Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

7495Re: [Friesland-genealogy] Request information

Expand Messages
 • H. Walsweer
  Feb 3, 2002
   Geachte webmaster,

   Dit is de tweede zending met een grootte van haast 100 kb.
   We worden de laatste tijd overspoeld met dergelijke uitwassen.
   Kan iets aan de omvang van berichten gedaan worden?
   (In dit geval had Haijema best kunnen volstaan met een verwijzing naar
   betrokken uitgaven).
   Niet relevant zijn naar mijn mening ook de berichten waarin
   begunstigde begunstiger bedankt. Zoiets doe je prive.
   Bij voorbaat dank,

   Hein Walsweer.

   ----- Original Message -----
   From: M.Haijema <haijema@...>
   To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   Sent: Sunday, February 03, 2002 3:44 PM
   Subject: Re: [Friesland-genealogy] Request information   ----- Oorspronkelijk bericht -----
   Van: "Harold Atsma" <atsma@...>
   Aan: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   Verzonden: zaterdag 2 februari 2002 19:49
   Onderwerp: [Friesland-genealogy] Request information   ----------


   -- I --

   1 Hendrikje Tjeerds Bijlsma, geboren te Harkema Opeinde op 2 mei 1907.


   -- II --

   2 Tjeerd Willems Bijlsma, veehouder, landbouwer, geboren te Harkema
   Opeinde
   op 24 mei 1872, overleden te Buitenpost op 3 april 1930, begraven te
   Augustinusga, 57 jaar oud.
   Hij is getrouwd te Achtkarspelen op 19 mei 1900 met
   3 Tietje Willems Hoogsteen, dienstmeid, geboren te Surhuizum op 30 juli
   1874, overleden te Buitenpost op 28 juni 1952, begraven te
   Augustinusga,
   77 jaar oud.
   Uit dit huwelijk:

   - Doodgeboren kind, geboren te Harkema Opeinde op 9 september 1904,
   zie
   1a.

   - Hendrikje, geboren te Harkema Opeinde op 2 mei 1907, zie 1.

   - Douwe, geboren te Drogeham op 26 oktober 1915, zie 1c.

   - Antje, geboren te Harkema Opeinde op 21 april 1918, zie 1d.


   -- III --

   4 Willem Douwes Bijlsma.
   Hij was gehuwd met
   5 Martje Tjeerds Loonstra.
   Uit dit huwelijk:

   - Tjeerd, geboren te Harkema Opeinde op 24 mei 1872, zie 2.

   6 Willem Martens Hoogsteen, arbeider, geboren te Harkema Opeinde op 27
   januari 1827, overleden te Surhuizum op 25 augustus 1899, 72 jaar oud.

   Hij is een onechte zoon van Martje Rienks Hoogsteen volgens
   mededeling in trouwacte.

   Hij is getrouwd te Achtkarspelen op 28 april 1855 met
   7 Klaaske Wybes Kootstra, geboren te Surhuisterveen op 14 november 1829,
   overleden te Surhuizum op 19 januari 1903, begraven op 23 januari
   1903, 73
   jaar oud.
   Uit dit huwelijk:

   - Wiebe, geboren te Surhuizum op 15 januari 1856, jong overleden
   aldaar
   op 13 mei 1856, 119 dagen oud.

   - Marten, arbeider, geboren te Surhuizum op 10 februari 1857,
   wonende te
   Surhuisterveen, overleden op 30 oktober 1885, 28 jaar oud.
   Hij is getrouwd te Achtkarspelen op 4 juni 1881 met Fokjen Pieters
   Nicolai, geboren te Drachten op 6 augustus 1859, wonende te
   Drachten
   (1859) en te Surhuisterveen (1890), overleden te Harkema Opeinde
   op 14
   januari 1903, 43 jaar oud, dochter van Pieter Gooitsens Nicolai
   (arbeider Harkema Opeinde) en Antje Liekeles de Haan.

