Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

9697Re: [Friesland-genealogy] Eelke Eelkes de jong

Expand Messages
 • wil jong
  May 2, 2002
   Bedankt voor je aanvullingen, ik ga binnenkort maar eens naar het
   archief. Ik heb wel wat gegevens over Tjitte Eelkes de jong, kinderen
   en kleinkinderen enz.

   Ik heb in mijn stamboom 3 aangetrouwde Hoogma's:
   Catharina M Hoogma * 27-10-1905
   Aukje Dingelom Hoogma * 28-01-1874
   Baukje Dingelom Hoogma * 17-07-1863

   Mocht je wat willen weten dan mail ik het je wel door.

   groeten Wil.


   ----- Origineel Bericht -----
   Van: Marianne Hoogma <hoogma@...>
   Datum: Donderdag, Mei 2, 2002 1:54 am
   Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] Eelke Eelkes de jong

   > Wil Jong schreef:
   >
   > >Ik heb allerlei gegevens uitgeplozen en er veel aan gehad maar er
   > >blijven een paar vragen open.
   > >
   > >Ik zoek nog de geboortedatum en overlijdens datum van Eelke
   > Eelkes jr.
   > >gedoopt 07-09-1746 en de datums van zijn vrouw Baukje Tietes/Tjittes,
   > >weet niet wanneer zij gedoopt is.
   >
   > Hallo Wil,
   > Baukje Tjittes/Tietes is overleden voor 1783, want in dat jaar is haar
   > echtgenoot Eelke Eelkes jr. hertrouwd. Ik weet niet of de RK
   > begraafboekenvan Workum voor de eeuwigheid bewaard zijn gebleven.
   > Misschien weet iemand
   > dat in deze nieuwsgroep. En anders kun je het zeker vinden op de
   > site van
   > het Ryksarchyf Leeuwarden bij de daar te vinden DTB's die nog niet
   > on-line
   > staan, maar daar wel zijn te raadplegen.
   >
   > >Ook zoek ik de geboorte/overlijdens datum's van de 17 kinderen
   > van zijn
   > >vader Eelkes Eelkes sr. (overl:20dec 1782-geb:?)
   >
   > Wil, geboortedata worden vaak niet vermeld in de DTB's. RK
   > kinderen werden
   > zo snel als mogelijk gedoopt, dus die geboortedata zullen niet erg
   > veelvroeger, hooguit een dag of twee, verschillen van de
   > doopdatum. Houd dus
   > maar gewoon de doopdatum aan als uitgangspunt. De doopdatum is ook een
   > bewijsstuk bij de huwelijken in het begin van de negentiende eeuw
   > en niet
   > de geboortedatum. Die exacte geboortedata werden er voor 1811
   > afhankelijkvan de nauwgezetheid van de pastoor of zijn koster soms
   > bijgezet, maar
   > meestal niet.
   > De RK huwelijken schift je snel van de protestantse door op de
   > site van het
   > Ryksarchyf bij huwelijksgegevens voor 1811 het patroniem in te
   > tikken en
   > daarna het woord parochie. Daarna kun je kijken of het genoemde
   > echtpaarook bij de huwelijken voor het Gerecht o.i.d. wordt
   > genoemd. Het wettig
   > huwelijk was niet altijd op dezelfde datum als het kerkelijk huwelijk.
   >
   > Overlijdensdata kun je ook vaak vinden in de huwelijkse bijlagen van
   > eventuele kinderen die na 1811 zijn gehuwd. Als er kleinkinderen
   > niet al te
   > lang na 1811 zijn gehuwd, vind je in die huwelijkse bijlages zelfs
   > gegevensvan de grootouders, dat is althans mijn eigen ervaring met
   > enkele Friese
   > voorouders Hoogma.
   >
   > Hieronder nog wat aanvullingen. Ik weet zelf ook niet veel meer
   > van deze
   > takken. Zelf gaat mijn interesse uit naar Tjitte Eelkes de Jong
   > (zoon van
   > Eelke Eelkes jr) die met dispensatie wegens bloedverwantschap in
   > de 4e
   > graad huwde met Jeltje Rinses Veldman op 9 nov 1806 RK te Workum.
   > Ben er
   > zelf ook nog niet achter hoe die 4e graads verwantschap in elkaar
   > steekt.Haar voorouders noemen zich ook Hogema voor 1811. Heb wel
   > meer over haar
