Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: [Friesland-genealogy] Het geslacht van der Leij/ Ley ; van de Oude Leije 1623

Expand Messages
 • Appy de Vries
  Hallo Onno; vraagje; Ik heb n.l. maar een van der Lei n.l. Martzen van der Lei uit Gorredijk. ged;? overl;? geh; 1- 15-04-1871 met Sipke Oenes van der Molen
  Message 1 of 1 , Jul 3, 2002
  • 0 Attachment
   Hallo Onno;
   vraagje;
   Ik heb n.l. maar een van der Lei n.l.
   Martzen van der Lei uit Gorredijk.
   ged;? overl;? geh; 1- 15-04-1871 met Sipke Oenes van der Molen
   uit Nijeholtwolde [Weststellingwerf] huw; 2- 01-04-1876 met
   Sybrands Jans Leeghof uit Nijeholtwolde en krijgen samen een
   dochter Stjerkje en is haar moeder Martzen misschien een dochter van
   jou Jan de Jong van der Lei en Tjerkjen Johannes Westerveen?
   Ik kan haar geb; noch overlijden niet vinden!
   Freonlike Groetnis ut Hearrenfean Appy de Vries de Groot.

   ----- Original Message -----
   From: ovanderleij <ovanderleij@...>
   To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   Sent: Monday, July 01, 2002 10:53 AM
   Subject: [Friesland-genealogy] Het geslacht van der Leij/ Ley ; van de Oude
   Leije 1623


   L.S.

   Mijn naam is Onno van der Leij en ik doe stamboomonderzoek voor de
   van der Leij's.

   Hieronder treft u een uitdraai aan uit mijn genealogie-programma
   v.w.b. het Friese gedeelte van het stamboomonderzoek.
   Mocht u iets bekends tegenkomen, dan gaarne reactie!!!
   Aanvullingen/correcties zijn altijd welkom!!!
   N.B. Ook veel info over van der Leij/Steenwijk en van der
   Leij/Grootebroek en Noord-Brabant/Bergen op Zoom!


