Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: Frisian town names and counties

Expand Messages
 • Henk de Jager
  Trynke de gegevens zijn niet meer up to date want in Fryslan is op 1-1-1984 een gemeentelijke herindeling geweest. Waarschijnlijk is je dit ontgaan en
  Message 1 of 5 , Aug 8, 1999
  • 0 Attachment
   Trynke de gegevens zijn niet meer up to date want in Fryslan is op
   1-1-1984 een gemeentelijke herindeling geweest.
   Waarschijnlijk is je dit ontgaan en corrigeer ik hierbij de door je
   weergegeven gemeentes.
   Trynke Hoekstra wrote:
   >
   > From: Trynke Hoekstra <trynke.hoekstra@...>
   >
   > -----Oorspronkelijk bericht-----
   > Van: John de Beer [SMTP:jdebeer@...]
   > Verzonden: zondag 8 augustus 1999 0:42
   > Aan: Friesland-genealogy@onelist.com
   > Onderwerp: [Friesland-genealogy] Frisian town names and counties
   >
   > From: "John de Beer" <jdebeer@...>
   >
   > Can someone please tell me which counties or geemente these towns are part
   > of in Friesland.
   >
   > Thanks
   >
   > John de beer
   > Jdebeer@...
   >
   > Achlum - Franekeradeel
   > Arum - Wonseradeel
   > Beetgum - Menaldumadeel
   > Berlikum - Menaldumadeel
   > Blija - Ferwerderadeel
   > Boer - Franekeradeel
   > Bolsward - Bolsward
   > Exmorra - Wonseradeel
   > Ferwerd - Ferwerderadeel
   > Finkum - Leeuwarderadeel
   > Firdgum - Barradeel nee Franekeradeel
   > Foudgum - Westdongeradeel nee Dongeradeel
   > Hallum - Ferwerderadeel
   > Harlingen - Harlingen
   > Kimswerd - Wonseradeel
   > Minnertsga - Barradeel nee Franekeradeel
   > Nijkerk - Oostdongeradeel (Oosternijkerk) nee Dongeradeel
   > - Ferwerderadeel (Westernijkerk)
   > Oosterbierum - Barradeel nee Franekeradeel
   > Oudega - 3x in Wymbritseradeel, Smallingerland en Hemelumer-Oldefaart
   > Parrega - Wonseradeel
   > Peins - Franekeradeel
   > Ried - Franekeradeel
   > Rien - Hennaarderadeel nee Littenseradiel
   > Sexbierum - Barradeel nee Franekeradeel
   > Sint Annaparochie - Het Bilt
   > Sint Jacobiparochie - Het Bilt
   > Sneek - Sneek
   > Stiens - Leeuwarderadeel
   > Tzum - Franekeradeel
   > Tzummarum - Franekeradeel
   > Vrouwenparochie - Het Bilt
   > Wetsens - Oostdongeradeel nee Dongeradeel
   > Wijnaldum - Barradeel nee Franekeradeel
   > Workum - Workum nee Nijefurd
   > Zweins - Franekeradeel en Hennaarderadeel nee Littenseradeel
   >
   > --------------------------- ONElist Sponsor ----------------------------
   >
   > ONElist: your connection to people who share your interests.
   >
   > ------------------------------------------------------------------------
   >
   > --------------------------- ONElist Sponsor ----------------------------
   >
   > Having difficulty getting "in synch" with list members?
   > http://www.onelist.com
   > Try ONElist's Shared Calendar to organize events, meetings and more!
   >
   > ------------------------------------------------------------------------
  • Meindert van Dijk
   Sorry Henk, maar ook jou gegevens zijn niet helemaal juist. ... Van: Henk de Jager Aan: Friesland-genealogy@onelist.com
   Message 2 of 5 , Aug 10, 1999
   • 0 Attachment
    Sorry Henk, maar ook jou gegevens zijn niet helemaal juist.
    Drie kleine correcties:

    -----Oorspronkelijk bericht-----
    Van: Henk de Jager <rjdjager@...>
    Aan: Friesland-genealogy@onelist.com <Friesland-genealogy@onelist.com>
    Datum: zondag 8 augustus 1999 14:56
    Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] Frisian town names and counties

    >> Minnertsga - Barradeel nee Franekeradeel: Dit moet zijn: Het
    Bildt
    >> Wijnaldum - Barradeel nee Franekeradeel: Dit moet zijn:
    Harlingen
    >> Zweins - Franekeradeel en Hennaarderadeel nee
    Littenseradeel: Dit moet zijn: Franekeradeel


    Vr.gr. Meindert van Dijk
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.