Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

9675LC 250 jaar

Expand Messages
 • Liekele HELMUS
  May 1 5:19 AM
  • 0 Attachment
   Buiten Fryslân minder bekend: de Leeuwarder Courant bestaat 250 jaar
   en ter ere daarvan heeft de LC een speciale uitgave gemaakt met een bloemlezing
   uit iedere editie te beginnen bij 1752.
   Recent maakte nog iemand de opmerking dat (oude) kranten ook een waardevolle
   aanvulling kunnen zijn op genealogisch onderzoek.
   Het zal wel een monikkenwerk zijn om b.v. van de LC door de jaren heen de genealogisch
   van belang zijnde berichten te bundelen...
   Ik haal er zo maar twee berichten uit:
   1770: Vrijgelaten slaaf in Donjum (blijkt Dongjum) gedoopt.
   Van Donjum ..dat aldaar op voorleeden zondag 25 february (1770) gedoopt is een neger,
   geboortig uit de Barbices..... Hebbende voornoemde Moor alvorens voor den kerkenraad
   belydenis gedaan...ontvangen den naam Matthys Carel Willems.

   Of deze uit de LC van 17 mrt 1815:
   Augustynusga- In den ouderdom van 104 jaren, 6 maanden en 7 dagen, overleed na een bed-
   legering van 3 weken, Geeske Pieters, wed. v. Harmen Pieters. Zij stierf niet zo zeer aan eene
   ziekte, als wel aan de gevolgen van eenen onvoorzienen val. Zij mogt gedurende hare leeftijd
   eene bestendige gezondheid genieten; ligchaams- en zielvermogens bleven haar ten einde
   toe bij.
   ..en op de w/s van het RAF vind je dan ook inderdaad dit:
   Overlijdensakte Achtkarspelen (mairie Augustinusga), 1815
   Aangiftedatum 7 maart 1815, blad nr. 2
   Geeske Pyters, overleden 7 maart 1815, oud 104 jaar, weduwe
   dochter van Pyter Fokkes en Jetske Poppes
   N.B. wed.v. Harm Pyters

   ..maar jij wie wil dit monikkenwerk doen....


   _____________________________________________
   Liekele Lieuwes Helmus Rinske Deutekom/Nielsen
   Siriusstraat 52 (31) (0)35 6858675
   NL-1223 AP HILVERSUM gsm 06 28184122
   ICQ 60503294   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Show all 4 messages in this topic