   A : Tjisse Dircks, married Toonke Jans, the 28 December 1623 in
   Vrouwenparochie.
   He had 1 child :
   -------------
   B.1 : Dirck Tjesses van de Leije, married Lysbeth Rinses, the 8 March
   1663 in Finckum.
   He had 2 children :
   -------------
   C.1.1 : Tjesse Dircks (Tjitse) van der Leij, born in Oude Leije in
   1664, died in Leeuwarden the 7 August 1738, married (1°) Trijntje
   Altes, in 1686 in Reitzum, (2°) Pytje Nicolaesdr. Dyxtra, the 12
   December 1706 in Leeuwarden (died the 17 October 1750 in Rottevalle,
   daughter of Nicolaes Thones Dyxtra and Eelckjen Jans).
   He had 5 children :
   -------------
   D.1.1.1 : (1) Dirck Tjitses van der Leij, born in Reitzum in 1688,
   married Susanne Winsemus, the 9 July 1719 in Leeuwarden (daughter of
   Henricus Winsemus and Trijntje Tadema).
   He had 3 children :
   -------------
   E.1.1.1.1 : Sytse van der Leij.
   -------------
   E.1.1.1.2 : Johannes van der Leij.
   -------------
   E.1.1.1.3 : Elysabeth van der Leij.
   -------------
   D.1.1.2 : (2) Eelckjen Tjitses van der Leij, was christened in
   Leeuwarden the 25 September 1706, died in Leeuwarden the 20 February
   1786.
   -------------
   D.1.1.3 : (2) Nicolaus (Claes) van der Leij, born in Leeuwarden the
   1 December 1709, died in Drachten the 24 October 1768, married Jeltje
   Pyters van Loo, the 16 April 1752 in Rottevalle (died the 4 June 1797
   in Drachten, daughter of Pyter Clements van Loo and Trijntje Walles).
   He had 5 children :
   -------------
   E.1.1.3.1 : Pytje van der Leij, born in Drachten the 10 May 1753,
   died in Smallingerland the 1 June 1817, married Jan Rintjes de Jong,
   the 21 January 1798 in Drachten.
   -------------
   E.1.1.3.2 : Petrus van der Leij, born in Drachten the 10 April 1756,
   was christened in Drachten the 18 April 1756.
   -------------
   E.1.1.3.3 : Tjitse Nicolaas van der Leij, born in Drachten the 2 May
   1759, was christened in Drachten the 6 May 1759, died in Gorredijk
   the 16 February 1832, married (1°) Baukjen Jurjens, the 16 April
   1786
   in Drachten (born in Oostermeer), (2°) Swopkjen Hendriks, the 28
   April 1799 in Gorredijk (born the 5 February 1773 in Terwispel and
   died the 25 October 1828 in Gorredijk, daughter of Hendrik Freerks
   and Trijntje Alberts).
   He had 14 children :
   -------------
   F.1.1.3.3.1 : (1) Jeltje van der Leij, born in Drachten the 7
   January 1787, was christened in Drachten the 28 January 1787.
   -------------
   F.1.1.3.3.2 : (1) Jeltje van der Leij, born in Drachten the 31 May
   1788, was christened in Drachten the 22 June 1788.
   -------------
   F.1.1.3.3.3 : (1) Trijntje van der Leij, born in Drachten the 11
   June 1790, was christened in Drachten the 4 July 1790.
   -------------
   F.1.1.3.3.4 : (1) Nicolaas van der Leij, born in Drachten the 5
   September 1792, was christened in Drachten the 21 October 1792.
   -------------
   F.1.1.3.3.5 : (1) Jurjen van der Leij, born in Drachten the 8 July
   1794, was christened in Drachten the 23 July 1794, died in 1812.
   -------------
   F.1.1.3.3.6 : (1) Jurjen van der Leij, born in Drachten the 2
   December 1796, was christened in Drachten the 1 January 1797.
   -------------
   F.1.1.3.3.7 : (2) Trijntje van der Leij, born in Gorredijk the 23
   November 1799.
   -------------
   F.1.1.3.3.8 : (2) Petrus van der Leij, born in Gorredijk the 4
   December 1800, was christened in Gorredijk the 25 December 1800,
   married Geeske Molles de Jong, the 28 March 1822 in Gorredijk.
   He had 6 children :
   -------------
   G.1.1.3.3.8.1 : Nicolaas van der Leij, born in Gorredijk the 5 June
   1822, died in Gorredijk the 22 July 1822.
   -------------
   G.1.1.3.3.8.2 : Swopkjen van der Leij, born in Gorredijk the 15 May
   1823.
   -------------
   G.1.1.3.3.8.3 : Tjitse Petrus van der Leij, born in Gorredijk the 25
   May 1825, died in Opsterland the 3 September 1827.
   -------------
   G.1.1.3.3.8.4 : Jeltje van der Leij, born in Gorredijk the 13
   September 1827, married Tjidsger Postma, the 22 April 1848 in
   Gorredijk.
   -------------
   G.1.1.3.3.8.5 : Tjitse van der Leij, born in Gorredijk the 24 July
   1830.
   -------------
