onderstaande personen? Groetjes 1 Akkerman, Hendrika * 29.9.1921 Ooststellingerwerf X Boele Gerkes 2 Akkerman, Teatske
  Message 1 of 1 , Apr 16, 2000
   Hallo Sjoerdtje

   Heb je ook een van de onderstaande personen?

   Groetjes

   1 Akkerman, Hendrika * 29.9.1921 Ooststellingerwerf
   X Boele Gerkes

   2 Akkerman, Teatske Romkes
   X Bauke Kalma

   3 Kramer, Aaltje Johannes * 1845
   + 1928
   > Johannes Alles Kramer (13) X Theodora Petrus de Brouwer
   X Pieter Jelles Hamstra

   4 Kramer, Albertje Freerks * ñ1848 Dokkum
   + 29.12.1883 Foudgum
   > Freerk Karels Kramer (8) X Grietje Fokkes Boonstra

   5 Kramer, Alle Johannes * 1773
   + 1845
   X Trijntje Bouwes Postma

   6 Kramer, Alle Johannes
   X Hylkje Kooistra

   7 Kramer, Andries
   X Jakobje Stokebrand

   8 Kramer, Freerk Karels
   X Grietje Fokkes Boonstra

   9 Kramer, Geert * Mildam
   > Andries Kramer (7) X Jakobje Stokebrand
   X Sjoukje Hietkamp

   10 Kramer, Grietje * 12.9.1883 Foudgum
   > N.N. X Albertje Freerks Kramer (4)
   X Willem Idsardi

   11 Kramer, Hiske Johannes
   > Johannes Alles Kramer (13) X Theodora Petrus de Brouwer

   12 KRAMER, Jacob Durks
   X Dieuwke Romkes KLOOSTERMAN

   13 Kramer, Johannes Alles
   > Alle Johannes Kramer (5) X Trijntje Bouwes Postma
   X Theodora Petrus de Brouwer

   14 Kramer, Johannes Taekes * 1823 Warga
   > Taeke Piers Kramer (16) X Akke Johannes Boonstra
   X Pietje Eeltjes Fennema

   15 KRAMER, Sjoukje Geerts * 12.8.1805 Drachten ((Fr))
   + 18.8.1881 Oudega
   >
   X Tjeerd Pijters TJEERDSMA

   16 Kramer, Taeke Piers
   X Akke Johannes Boonstra
   ------------------------------------------------
   Detje van der Laan
   detje@...
   http://www.geocities.com/Heartland/Lake/3846
   icq-nummer: 52257620
   ----- Original Message -----
   From: S de Vries <sg.devries@...>
   To: <friesland-genealogy@onelist.com>
   Sent: Sunday, April 16, 2000 8:19 PM
   Subject: [Friesland-genealogy] nieuw op lijst


   Hallo allemaal, Ik heb een weekje de berichten gelezen op de lijst en ook
   al een paar dagen terug een introductieberichtje gestuurd, mar er is vast
   iets mis gegaan want ik sta er nog niet op. Dus nog maar een keer. Ik ben al
   een poos bezig om de stamboom uit te zoeken van mijn beide ouders en sinds
   kort kan ik gebruik maken van internet. Ik ben bezig onderzoek te doen naar
   de families LAMSMA . Tot nu toe oudste stamvader Egbert Pyters Lam(b)sma
   10-11-1774 Duurswoude, gehuwd 22-05-1803 Duurswoude, met Wytske Wybes
   210-1773 Beets. Kinderen: Fopkjen Egberts Lamsma 1803, Wijbe Egberts Lamsma
   1808, Aaltje Egberts Lamsma 1812. Familienamen in stamboom allen
   hoofdzakelijk uit Ooststellingwerf: Nagel, van der Wal, Kingma, Visser,
   Postma.
   AKKERMAN. Oudste Andries Evert Akkerman 24-8-1755 Giethoorn, gehuwd
   05-03-1786 met Maaike Jeens 18-10-1761 Terwispel. Kinderen: Vroukjen A.
   Akkerman 17-01-1787 Terwispel, Jeen A. 27-08-1788 St. Johannesga, Evert A.
   04-02-1791 Luinjebert, Jan A. 15-03-1793 Luinjebert, Greetje of GrietjeA.
   ???? 1795 Luxwoude, Lummigjen A. 08-12-1802 Tjallebert, ????? 1806.
   Voorkomende familienamen: Pool, Jeeninga, Jeninga, Jenstra, Kramer.
   Ik ben altijd bereidt om informatie uit te wisselen. Met vriendelijke groet,
   mei freonlike groetnis,
   Sjoerdtsje de Vries.

   ------------------------------------------------------------------------
   GET WHO WANTS TO BE A MILLIONAIRE FREE! GET THE OFFICIAL COMPANION
   TO TELEVISION'S HOTTEST GAME SHOW PHENOMENON PLUS 5 MORE BOOKS FOR
   $2. Click for details.
   http://click.egroups.com/1/3014/6/_/567109/_/955909341/
   ------------------------------------------------------------------------

   Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   (Let op het nieuwe adres!)
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.