Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Friedoc

Expand Messages
 • j.j. geestman
  Dag Jaap, Erwin en andere belangstellenden, De stichting Friedoc verzamelt en beheert gegevens over Friesland en zijn inwoners en maakt deze toegankelijk.
  Message 1 of 1 , Apr 7, 2000
   Dag Jaap, Erwin en andere belangstellenden,

   De stichting Friedoc verzamelt en beheert gegevens over Friesland en zijn
   inwoners en maakt deze toegankelijk. Friedoc bezit meer dan een miljoen familieberchten,
   bidprentjes en advertenties m.b.t. verkopingen, boelgoederen enz. Iedere woensdag- en
   donderdagmiddag in het Ryksargyf te Leeuwarden aanwezig. Voor verder informatie:
   www.friedoc.ryksargyf.org


   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.