Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [Friesland-genealogy] Sjoerd Ynzes/Heeres

Expand Messages
 • Onno Elgersma
  Carla, In R.S. Roorda: Stamboom Schraarder Elgersma s, 1480 - 1952 wordt vermeld dat Hinke Elgersma, geboren 21-9-1885 te Schraard, op 20-5-1911 in de gemeente
  Message 1 of 2 , Jul 4, 2002
   Carla,

   In R.S. Roorda: Stamboom Schraarder Elgersma's, 1480 - 1952 wordt vermeld
   dat Hinke Elgersma, geboren 21-9-1885 te Schraard, op 20-5-1911 in de
   gemeente Wonseradeel trouwde met Sjoerd Ynses Sterkenburg, boer te Schraard
   en zoon van Ynse Sjoerds Sterkenburg en Bettje Slot.
   Volgens mijn gegevens is Hinke overleden 22-1-1983 in Sneek, Sjoerd is
   geboren 18-7-1886 te Schraard en overleden 26-9-1969 in Sneek

   Groeten,

   Onno Elgersma
   ----- Original Message -----
   From: "van 't Zet" <vtzet@...>
   To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   Sent: Wednesday, July 03, 2002 8:08 PM
   Subject: [Friesland-genealogy] Sjoerd Ynzes/Heeres


   Hallo Allemaal
   Sjoerd Sterkenburg & 20-05-1911 Workum
   Hinke Elgersma
   Is deze Sjoerd nu Sjoerd Ynzes Sterkenburgh geboren 1886 zoon van Ynze
   Sjoerds Sterkenburg en Elisabeth Slot
   of
   Sjoerd Heeres geboren 1871 zoon van Heere Sterkenburg en Geeske Hofstra
   Ik raak bijna ide weg kwijt met al die Sjoerds, Heeres en Ynzes.
   Carla van `t Zet


   [Non-text portions of this message have been removed]


   Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   of: http://go.to/frgen .

   Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
   juli 1999 geposte berichten staat op
   http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

   Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


   Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.