Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

8746RE: [Friesland-genealogy] Re: Oosterbaan: betekenis?

Expand Messages
 • r.varkevisser
  Apr 2, 2002
  • 0 Attachment
   Hinke, Annemarth en anderen,

   Meertens geeft als bij de verklaring over de naam Oosterbaan van 5 optie's
   driemaal iemand met of werkend bij een lijnbaan:
   Annemarth, een lijnbaan was (bij mijn weten) vaak buiten en niet in een
   ruimte, vanwege de benodigde lengte.
   Roelof

   Van Meertens Instutuut:
   • Naar aanleiding van het bezit van een lijnbaan aan de Oosterstadsvest
   te Harlingen [O. Schutte, 'Het doopsgezinde geslacht Oosterbaan', in: dNL 102
   (1985), p 216].

   • Wybren Fongers Oosterbaan (Sneek 1635-1696), lijndraaiersfamilie met
   lijnbaan op het Oosterbolwerk ['Wapenregistraasje', in: Genealogysk Jierboekje
   (1986), p 92].

   • Arjen Everts Oosterbaan (nr 4078), geb. Harlingen 1631, lijnslager op
   de Oosterstadsvesten [Nieuwland-1987, p 68].
   • [E.W. van Vliet, 'Een oud-geslacht-register van de familie
   Oosterbaan', in: GN 9 (1954), p 11].

   • Willem Jansz Oosterbaan, Noortwijck Binnen 1653, wagemaecker; Willem
   Jansz Oosterbaen, schepen van de heerlijkheid Noordwijk, 1665 [H. Boeke,
   'Weerbare Noordwijkers uit 1653', in: De Blauwdotter. Uitgave van het
   genootschap Oud-Noordwijk (1978), nr 29, p 18; ibid., nr 30, p 4].

   • [D. de Boer, Geslacht Oosterbaan in Monnickendam - 1761, Monnickendam
   1996-97].


   >===== Original Message From Friesland-genealogy@yahoogroups.com =====
   >Hi Roelof, wat bedoel je daarmee te zeggen?
   >Een lijnbaan (Engels: rope walk/yard) was een lange ruimte in een
   >touwslagerij waar de touwen hingen. Gewoon onderdeel van de
   >infrastructuur van havensteden. Beroemd is natuurlijk de lijnbaan van
   >Rotterdam omdat die als straatnaam bewaard is gebleven maar
   >bijvoorbeeld ook Gorredijk had een lijnbaan.
   >Mei freonlike groet,
   >Annemarth
   >
   >En in heel veel dorpen en steden in Friesland vind je nog een Lijnbaanstraat,
   o.a. Joure. En waren er in sommige plaatsen misschien meer dan één lijnbaan??
   Zo ja, één in het Oosten (Oosterbaan) en één of meerdere op een andere
   plaats???
   >
   >Voor 'baan' zijn er echter nog wel meer betekenissen natuurlijk.
   >
   >Misschien is uit te vinden wat de gene voor beroep had toen de naam in
   gebruik werd genomen?? Soms geeft dat een verklaring.
   >
   >Groetjes, Hinke Woudt.
   >
   >
   > Yahoo! Groups Sponsor
   > ADVERTISEMENT
   >
   >
   >
   >
   >
   >Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   >of: http://go.to/frgen .
   >
   >Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
   juli 1999 geposte berichten staat op
   http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
   >
   >Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   >Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   >
   >
   >Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.
   >
   >
   >
   >[Non-text portions of this message have been removed]
   >
   >
   >
   >Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   >of: http://go.to/frgen .
   >
   >Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
   juli 1999 geposte berichten staat op
   http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
   >
   >Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   >Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   >
   >
   >Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
  • Show all 7 messages in this topic