Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: [Friesland-genealogy] Aanvullende gegevens familie De Roos.

Expand Messages
 • jan van der Meulen
  Hallo Klaas Op geen betere wijze is te demonstreren hoe zinnig het is met deze te werken: zoveel brokjes aan kennis en informatie ontmoet elkaar!
  Message 1 of 10 , Apr 6, 2000
  • 0 Attachment
   Hallo Klaas
   Op geen betere wijze is te demonstreren hoe zinnig het is met deze
   <one-list> te werken: zoveel brokjes aan kennis en informatie ontmoet
   elkaar! Het staat en valt met de bereidheid om naast het vragen ook te
   geven. Ik kom daar mooie staaltjes van tegen in deze rubriek. Dank voor je
   bijdrage Klaas!
   Jan.
   ----- Original Message -----
   From: Klaas BEKKEMA <klaasbekkema@...>
   To: <Friesland-genealogy@onelist.com>
   Sent: Wednesday, April 05, 2000 9:32 PM
   Subject: [Friesland-genealogy] Aanvullende gegevens familie De Roos.


   > Aan allen die met de familie De Roos bezig zijn,
   >
   > Het blijkt dat enigen van jullie met de familie De Roos bezig zijn. Er
   zijn verschillende families De Roos. Het viel me op dat vele gegevens nog
   ontbraken en daarom leek me het zinvol om wat kommentaar te geven.
   >
   > We gaan uit van Dettje Sikkes, zij blijkt driemaal gehuwd te zijn geweest
   en niet tweemaal. Dettje moet ca 1722 geboren te zijn te Grouw, want bij
   haar eerste huwelijk kwam ze van die plaats. Volgens mij is ze voor 1806
   overl. te Noorder Drachten, want ze komt na 1806 niet meer voor in de Burg.
   Stand. Dettje huwt de eerste maal op 23 jan. 1746 te Drachten met Hendrik
   Sjoerds, afk. van N. Drachten, gedoopt 22 nov. 1722 te Oostermeer, ovl. voor
   1750 te N. Drachten, zoon van Sjoerd Hendriks en Trijntje Jans Hiemersma.
   Uit dit huwelijk is mij één zoon bekend; nl. Sjoerd Hendriks van der Heide,
   (1747-1830). Sjoerd huwt 1770 te Drachten met Martsen Jans Heida,
   (1748-1829), dochter van Jan Egberts en Taatje Sytzes. Uit het huwelijk van
   Sjoerd en Martsen zijn mij 11 kinderen bekend, allen Van der Heide, waarvan
   één de naam Augustus heeft meegekregen.
   > Dettje huwt op 26 juli 1750 te Drachten met Steven Hendriks, geb. ca 1725
   te Doezum en ovl. voor 1754 te N. Drachten. Zijn ouders zijn mij onbekend.
   Uit het huwelijk van Steven en Dettje werd slechts één dochter geb.:
   Roelofje Stevens, gedoopt 28 febr. 1751 te Drachten, zij huwt op 13 dec.
   1772 te Drachten met Geert Gerrits, geb. ca 1747 te Oosterwolde. Uit dit
   huwelijk o.m. Steffen Geerts (1781-1821). Hij woonde samen met Roeltje
   Sjoerds van der Heide, (1791-1858, dochter van voornoemde Sjoerd en Martsen.
   > En tenslotte huwt Dettje op 16 sept. 1754 te Drachten met August Jurjen
   Frederik Welderman, bij huwelijk van N. Drachten en eveneens ovl. voor 1806
   ald.
   > Uit dit laatste huwelijk zijn mij tenminste drie kinderen bekend: Durkjen
   (1755-1811);
   > Jeltje (1760-1843) en Johannes (ca 1758). Durkjen was o.m. gehuwd met één
   van mijn voorouders: Johannes Melles Blaauwwiekel. Maar ik stam niet van
   haar af, maar van Johannes zijn derde vrouw Ietje Pieters Annema.
   >
   > Jeltje Augustus noemt zich ook van der Heide. Vlgs. ovl. was ze 83 jaar
   oud en dus geb. ca 1760 te N. Drachten en ovl. op 14 okt. 1843 te Ureterp.
   Zij huwt met Sjoerd Hendriks de Roos, geb. ca 1750 te N. Drachten en ovl. op
   11 jan. 1831 ald., zoon van Hendrik Sjoerds en Geeske Douwes.
   > Deze laatste Geeske had een zuster Berber Douwes, gehuwd met Gerrit
   Gerlofs.
   > Eén van hun zonen, Douwe Gerrits (1740-1816) en diens nazaten noemen zich
   ook De Roos! Kennelijk komt de naam De Roos dus bij die onbekende Douwe
   vandaan, de vader van Geeske en Berber?
   >
   > Hopende jullie hiermee weer iets verder geholpen te hebben.
   >
   >
   > Klaas Bekkema.
   >
   >
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
   >
   >
   > ------------------------------------------------------------------------
   > LOW RATE, NO WAIT!
   > Get a NextCard Visa, in 30 seconds! Get rates
   > as low as 2.9% Intro or 9.9% Fixed APR and no hidden fees.
   > Apply NOW!
   > http://click.egroups.com/1/2122/6/_/567109/_/954964322/
   > ------------------------------------------------------------------------
   >
   > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   > (Let op het nieuwe adres!)
   >
   >
  • ADeboer157@aol.com
   Hallo Klaas Bekkema, bedankt voor de aanvulling van De Roos family. Ik had het meeste al maar is wist niet dat Berber en Geeske zusters waren. Zo nog van
   Message 2 of 10 , Apr 24, 2000
   • 0 Attachment
    Hallo Klaas Bekkema, bedankt voor de aanvulling van De Roos family. Ik had
    het meeste al maar is wist niet dat Berber en Geeske zusters waren. Zo nog
    van harte bedankt.

    Arlene De Boer-Renkema
   • h.korting@wxs.nl
    Message 3 of 10 , Apr 25, 2000
    • 0 Attachment
     >Goedemiddag Klaas Bekkema,

     Hartelijk dank voor de aanvullende gegevens voor het onderzoek
     naar de familie de Roos.

