Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

9688Re: [Friesland-genealogy] Eelke Eelkes de jong

Expand Messages
 • Marianne Hoogma
  May 1, 2002
  • 0 Attachment
   Wil Jong schreef:

   >Ik heb allerlei gegevens uitgeplozen en er veel aan gehad maar er
   >blijven een paar vragen open.
   >
   >Ik zoek nog de geboortedatum en overlijdens datum van Eelke Eelkes jr.
   >gedoopt 07-09-1746 en de datums van zijn vrouw Baukje Tietes/Tjittes,
   >weet niet wanneer zij gedoopt is.

   Hallo Wil,
   Baukje Tjittes/Tietes is overleden voor 1783, want in dat jaar is haar
   echtgenoot Eelke Eelkes jr. hertrouwd. Ik weet niet of de RK begraafboeken
   van Workum voor de eeuwigheid bewaard zijn gebleven. Misschien weet iemand
   dat in deze nieuwsgroep. En anders kun je het zeker vinden op de site van
   het Ryksarchyf Leeuwarden bij de daar te vinden DTB's die nog niet on-line
   staan, maar daar wel zijn te raadplegen.

   >Ook zoek ik de geboorte/overlijdens datum's van de 17 kinderen van zijn
   >vader Eelkes Eelkes sr. (overl:20dec 1782-geb:?)

   Wil, geboortedata worden vaak niet vermeld in de DTB's. RK kinderen werden
   zo snel als mogelijk gedoopt, dus die geboortedata zullen niet erg veel
   vroeger, hooguit een dag of twee, verschillen van de doopdatum. Houd dus
   maar gewoon de doopdatum aan als uitgangspunt. De doopdatum is ook een
   bewijsstuk bij de huwelijken in het begin van de negentiende eeuw en niet
   de geboortedatum. Die exacte geboortedata werden er voor 1811 afhankelijk
   van de nauwgezetheid van de pastoor of zijn koster soms bijgezet, maar
   meestal niet.
   De RK huwelijken schift je snel van de protestantse door op de site van het
   Ryksarchyf bij huwelijksgegevens voor 1811 het patroniem in te tikken en
   daarna het woord parochie. Daarna kun je kijken of het genoemde echtpaar
   ook bij de huwelijken voor het Gerecht o.i.d. wordt genoemd. Het wettig
   huwelijk was niet altijd op dezelfde datum als het kerkelijk huwelijk.

   Overlijdensdata kun je ook vaak vinden in de huwelijkse bijlagen van
   eventuele kinderen die na 1811 zijn gehuwd. Als er kleinkinderen niet al te
   lang na 1811 zijn gehuwd, vind je in die huwelijkse bijlages zelfs gegevens
   van de grootouders, dat is althans mijn eigen ervaring met enkele Friese
   voorouders Hoogma.

   Hieronder nog wat aanvullingen. Ik weet zelf ook niet veel meer van deze
   takken. Zelf gaat mijn interesse uit naar Tjitte Eelkes de Jong (zoon van
   Eelke Eelkes jr) die met dispensatie wegens bloedverwantschap in de 4e
   graad huwde met Jeltje Rinses Veldman op 9 nov 1806 RK te Workum. Ben er
   zelf ook nog niet achter hoe die 4e graads verwantschap in elkaar steekt.
   Haar voorouders noemen zich ook Hogema voor 1811. Heb wel meer over haar
   voorouders. Twee van de kleinzonen van Titte Eelkes de Jong trouwen weer
   met twee zusje Hoogma. Op die manier zijn zoals zo vaak vele RK families in
   Friesland weer aan elkaar verwant.

   Bij de volgende suggesties ben ik uitgegaan van de juistheid van de
   doopdata van de door jou genoemde kinderen die ik dus nog niet heb kunnen
   controleren.

   >Jeltje doop: 28-12-1750
   Een Jeltje Eelkes huwt 27 nov 1772 RK te Workum met Lieuwe Ages.

   >Jelle doop: 31-10-1753
   Een Jelle Eelkes huwt 29 mei 1781 RK te Workum met Doedtje Pitters.

   >Frouk doop: 03-03-1763
   Een Frouk Eelkes trouwt op 8 juni 1790 RK te Workum met Rintje Arjens. Een
   Rintje Arjens gaat zich vanaf 1811 De Beek noemen. Hij woont dan te Workum
   en heeft twee kinderen: Aaltje van 19 en Eelke van 12 jaar. Omdat er verder
   geen kinderen zijn, zou Frouk voor 1811 kunnen zijn overleden. Dochter
   Aaltje uit dit huwelijk is overleden op 9 oktober 1838 te Stavoren. Haar
   ouders worden in de overlijdensakte genoemd: dochter van Rintje Arjens en
   Froukje Eelkes de Jong.

   >Dieuwke doop: 28-08-1766
   Een Dieuwke Eelkes is wrs. twee maal gehuwd. De eerste keer met Gerben
   Douwes op 14 mei 1790 RK te Workum en de tweede keer met Jan Lieuwes op 18
   okt 1807 RK te Workum.
   Een of deze Dieuwke is overleden als Dieuwke Eelkes op 13 febr 1812 Workum,
   45 jaar en gehuwd.

   >Grietje doop: 11-12-1767
   Ook in het gezin van Eelke Eelkes jr. kwam een Grietje voor. Bij de RK
   huwelijken Workum komen diverse Grietje Eelkes voor, maar ik weet niet wie
   een dochter was van Eelke jr. of sr. of misschien van een nog onbekende
   Eelke.

   >Andries doop: 07-11-1771
   Een Andries Eelkes trouwt op 27 april 1800 RK te Workum met Attje Ruurds.
   Bij de geboorten Workum na 1811 komen nog kinderen voor van Andries Eelkes
   de Jong en Attje Ruurds Piekema tot 1818. Ook in het gezin van Eelke Eelkes
   jr. komt een Andries voor, maar die is gedoopt in 1791.

   >Jetje doop: 13-07-1776
   Jetje zou misschien identiek kunnen zijn met Ytje. Een Ytje Eelkes is op 22
   sep 1799 te Workum RK getrouwd met Jacob Robijns en overleden als Ytje
   Eelkes de Jong op 21 jan 1834 Workum, 58 jaar en gehuwd.

   Zoals je ziet houd ik veel slagen om de arm, want de originele aktes heb ik
   niet ingezien. Je zal dus alles wat ik aandraag nog moeten checken. Maar
   misschien geven deze namen en data weer wat aanknopingspunten.

   Wil, succes met dit puzzeltje. En houd me op de hoogte!

   Marianne Hoogma
  • Show all 3 messages in this topic