Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

8778Re: Genealogie van der Schaaf(f)

Expand Messages
 • onno11kor
  Apr 3 12:13 AM
   --- In Friesland-genealogy@y..., "Dirk van der schaaf"
   <d.vanderschaaf1@c...> wrote:
   > Beste mede-genealogen,
   >
   > Ik wil mij even voorstellen. Ik ben Dirk van der Schaaf en
   woonachtig in Zwijndrecht, prov. Zuid-Holland.
   > Al zeer lange tijd houd ik mij bezig met het verzamelen van
   gegevens betreffende de familie VAN DER SCHAAF(F). De oorsprong van
   deze familie begint vermoedelijk in 1670 in de gemeente Kollum met de
   mij nu bekende stamvader ALEF TJEERDS. Voorts komen zij voor in
   Tjietjerksteradeel en Sneek.
   > Andere famlienamen die zoal in mijn stamboom voorkomen zijn o.a.:
   > AARDEMA, ABBEMA, ANJEWI(E)RDEN, ASMA, ASMAN, ATSMA, BAUKES,
   BOELENS, de BOER, BOERSMA, BOONSTRA, BOORSMA, BOOY, BONSES, DIRKS,
   DIJKSTRA, DOUMA, DRIJFHOUT, EFDèE, FEIKES, GERBENS, GRIEPSMA, HAAN,
   HYLLES, HIEMSTRA, JANS,JONG, JONGSMA, KALVERVOET, KUNST, LAUTENBACH,
   van LINGEN, LOUWS, van der MEER, MEGEZEN, MEIJER, MERKUUR, van der
   MEULEN, MINK, MUGGENBEET,, MULLENER, MUTS, NIJMEIJER,OETS, OTTES,
   > PEBESMA, PYKSTRA, PRAAMSTRA, PRIKKEL,PUTTO, RAS, REITSMA, RIENKS,
   REYENGA, REYI(E)NGA, de RUITER, SCHRAM, SCHUURMANS, SIBMA, SIBSMA,
   SPEELMAN, STORM, SYBESMA, SYSLING, TALSMA, TENSTRA. TEYEMA,
   TINGA,TJEERDS, van der VEEN, VEENEMA, VEENNEMA, van der VEER, VENEMA,
   de VRIES, van der WAL,WELVAART, van der WIELEN, WYBENGA, ZAAGSTRA,
   van der ZEE.
   > Dit is nog maar een klein gedeelte. Ik heb nog zeer veel gegevens
   die geinventariseerd moeten worden.
   > Ik heb in de loop van de tijd al heel wat bij elkaar "gesneupt". Ik
   kan echter nog heel veel informatie gebruiken, speciaal over
   bovengenoemde families. Evenzo heb ik voor diegene die informatie
   zoeken over bovenstaande families ook het nodige.
   > Vriendelijke groeten,
   > Dirk van der Schaaf
   >
   > Ik heb een klein stukje van der Schaaf in mijn Statema file:

   Ynze Cornelis van der Schaaf trouwt Boukje Tjerks de Boer

   Zij krijgen een zoon Tjerk van der Schaaf, geb 24-09-1876 in Midlum
   en overleden 24-0101966 in Lisse. Hij trouwt op 02-07-1904 in
   Franekeradeel met Tietje Statema.

   Zij krijgen 4 kinderen: Sip, Ynze, Piet en Baukje.
   > [Non-text portions of this message have been removed]
  • Show all 10 messages in this topic