     Han Korting - Santpoort
     >
     >Het blijkt dat enigen van jullie met de familie De Roos bezig
     zijn. Er zijn=
     > verschillende families De Roos. Het viel me op dat vele
     gegevens nog ontbr=
     >aken en daarom leek me het zinvol om wat kommentaar te geven.
     >
     >We gaan uit van Dettje Sikkes, zij blijkt driemaal gehuwd te
     zijn geweest e=
     >n niet tweemaal. Dettje moet ca 1722 geboren te zijn te Grouw,
     want bij haa=
     >r eerste huwelijk kwam ze van die plaats. Volgens mij is ze
     voor 1806 overl=
     >. te Noorder Drachten, want ze komt na 1806 niet meer voor in
     de Burg. Stan=
     >d. Dettje huwt de eerste maal op 23 jan. 1746 te Drachten met
     Hendrik Sjoer=
     >ds, afk. van N. Drachten, gedoopt 22 nov. 1722 te Oostermeer,
     ovl. voor 175=
     >0 te N. Drachten, zoon van Sjoerd Hendriks en Trijntje Jans
     Hiemersma. Uit =
     >dit huwelijk is mij =E9=E9n zoon bekend; nl. Sjoerd Hendriks
     van der Heide,=
     > (1747-1830). Sjoerd huwt 1770 te Drachten met Martsen Jans
     Heida, (1748-18=
     >29), dochter van Jan Egberts en Taatje Sytzes. Uit het huwelijk
     van Sjoerd =
     >en Martsen zijn mij 11 kinderen bekend, allen Van der Heide,
     waarvan =E9=E9=
     >n de naam Augustus heeft meegekregen.
     >Dettje huwt op 26 juli 1750 te Drachten met Steven Hendriks,
     geb. ca 1725 t=
     >e Doezum en ovl. voor 1754 te N. Drachten. Zijn ouders zijn mij
     onbekend. U=
     >it het huwelijk van Steven en Dettje werd slechts =E9=E9n
     dochter geb.: Roe=
     >lofje Stevens, gedoopt 28 febr. 1751 te Drachten, zij huwt op
     13 dec. 1772 =
     >te Drachten met Geert Gerrits, geb. ca 1747 te Oosterwolde. Uit
     dit huwelij=
     >k o.m. Steffen Geerts (1781-1821). Hij woonde samen met Roeltje
     Sjoerds van=
     > der Heide, (1791-1858, dochter van voornoemde Sjoerd en
     Martsen.
     >En tenslotte huwt Dettje op 16 sept. 1754 te Drachten met
     August Jurjen Fre=
     >derik Welderman, bij huwelijk van N. Drachten en eveneens ovl.
     voor 1806 al=
     >d.
     >Uit dit laatste huwelijk zijn mij tenminste drie kinderen
     bekend: Durkjen (=
     >1755-1811);=20
     >Jeltje (1760-1843) en Johannes (ca 1758). Durkjen was o.m.
     gehuwd met =E9=
     >=E9n van mijn voorouders: Johannes Melles Blaauwwiekel. Maar ik
     stam niet v=
     >an haar af, maar van Johannes zijn derde vrouw Ietje Pieters
     Annema.
     >
     >Jeltje Augustus noemt zich ook van der Heide. Vlgs. ovl. was ze
     83 jaar oud=
     > en dus geb. ca 1760 te N. Drachten en ovl. op 14 okt. 1843 te
     Ureterp. Zij=
     > huwt met Sjoerd Hendriks de Roos, geb. ca 1750 te N. Drachten
     en ovl. op 1=
     >1 jan. 1831 ald., zoon van Hendrik Sjoerds en Geeske Douwes.
     >Deze laatste Geeske had een zuster Berber Douwes, gehuwd met
     Gerrit Gerlofs=
     >.
     >E=E9n van hun zonen, Douwe Gerrits (1740-1816) en diens nazaten
     noemen zich=
     > ook De Roos! Kennelijk komt de naam De Roos dus bij die
     onbekende Douwe va=
     >ndaan, de vader van Geeske en Berber?
     >
     >Hopende jullie hiermee weer iets verder geholpen te hebben.
     >
     >
     >Klaas Bekkema.
     >
     >
     >
     >[Non-text portions of this message have been removed]
     >
     >
     >------------------------------------------------------------------------
     >LOW RATE, NO WAIT!
     >Get a NextCard Visa, in 30 seconds! Get rates=20
     >as low as 2.9% Intro or 9.9% Fixed APR and no hidden fees.=20
     >Apply NOW!
     >http://click.egroups.com/1/2122/6/_/567109/_/954964322/
     >------------------------------------------------------------------------
     >
     >Genealogy yn Frysl=E2n:
     http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
     >(Let op het nieuwe adres!)
     >
     >
    • h.korting@wxs.nl
     Santpoort, 28 april 2000Beste Klaas,Ik ben bezig met het vervolmaken van de stamboom van het geslacht de Roos, afstammelingen van Henderik Sjoerds ,
     Message 4 of 10 , Apr 28, 2000
     • 0 Attachment
      Santpoort, 28 april 2000

      Beste Klaas,


      Ik ben bezig met het vervolmaken van de stamboom van het
      geslacht de Roos, afstammelingen van
      Henderik Sjoerds , geb.1699 te Noorder Drachten. Zijn zoon
      Sjoerd Hinderik (1749-1831) kreeg de naam De Roos , uiteraard in
      1811.
      Van diens kleinkinderen is Arlene de Boer uit Canada doorgegaan
      via de tweede kleindochter Hinke (geb.1826).
      Zelf heb ik de stamboom verder compleet van haar broer Jan
      (1830-1910), van wie mijn vrouw Renskje de Roos in rechte lijn
      afstamt via Jan's zoon Gerben (1864-1947). Ook van Jan's derde
      zoon Sjoerd (1868-1943) is de stamboom tot vandaag gereed.
      Dat geldt niet voor de tweede zoon Henderik (geb. 1867). Die wil
      ik in het RA - Leeuwarden gaan uitzoeken.
      Ik weet niet of ik alle families uit de vrouwelijke lijnen er
      ook bij ga zoeken, want het gaat over zeer kinderrijke families,
      deels ook naar Canada geemigreerd.
      Ik wilde een en ander proberen in boekvorm bijeen te krijgen ;
      vanzelfsprekend krijg je dan een exemplaar.
      Vervolgens ben ik ook nog bezig met de stamboom van de
      familieWEENING, afstammelingen van Harmen Wenink , geboren rond
      1650 in Bredevoort in de Achterhoek een waarvan de kleinkinderen
      rond 1750 In Gerkesklooster, en vervolgens in
      Surhuisterveen,Harkema, Drachtster Compagnie enz. zijn te
      vinden.
      Een achterneef van mijn vrouw, Richard Weening in Milwaukee
      (USA) heeft op verzoek van zijn grootmoeder, die met haar man
      van een grote boerderij bij Ureterp in 1928 naar Amerika
      emigreerde een Weening-stamboom opgesteld. Toen ik op de groene
      herdenkingsmuur in de Hollandsche Schouwburg te Amsterdam de
      naam Weening aantrof, vroeg ik mij af of er ook een joodse tak
      bestond. Alle joodse Weenings zijn, op een na, in Polen om het
      leven gebracht. Mijn conclusie is dat het om joodse kooplieden
      uit Hamburg gaat, die in ong.1735 naar Amsterdam zijn gekomen en
      in 1811 de naam Weening aannamen.
      Debetreffende stamboom is zeer uitvoerig en ook ter beschikking.
      Maar ik trof tijdens een rondrit langs diverse plaatsen in de
      Friese Wouden (samen met de Amerikaanse initiatiefnemer) nog
      talloze Weenings aan, die niet in de stamboom voorkomen. Dus ook
      daar zijn , net als bij De Roos, ook diverse families. Als je er
      iets meer van afweet, verneem ik dat graag van je.