   Uit huw.bijlagen: Op de kant van de geboorteacte staat: Is
   kind van Antje Liekeles de Haan, maar bij huwelijk van Antje
   Liekeles de Haan met Pieter Gooitzens Nicolai, is Fokjen
   gewettigd en als hun dochter erkend.

   (Zij is later getrouwd te Achtkarspelen op 24 mei 1890 met Marten
   Johannes Tabak, arbeider, geboren te Rottevalle rond 1856, wonende
   te
   Rottevalle, Oostermeer (1856), te Harkema Opeinde (1881), te
   Drogeham
   (1890), te Harkema Opeinde (1908) en te Drogeham (1911), zoon van
   Johannes Jans Tabak en Sjoerdtje Durks Kooistra.)

   akte 35   - Wiebe, arbeider, landbouwer, gisthandelaar en karrijder, geboren
   te
   Harkema Opeinde op 16 november 1858, overleden te Surhuizum op 1
   februari 1923, begraven aldaar, 64 jaar oud.
   Hij is getrouwd te Achtkarspelen op 12 mei 1888 met Elizabeth
   Karstes
   Pultrum, geboren te Harkema Opeinde op 22 maart 1863, wonende te
   Harkema Opeinde, bij huwelijk, overleden te Drogeham op 26 mei
   1946,
   begraven te Surhuizum, 83 jaar oud, dochter van Karst Sytzes
   Pultrum,
   (Karel) (arbeider en boer) en Goitske Barelds Bijma.

   - Trijntje, dienstmeid, geboren te Surhuizum op 14 september 1860,
   wonende aldaar.
   Zij is getrouwd te Achtkarspelen op 14 mei 1881 met Klaas Hielkes
   Hoeksma, arbieder en veehouder, geboren te Surhuisterveen op 22
   oktober 1856, wonende aldaar, zoon van Hielke Klazes Hoeksma
   (arbeider
   en koemelker) en Jetske Johannes van der Meer.

   - Martsen, geboren te Surhuizum op 25 september 1862, overleden te
   Harkema Opeinde op 13 januari 1921, 58 jaar oud.
   Zij is getrouwd te Achtkarspelen op 14 mei 1898 met Roner
   Tjidsgers
   Postma, arbeider, geboren te Harkema Opeinde op 22 februari 1859,
   wonende aldaar, overleden te Achtkarspelen op 20 februari 1942, 82
   jaar oud, zoon van Tjidsger Sjoerds Postma en Jeltje Petrus van
   der
   Lei.
   (Hij was weduwnaar van Jeltje Kooistra, overleden te Surhuisum op
   16
   februari 1896.)

   - Bareld, arbeider, veehouder en landbouwer, geboren te Surhuizum op
   16
   januari 1864, wonende te Surhuisterveen, overleden aldaar op 10
   februari 1939, 75 jaar oud.
   Hij is getrouwd op 23 mei 1891 met Antje Tjipkes van der Velde,
   geboren te Surhuizum op 20 december 1869, wonende te
   Surhuisterveen,
   dochter van Tjipke Tobias van der Velde (dagloner) en Geeske
   Sytzes
   Pultrum.

   - Hendrikje, geboren te Surhuizum op 17 juli 1867, overleden aldaar
   op
   13 april 1935, begraven aldaar, 67 jaar oud.
   Zij is getrouwd te Achtkarspelen op 14 mei 1898 met Mient Roels
   Poelstra, boerenknecht, geboren te Surhuizum op 8 mei 1867,
   overleden
   te Suthuizum op 2 februari 1955, begraven te Surhuizum, 87 jaar
   oud,
   zoon van Roel Meints Poelstra en Alberdina Klazes Hofstee.

