Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

8731Re: [Friesland-genealogy] jitske eelkes

Expand Messages
 • Alexander de Grote
  Apr 1, 2002
   Dit is voornamelijk voor Taeke en Sieds, maar natuurlijk ook voor anderen
   die er interesse voor hebben.

   Ebbele Ebbes, geb. Kollum, tr. met NN NN, volgens quotisatiekohier 1749,
   woont hij te Torpmakluft als zeer welgestelde boer, met een gezin van 4
   mensen boven de 12 jaar.
   Kinderen:
   1. Geert Ebbeles, geb. Kollum 05-09-1718, tr. Jislum, 07-12-1748 met Syke
   Tjerks, geb. Jislum, volgens quotisatiekohier woont Geert bij zijn ouders in
   Torpmakluft, Kollum.
   Kinderen:
   1.1 Ebbele Geerts, geb. Kollum 1754, overl. Kollum 12-07-1807, getr. met
   LUtske Meinderts Bouwma.
   1.2 Tjerk Geerts BOersma, volgt:

   Tjerk Geerts Boersma, geb. Kollum 18-06-1752, overl. 05-01-1836, tr.
   Kollumerland 18-05-1777 met Jitske Eelkes, geb. Kollum 1757, overl.
   23-01-1825.
   Kinderen:
   1.1.1 Syke Tjerks Boersma, getr. met Elze Pieters Siccama
   1.1.2 Lysbert Tjerks BOersma, getr. met Willem Jans Cloppenburg.


   Jitske Eelkes is een dochter van Eelke Meinerts en Lysbet Martens.
   Eelke Meinerts is een zoon van Meinert Jelles en Japke Eelkes.
   Lysbet Martens is een dochter van Marten Knellis en NN, Marten Knellis is
   een zoon van Knellis NN.

   Dit is wat ik tot nu toe heb, met dank aan velen van deze groep, vandaar dat
   ik het nog eens zo naar de hele groep stuur. Aanvullingen e.d. zijn
   natuurlijk altijd welkom.

   Mijn dank en groet,
   Alexander de Groot   >From: "Taeke van der Ley" <t.vanderleij@...>
   >Reply-To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   >To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   >Subject: Re: [Friesland-genealogy] jitske eelkes
   >Date: Fri, 22 Mar 2002 19:37:20 +0100
   >
   >Beste Alexander,
   >
   >Je hebt het al eens gevraagd of Jitske misschien een dochter was van Eelke
   >Meinderts (geb. 14 december 1732, overl. 26 oktober 1810 in Kollum) en
   >Lysbert Martens. Getrouwd 21 september 1755 te Driesum. Kennelijk is dit
   >toch waar, gelet op de onderzoeksresultaten van Marten Haijema. Je kunt op
   >zijn site het Haijema Zip-bestand downloaden. Hier komt Jitske voor als
   >dochter van Eelke en Lysbert. De overlijdensdatum van Eelke vind je hier:
   >http://www.angelfire.com/vt/sneuper/kollumoverl.htm
   >
   >Zie verder:
   >http://www.leidenuniv.nl/host/mnl/mnl/levens/63-64/stapelkamp.htm
   >"De Fryske gedichten van Eelke Meinerts. De po�tische prestatie van de
   >Kalvinistische schoolmeester-voorzanger-boer Meinerts, die van 1732 tot
   >1810
   >leefde, is zeker niet groots. Maar hij was een goed kenner van het 18e
   >eeuwse Fries en gebruikte veel oudere Friese woorden".
   >
   >Groet,
   >Taeke
   >
   >
   >----- Original Message -----
   >From: "Alexander de Grote" <degroteman@...>
   >To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   >Sent: vrijdag 22 maart 2002 17:41
   >Subject: [Friesland-genealogy] jitske eelkes
   ><knip>
   >
   >


   _________________________________________________________________
   Join the world�s largest e-mail service with MSN Hotmail.
   http://www.hotmail.com
  • Show all 5 messages in this topic