Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [Friesland-genealogy] Namen onderzoek

Expand Messages
 • Cornelis van Gelder
  Beste Jaap, Dank voor je reactie. Ben je een zoon van Haremina Groen-Koolstra? Zo ja, groet haar. Zij is een nichtje van mij. We zijn met dezelfde familie
  Message 1 of 1 , Apr 7, 2000
   Beste Jaap,
   Dank voor je reactie. Ben je een zoon van Haremina Groen-Koolstra? Zo ja,
   groet haar. Zij is een nichtje van mij. We zijn met dezelfde familie
   Koolstra bezig. Ik ben, denk ik, nog een generatie verder: n.l. Johannes
   Fookes mr. schoenmaker, geboren in 1695 te Niawier gel. bel. te Meslawier
   d.d. 28 jan. 1714, woonachtig te Niawier. Gehuwd op 16-07- 1713 te Niawier
   met Riemke Tjeerds,(overleden voor 1716 te Niawier, voor de tweede keer
   gehuwd met Ruerdtje Abes op 29-11-1716 te Niawier. Bron DTB RAF.

   De geschiedenis van Jan Abes intrigeert mij. Waar is hij gebleven? Wat was
   de reden, dat hij uit het leger van Napolion(?) ging? Hij is destijds met de
   handschoen getrouwd met Regtje( Rixie Wijbes) Jellema. Zoals je wellicht
   weet is hij tweemaal veroordeeld wegens diefstal en te werk gesteld in Lands
   Tucht- en werkhuis om daar 10 jaar te werken. Dus tot 1812. Daarna was hij
   verbannen voor eeuwig uit Friesland. Evenwel in 1814 bij de geboorte van
   Rense, mijn overgrootvader, is hij weer of nog gevangen in Groningen.
   23 jaar later in 1838, ten tijde van het huwelijk van Rense is al 23 jaar
   niets meer van hem gehoord. Is hij naar een andere provincie vertrokken?
   Naar Indië? Als we dat eens zouden kunnen achterhalen. Lijkt mij wel leuk.
   Met vriendelijke groet,
   Cor van Gelder.
   ----- Original Message -----
   From: J.P.D. Groen <jpdgroen@...>
   To: <Friesland-genealogy@egroups.com>
   Sent: Thursday, April 06, 2000 9:22 PM
   Subject: Re: [Friesland-genealogy] Namen onderzoek


   Beste Cor,
   Ook ik houd me gezien mijn voorgeslacht met KOOLSTRA bezig. Nog niet zo lang
   overigens. De oudste voorvader die ik tot nu toe heb achterhaald was Foke
   Johannes, getrouwd met Tjietske Opts, 24 mei 1744 te Morra.
   Is de Jan Abes waar je naar vraagt, de Jan die getrouwd was met Regtje
   Jellema? Het lijkt er wel op, want van hem wordt in ttv het huwelijk van
   zijn zoon Rense een verklaring afgelegd, dat diens vader Jan Abes Koolstra
   23 jaar tevoren uit Leeuwarden is vertrokken zonder ooit weder van zich te
   hebben laten horen, zodat men niet weet of hij in leven, of dood is.
   Ben benieuwd naar verdere informatie!
   Groeten, Jaap


   Netherlands
   jpdgroen@...
   http://home.planet.nl/~jpdgroen/home.html
   Interested in the following families:
   Groen, Vis, Bezemer, Koolstra, Breukelman, Schuurhuis


   [Non-text portions of this message have been removed]


   ------------------------------------------------------------------------
   LOW RATE, NO WAIT!
   Get a NextCard Visa, in 30 seconds! Get rates
   as low as 2.9% Intro or 9.9% Fixed APR and no hidden fees.
   Learn more at:
   http://click.egroups.com/1/937/6/_/567109/_/955049378/
   ------------------------------------------------------------------------

   Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   (Let op het nieuwe adres!)
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.