      Een vriendelijke groet,
      Han Kortingdie in >Aan allen die met de familie De Roos bezig
      zijn,
      >
      >Het blijkt dat enigen van jullie met de familie De Roos bezig
      zijn. Er zijn=
      > verschillende families De Roos. Het viel me op dat vele
      gegevens nog ontbr=
      >aken en daarom leek me het zinvol om wat kommentaar te geven.
      >
      >We gaan uit van Dettje Sikkes, zij blijkt driemaal gehuwd te
      zijn geweest e=
      >n niet tweemaal. Dettje moet ca 1722 geboren te zijn te Grouw,
      want bij haa=
      >r eerste huwelijk kwam ze van die plaats. Volgens mij is ze
      voor 1806 overl=
      >. te Noorder Drachten, want ze komt na 1806 niet meer voor in
      de Burg. Stan=
      >d. Dettje huwt de eerste maal op 23 jan. 1746 te Drachten met
      Hendrik Sjoer=
      >ds, afk. van N. Drachten, gedoopt 22 nov. 1722 te Oostermeer,
      ovl. voor 175=
      >0 te N. Drachten, zoon van Sjoerd Hendriks en Trijntje Jans
      Hiemersma. Uit =
      >dit huwelijk is mij =E9=E9n zoon bekend; nl. Sjoerd Hendriks
      van der Heide,=
      > (1747-1830). Sjoerd huwt 1770 te Drachten met Martsen Jans
      Heida, (1748-18=
      >29), dochter van Jan Egberts en Taatje Sytzes. Uit het huwelijk
      van Sjoerd =
      >en Martsen zijn mij 11 kinderen bekend, allen Van der Heide,
      waarvan =E9=E9=
      >n de naam Augustus heeft meegekregen.
      >Dettje huwt op 26 juli 1750 te Drachten met Steven Hendriks,
      geb. ca 1725 t=
      >e Doezum en ovl. voor 1754 te N. Drachten. Zijn ouders zijn mij
      onbekend. U=
      >it het huwelijk van Steven en Dettje werd slechts =E9=E9n
      dochter geb.: Roe=
      >lofje Stevens, gedoopt 28 febr. 1751 te Drachten, zij huwt op
      13 dec. 1772 =
      >te Drachten met Geert Gerrits, geb. ca 1747 te Oosterwolde. Uit
      dit huwelij=
      >k o.m. Steffen Geerts (1781-1821). Hij woonde samen met Roeltje
      Sjoerds van=
      > der Heide, (1791-1858, dochter van voornoemde Sjoerd en
      Martsen.
      >En tenslotte huwt Dettje op 16 sept. 1754 te Drachten met
      August Jurjen Fre=
      >derik Welderman, bij huwelijk van N. Drachten en eveneens ovl.
      voor 1806 al=
      >d.
      >Uit dit laatste huwelijk zijn mij tenminste drie kinderen
      bekend: Durkjen (=
      >1755-1811);=20
      >Jeltje (1760-1843) en Johannes (ca 1758). Durkjen was o.m.
      gehuwd met =E9=
      >=E9n van mijn voorouders: Johannes Melles Blaauwwiekel. Maar ik
      stam niet v=
      >an haar af, maar van Johannes zijn derde vrouw Ietje Pieters
      Annema.
      >
      >Jeltje Augustus noemt zich ook van der Heide. Vlgs. ovl. was ze
      83 jaar oud=
      > en dus geb. ca 1760 te N. Drachten en ovl. op 14 okt. 1843 te
      Ureterp. Zij=
      > huwt met Sjoerd Hendriks de Roos, geb. ca 1750 te N. Drachten
      en ovl. op 1=
      >1 jan. 1831 ald., zoon van Hendrik Sjoerds en Geeske Douwes.
      >Deze laatste Geeske had een zuster Berber Douwes, gehuwd met
      Gerrit Gerlofs=
      >.
      >E=E9n van hun zonen, Douwe Gerrits (1740-1816) en diens nazaten
      noemen zich=
      > ook De Roos! Kennelijk komt de naam De Roos dus bij die
      onbekende Douwe va=
      >ndaan, de vader van Geeske en Berber?
      >
      >Hopende jullie hiermee weer iets verder geholpen te hebben.
      >
      >
      >Klaas Bekkema.
      >
      >
      >
      >[Non-text portions of this message have been removed]
      >
      >
      >------------------------------------------------------------------------
      >LOW RATE, NO WAIT!
      >Get a NextCard Visa, in 30 seconds! Get rates=20
      >as low as 2.9% Intro or 9.9% Fixed APR and no hidden fees.=20
      >Apply NOW!
      >http://click.egroups.com/1/2122/6/_/567109/_/954964322/
      >------------------------------------------------------------------------
      >
      >Genealogy yn Frysl=E2n:
      http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
      >(Let op het nieuwe adres!)
      >
      >
     • h.korting@wxs.nl
      Santpoort, 28 april 2000Beste Klaas,Ik ben bezig met het vervolmaken van de stamboom van het geslacht de Roos, afstammelingen van Henderik Sjoerds ,
      Message 5 of 10 , Apr 28, 2000
      • 0 Attachment
       Santpoort, 28 april 2000

       Beste Klaas,


       Ik ben bezig met het vervolmaken van de stamboom van het
       geslacht de Roos, afstammelingen van
       Henderik Sjoerds , geb.1699 te Noorder Drachten. Zijn zoon
       Sjoerd Hinderik (1749-1831) kreeg de naam De Roos , uiteraard in
       1811.
       Van diens kleinkinderen is Arlene de Boer uit Canada doorgegaan
       via de tweede kleindochter Hinke (geb.1826).
       Zelf heb ik de stamboom verder compleet van haar broer Jan
       (1830-1910), van wie mijn vrouw Renskje de Roos in rechte lijn
       afstamt via Jan's zoon Gerben (1864-1947). Ook van Jan's derde
       zoon Sjoerd (1868-1943) is de stamboom tot vandaag gereed.
       Dat geldt niet voor de tweede zoon Henderik (geb. 1867). Die wil
       ik in het RA - Leeuwarden gaan uitzoeken.
       Ik weet niet of ik alle families uit de vrouwelijke lijnen er
       ook bij ga zoeken, want het gaat over zeer kinderrijke families,
       deels ook naar Canada geemigreerd.
       Ik wilde een en ander proberen in boekvorm bijeen te krijgen ;
       vanzelfsprekend krijg je dan een exemplaar.
       Vervolgens ben ik ook nog bezig met de stamboom van de
       familieWEENING, afstammelingen van Harmen Wenink , geboren rond
       1650 in Bredevoort in de Achterhoek een waarvan de kleinkinderen
       rond 1750 In Gerkesklooster, en vervolgens in
       Surhuisterveen,Harkema, Drachtster Compagnie enz. zijn te
       vinden.
       Een achterneef van mijn vrouw, Richard Weening in Milwaukee
       (USA) heeft op verzoek van zijn grootmoeder, die met haar man
       van een grote boerderij bij Ureterp in 1928 naar Amerika
       emigreerde een Weening-stamboom opgesteld. Toen ik op de groene
       herdenkingsmuur in de Hollandsche Schouwburg te Amsterdam de
       naam Weening aantrof, vroeg ik mij af of er ook een joodse tak
       bestond. Alle joodse Weenings zijn, op een na, in Polen om het
       leven gebracht. Mijn conclusie is dat het om joodse kooplieden
       uit Hamburg gaat, die in ong.1735 naar Amsterdam zijn gekomen en
       in 1811 de naam Weening aannamen.
       Debetreffende stamboom is zeer uitvoerig en ook ter beschikking.
       Maar ik trof tijdens een rondrit langs diverse plaatsen in de
       Friese Wouden (samen met de Amerikaanse initiatiefnemer) nog
       talloze Weenings aan, die niet in de stamboom voorkomen. Dus ook
       daar zijn , net als bij De Roos, ook diverse families. Als je er
       iets meer van afweet, verneem ik dat graag van je.

