Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: [Friesland-genealogy] Hommema - Wagenaar

Expand Messages
 • Hinke Woudt
  Lotgenoten, Wie wil onderstaande akte en bijlagen eens voor mij bekijken ? Huwelijken regio 8: midden Friesland Huwelijksakte Menaldumadeel, 1811 Man:
  Message 1 of 3 , Jun 28, 2002
  • 0 Attachment
   Lotgenoten,

   Wie wil onderstaande akte en bijlagen eens voor mij bekijken ?

   Huwelijken regio 8: midden Friesland
   Huwelijksakte Menaldumadeel, 1811
   Man: Schelte Jans Wagenaar
   Vrouw: Aaltje Minnes
   Datum: 2 november 1811 Akte nr. 46

   Het gaat mij voornamelijk om Schelte Jans Wagenaar en zijn evt vorige vrouw Neeltje Hessels Hommema:
   Was hij de zoon van Jan Scheltes (Wagenaar) en Geertje Hendriks.
   Is hij inderdaad gehuwd geweest met Neeltje Hessels Hommema, en zo ja graag alle gegevens over haar.
   Neeltje Hessels is geboren 25-1-1776 en gedoopt 21-4-1776 te Finkum als dochter van Hessel Lolkes en Lysbert Roelofs (van deze Roelof heb ik uiteindelijk mijn naam), maar wanneer en waar is Neeltje overleden ??

   Hallo Roelof,

   Heb vanmorgen even de huwelijksakte genoteerd, helaas zijn er van 1811 in Menaldumadeel geen bijlagen (tenminste niet op fiche op het Ryksargyf). En in de begintijd van de BS waren de aktes ook nog niet al te uitgebreid dus is er niet op al je vragen een antwoord.
   Hierbij wat ik heb genoteerd:

   Schelte Jans Wagenaar wonende te Dronrijp en Aaltje Minnes wonende te Franeker.
   Getuigen: Jan Douwes Midema, huisman; Aldert Eelkes van Stavoren, gaardenier; Take Oetzes Kuipers, koopman en Willem de Molenaar, eerste kommies der middelen te lande, allen wonende te Dronrijp.
   Dan volgt een rijtje van extracten die zijn ingeleverd:
   1 extract doopregister van Marrum en Nijkerk (Ferwerderadeel), Schelte geboren 10-02-1772 (NB geen ouders genoemd)

   2 extract dopen Berlikum, Aaltje geboren 17-10-1786 (NB geen ouders genoemd)

   3 certificaat van den dorpregter Jan Martens waaruit blijkt dat de voormalige vrouw van de bruidegom: Neeltje Hessels op den zevenden van de herfstmaand 1810 is overleden (NB geen plaats genoemd)

   4 huwelijksafkondiging ........ zijnde de ouders van de bruidegom en de bruid overleden(NB deze worden echter niet genoemd)

   Schelte en Aaltje tekenen zelf de akte.

   Dit was helaas alles.

   Groet, Hinke Woudt.


   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.