Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

9119Re: [Friesland-genealogy] Genealogie van der Schaaf(f)

Expand Messages
 • Dirk van der schaaf
  Apr 8, 2002
  • 0 Attachment
   Beste Metha,
   helaas kan ik je niet helpen. De door jou genoemde Jan Noor van der Schaaf
   komt in mijn familie niet voor. Gezien de plaats Westernieland komt die fam
   vermoedelijk uit Groningen
   Vriendelijke groeten,
   Dirk van der Schaaf.

   ----- Original Message -----
   From: Metha Hoeksema <ehhoekse@...>
   To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   Sent: Monday, April 08, 2002 10:01 AM
   Subject: RE: [Friesland-genealogy] Genealogie van der Schaaf(f)


   > Hallo Dirk,
   >
   > Misschien kan jij me met het volgende helpen.
   > Weet jij misschien meer van Jan Noor van der Schaaf (zie hieronder) en
   zijn
   > vrouw ?
   >
   >
   > M.vr.gr.
   > Metha Hoeksema-Westra
   >
   >
   > I Jan Noor van der Schaaf, overl. Westernieland 2 juni 1833, zoon van NN
   en
   > NN, tr. Frouwke Jans Venema, geb. , doop , overl. , dochter van en
   > kinderen:
   > 1. Grietje Jans van der Schaaf, volgt II.1
   >
   > II.1 Grietje Jans van der Schaaf, geb. Westernieland 1 januari 1820,
   overl.
   > Eenrum 13 september 1874, dochter van Jan Noor van der Schaaf en
   Frouwke
   > Jans Venema, tr.(1) Winsum 3 oktober 1844, Jan Jans Beukema, geb.
   > Mensingeweer 30 september 1819, doop Mensingeweer 14 november 1819,
   > overl.
   > Eenrum 20 augustus 1845, zoon van Jan Jans Beukema en Hilje Folkers van
   > Maren, tr.(2) Jan Fokkens, geb. , doop , overl. , zoon van en
   > Beroep: dagloner.
   >
   > -----Oorspronkelijk bericht-----
   > Van: Dirk van der schaaf [mailto:d.vanderschaaf1@...]
   > Verzonden: dinsdag 2 april 2002 15:47
   > Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   > Onderwerp: [Friesland-genealogy] Genealogie van der Schaaf(f)
   >
   >
   > Beste mede-genealogen,
   >
   > Ik wil mij even voorstellen. Ik ben Dirk van der Schaaf en woonachtig in
   > Zwijndrecht, prov. Zuid-Holland.
   > Al zeer lange tijd houd ik mij bezig met het verzamelen van gegevens
   > betreffende de familie VAN DER SCHAAF(F). De oorsprong van deze familie
   > begint vermoedelijk in 1670 in de gemeente Kollum met de mij nu bekende
   > stamvader ALEF TJEERDS. Voorts komen zij voor in Tjietjerksteradeel en
   > Sneek.
   > Andere famlienamen die zoal in mijn stamboom voorkomen zijn o.a.:
   > AARDEMA, ABBEMA, ANJEWI(E)RDEN, ASMA, ASMAN, ATSMA, BAUKES, BOELENS, de
   > BOER, BOERSMA, BOONSTRA, BOORSMA, BOOY, BONSES, DIRKS, DIJKSTRA, DOUMA,
   > DRIJFHOUT, EFDèE, FEIKES, GERBENS, GRIEPSMA, HAAN, HYLLES, HIEMSTRA,
   > JANS,JONG, JONGSMA, KALVERVOET, KUNST, LAUTENBACH, van LINGEN, LOUWS, van
   > der MEER, MEGEZEN, MEIJER, MERKUUR, van der MEULEN, MINK, MUGGENBEET,,
   > MULLENER, MUTS, NIJMEIJER,OETS, OTTES,
   > PEBESMA, PYKSTRA, PRAAMSTRA, PRIKKEL,PUTTO, RAS, REITSMA, RIENKS, REYENGA,
   > REYI(E)NGA, de RUITER, SCHRAM, SCHUURMANS, SIBMA, SIBSMA, SPEELMAN, STORM,
   > SYBESMA, SYSLING, TALSMA, TENSTRA. TEYEMA, TINGA,TJEERDS, van der VEEN,
   > VEENEMA, VEENNEMA, van der VEER, VENEMA, de VRIES, van der WAL,WELVAART,
   van
   > der WIELEN, WYBENGA, ZAAGSTRA, van der ZEE.
   > Dit is nog maar een klein gedeelte. Ik heb nog zeer veel gegevens die
   > geinventariseerd moeten worden.
   > Ik heb in de loop van de tijd al heel wat bij elkaar "gesneupt". Ik kan
   > echter nog heel veel informatie gebruiken, speciaal over bovengenoemde
   > families. Evenzo heb ik voor diegene die informatie zoeken over
   bovenstaande
   > families ook het nodige.
   > Vriendelijke groeten,
   > Dirk van der Schaaf
   >
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
   >
   >
   >
   > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   > of: http://go.to/frgen .
   >
   > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
   > juli 1999 geposte berichten staat op
   > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
   >
   > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   >
   >
   > Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
   >
   >
   >
   >
   >
   > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   > of: http://go.to/frgen .
   >
   > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
   juli 1999 geposte berichten staat op
   http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
   >
   > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   >
   >
   > Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
   >
   >
  • Show all 10 messages in this topic