       Een vriendelijke groet,
       Han Kortingdie in >Aan allen die met de familie De Roos bezig
       zijn,
       >
       >Het blijkt dat enigen van jullie met de familie De Roos bezig
       zijn. Er zijn=
       > verschillende families De Roos. Het viel me op dat vele
       gegevens nog ontbr=
       >aken en daarom leek me het zinvol om wat kommentaar te geven.
       >
       >We gaan uit van Dettje Sikkes, zij blijkt driemaal gehuwd te
       zijn geweest e=
       >n niet tweemaal. Dettje moet ca 1722 geboren te zijn te Grouw,
       want bij haa=
       >r eerste huwelijk kwam ze van die plaats. Volgens mij is ze
       voor 1806 overl=
       >. te Noorder Drachten, want ze komt na 1806 niet meer voor in
       de Burg. Stan=
       >d. Dettje huwt de eerste maal op 23 jan. 1746 te Drachten met
       Hendrik Sjoer=
       >ds, afk. van N. Drachten, gedoopt 22 nov. 1722 te Oostermeer,
       ovl. voor 175=
       >0 te N. Drachten, zoon van Sjoerd Hendriks en Trijntje Jans
       Hiemersma. Uit =
       >dit huwelijk is mij =E9=E9n zoon bekend; nl. Sjoerd Hendriks
       van der Heide,=
       > (1747-1830). Sjoerd huwt 1770 te Drachten met Martsen Jans
       Heida, (1748-18=
       >29), dochter van Jan Egberts en Taatje Sytzes. Uit het huwelijk
       van Sjoerd =
       >en Martsen zijn mij 11 kinderen bekend, allen Van der Heide,
       waarvan =E9=E9=
       >n de naam Augustus heeft meegekregen.
       >Dettje huwt op 26 juli 1750 te Drachten met Steven Hendriks,
       geb. ca 1725 t=
       >e Doezum en ovl. voor 1754 te N. Drachten. Zijn ouders zijn mij
       onbekend. U=
       >it het huwelijk van Steven en Dettje werd slechts =E9=E9n
       dochter geb.: Roe=
       >lofje Stevens, gedoopt 28 febr. 1751 te Drachten, zij huwt op
       13 dec. 1772 =
       >te Drachten met Geert Gerrits, geb. ca 1747 te Oosterwolde. Uit
       dit huwelij=
       >k o.m. Steffen Geerts (1781-1821). Hij woonde samen met Roeltje
       Sjoerds van=
       > der Heide, (1791-1858, dochter van voornoemde Sjoerd en
       Martsen.
       >En tenslotte huwt Dettje op 16 sept. 1754 te Drachten met
       August Jurjen Fre=
       >derik Welderman, bij huwelijk van N. Drachten en eveneens ovl.
       voor 1806 al=
       >d.
       >Uit dit laatste huwelijk zijn mij tenminste drie kinderen
       bekend: Durkjen (=
       >1755-1811);=20
       >Jeltje (1760-1843) en Johannes (ca 1758). Durkjen was o.m.
       gehuwd met =E9=
       >=E9n van mijn voorouders: Johannes Melles Blaauwwiekel. Maar ik
       stam niet v=
       >an haar af, maar van Johannes zijn derde vrouw Ietje Pieters
       Annema.
       >
       >Jeltje Augustus noemt zich ook van der Heide. Vlgs. ovl. was ze
       83 jaar oud=
       > en dus geb. ca 1760 te N. Drachten en ovl. op 14 okt. 1843 te
       Ureterp. Zij=
       > huwt met Sjoerd Hendriks de Roos, geb. ca 1750 te N. Drachten
       en ovl. op 1=
       >1 jan. 1831 ald., zoon van Hendrik Sjoerds en Geeske Douwes.
       >Deze laatste Geeske had een zuster Berber Douwes, gehuwd met
       Gerrit Gerlofs=
       >.
       >E=E9n van hun zonen, Douwe Gerrits (1740-1816) en diens nazaten
       noemen zich=
       > ook De Roos! Kennelijk komt de naam De Roos dus bij die
       onbekende Douwe va=
       >ndaan, de vader van Geeske en Berber?
       >
       >Hopende jullie hiermee weer iets verder geholpen te hebben.
       >
       >
       >Klaas Bekkema.
       >
       >
       >
       >[Non-text portions of this message have been removed]
       >
       >
       >------------------------------------------------------------------------
       >LOW RATE, NO WAIT!
       >Get a NextCard Visa, in 30 seconds! Get rates=20
       >as low as 2.9% Intro or 9.9% Fixed APR and no hidden fees.=20
       >Apply NOW!
       >http://click.egroups.com/1/2122/6/_/567109/_/954964322/
       >------------------------------------------------------------------------
       >
       >Genealogy yn Frysl=E2n:
       http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
       >(Let op het nieuwe adres!)
       >
       >
      • h.korting@wxs.nl
       Santpoort, 28 april 2000Beste Klaas,Ik ben bezig met het vervolmaken van de stamboom van het geslacht de Roos, afstammelingen van Henderik Sjoerds ,
       Message 6 of 10 , Apr 28, 2000
       • 0 Attachment
        Santpoort, 28 april 2000

        Beste Klaas,


        Ik ben bezig met het vervolmaken van de stamboom van het
        geslacht de Roos, afstammelingen van
        Henderik Sjoerds , geb.1699 te Noorder Drachten. Zijn zoon
        Sjoerd Hinderik (1749-1831) kreeg de naam De Roos , uiteraard in
        1811.
        Van diens kleinkinderen is Arlene de Boer uit Canada doorgegaan
        via de tweede kleindochter Hinke (geb.1826).
        Zelf heb ik de stamboom verder compleet van haar broer Jan
        (1830-1910), van wie mijn vrouw Renskje de Roos in rechte lijn
        afstamt via Jan's zoon Gerben (1864-1947). Ook van Jan's derde
        zoon Sjoerd (1868-1943) is de stamboom tot vandaag gereed.
        Dat geldt niet voor de tweede zoon Henderik (geb. 1867). Die wil
        ik in het RA - Leeuwarden gaan uitzoeken.
        Ik weet niet of ik alle families uit de vrouwelijke lijnen er
        ook bij ga zoeken, want het gaat over zeer kinderrijke families,
        deels ook naar Canada geemigreerd.
        Ik wilde een en ander proberen in boekvorm bijeen te krijgen ;
        vanzelfsprekend krijg je dan een exemplaar.
        Vervolgens ben ik ook nog bezig met de stamboom van de
        familieWEENING, afstammelingen van Harmen Wenink , geboren rond
        1650 in Bredevoort in de Achterhoek een waarvan de kleinkinderen
        rond 1750 In Gerkesklooster, en vervolgens in
        Surhuisterveen,Harkema, Drachtster Compagnie enz. zijn te
        vinden.
        Een achterneef van mijn vrouw, Richard Weening in Milwaukee
        (USA) heeft op verzoek van zijn grootmoeder, die met haar man
        van een grote boerderij bij Ureterp in 1928 naar Amerika
        emigreerde een Weening-stamboom opgesteld. Toen ik op de groene
        herdenkingsmuur in de Hollandsche Schouwburg te Amsterdam de
        naam Weening aantrof, vroeg ik mij af of er ook een joodse tak
        bestond. Alle joodse Weenings zijn, op een na, in Polen om het
        leven gebracht. Mijn conclusie is dat het om joodse kooplieden
        uit Hamburg gaat, die in ong.1735 naar Amsterdam zijn gekomen en
        in 1811 de naam Weening aannamen.
        Debetreffende stamboom is zeer uitvoerig en ook ter beschikking.
        Maar ik trof tijdens een rondrit langs diverse plaatsen in de
        Friese Wouden (samen met de Amerikaanse initiatiefnemer) nog
        talloze Weenings aan, die niet in de stamboom voorkomen. Dus ook
        daar zijn , net als bij De Roos, ook diverse families. Als je er
        iets meer van afweet, verneem ik dat graag van je.

