Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

9118Nogmaals Oosterbaan: Melle Gerryts x Riemke Foekes 1798

Expand Messages
 • Liekele HELMUS
  Apr 8, 2002
   Eerder stelde ik reeds onderstaande vragen.
   Op de vraag naar de betekenis van de familienaam Oosterbaan heb ik
   duidelijke antwoorden ontvangen.
   Voortschrijdend inzicht levert op dat in de plaats Blija, toen toch zeker niet zo groot,
   naast Oosterbaan ook de familienamen Zuiderbaan, Westerbaan en Noorderbaan in
   1811 werden aangenomen. Wel erg veel touwslagerijen dan?
   Ik ben nog steeds op zoek naar meer gegevens van de ouders van Melle Gerrits en
   Riemke Foekes.

   L.S.

   Op 4 mrt 1798 huwt onderstaand echtpaar, waarbij de aantekening dat Riemke
   Foekes is en niet Doedes. RAF zegt van niet maar ik van wel!!
   DTBL regio 3: noordoost Friesland

   Trouwregister Hervormde gemeente Reitsum-Genum-Lichtaard, 1798
   DTB nr: 242, 1733 - 1811
   Vermelding: Bevestiging huwelijk van 4 maart 1798, Genum
   Man: Melle Gerryts, Raard
   Vrouw: Riemke Doedes m/z Foekes, Genum (Ryemke?)


   Melle neemt in 1811 de familienaam Oosterbaan aan. Van Riemke Foekes kan ik (tot nu toe) niets betreffende
   Napoleon vinden:
   Aangenomen familienaam 1811 Oosterbaan, Melle Gerrits, Blija

   k. Gerrit 13, Sijke 11, Jantje 7, Foeke 5, Antje 1

   Mairie Blija, fol. 22v

   De overlijdensakte van Melle Gerrits geeft aan (met dank aan TT!) dat zijn ouders Gerrit (Gerard lijkt mij onwaarschijnlijk!)
   Melles en Sijke Gerbens waren en van zijn vrouw Riemke Foekes: Foeke Pieters en Jantje Jans.
   Hun huwelijken heb ik tot nu toe op de w/s van het RAF niet gevonden. Ook de Quotisatie van 1749 geeft welleswaar een
   Foeke Pieters maar uit Irnsum en is 'm dus hoogstwaarschijnlijk niet.
   Van de kinderen van Melle en Riemke huwt Gerrit met Elisabeth Welmoeds met nageslacht in de USA.

   Vragen: wat is de betekenis van de familienaam Oosterbaan;
   heeft iemand wel meer gegevens van de ouders van Melle en Riemke?

   Groetnis,

   _____________________________________________
   Liekele Lieuwes Helmus Rinske Deutekom/Nielsen
   Siriusstraat 52 (31) (0)35 6858675
   NL-1223 AP HILVERSUM gsm 06 28184122
   ICQ 60503294   [Non-text portions of this message have been removed]