   - Klaaske, geboren te Harkema Opeinde op 1 juni 1868, overleden te
   Surhuizum op 14 december 1950, begraven aldaar op 20 december
   1950, 82
   jaar oud.
   Zij is getrouwd te Achtkarspelen op 14 mei 1892 met Ytzen Boeles
   Ytsma, arbeider, veehouder, bomenkapper, geboren te Augustinusga
   op 7
   januari 1870, overleden te Surhuizum op 28 april 1949, begraven
   aldaar, 79 jaar oud, zoon van Boele Alles Ytsma en Folkertje
   Sierks
   Bijma (arbeidster).

   - Klaas, arbeider, geboren te Surhuizum op 18 november 1871,
   overleden
   te Harkema op 30 maart 1959, 87 jaar oud.
   Hij is getrouwd te Achtkarspelen op 20 oktober 1895 met Maria
   Lolkes
   Schaafsma, arbeidster, geboren te Augustinusga op 12 oktober 1865,
   wonende te Buitenpost, overleden te Harkema op 11 april 1926, 60
   jaar
   oud, dochter van Lolke Sybrens Schaafsma en Antje Hendriks Pol.

   Is een certificaat van onvermogen voor afgegeven door de
   Burgemeester van Achtkarspelen.   - Tietje, geboren te Surhuizum op 30 juli 1874, zie 3.


   -- IV --

   13 Martjen Rienks Hoogsteen, arbeidster en spinster, geboren te Drogeham
   op
   13 juni 1791, gedoopt aldaar op 17 juli 1791, wonende te Surhuizum,
   overleden te Drogeham op 18 juni 1856, 65 jaar oud.
   (Zij is later getrouwd te Achtkarspelen op 15 december 1827 met Klaas
   Simons Katsma, boereknecht, geboren te Ee op 12 augustus 1798, gedoopt
   aldaar op 2 september 1798, overleden op 8 mei 1847, 48 jaar oud, zoon
   van
   Symon Klazes Katsma (schoenmaker) en Gertje Reinderts.)
   Haar zonen van een onbekende man:

   - Hendrik, arbeider, geboren te Harkema Opeinde op 7 december 1820,
   wonende te Surhuizum, overleden te Harkema Opeinde op 10 maart
   1904,
   83 jaar oud.

   Op 9 dec.1820 geboorte aangegeven door de broer van Martjen,
   Willem Rienks Hoogsteen.
   Onecht kind en door dezelfs vader niet erkend.

   Hij is getrouwd te Achtkarspelen op 13 april 1844 met Fokeltje
   Eerdes
   Weenings, geboren te Surhuisterveen op 19 september 1824, dochter
   van
   Eerde Willems Weening (Weversknecht, boereknecht en slager) en
   Geertje
   Jans Bots.

   akte 10   - Willem, geboren te Harkema Opeinde op 27 januari 1827, zie 6.

   14 Wybe Klazes Kootstra, boereknecht, geboren te Opeinde op 27 januari
   1792,
   gedoopt aldaar op 27 januari 1793, overleden op 3 maart 1865, 73 jaar
   oud.
   Hij is getrouwd te Achtkarspelen op 17 mei 1822 met
   15 Trijntje Barelds de Jong, boerin, geboren te Surhuisterveen op 22
   december
   1804, gedoopt aldaar op 12 april 1805, overleden te Surhuizum op 25
   september 1893, begraven te Surhuisterveen op 29 september 1893, 88
   jaar
   oud.
   Uit dit huwelijk:

   - Saapke, geboren rond 1825, overleden te Surhuisterveen op 21 juni
   1912, begraven aldaar op 25 juni 1912, ongeveer 87 jaar oud.
   Zij was gehuwd met Lieuwe van Bruggen, landbouwer, geboren te
   Surhuisterveen op 19 maart 1820, overleden aldaar op 6 september
   1894,
   begraven aldaar, 74 jaar oud, zoon van Neeltje Lieuwes van
   Bruggen.

   - Jitske, geboren te Surhuisterveen rond 1828.

   - Klaaske, geboren te Surhuisterveen op 14 november 1829, zie 7.

   - Bareld, geboren te Surhuisterveen rond 1834.

