Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

9710Re: [Friesland-genealogy] Overlijdensaktes Houtema

Expand Messages
 • j.j. geestman
  May 2, 2002
  • 0 Attachment
   Hallo,

   Op www.ryksargyf.org vond ik het overlijden van een paar Houtema's waarvan
   ik
   graag de ouders zou willen weten. Het gaat om:
   - Coenraad Houtema, overleden Wonseradeel 29.04.1904, oud 14 dagen, akte nr.
   73
   - Sijke Houtema, overleden Wonseradeel 6.6.1917, oud 9 jaar, akte nr. 107
   - Gelkse Houtema, overleden Sneek 26.6.1942, oud 38 jaar, ongehuwd, akte nr.
   157


   Nanny,

   Coenraad en Sijke zijn beide kinderen van Bernardus Houtema, panbakker c.q.
   arbeider te Makkum en zijn huisvrouw Hinke Jansen.
   Gelske hoort niet in het rijtje thuis; haar familienaam luidt Huitema
   (foutje in de database van het RAF).

   Hans.
  • Show all 2 messages in this topic