Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

7994Re: [Friesland-genealogy] doopsgezinden, knijpe 1706

Expand Messages
 • Bart de Vries
  Mar 3, 2002
  • 0 Attachment
   Mindert,

   zie onderaan !
   ----- Oorspronkelijk bericht -----
   Van: M. de Vries
   Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Verzonden: woensdag 27 februari 2002 17:32
   Onderwerp: [Friesland-genealogy] doopsgezinden, knijpe 1706   Wat voor informatie staat er in onderstaande lijst? Dit is een kort stukje
   uit een veel langere lijst die ik kreeg van de webmaster van Gens-data.   Voornaam Achternaam Jaar Opmerking
   Jelle Aales 1706 Lidmaat 1706
   Homme Aales 1737/02/0 Lidmaat
   Homme Aalis 1737/02/01
   Jelle Aalis 1737/02/01
   Dijrck Aames 1706 Lidmaat 1706
   Attje Aames 1706 Lidmaat 1706
   Hendrik Abeles 1770/01/25
   Sibbeltie Abes 1736/02/03
   Sytske Abes 1736/02/03
   N.N. Abes vrijster 1712/02/0 Lidmaat
   Evert Adams 1772/01/2 Attestatie
   Gerbrig Aeges 1710/01/10
   Pytje Aeles 1706 Lidmaat 1706
   Aerijen Aeryens 1743/01/31
   Kneliske Aetes 1706 Lidmaat 1706
   Tiebbe Aetes 1706 Lidmaat 1706
   Tiebbe Aetes 1706 Lidmaat 1706
   Joucke Ages 1706 Diaken
   Boele Alberts 1738/01/24
   Ids Alderts Doopsgezind leraar
   Ids Alderts 1774/02/0 Contribuant
   Hylkjen Ales 1729/01/21
   Trijntje Ales 1729/01/21
   Hylkjen Ales 1749/02/2 Tax. v. armenstaat
   Geertie Ales 1742/02/0 Lidmaat/doop
   Hylkjen Ales 1729/01/21
   Tryntje Ales 1749/02/2 Tax. v. armenstaat
   Geert Ales 1738/01/24
   Geert Ales 1749/02/2 Tax. v. armenstaat
   Homme Ales 1749/02/2 Tax. v. armenstaat
   Jelle Ales 1749/02/2 Tax. v. armenstaat
   Homme Ales 1774/02/0 Contribuant
   Tryn Ales 1774/02/0 Contribuant
   Aete Ames' vrouw 1713/01/20
   Jan Anders 1776/01/26
   =============================================================
   Lidmaat lid van een kerk
   Contibuant iemand die zijn aandeel / contributie
   betaald
   P- voor en P-achter namen van partner
   Vermaner /leraar iemand die aan de volgelingen de
   christelijkleer uitlegt/predikt [DG]
   Attestatie bewijs / getuigschrift
   Tax. van armenstaat , dit zegt mij niets

   Bekend mag zijn dat mennoniten / doopsgezinden zich op volwassen leeftijd
   lieten dopen .

   Op deze dooplijst komen wel , voor ons , enige bekenden voor.

   Gr.
   Bart de Vries
   *De Liemers* calling
   Genealogie home.hccnet.nl/b.de.vries
   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Show all 25 messages in this topic