   > voorouders. Twee van de kleinzonen van Titte Eelkes de Jong
   > trouwen weer
   > met twee zusje Hoogma. Op die manier zijn zoals zo vaak vele RK
   > families in
   > Friesland weer aan elkaar verwant.
   >
   > Bij de volgende suggesties ben ik uitgegaan van de juistheid van de
   > doopdata van de door jou genoemde kinderen die ik dus nog niet heb
   > kunnencontroleren.
   >
   > >Jeltje doop: 28-12-1750
   > Een Jeltje Eelkes huwt 27 nov 1772 RK te Workum met Lieuwe Ages.
   >
   > >Jelle doop: 31-10-1753
   > Een Jelle Eelkes huwt 29 mei 1781 RK te Workum met Doedtje Pitters.
   >
   > >Frouk doop: 03-03-1763
   > Een Frouk Eelkes trouwt op 8 juni 1790 RK te Workum met Rintje
   > Arjens. Een
   > Rintje Arjens gaat zich vanaf 1811 De Beek noemen. Hij woont dan
   > te Workum
   > en heeft twee kinderen: Aaltje van 19 en Eelke van 12 jaar. Omdat
   > er verder
   > geen kinderen zijn, zou Frouk voor 1811 kunnen zijn overleden. Dochter
   > Aaltje uit dit huwelijk is overleden op 9 oktober 1838 te
   > Stavoren. Haar
   > ouders worden in de overlijdensakte genoemd: dochter van Rintje
   > Arjens en
   > Froukje Eelkes de Jong.
   >
   > >Dieuwke doop: 28-08-1766
   > Een Dieuwke Eelkes is wrs. twee maal gehuwd. De eerste keer met Gerben
   > Douwes op 14 mei 1790 RK te Workum en de tweede keer met Jan
   > Lieuwes op 18
   > okt 1807 RK te Workum.
   > Een of deze Dieuwke is overleden als Dieuwke Eelkes op 13 febr
   > 1812 Workum,
   > 45 jaar en gehuwd.
   >
   > >Grietje doop: 11-12-1767
   > Ook in het gezin van Eelke Eelkes jr. kwam een Grietje voor. Bij
   > de RK
   > huwelijken Workum komen diverse Grietje Eelkes voor, maar ik weet
   > niet wie
   > een dochter was van Eelke jr. of sr. of misschien van een nog
   > onbekendeEelke.
   >
   > >Andries doop: 07-11-1771
   > Een Andries Eelkes trouwt op 27 april 1800 RK te Workum met Attje
   > Ruurds.Bij de geboorten Workum na 1811 komen nog kinderen voor van
   > Andries Eelkes
   > de Jong en Attje Ruurds Piekema tot 1818. Ook in het gezin van
   > Eelke Eelkes
   > jr. komt een Andries voor, maar die is gedoopt in 1791.
   >
   > >Jetje doop: 13-07-1776
   > Jetje zou misschien identiek kunnen zijn met Ytje. Een Ytje Eelkes
   > is op 22
   > sep 1799 te Workum RK getrouwd met Jacob Robijns en overleden als Ytje
   > Eelkes de Jong op 21 jan 1834 Workum, 58 jaar en gehuwd.
   >
   > Zoals je ziet houd ik veel slagen om de arm, want de originele
   > aktes heb ik
   > niet ingezien. Je zal dus alles wat ik aandraag nog moeten
   > checken. Maar
   > misschien geven deze namen en data weer wat aanknopingspunten.
   >
   > Wil, succes met dit puzzeltje. En houd me op de hoogte!
   >
   > Marianne Hoogma
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   > ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------
   > -~-->
   > Buy Stock for $4
   > and no minimums.
   > FREE Money 2002.
   > http://us.click.yahoo.com/orkH0C/n97DAA/ySSFAA/FvNolB/TM
   > -------------------------------------------------------------------
   > --~->
   >
   > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   > of: http://go.to/frgen .
   >
   > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle
   > sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op
   > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
   >
   > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   >
   >
   > Your use of Yahoo! Groups is subject to
   > http://docs.yahoo.com/info/terms/
   >
   >
   >
  • Show all 3 messages in this topic