        Een vriendelijke groet,
        Han Kortingdie in >Aan allen die met de familie De Roos bezig
        zijn,
        >
        >Het blijkt dat enigen van jullie met de familie De Roos bezig
        zijn. Er zijn=
        > verschillende families De Roos. Het viel me op dat vele
        gegevens nog ontbr=
        >aken en daarom leek me het zinvol om wat kommentaar te geven.
        >
        >We gaan uit van Dettje Sikkes, zij blijkt driemaal gehuwd te
        zijn geweest e=
        >n niet tweemaal. Dettje moet ca 1722 geboren te zijn te Grouw,
        want bij haa=
        >r eerste huwelijk kwam ze van die plaats. Volgens mij is ze
        voor 1806 overl=
        >. te Noorder Drachten, want ze komt na 1806 niet meer voor in
        de Burg. Stan=
        >d. Dettje huwt de eerste maal op 23 jan. 1746 te Drachten met
        Hendrik Sjoer=
        >ds, afk. van N. Drachten, gedoopt 22 nov. 1722 te Oostermeer,
        ovl. voor 175=
        >0 te N. Drachten, zoon van Sjoerd Hendriks en Trijntje Jans
        Hiemersma. Uit =
        >dit huwelijk is mij =E9=E9n zoon bekend; nl. Sjoerd Hendriks
        van der Heide,=
        > (1747-1830). Sjoerd huwt 1770 te Drachten met Martsen Jans
        Heida, (1748-18=
        >29), dochter van Jan Egberts en Taatje Sytzes. Uit het huwelijk
        van Sjoerd =
        >en Martsen zijn mij 11 kinderen bekend, allen Van der Heide,
        waarvan =E9=E9=
        >n de naam Augustus heeft meegekregen.
        >Dettje huwt op 26 juli 1750 te Drachten met Steven Hendriks,
        geb. ca 1725 t=
        >e Doezum en ovl. voor 1754 te N. Drachten. Zijn ouders zijn mij
        onbekend. U=
        >it het huwelijk van Steven en Dettje werd slechts =E9=E9n
        dochter geb.: Roe=
        >lofje Stevens, gedoopt 28 febr. 1751 te Drachten, zij huwt op
        13 dec. 1772 =
        >te Drachten met Geert Gerrits, geb. ca 1747 te Oosterwolde. Uit
        dit huwelij=
        >k o.m. Steffen Geerts (1781-1821). Hij woonde samen met Roeltje
        Sjoerds van=
        > der Heide, (1791-1858, dochter van voornoemde Sjoerd en
        Martsen.
        >En tenslotte huwt Dettje op 16 sept. 1754 te Drachten met
        August Jurjen Fre=
        >derik Welderman, bij huwelijk van N. Drachten en eveneens ovl.
        voor 1806 al=
        >d.
        >Uit dit laatste huwelijk zijn mij tenminste drie kinderen
        bekend: Durkjen (=
        >1755-1811);=20
        >Jeltje (1760-1843) en Johannes (ca 1758). Durkjen was o.m.
        gehuwd met =E9=
        >=E9n van mijn voorouders: Johannes Melles Blaauwwiekel. Maar ik
        stam niet v=
        >an haar af, maar van Johannes zijn derde vrouw Ietje Pieters
        Annema.
        >
        >Jeltje Augustus noemt zich ook van der Heide. Vlgs. ovl. was ze
        83 jaar oud=
        > en dus geb. ca 1760 te N. Drachten en ovl. op 14 okt. 1843 te
        Ureterp. Zij=
        > huwt met Sjoerd Hendriks de Roos, geb. ca 1750 te N. Drachten
        en ovl. op 1=
        >1 jan. 1831 ald., zoon van Hendrik Sjoerds en Geeske Douwes.
        >Deze laatste Geeske had een zuster Berber Douwes, gehuwd met
        Gerrit Gerlofs=
        >.
        >E=E9n van hun zonen, Douwe Gerrits (1740-1816) en diens nazaten
        noemen zich=
        > ook De Roos! Kennelijk komt de naam De Roos dus bij die
        onbekende Douwe va=
        >ndaan, de vader van Geeske en Berber?
        >
        >Hopende jullie hiermee weer iets verder geholpen te hebben.
        >
        >
        >Klaas Bekkema.
        >
        >
        >
        >[Non-text portions of this message have been removed]
        >
        >
        >------------------------------------------------------------------------
        >LOW RATE, NO WAIT!
        >Get a NextCard Visa, in 30 seconds! Get rates=20
        >as low as 2.9% Intro or 9.9% Fixed APR and no hidden fees.=20
        >Apply NOW!
        >http://click.egroups.com/1/2122/6/_/567109/_/954964322/
        >------------------------------------------------------------------------
        >
        >Genealogy yn Frysl=E2n:
        http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
        >(Let op het nieuwe adres!)
        >
        >
       • Yntze van der Honing
        Nakomelingen Hendrik Sjoerds (geb. Noorderdrachten 1699) Vraag 1: Is er iets meer bekend over zijn kinderen? Ikzelf ben een afstammeling van ene Hendrik
        Message 7 of 10 , Apr 30, 2000
        • 0 Attachment
         Nakomelingen Hendrik Sjoerds (geb. Noorderdrachten 1699)

         Vraag 1: Is er iets meer bekend over zijn kinderen? Ikzelf ben een
         afstammeling van ene Hendrik Hendriks, die in 1773 te Drachten huwt met
         Tetje Klazes. Nazaten noemen zich PLOEGSTRA. Onder hun kinderen komt ook de
         naam Sjoerd voor, die zeer vermoedelijk afkomstig is uit Hendriks familie.
         Mijn vraag is: Kan de stamvader van de familie PLOEGSTRA een zoon geweest
         zijn van uw Hendrik Sjoerds? (Ook de Ploegstra's woonden in
         Noorderdrachten. Zij waren doopsgezind.)

         Vraag 2: Is er iets bekend over ene Erik DE ROOS? Ik heb belangstelling
         voor zijn plaats en datum van zijn geboorte, gemeente en datum van zijn
         huwelijk, zijn beroep, en de volledige namen van zijn ouders. Het betreft
         hier: Erik DE ROOS, gehuwd met Jantje JONGEDIJK, geboren te Terwispel 30
         juni 1899, overleden aldaar 16 mei 1977, dochter van Wieger Martens
         JONGEDIJK en Lutske Hendriks HOFSTRA. Ik weet dat haar persoonskaart nader
         uitsluitsel zou geven, maar voor het gemak voeg ik deze vraag hierbij.

         Bij voorbaat dank voor antwoord.

