Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [Friesland-genealogy] Wagenaar e te weinig

Expand Messages
 • Hinke Woudt
  Getuigen: Jan Douwes Midema, huisman; Aldert Eelkes van Stavoren, gaardenier; Take Oetzes Kuipers, koopman en Willem de Molenaar, eerste kommies der middelen
  Message 1 of 1 , Jun 28, 2002
   Getuigen: Jan Douwes Midema, huisman; Aldert Eelkes van Stavoren, gaardenier; Take Oetzes Kuipers, koopman en Willem de Molenaar, eerste kommies der middelen te lande, allen wonende te Dronrijp.

   Midema is dus Miedema.

   Hinke.


   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.