   G.1.1.3.3.8.6 : Tjitse van der Leij, born in Gorredijk the 17 January
   1832.
   -------------
   F.1.1.3.3.9 : (2) Hendrik van der Leij, born in Gorredijk the 8
   October 1803, was christened in Gorredijk the 23 October 1803, died
   in Gorredijk the 12 April 1835, married Antje Wybes de Boer, the 13
   May 1830 in Opsterland.
   -------------
   F.1.1.3.3.10 : (2) Jan de jong van der Leij, born in Gorredijk the
   15 July 1805, was christened in Gorredijk the 4 August 1805, died in
   Norg the 18 February 1869, married Tjerkjen Johannes Westerveen, the
   2 July 1836 in Gorredijk.
   -------------
   F.1.1.3.3.11 : (2) Jelte van der Leij, born in Gorredijk the 25
   September 1807, was christened in Gorredijk the 18 October 1807,
   married Wytske Jother Balthasars de Boer, the 16 April 1831 in
   Ferwerderadeel.
   He had 5 children :
   -------------
   G.1.1.3.3.11.1 : Taetske van der Leij, born in Ferwerderadeel the 12
   March 1832.
   -------------
   G.1.1.3.3.11.2 : Nicolaas van der Leij, born in Ferwerderadeel the 22
   September 1833.
   -------------
   G.1.1.3.3.11.3 : Jother Balthazar van der Leij, born in
   Ferwerderadeel the 20 June 1835, died in Ferwerderadeel the 25 June
   1835.
   -------------
   G.1.1.3.3.11.4 : Jother Balthazar van der Leij, born in
   Ferwerderadeel the 26 June 1836.
   -------------
   G.1.1.3.3.11.5 : Swopkjen Gaatske van der Leij, born in Noordwolde
   the 18 December 1843, married Sybout Sybouts, the 26 July 1867 in
   Menaldumadeel.
   She had 1 child :
   -------------
   H.1.1.3.3.11.5.1 : Kind Levensloos, born the 6 May 1873.
   -------------
   F.1.1.3.3.12 : (2) Rense van der Leij, born in Gorredijk the 18
   October 1809, was christened in Gorredijk the 5 November 1809, died
   in Steenwijk the 15 December 1889, married (1°) Grietje Bonnes
   Brandsma, the 24 December 1829 in Gorredijk (died the 18 January 1831
   in Gorredijk, daughter of Bonne Jelkes Brandsma and Fimke Hendriks de
   Jong), (2°) Vrouwtje (Veronica) Wortel, the 19 January 1832 in
   Gorredijk (born the 29 December 1807 in Bovenkarspel and died the 30
   July 1849 in Steenwijk, daughter of Gerrit Jacobse Wortel and
   Pietertje Jans Kousenband), (3°) Antje Kolk, the 3 April 1851 in
   Steenwijk (born the 24 September 1822 in Oldelamer (Westellingwerf)
   and died the 2 March 1906 in Steenwijk, daughter of Roelof Jacobs
   Kolk and Nienkje Johannes van der Meer).
   He had 15 children :
   -------------
   G.1.1.3.3.12.1 : (1) Tjitse van der Leij, born in Gorredijk the 23
   July 1830.
   -------------
   G.1.1.3.3.13.1 : Tjitze van der Mey, born in Ferwerderadeel the 2
   December 1835.
   -------------
   G.1.1.3.3.13.2 : Tittje van der Mey, born in Ferwerderadeel the 4
   August 1837.
   -------------
   G.1.1.3.3.13.3 : Zwobkje van der Mey, born in Ferwerderadeel the 3
   May 1840.
   -------------
   G.1.1.3.3.13.4 : Naeaents van der Mey, born in Ferwerderadeel the 19
   December 1843, married Jan Terpstra, the 6 November 1873 in Het Bildt
   (born in Vrouwenparochie).
   -------------
   G.1.1.3.3.13.5 : Catharina van der Mey, born in Ferwerderadeel the 27
   April 1845.
   -------------
   F.1.1.3.3.14 : (2) Albertes van der Leij, born in Gorredijk the 19
   June 1816.
   -------------
   E.1.1.3.4 : Rinse van der Leij, was christened in Drachten the 30
   January 1763.
   -------------
   E.1.1.3.5 : Trijntje van der Leij, born in Drachten the 10 October
   1766, was christened in Drachten the 19 October 1766, married Harke
   Rinses, the 24 November 1799 in Drachten.
   -------------
   D.1.1.4 : (2) Rinse Tjitses van der Leij, was christened in
   Leeuwarden the 5 March 1713.
   -------------
   D.1.1.5 : (2) Joannes Tjitses van der Leij, was christened the 28
   March 1717.
   -------------
   C.1.2 : Rinse Dircks van der Leij, was christened in Oude Leije the
   12 August 1677.
   -------------   Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   of: http://go.to/frgen .

   Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
   juli 1999 geposte berichten staat op
   http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

   Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


   Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.