Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Eelkjen Ypesdr Braunius

Expand Messages
 • Jan Rienstra
  Wie weet iets over de voorouders van Eelkjen? Pyter Jans Rienstra, ,in sommige geschriften wordt Pyter Jans ook wel Pyter Rienstra genoemd., uurwerkmaker,
  Message 1 of 1 , Aug 8, 1999
   Wie weet iets over de voorouders van Eelkjen?

   Pyter Jans Rienstra, ,in sommige geschriften wordt Pyter
   Jans ook wel Pyter Rienstra genoemd., uurwerkmaker, geboren
   te Rien, gedoopt te Lutkewierum 22 jan 1717 (ned.herv.),
   overleden te Sneek 26 aug 1751, 34 jaar oud, zoon van Jan
   Pyters en Grietie Cornelis.
   hij wordt op 6 Mei 1746 als burger van Sneek geaccepteerd,
   hij kwam van Rien
   Hij is in ondertrouw gegaan te Sneek 5 mei 1742, getrouwd
   aldaar 20 mei 1742 voor de kerk (ned.herv.), op 25-jarige
   leeftijd met
   Eelkjen Ypesdr Braunius, overleden te Sneek 9 mrt 1769,
   dochter van Ype Aedesz en Righje. [1]
   (Zij is later ondertrouwd 27 aug 1757 en getrouwd te Sneek
   25 sep 1757 voor de kerk met Jacob Steven de Haan.)
   Uit dit huwelijk:
   1 Grijtie, gedoopt te Sneek 24 feb 1743 (ned.herv.).
   2 Jan, bij zijn geboorte kreeg hij de naam Jan Pyters, op
   18 Dec. 1811 wordt zijn naam Rienstra, hetgeen hij ook
   regelt voor 4 kinderen en 12 kindskinderen., zilversmid,
   burgersergeant en gemeenteraadslid, gedoopt te Sneek 8
   mei 1745 (ned.herv.), overleden aldaar 19 feb 1832, 86
   jaar oud. [2]
   op 22 Jan. 1773 koopt Jan en Imke, zijn huisvrouw, in de
   Potstraat een huisinge tegen betaling van een duisent en
   sestien gold guldens en seven stuivers te betalen
   met klinkende munte.
   Op 15 Nov. 1799 koopt Jan en Akke Jurjens Nijland een
   deftige welbetimmerde huisinge gelegen op de Cingel van
   Jan Tjesfema tegen de somma van twee duisent agthondert
   twee en tagtig cgl. en elf stuivers te betalen met
   klinkend gangbaar geld.
   Hij is getrouwd te Sneek 24 okt 1771 (burg.stand),
   getrouwd aldaar 24 okt 1771 voor de kerk (ned.herv.), op
   26-jarige leeftijd (1) met Imke Bouma (21 jaar oud),
   gedoopt te Sneek 1 apr 1750 (ned.herv.), overleden
   aldaar 23 jan 1784, begraven aldaar 29 jan 1784, 33 jaar
   oud, dochter van IJsbrand Freerks Buma (Bouma) en
   Aurelia Johannesdr Wigeri.
   Hij is getrouwd te Sneek 26 nov 1786 (burg.stand), op
   41-jarige leeftijd (2) met Akke Jurjens Nijland, geboren
   te Sneek, overleden aldaar 19 jul 1803, dochter van
   Jurjen Hoytes Nijlant.
   3 Righje, gedoopt te Sneek 24 mrt 1747 (ned.herv.),
   begraven aldaar 5 feb 1781, 33 jaar oud.
   Zij is in ondertrouw gegaan te Sneek 9 mrt 1771,
   getrouwd aldaar 17 mrt 1771 voor de kerk (ned.herv.), op
   23-jarige leeftijd met Aan Tjepkes Bouma (27 jaar oud),
   meester bakker en vroedsman, gedoopt te Sneek 27 sep
   1743 (ned.herv.), zoon van IJsbrand Freerks Buma (Bouma)
   en Hinke Wiersma.
   (Hij is eerder getrouwd te Sneek 17 jul 1768 voor de
   kerk (ned.herv.), op 24-jarige leeftijd met Jeltie Sakes
   van der Werff (27 jaar oud), geboren te Sneek, gedoopt
   aldaar 20 jan 1741, begraven aldaar 7 mei 1769, 28 jaar
   oud, dochter van Sake Ages van der Werff en Frieke
   Durks. [3])
   4 Ype, gedoopt te Sneek 24 jul 1750 (ned.herv.).
   Hij is in ondertrouw gegaan te Sneek 23 jul 1772,
   getrouwd aldaar 9 aug 1772 voor de kerk (ned.herv.), op
   22-jarige leeftijd met Janneke Jans Zijlstra, overleden
   te Sneek 8 jan 1800. [4]
   NOTEN

   1) Rijksarchief Leeuwarden, DTB 655, pag. 22, 9.3.1769,
   Overlijden Rienstra (Overledene). Zie bijlage 1.
   2) Rijksarchief Leeuwarden, 1811, Rienstra (naamaangever).
   Zie bijlage 2.
   3) Rijksarchief Leeuwarden, DTB 660, 20.1.1741, Doop van der
   Werff (dopeling). Zie bijlage 3.
   Rijksarchief Leeuwarden, DTB 655, pag. 25, 7.5.1769,
   Overlijden van der Werff (Overledene). Zie bijlage 4.
   4) Rijksarchief Leeuwarden, DTB, 655 203, 8.1.1800,
   Overlijden Zijlstra (Overledene). Zie bijlage 5.
   Bijlage 1 - overlijden Eelkje Ypesdr Braunius

   Overlijden - 9.3.1769 - Sneek (FR)

   onderwerp: Rienstra
   bewaarplaats: Rijksarchief Leeuwarden
   archief: DTB 655
   inventarisnr: pag. 22

   Bijlage 2 - Naamaanname RIENSTRA 1811

   - 1811 - Sneek (FR)

   onderwerp: Rienstra
   bewaarplaats: Rijksarchief Leeuwarden
   archief:
   inventarisnr:

   Bijlage 3 - doop Jeltje Sakes van der Werff

   Doop - 20.1.1741 - Sneek (FR)

   onderwerp: van der Werff
   bewaarplaats: Rijksarchief Leeuwarden
   archief: DTB 660
   inventarisnr:

   Bijlage 4 - Overlijden Jeltje Sakes van der Werff

   Overlijden - 7.5.1769 - Sneek (FR)

   onderwerp: van der Werff
   bewaarplaats: Rijksarchief Leeuwarden
   archief: DTB 655
   inventarisnr: pag. 25

   Bijlage 5 - Overlijden Janneke Jans Zijlstra

   Overlijden - 8.1.1800 - Sneek (FR)

   onderwerp: Zijlstra
   bewaarplaats: Rijksarchief Leeuwarden
   archief: DTB
   inventarisnr: 655 203
   Groetjes,

   Jan Rienstra
   j.rienstra@...
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.