Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

7922Re: [Friesland-genealogy] Bangma

Expand Messages
 • roelof varkevisser
  Mar 1, 2002
  • 0 Attachment
   Onno,

   Dat de leeftijden bij naamsaangifte niet deugen is een vrij normaal
   verschijnsel, checken van geboorte-/doopdata leverde mij vele malen
   afwijkingen op.
   Niet alleen bij de 1811-aangiften ging dat regelmatig fout, ook de
   leeftijden die worden vermeld in overlijdens-akten zijn regelmatig niet
   juist.
   Van mijzelf uitgaande: ik moet regelmatig rekenen als men om mijn leeftijd
   vraagt. En ik weet dat ik daar zeker niet alleen in sta.
   Als dit in vroeger jaren ook zo was, was het vermelden van de leeftijd veel
   moeilijker, daar velen niet behoorlijk konden rekenen en schrijven.
   Even over de naams-aanname van Meindert Barteles. Het was voor minder
   'adelijke' mensen niet afwijkend de naam aan te nemen van zijn meer
   'adelijke' vrouw. De naam Bangma werd al ver voor 1811 gevoerd, maar
   kennelijk niet door zijn familie.
   bijgaand zijn kwartierstaatje

   1 Meindert Barteles, geboren 6-9-1779, gedoopt 26-9-1779 te Pingjum
   2 Bartle Johannes, gedoopt 19-1-1739 te Zurich
   getrouwd op 24-5-1767 te Pingjum met
   3 Antje Meinderts Hiddama, gedoopt 18-9-1740 te Longerhouw
   4 Johannes Broers, geboren ca. 1715
   samen met
   5 Hykke Bartles, geboren ca. 1715
   6 Meindert Watses Hiddema, gedoopt 13-1-1695 te Longerhouw
   getrouwd op 28-10-1736 te Longerhouw/Schettens met
   7 Gertje Pijtters Donia, geboren ca. 1700
   12 Watse Piers, gedoopt 2-2-1664 te Longerhouw
   getrouwd op 14-8-1687 te Longerhouw met
   13 Renske Meinerts, geboren ca. 1668 te Longerhouw
   24 Pier Watzes, geboren ca. 1634, gedoopt 12-3-1652 te Schettens
   getrouwd op 23-1-1659 te Schettens met
   25 Bauck Ates, geboren ca. 1635
   26 Meinert Piers, geboren ca. 1640
   getrouwd op 25-10-1668 te Parrega met
   27 Foockel Tialks, gedoopt 2-8-1646 te Hieslum
   54 Tjalke Jans, geboren ca. 1615
   getrouwd op 3-5-1635 te Hieslum met
   55 Ibel Piers, geboren ca. 1615


   ----- Original Message -----
   From: "Onno Korver" <o.korver@...>
   To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   Sent: Friday, March 01, 2002 9:27 AM
   Subject: [Friesland-genealogy] Bangma


   Naar aanleiding van de recente discussie over de Bangma's heb ik de
   naamsaannemingen Bangma (Ryksargyf) vergeleken met de Bangma genealogie op
   de site van Linda Praamsma.

   Ik vind 11 maal de naamsaanneming Bangma waarvan 10 in de gemeente
   Wonseradeel. Je zou verwachten dat deze mensen elkaar allemaal kennen en
   voor een deel familie zijn. Een paar familierelaties heb ik kunnen
   natrekken, nl:

   In de lijn Douwe Oedses, Obbe Douwes, Oeds Obbes komen we bij Obbe Oedses
   (nr 6 in Linda's file), die 5 zonen heeft:
   - een van hen, Oeds Obbes, staat in het naamsaannemingsregister met de
   aantekening "had de naam al"
   - de andere 4 zijn kennelijk overleden voor 1811 en konden niet meer meedoen
   aan de naamsaanneming
   - van 2 van hen (Claas Obbes en Sikke Obbes) vinden we zoons terug bij de
   naamsaanneming:
   Lieuwe Clases (Tjerkwerd fol 25) en
   Obbe Clases (Witmarsum fol 9)
   Jan Sikkes (Arum fol 42) NB de leeftijd van zijn kinderen zoals hier
   vermeld klopt niet met de
   gegevens op de site van Linda Praamsma

   In de lijn Douwe Oedses, Johannes Douwes, Douwe Johannes, Claas Douwes komen
   we bij Douwe Clases (nr 16 in Linda's file), die vermeld wordt bij de
   naamsaanneming in Witmarsum, fol 3. Ook hier kloppen de gegevens over de
   kinderen niet met die op Linda's site.

   Bovengenoemde Lieuwe Clases (nr 17 in Linda's file) heeft een dochter
   Lijsbeth Lieuwes, die trouwt met Meindert Barteles, die zelf de naam Bangma
   aanneemt (Makkum fol 29). Een huwelijk van 2 Bangma's dus. Het zou mij erg
   interesseren om te weten of ze ook familie zijn. Ik kom daar niet achter
   omdat ik geen verdere gegevens heb over de vader van Meindert behalve dat
   hij Bartele Johannes heet en in Pingjum (Wonseradeel!) woont.

   Kan iemand helpen?

   Onno Korver
   Vijverweg 46
   3062 JP Rotterdam
   The Netherlands
   Tel (31) 10 2141891
   e-mail: o.korver@...   Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   of: http://go.to/frgen .

   Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
   juli 1999 geposte berichten staat op
   http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

   Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


   Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
  • Show all 14 messages in this topic