         Yntze van der Honing
         http://home.wxs.nl/~yntze


         At 01:09 PM 4/28/00 +0200, you wrote:
         >Santpoort, 28 april 2000
         >
         >Beste Klaas,
         >
         >
         >Ik ben bezig met het vervolmaken van de stamboom van het
         >geslacht de Roos, afstammelingen van
         >Henderik Sjoerds , geb.1699 te Noorder Drachten. Zijn zoon
         >Sjoerd Hinderik (1749-1831) kreeg de naam De Roos , uiteraard in
         >1811.
         >Van diens kleinkinderen is Arlene de Boer uit Canada doorgegaan
         >via de tweede kleindochter Hinke (geb.1826).
         >Zelf heb ik de stamboom verder compleet van haar broer Jan
         >(1830-1910), van wie mijn vrouw Renskje de Roos in rechte lijn
         >afstamt via Jan's zoon Gerben (1864-1947). Ook van Jan's derde
         >zoon Sjoerd (1868-1943) is de stamboom tot vandaag gereed.
         >Dat geldt niet voor de tweede zoon Henderik (geb. 1867). Die wil
         >ik in het RA - Leeuwarden gaan uitzoeken.
         >Ik weet niet of ik alle families uit de vrouwelijke lijnen er
         >ook bij ga zoeken, want het gaat over zeer kinderrijke families,
         >deels ook naar Canada geemigreerd.
         >Ik wilde een en ander proberen in boekvorm bijeen te krijgen ;
         >vanzelfsprekend krijg je dan een exemplaar.
         >Vervolgens ben ik ook nog bezig met de stamboom van de
         >familieWEENING, afstammelingen van Harmen Wenink , geboren rond
         >1650 in Bredevoort in de Achterhoek een waarvan de kleinkinderen
         >rond 1750 In Gerkesklooster, en vervolgens in
         >Surhuisterveen,Harkema, Drachtster Compagnie enz. zijn te
         >vinden.
         >Een achterneef van mijn vrouw, Richard Weening in Milwaukee
         >(USA) heeft op verzoek van zijn grootmoeder, die met haar man
         >van een grote boerderij bij Ureterp in 1928 naar Amerika
         >emigreerde een Weening-stamboom opgesteld. Toen ik op de groene
         >herdenkingsmuur in de Hollandsche Schouwburg te Amsterdam de
         >naam Weening aantrof, vroeg ik mij af of er ook een joodse tak
         >bestond. Alle joodse Weenings zijn, op een na, in Polen om het
         >leven gebracht. Mijn conclusie is dat het om joodse kooplieden
         >uit Hamburg gaat, die in ong.1735 naar Amsterdam zijn gekomen en
         >in 1811 de naam Weening aannamen.
         >Debetreffende stamboom is zeer uitvoerig en ook ter beschikking.
         >Maar ik trof tijdens een rondrit langs diverse plaatsen in de
         >Friese Wouden (samen met de Amerikaanse initiatiefnemer) nog
         >talloze Weenings aan, die niet in de stamboom voorkomen. Dus ook
         >daar zijn , net als bij De Roos, ook diverse families. Als je er
         >iets meer van afweet, verneem ik dat graag van je.
         >
         >Een vriendelijke groet,
         >Han Kortingdie in >Aan allen die met de familie De Roos bezig
         >zijn,
         > >
         > >Het blijkt dat enigen van jullie met de familie De Roos bezig
         >zijn. Er zijn=
         > > verschillende families De Roos. Het viel me op dat vele
         >gegevens nog ontbr=
         > >aken en daarom leek me het zinvol om wat kommentaar te geven.
         > >
         > >We gaan uit van Dettje Sikkes, zij blijkt driemaal gehuwd te
         >zijn geweest e=
         > >n niet tweemaal. Dettje moet ca 1722 geboren te zijn te Grouw,
         >want bij haa=
         > >r eerste huwelijk kwam ze van die plaats. Volgens mij is ze
         >voor 1806 overl=
         > >. te Noorder Drachten, want ze komt na 1806 niet meer voor in
         >de Burg. Stan=
         > >d. Dettje huwt de eerste maal op 23 jan. 1746 te Drachten met
         >Hendrik Sjoer=
         > >ds, afk. van N. Drachten, gedoopt 22 nov. 1722 te Oostermeer,
         >ovl. voor 175=
         > >0 te N. Drachten, zoon van Sjoerd Hendriks en Trijntje Jans
         >Hiemersma. Uit =
         > >dit huwelijk is mij =E9=E9n zoon bekend; nl. Sjoerd Hendriks
         >van der Heide,=
         > > (1747-1830). Sjoerd huwt 1770 te Drachten met Martsen Jans
         >Heida, (1748-18=
         > >29), dochter van Jan Egberts en Taatje Sytzes. Uit het huwelijk
         >van Sjoerd =
         > >en Martsen zijn mij 11 kinderen bekend, allen Van der Heide,
         >waarvan =E9=E9=
         > >n de naam Augustus heeft meegekregen.
         > >Dettje huwt op 26 juli 1750 te Drachten met Steven Hendriks,
         >geb. ca 1725 t=
         > >e Doezum en ovl. voor 1754 te N. Drachten. Zijn ouders zijn mij
         >onbekend. U=
         > >it het huwelijk van Steven en Dettje werd slechts =E9=E9n
         >dochter geb.: Roe=
         > >lofje Stevens, gedoopt 28 febr. 1751 te Drachten, zij huwt op
         >13 dec. 1772 =
         > >te Drachten met Geert Gerrits, geb. ca 1747 te Oosterwolde. Uit
         >dit huwelij=
         > >k o.m. Steffen Geerts (1781-1821). Hij woonde samen met Roeltje
         >Sjoerds van=
         > > der Heide, (1791-1858, dochter van voornoemde Sjoerd en
         >Martsen.
         > >En tenslotte huwt Dettje op 16 sept. 1754 te Drachten met
         >August Jurjen Fre=
         > >derik Welderman, bij huwelijk van N. Drachten en eveneens ovl.
         >voor 1806 al=
         > >d.
         > >Uit dit laatste huwelijk zijn mij tenminste drie kinderen
         >bekend: Durkjen (=
         > >1755-1811);=20
         > >Jeltje (1760-1843) en Johannes (ca 1758). Durkjen was o.m.
         >gehuwd met =E9=
         > >=E9n van mijn voorouders: Johannes Melles Blaauwwiekel. Maar ik
         >stam niet v=
         > >an haar af, maar van Johannes zijn derde vrouw Ietje Pieters
         >Annema.
         > >
         > >Jeltje Augustus noemt zich ook van der Heide. Vlgs. ovl. was ze
         >83 jaar oud=
         > > en dus geb. ca 1760 te N. Drachten en ovl. op 14 okt. 1843 te
         >Ureterp. Zij=
         > > huwt met Sjoerd Hendriks de Roos, geb. ca 1750 te N. Drachten
         >en ovl. op 1=
         > >1 jan. 1831 ald., zoon van Hendrik Sjoerds en Geeske Douwes.
         > >Deze laatste Geeske had een zuster Berber Douwes, gehuwd met
         >Gerrit Gerlofs=
         > >.
         > >E=E9n van hun zonen, Douwe Gerrits (1740-1816) en diens nazaten
         >noemen zich=
         > > ook De Roos! Kennelijk komt de naam De Roos dus bij die
         >onbekende Douwe va=
         > >ndaan, de vader van Geeske en Berber?
         > >
         > >Hopende jullie hiermee weer iets verder geholpen te hebben.
         > >
         > >
         > >Klaas Bekkema.
         > >
         > >
         > >
         > >[Non-text portions of this message have been removed]
         > >
         > >
         > >------------------------------------------------------------------------
         > >LOW RATE, NO WAIT!
         > >Get a NextCard Visa, in 30 seconds! Get rates=20
         > >as low as 2.9% Intro or 9.9% Fixed APR and no hidden fees.=20
         > >Apply NOW!
         > >http://click.egroups.com/1/2122/6/_/567109/_/954964322/
         > >------------------------------------------------------------------------
         > >
         > >Genealogy yn Frysl=E2n:
         >http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
         > >(Let op het nieuwe adres!)
         > >
         > >
         >
         >
         >
         >
         >------------------------------------------------------------------------
         >High rates giving you headaches? The 0% APR Introductory Rate from
         >Capital One. 9.9% Fixed thereafter!
         >http://click.egroups.com/1/3010/6/_/567109/_/956920180/
         >------------------------------------------------------------------------
         >
         >Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
         >(Let op het nieuwe adres!)
        • ADeboer157@aol.com
         Hallo, even een correctie, I woon in Dorr, Michigan, USA, niet in Canada. Arlene De Boer-Renkema
         Message 8 of 10 , May 2, 2000
         • 0 Attachment
          Hallo, even een correctie, I woon in Dorr, Michigan, USA, niet in Canada.

          Arlene De Boer-Renkema
         • hw.weening@wolmail.nl
          Beste allemaal; Ik heb een genalogie met de familienaam Weening/Weenink op internet gezet. http://members.chello.nl/hw.weening of
          Message 9 of 10 , Nov 5, 2001
          • 0 Attachment
           Beste allemaal;

           Ik heb een genalogie met de familienaam Weening/Weenink op internet
           gezet.
           http://members.chello.nl/hw.weening of
           http://members.tripodnet.nl/hielke_weening(english)

           Is er iemand die aanvullingen of anderzins op- en/of aanmerkingen
           heeft graag!!!!

