Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

8734Re: [Friesland-genealogy] jitske eelkes

Expand Messages
 • Hessel de Vries
  Apr 1, 2002
   Hallo Alexander,

   Geert Ebbeles en Sytske Tjerks hebben 5 kinderen gekregen.

   1. Eelkjen gedoopt te Kollum 12-10-1749
   2. Tjerk gedoopt te Kollum 18-06-1752
   3. Ebbele gedoopt te Kollum 20-10-1754
   4. Ietske gedoopt te Kollum 26-12-1756
   5. Geert gedoopt te Kollum 18-05-1760

   Bron DTB 449 Kollum blad 70

   met vriendelijke groeten

   Hessel de Vries


   -----Oorspronkelijk bericht-----
   Van: Alexander de Grote <degroteman@...>
   Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   Datum: maandag 1 april 2002 12:04
   Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] jitske eelkes


   >Dit is voornamelijk voor Taeke en Sieds, maar natuurlijk ook voor anderen
   >die er interesse voor hebben.
   >
   >Ebbele Ebbes, geb. Kollum, tr. met NN NN, volgens quotisatiekohier 1749,
   >woont hij te Torpmakluft als zeer welgestelde boer, met een gezin van 4
   >mensen boven de 12 jaar.
   >Kinderen:
   >1. Geert Ebbeles, geb. Kollum 05-09-1718, tr. Jislum, 07-12-1748 met Syke
   >Tjerks, geb. Jislum, volgens quotisatiekohier woont Geert bij zijn ouders
   in
   >Torpmakluft, Kollum.
   >Kinderen:
   >1.1 Ebbele Geerts, geb. Kollum 1754, overl. Kollum 12-07-1807, getr. met
   >LUtske Meinderts Bouwma.
   >1.2 Tjerk Geerts BOersma, volgt:
   >
   >Tjerk Geerts Boersma, geb. Kollum 18-06-1752, overl. 05-01-1836, tr.
   >Kollumerland 18-05-1777 met Jitske Eelkes, geb. Kollum 1757, overl.
   >23-01-1825.
   >Kinderen:
   >1.1.1 Syke Tjerks Boersma, getr. met Elze Pieters Siccama
   >1.1.2 Lysbert Tjerks BOersma, getr. met Willem Jans Cloppenburg.
   >
   >
   >Jitske Eelkes is een dochter van Eelke Meinerts en Lysbet Martens.
   >Eelke Meinerts is een zoon van Meinert Jelles en Japke Eelkes.
   >Lysbet Martens is een dochter van Marten Knellis en NN, Marten Knellis is
   >een zoon van Knellis NN.
   >
   >Dit is wat ik tot nu toe heb, met dank aan velen van deze groep, vandaar
   dat
   >ik het nog eens zo naar de hele groep stuur. Aanvullingen e.d. zijn
   >natuurlijk altijd welkom.
   >
   >Mijn dank en groet,
   >Alexander de Groot
   >
   >
   >
   >>From: "Taeke van der Ley" <t.vanderleij@...>
   >>Reply-To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   >>To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   >>Subject: Re: [Friesland-genealogy] jitske eelkes
   >>Date: Fri, 22 Mar 2002 19:37:20 +0100
   >>
   >>Beste Alexander,
   >>
   >>Je hebt het al eens gevraagd of Jitske misschien een dochter was van Eelke
   >>Meinderts (geb. 14 december 1732, overl. 26 oktober 1810 in Kollum) en
   >>Lysbert Martens. Getrouwd 21 september 1755 te Driesum. Kennelijk is dit
   >>toch waar, gelet op de onderzoeksresultaten van Marten Haijema. Je kunt op
   >>zijn site het Haijema Zip-bestand downloaden. Hier komt Jitske voor als
   >>dochter van Eelke en Lysbert. De overlijdensdatum van Eelke vind je hier:
   >>http://www.angelfire.com/vt/sneuper/kollumoverl.htm
   >>
   >>Zie verder:
   >>http://www.leidenuniv.nl/host/mnl/mnl/levens/63-64/stapelkamp.htm
   >>"De Fryske gedichten van Eelke Meinerts. De poëtische prestatie van de
   >>Kalvinistische schoolmeester-voorzanger-boer Meinerts, die van 1732 tot
   >>1810
   >>leefde, is zeker niet groots. Maar hij was een goed kenner van het 18e
   >>eeuwse Fries en gebruikte veel oudere Friese woorden".
   >>
   >>Groet,
   >>Taeke
   >>
   >>
   >>----- Original Message -----
   >>From: "Alexander de Grote" <degroteman@...>
   >>To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   >>Sent: vrijdag 22 maart 2002 17:41
   >>Subject: [Friesland-genealogy] jitske eelkes
   >><knip>
   >>
   >>
   >
   >
   >_________________________________________________________________
   >Join the world’s largest e-mail service with MSN Hotmail.
   >http://www.hotmail.com
   >
   >
   >
   >Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   >of: http://go.to/frgen .
   >
   >Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
   juli 1999 geposte berichten staat op
   http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
   >
   >Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   >Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   >
   >
   >Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
   >
   >
   >
  • Show all 5 messages in this topic