Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [Friesland-genealogy] Stamboom DE ROOS

Expand Messages
 • jan van der Meulen
  Hello Arlene, You re fast. Does it mean you do not know of any children of Sikke Sjoerds and Tetje Gaukes van der Meulen? Jan. ... From:
  Message 1 of 1 , Apr 1 10:01 AM
   Hello Arlene,
   You're fast. Does it mean you do not know of any children of Sikke Sjoerds
   and Tetje Gaukes van der Meulen?
   Jan.

   ----- Original Message -----
   From: <ADeboer157@...>
   To: <Friesland-genealogy@onelist.com>
   Sent: Saturday, April 01, 2000 6:47 PM
   Subject: Re: [Friesland-genealogy] Stamboom DE ROOS


   > Sjoerd Hendriks De Roos en Jeltje Augustus Van der Heide (Welderman)
   hadden
   > de volgende kinderen: Hendrik Sjoerds De Roos, geboren 21 June 1785 in
   > Drachten, overleden 7 Maart 1847 in Ureterp, gehuwd met Jeltje Jans
   Geertsma
   > op 11 Mei 1822 in Drachten; Dettje Sjoerds De Roos, geboren 7 Augustus
   1788
   > in Drachten, gehuwd met Roel Fokkes Smid op 10 Mei 1821 in Beetsterzwaag;
   > Geeske Sjoerds De Roos, geboren 24 December 1792 in Drachten, overleden 26
   > Augustus 1854 in Drachten, gehuwd met Jan Gerbens De Graaf op 23 February
   > 1822 in Drachten;
   > Douwe Sjoerds De Roos, geboren 6 April 1794 in Drachten, overleden 13
   Maart
   > 1874 in Drachten, gehuwd met Henderika Durks Wolf op 28 October 1820 in
   > Drachten, en dan volgd Sikke Sjoerds De Roos, geboren 14 Augustus 1803 in
   > Drachten, overleden op 1 November 1860 in Drachten, gehuwd met Tettje
   Gaukes
   > Van der Meulen op 13 Mei 1848 in Drachten
   >
   > Arlene De Boer-Renkema
   >
   > ------------------------------------------------------------------------
   > Get a NextCard Visa, in 30 seconds!
   > 1. Fill in the brief application
   > 2. Receive approval decision within 30 seconds
   > 3. Get rates as low as 2.9% Intro or 9.9% Fixed APR
   > Apply NOW!
   > http://click.egroups.com/1/2646/6/_/567109/_/954607628/
   > ------------------------------------------------------------------------
   >
   > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   > (Let op het nieuwe adres!)
   >
   >
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.