Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

9111RE: [Friesland-genealogy] Genealogie van der Schaaf(f)

Expand Messages
 • Metha Hoeksema
  Apr 8, 2002
   Hallo Dirk,

   Misschien kan jij me met het volgende helpen.
   Weet jij misschien meer van Jan Noor van der Schaaf (zie hieronder) en zijn
   vrouw ?


   M.vr.gr.
   Metha Hoeksema-Westra


   I Jan Noor van der Schaaf, overl. Westernieland 2 juni 1833, zoon van NN en
   NN, tr. Frouwke Jans Venema, geb. , doop , overl. , dochter van en
   kinderen:
   1. Grietje Jans van der Schaaf, volgt II.1

   II.1 Grietje Jans van der Schaaf, geb. Westernieland 1 januari 1820, overl.
   Eenrum 13 september 1874, dochter van Jan Noor van der Schaaf en Frouwke
   Jans Venema, tr.(1) Winsum 3 oktober 1844, Jan Jans Beukema, geb.
   Mensingeweer 30 september 1819, doop Mensingeweer 14 november 1819,
   overl.
   Eenrum 20 augustus 1845, zoon van Jan Jans Beukema en Hilje Folkers van
   Maren, tr.(2) Jan Fokkens, geb. , doop , overl. , zoon van en
   Beroep: dagloner.

   -----Oorspronkelijk bericht-----
   Van: Dirk van der schaaf [mailto:d.vanderschaaf1@...]
   Verzonden: dinsdag 2 april 2002 15:47
   Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Onderwerp: [Friesland-genealogy] Genealogie van der Schaaf(f)


   Beste mede-genealogen,

   Ik wil mij even voorstellen. Ik ben Dirk van der Schaaf en woonachtig in
   Zwijndrecht, prov. Zuid-Holland.
   Al zeer lange tijd houd ik mij bezig met het verzamelen van gegevens
   betreffende de familie VAN DER SCHAAF(F). De oorsprong van deze familie
   begint vermoedelijk in 1670 in de gemeente Kollum met de mij nu bekende
   stamvader ALEF TJEERDS. Voorts komen zij voor in Tjietjerksteradeel en
   Sneek.
   Andere famlienamen die zoal in mijn stamboom voorkomen zijn o.a.:
   AARDEMA, ABBEMA, ANJEWI(E)RDEN, ASMA, ASMAN, ATSMA, BAUKES, BOELENS, de
   BOER, BOERSMA, BOONSTRA, BOORSMA, BOOY, BONSES, DIRKS, DIJKSTRA, DOUMA,
   DRIJFHOUT, EFDèE, FEIKES, GERBENS, GRIEPSMA, HAAN, HYLLES, HIEMSTRA,
   JANS,JONG, JONGSMA, KALVERVOET, KUNST, LAUTENBACH, van LINGEN, LOUWS, van
   der MEER, MEGEZEN, MEIJER, MERKUUR, van der MEULEN, MINK, MUGGENBEET,,
   MULLENER, MUTS, NIJMEIJER,OETS, OTTES,
   PEBESMA, PYKSTRA, PRAAMSTRA, PRIKKEL,PUTTO, RAS, REITSMA, RIENKS, REYENGA,
   REYI(E)NGA, de RUITER, SCHRAM, SCHUURMANS, SIBMA, SIBSMA, SPEELMAN, STORM,
   SYBESMA, SYSLING, TALSMA, TENSTRA. TEYEMA, TINGA,TJEERDS, van der VEEN,
   VEENEMA, VEENNEMA, van der VEER, VENEMA, de VRIES, van der WAL,WELVAART, van
   der WIELEN, WYBENGA, ZAAGSTRA, van der ZEE.
   Dit is nog maar een klein gedeelte. Ik heb nog zeer veel gegevens die
   geinventariseerd moeten worden.
   Ik heb in de loop van de tijd al heel wat bij elkaar "gesneupt". Ik kan
   echter nog heel veel informatie gebruiken, speciaal over bovengenoemde
   families. Evenzo heb ik voor diegene die informatie zoeken over bovenstaande
   families ook het nodige.
   Vriendelijke groeten,
   Dirk van der Schaaf


   [Non-text portions of this message have been removed]   Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   of: http://go.to/frgen .

   Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
   juli 1999 geposte berichten staat op
   http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

   Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


   Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
  • Show all 10 messages in this topic