Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

801Kwartierstaat Aukes

Expand Messages
 • Yntze van der Honing
  Mar 7, 2000
   Geachte heer Aukes,

   Mijn complimenten voor uw keurig uitgevoerde kwartierstaat Aukes die u op
   Internet hebt gepubliceerd.

   Daarin zag ik o.a. de Friese geslachten Bontekoe en Pietersma de revu
   passeren. Zijn deze gegevens verkregen door eigen onderzoek of zijn deze
   afkomstig uit publicaties of verkregen van andere onderzoekers? Indien het
   laatste het geval is, wilt u dan op uw homepage de titels van de
   publicatie(s) en de naam (namen) van de gegevensverstrekker(s) vermelden
   a.u.b.?

   Bij voorbaat dank.

   Met vr. gr.

   Yntze van der Honing


   At 04:32 PM 3/5/00 -0000, you wrote:
   >From: a.aukes@...
   >
   >
   >
   >Hallo allemaal, en in het bijzonder Ton Meynders die opzoek is naar
   >de familie Reekers,
   >
   >Mij overgrootmoeder was Jeltje Reekers een rechtstreekse afstammeling
   >van Hendrik Jans Reekers en Sjieuwke Pieters Pietersma.
   >
   >Op mijn homepage: http://members.tripod.lycos.nl/Aukes2/index.html
   >staan meer gegevens omtrent haar familie en voorouders en natuurlijk
   >haar nageslacht.
   >
   >Tevens staan er op mijn pagina inmiddels vele friese achternamen waar
   >ik onderzoek naar doe.
   >Alle aanvullingen zijn natuurlijk zeer welkom.
   >
   >André Aukes, Amsterdam
   >
   >
   >
   >------------------------------------------------------------------------
   >PERFORM CPR ON YOUR APR!
   >Get a NextCard Visa, in 30 seconds! Get rates as low as
   >0.0% Intro or 9.9% Fixed APR and no hidden fees.
   >Apply NOW!
   >http://click.egroups.com/1/2121/4/_/567109/_/952273951/
   >------------------------------------------------------------------------
   >
   >Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   >(Let op het nieuwe adres!)
   >
   >
  • Show all 5 messages in this topic