   - Romkje, geboren te Surhuisterveen in het jaar 1837, overleden in
   het
   jaar 1916, 79 jaar oud.

   - Klaas, geboren te Surhuisterveen rond 1839.

   - Tietje, geboren in het jaar 1844, overleden in het jaar 1929, 85
   jaar
   oud.
   Zij was gehuwd met Freerk Wiebes Weening, geboren te Achtkarspelen
   in
   het jaar 1843, overleden aldaar in het jaar 1925, 82 jaar oud,
   zoon
   van Wybe Freerks Weening en Sijke Fokkes Veenstra.


   -- V --

   26 Rienk Hendriks Hoogsteen, arbeider, geboren te Drogeham rond 1761,
   wonende
   te Surhuizum en te Harkema Opeinde, overleden aldaar op 10 mei 1829,
   ongeveer 68 jaar oud.
   Hij is getrouwd te Drogeham op 25 mei 1783 met
   27 Taltje Willems, geboren te Augustinusga in het jaar 1750, wonende te
   Drogeham en te Harkema Opeinde, overleden aldaar op 13 mei 1826, 76
   jaar
   oud.
   Uit dit huwelijk:

   - Willem, arbeider in Harkema Opeinde, geboren te Drogeham op 19
   maart
   1784, gedoopt aldaar op 26 april 1784, overleden te Harkema
   Opeinde op
   7 juni 1835, 51 jaar oud.
   Hij is getrouwd te Achtkarspelen op 14 juni 1819 met Durkje
   Cornelis
   Lomis, dienstmaagd te Oostermeer, geboren te Surhuisterveen op 24
   mei
   1787, dochter van Cornelis Willems Lomis (schipper te
   Surhuisterveen)
   en Antje Simmes.

   akte 21   - Marten, geboren te Drogeham op 18 maart 1789, gedoopt aldaar op 26
   april 1789.

   - Martjen, geboren te Drogeham op 13 juni 1791, gedoopt aldaar op 17
   juli 1791, zie 13.

   28 Klaas Wybes Kootstra, arbeider, geboren te Hemrik in het jaar 1756,
   overleden te Noord Drachten op 31 oktober 1811, 55 jaar oud.
   Hij is getrouwd te Opeinde op 9 mei 1784 met
   29 Saapke Gialts, geboren te Kooten in het jaar 1763, overleden te
   Drachten
   op 5 september 1839, 76 jaar oud.
   Uit dit huwelijk:

   - Saakjen, geboren te Rottevalle onder Opeinde op 28 oktober 1784,
   gedoopt te Rottevalle (Sm.) op 12 december 1784.

   - Wybe, geboren te Opeinde op 28 april 1788, gedoopt aldaar op 1
   juni
   1788.

   - Romkjen, geboren te Opeinde op 23 juni 1790, gedoopt aldaar op 15
   augustus 1790.

   - Wybe, geboren te Opeinde op 27 januari 1792, gedoopt aldaar op 27
   januari 1793, zie 14.

   30 Bareld Barelds de Jong, (Naamsaann.1811:de Jong), landbouwer, geboren
   te
   Surhuisterveen in het jaar 1767, overleden aldaar op 8 juli 1840, 73
   jaar
   oud.
   Hij is getrouwd te Surhuisterveen op 28 mei 1792 met
   31 Jitske Gerbens Terpstra, boerin, geboren te Ureterp in het jaar 1765,
   overleden te Surhuisterveen op 14 december 1845, 80 jaar oud.
   Uit dit huwelijk:

   - Tietje, boerin, geboren te Surhuisterveen op 15 augustus 1793,
   gedoopt
   aldaar op 15 september 1793, overleden op 6 februari 1873, 79 jaar
   oud.
   Zij is getrouwd te Achtkarspelen op 16 februari 1815 met haar neef
   Jan
   Hanses Nieuwenhuis, geboren te Surhuisterveen op 16 juni 1791,
   gedoopt
   aldaar op 10 juli 1791, wonende te Drogeham, overleden voor 11 mei
   1872, hoogstens 80 jaar oud, zoon van Hans Jans Nieuwenhuis
   (arbeider
   en landbouwer) en Tettje Barelds de Jong.