           Vriendelijke groeten
           Hielke Weening

           --- In Friesland-genealogy@y..., h.korting@w... wrote:
           > Santpoort, 28 april 2000
           >
           > Beste Klaas,
           >
           >
           > Ik ben bezig met het vervolmaken van de stamboom van het
           > geslacht de Roos, afstammelingen van
           > Henderik Sjoerds , geb.1699 te Noorder Drachten. Zijn zoon
           > Sjoerd Hinderik (1749-1831) kreeg de naam De Roos , uiteraard in
           > 1811.
           > Van diens kleinkinderen is Arlene de Boer uit Canada doorgegaan
           > via de tweede kleindochter Hinke (geb.1826).
           > Zelf heb ik de stamboom verder compleet van haar broer Jan
           > (1830-1910), van wie mijn vrouw Renskje de Roos in rechte lijn
           > afstamt via Jan's zoon Gerben (1864-1947). Ook van Jan's derde
           > zoon Sjoerd (1868-1943) is de stamboom tot vandaag gereed.
           > Dat geldt niet voor de tweede zoon Henderik (geb. 1867). Die wil
           > ik in het RA - Leeuwarden gaan uitzoeken.
           > Ik weet niet of ik alle families uit de vrouwelijke lijnen er
           > ook bij ga zoeken, want het gaat over zeer kinderrijke families,
           > deels ook naar Canada geemigreerd.
           > Ik wilde een en ander proberen in boekvorm bijeen te krijgen ;
           > vanzelfsprekend krijg je dan een exemplaar.
           > Vervolgens ben ik ook nog bezig met de stamboom van de
           > familieWEENING, afstammelingen van Harmen Wenink , geboren rond
           > 1650 in Bredevoort in de Achterhoek een waarvan de kleinkinderen
           > rond 1750 In Gerkesklooster, en vervolgens in
           > Surhuisterveen,Harkema, Drachtster Compagnie enz. zijn te
           > vinden.
           > Een achterneef van mijn vrouw, Richard Weening in Milwaukee
           > (USA) heeft op verzoek van zijn grootmoeder, die met haar man
           > van een grote boerderij bij Ureterp in 1928 naar Amerika
           > emigreerde een Weening-stamboom opgesteld. Toen ik op de groene
           > herdenkingsmuur in de Hollandsche Schouwburg te Amsterdam de
           > naam Weening aantrof, vroeg ik mij af of er ook een joodse tak
           > bestond. Alle joodse Weenings zijn, op een na, in Polen om het
           > leven gebracht. Mijn conclusie is dat het om joodse kooplieden
           > uit Hamburg gaat, die in ong.1735 naar Amsterdam zijn gekomen en
           > in 1811 de naam Weening aannamen.
           > Debetreffende stamboom is zeer uitvoerig en ook ter beschikking.
           > Maar ik trof tijdens een rondrit langs diverse plaatsen in de
           > Friese Wouden (samen met de Amerikaanse initiatiefnemer) nog
           > talloze Weenings aan, die niet in de stamboom voorkomen. Dus ook
           > daar zijn , net als bij De Roos, ook diverse families. Als je er
           > iets meer van afweet, verneem ik dat graag van je.
           >
           > Een vriendelijke groet,
           > Han Kortingdie in >Aan allen die met de familie De Roos bezig
           > zijn,
           > >
           > >Het blijkt dat enigen van jullie met de familie De Roos bezig
           > zijn. Er zijn=
           > > verschillende families De Roos. Het viel me op dat vele
           > gegevens nog ontbr=
           > >aken en daarom leek me het zinvol om wat kommentaar te geven.
           > >
           > >We gaan uit van Dettje Sikkes, zij blijkt driemaal gehuwd te
           > zijn geweest e=
           > >n niet tweemaal. Dettje moet ca 1722 geboren te zijn te Grouw,
           > want bij haa=
           > >r eerste huwelijk kwam ze van die plaats. Volgens mij is ze
           > voor 1806 overl=
           > >. te Noorder Drachten, want ze komt na 1806 niet meer voor in
           > de Burg. Stan=
           > >d. Dettje huwt de eerste maal op 23 jan. 1746 te Drachten met
           > Hendrik Sjoer=
           > >ds, afk. van N. Drachten, gedoopt 22 nov. 1722 te Oostermeer,
           > ovl. voor 175=
           > >0 te N. Drachten, zoon van Sjoerd Hendriks en Trijntje Jans
           > Hiemersma. Uit =
           > >dit huwelijk is mij =E9=E9n zoon bekend; nl. Sjoerd Hendriks
           > van der Heide,=
           > > (1747-1830). Sjoerd huwt 1770 te Drachten met Martsen Jans
           > Heida, (1748-18=
           > >29), dochter van Jan Egberts en Taatje Sytzes. Uit het huwelijk
           > van Sjoerd =
           > >en Martsen zijn mij 11 kinderen bekend, allen Van der Heide,
           > waarvan =E9=E9=
           > >n de naam Augustus heeft meegekregen.
           > >Dettje huwt op 26 juli 1750 te Drachten met Steven Hendriks,
           > geb. ca 1725 t=
           > >e Doezum en ovl. voor 1754 te N. Drachten. Zijn ouders zijn mij
           > onbekend. U=
           > >it het huwelijk van Steven en Dettje werd slechts =E9=E9n
           > dochter geb.: Roe=
           > >lofje Stevens, gedoopt 28 febr. 1751 te Drachten, zij huwt op
           > 13 dec. 1772 =
           > >te Drachten met Geert Gerrits, geb. ca 1747 te Oosterwolde. Uit
           > dit huwelij=
           > >k o.m. Steffen Geerts (1781-1821). Hij woonde samen met Roeltje
           > Sjoerds van=
           > > der Heide, (1791-1858, dochter van voornoemde Sjoerd en
           > Martsen.
           > >En tenslotte huwt Dettje op 16 sept. 1754 te Drachten met
           > August Jurjen Fre=
           > >derik Welderman, bij huwelijk van N. Drachten en eveneens ovl.
           > voor 1806 al=
           > >d.
           > >Uit dit laatste huwelijk zijn mij tenminste drie kinderen
           > bekend: Durkjen (=
           > >1755-1811);=20
           > >Jeltje (1760-1843) en Johannes (ca 1758). Durkjen was o.m.
           > gehuwd met =E9=
           > >=E9n van mijn voorouders: Johannes Melles Blaauwwiekel. Maar ik
           > stam niet v=
           > >an haar af, maar van Johannes zijn derde vrouw Ietje Pieters
           > Annema.
           > >
           > >Jeltje Augustus noemt zich ook van der Heide. Vlgs. ovl. was ze
           > 83 jaar oud=
           > > en dus geb. ca 1760 te N. Drachten en ovl. op 14 okt. 1843 te
           > Ureterp. Zij=
           > > huwt met Sjoerd Hendriks de Roos, geb. ca 1750 te N. Drachten
           > en ovl. op 1=
           > >1 jan. 1831 ald., zoon van Hendrik Sjoerds en Geeske Douwes.
           > >Deze laatste Geeske had een zuster Berber Douwes, gehuwd met
           > Gerrit Gerlofs=
           > >.
           > >E=E9n van hun zonen, Douwe Gerrits (1740-1816) en diens nazaten
           > noemen zich=
           > > ook De Roos! Kennelijk komt de naam De Roos dus bij die
           > onbekende Douwe va=
           > >ndaan, de vader van Geeske en Berber?
           > >
           > >Hopende jullie hiermee weer iets verder geholpen te hebben.
           > >
           > >
           > >Klaas Bekkema.
           > >
           > >
           > >
           > >[Non-text portions of this message have been removed]
           > >
           > >
           > >-------------------------------------------------------------------
           -----
           > >LOW RATE, NO WAIT!
           > >Get a NextCard Visa, in 30 seconds! Get rates=20
           > >as low as 2.9% Intro or 9.9% Fixed APR and no hidden fees.=20
           > >Apply NOW!
           > >http://click.egroups.com/1/2122/6/_/567109/_/954964322/
           > >-------------------------------------------------------------------
           -----
           > >
           > >Genealogy yn Frysl=E2n:
           > http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
           > >(Let op het nieuwe adres!)
           > >
           > >
          • hw.weening@wolmail.nl
           Message 10 of 10 , Nov 5, 2001
           • 0 Attachment
            --- In Friesland-genealogy@y..., h.korting@w... wrote:
            > Santpoort, 28 april 2000
            >
            > Beste Klaas,
            >
            >
            > Ik ben bezig met het vervolmaken van de stamboom van het
            > geslacht de Roos, afstammelingen van
            > Henderik Sjoerds , geb.1699 te Noorder Drachten. Zijn zoon
            > Sjoerd Hinderik (1749-1831) kreeg de naam De Roos , uiteraard in
            > 1811.
            > Van diens kleinkinderen is Arlene de Boer uit Canada doorgegaan
            > via de tweede kleindochter Hinke (geb.1826).
            > Zelf heb ik de stamboom verder compleet van haar broer Jan
            > (1830-1910), van wie mijn vrouw Renskje de Roos in rechte lijn
            > afstamt via Jan's zoon Gerben (1864-1947). Ook van Jan's derde
            > zoon Sjoerd (1868-1943) is de stamboom tot vandaag gereed.
            > Dat geldt niet voor de tweede zoon Henderik (geb. 1867). Die wil
            > ik in het RA - Leeuwarden gaan uitzoeken.
            > Ik weet niet of ik alle families uit de vrouwelijke lijnen er
            > ook bij ga zoeken, want het gaat over zeer kinderrijke families,
            > deels ook naar Canada geemigreerd.
            > Ik wilde een en ander proberen in boekvorm bijeen te krijgen ;
            > vanzelfsprekend krijg je dan een exemplaar.
            > Vervolgens ben ik ook nog bezig met de stamboom van de
            > familieWEENING, afstammelingen van Harmen Wenink , geboren rond
            > 1650 in Bredevoort in de Achterhoek een waarvan de kleinkinderen
            > rond 1750 In Gerkesklooster, en vervolgens in
            > Surhuisterveen,Harkema, Drachtster Compagnie enz. zijn te
            > vinden.
            > Een achterneef van mijn vrouw, Richard Weening in Milwaukee
            > (USA) heeft op verzoek van zijn grootmoeder, die met haar man
            > van een grote boerderij bij Ureterp in 1928 naar Amerika
            > emigreerde een Weening-stamboom opgesteld. Toen ik op de groene
            > herdenkingsmuur in de Hollandsche Schouwburg te Amsterdam de
            > naam Weening aantrof, vroeg ik mij af of er ook een joodse tak
            > bestond. Alle joodse Weenings zijn, op een na, in Polen om het
            > leven gebracht. Mijn conclusie is dat het om joodse kooplieden
            > uit Hamburg gaat, die in ong.1735 naar Amsterdam zijn gekomen en
            > in 1811 de naam Weening aannamen.
            > Debetreffende stamboom is zeer uitvoerig en ook ter beschikking.
            > Maar ik trof tijdens een rondrit langs diverse plaatsen in de
            > Friese Wouden (samen met de Amerikaanse initiatiefnemer) nog
            > talloze Weenings aan, die niet in de stamboom voorkomen. Dus ook
            > daar zijn , net als bij De Roos, ook diverse families. Als je er
            > iets meer van afweet, verneem ik dat graag van je.
            >
            > Een vriendelijke groet,
            > Han Kortingdie in >Aan allen die met de familie De Roos bezig
            > zijn,
            > >
            > >Het blijkt dat enigen van jullie met de familie De Roos bezig
            > zijn. Er zijn=
            > > verschillende families De Roos. Het viel me op dat vele
            > gegevens nog ontbr=
            > >aken en daarom leek me het zinvol om wat kommentaar te geven.
            > >
            > >We gaan uit van Dettje Sikkes, zij blijkt driemaal gehuwd te
            > zijn geweest e=
            > >n niet tweemaal. Dettje moet ca 1722 geboren te zijn te Grouw,
            > want bij haa=
            > >r eerste huwelijk kwam ze van die plaats. Volgens mij is ze
            > voor 1806 overl=
            > >. te Noorder Drachten, want ze komt na 1806 niet meer voor in
            > de Burg. Stan=
            > >d. Dettje huwt de eerste maal op 23 jan. 1746 te Drachten met
            > Hendrik Sjoer=
            > >ds, afk. van N. Drachten, gedoopt 22 nov. 1722 te Oostermeer,
            > ovl. voor 175=
            > >0 te N. Drachten, zoon van Sjoerd Hendriks en Trijntje Jans
            > Hiemersma. Uit =
            > >dit huwelijk is mij =E9=E9n zoon bekend; nl. Sjoerd Hendriks
            > van der Heide,=
            > > (1747-1830). Sjoerd huwt 1770 te Drachten met Martsen Jans
            > Heida, (1748-18=
            > >29), dochter van Jan Egberts en Taatje Sytzes. Uit het huwelijk
            > van Sjoerd =
            > >en Martsen zijn mij 11 kinderen bekend, allen Van der Heide,
            > waarvan =E9=E9=
            > >n de naam Augustus heeft meegekregen.
            > >Dettje huwt op 26 juli 1750 te Drachten met Steven Hendriks,
            > geb. ca 1725 t=
            > >e Doezum en ovl. voor 1754 te N. Drachten. Zijn ouders zijn mij
            > onbekend. U=
            > >it het huwelijk van Steven en Dettje werd slechts =E9=E9n
            > dochter geb.: Roe=
            > >lofje Stevens, gedoopt 28 febr. 1751 te Drachten, zij huwt op
            > 13 dec. 1772 =
            > >te Drachten met Geert Gerrits, geb. ca 1747 te Oosterwolde. Uit
            > dit huwelij=
            > >k o.m. Steffen Geerts (1781-1821). Hij woonde samen met Roeltje
            > Sjoerds van=
            > > der Heide, (1791-1858, dochter van voornoemde Sjoerd en
            > Martsen.
            > >En tenslotte huwt Dettje op 16 sept. 1754 te Drachten met
            > August Jurjen Fre=
            > >derik Welderman, bij huwelijk van N. Drachten en eveneens ovl.
            > voor 1806 al=
            > >d.
            > >Uit dit laatste huwelijk zijn mij tenminste drie kinderen
            > bekend: Durkjen (=
            > >1755-1811);=20
            > >Jeltje (1760-1843) en Johannes (ca 1758). Durkjen was o.m.
            > gehuwd met =E9=
            > >=E9n van mijn voorouders: Johannes Melles Blaauwwiekel. Maar ik
            > stam niet v=
            > >an haar af, maar van Johannes zijn derde vrouw Ietje Pieters
            > Annema.
            > >
            > >Jeltje Augustus noemt zich ook van der Heide. Vlgs. ovl. was ze
            > 83 jaar oud=
            > > en dus geb. ca 1760 te N. Drachten en ovl. op 14 okt. 1843 te
            > Ureterp. Zij=
            > > huwt met Sjoerd Hendriks de Roos, geb. ca 1750 te N. Drachten
            > en ovl. op 1=
            > >1 jan. 1831 ald., zoon van Hendrik Sjoerds en Geeske Douwes.
            > >Deze laatste Geeske had een zuster Berber Douwes, gehuwd met
            > Gerrit Gerlofs=
            > >.
            > >E=E9n van hun zonen, Douwe Gerrits (1740-1816) en diens nazaten
            > noemen zich=
            > > ook De Roos! Kennelijk komt de naam De Roos dus bij die
            > onbekende Douwe va=
            > >ndaan, de vader van Geeske en Berber?
            > >
            > >Hopende jullie hiermee weer iets verder geholpen te hebben.
            > >
            > >
            > >Klaas Bekkema.
            > >
            > >
            > >
            > >[Non-text portions of this message have been removed]
            > >
            > >
            > >-------------------------------------------------------------------
            -----
            > >LOW RATE, NO WAIT!
            > >Get a NextCard Visa, in 30 seconds! Get rates=20
            > >as low as 2.9% Intro or 9.9% Fixed APR and no hidden fees.=20
            > >Apply NOW!
            > >http://click.egroups.com/1/2122/6/_/567109/_/954964322/
            > >-------------------------------------------------------------------
            -----
            > >
            > >Genealogy yn Frysl=E2n:
            > http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
            > >(Let op het nieuwe adres!)
            > >
            > >
           Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.