   - Sjoukjen, geboren te Surhuisterveen op 27 december 1794, gedoopt
   aldaar op 1 februari 1795, overleden voor 30 november 1796,
   hoogstens
   1 jaar oud.

   - Sjoukjen, geboren te Surhuisterveen op 30 november 1796, gedoopt
   aldaar op 5 maart 1797, overleden voor 1811, hoogstens 15 jaar
   oud.

   - Antje, arbeidersche, koemelkster, landbouwersche, geboren te
   Surhuisterveen op 22 februari 1799, gedoopt aldaar op 7 april
   1799,
   overleden in het jaar 1886, 87 jaar oud.
   Zij is getrouwd te Achtkarspelen op 23 januari 1817 met Andries
   Geerts
   van der Wijk, geboren te Surhuisterveen op 26 december 1792,
   overleden
   in het jaar 1882, 90 jaar oud, zoon van Geert Andries van der Wijk
   en
   Antje Johannes van der Heide.

   - Bareld, arbeider, landbouwer, geboren te Surhuisterveen op 16
   april
   1801, overleden te Leeuwarden op 16 december 1860, 59 jaar oud.
   Hij is getrouwd te Achtkarspelen op 20 december 1821 met Trijntje
   Wopkes Hoekstra, arbeidster, geboren te Surhuisterveen op 9 maart
   1801, overleden te Doezum op 3 februari 1882, 80 jaar oud, dochter
   van
   Tjitske Jans Stavast (arbeidster).

   - Trijntje, geboren te Surhuisterveen op 19 september 1803, gedoopt
   aldaar op 22 oktober 1803, overleden voor 22 december 1804,
   hoogstens
   1 jaar oud.

   - Trijntje, geboren te Surhuisterveen op 22 december 1804, gedoopt
   aldaar op 12 april 1805, zie 15.


   -- VI --

   52 Hendrik Ayses, arbeider, afkomstig uit Oudehaske, geboren in 1729 of
   1730,
   wonende te Oudehaske bij Huwelijk, te Suameer en te Drogeham,
   overleden
   voor 1821, hoogstens 92 jaar oud.

   Crim.sent.Hof van Friesland:nr. 235-19-12-1778 en 334-10-7-1794:
   Hendrik Aises, 49 jaar, arbeider, Drogeham.
   GEN 901 RAF door P.Nieuwland: Hendrik Aises van St.Johannesga
   tr.(att.van Suameer) 20-9-1750 Martjen Keimpes van Suameer.
   Vertrokken na hun huwelijk met attestatie naar St.Johannesga.
   Trouwb.Suameer: Den 20en September 1750 zijn Hendrik Aijzes tot
   Sint Jannisga ende Martzen Keimpes tot Suameer naa datze drie
   verscheiden zondagen over onze Kerken zinder enige verhinderinge
   geproklameert zijn met addistatie vertrokken naar Sint Jannisga.
   Spec.kohieren Drogeham: 1754 op nr.41: Jille Jans en huish. na
   no.69 en deselve plaats Hendrik Ayses gekomen van Suameer uit
   Tietjerksteradeel 1 ss.,2 hh. 6.-.-. Jeen Arjens 1 ss.,2 hh.
   6.-.-.
   1755 Hendrik Ayses vertrocken agter na no.65 en daar aangeslagen
   en in plaats gecomen Feye Jelles van no.21; alhier gekomen van
   Freerk Hendriks van no.66.
   1755 no.65 Jeen Arjens verhuist voor op no.11 en daar aangeslagen
   en in plaats gecomen Hendrik Aises voor van no.41 1 ss., 2 hh.
   6.-.-.
   1757 no.65 1 ss. 2 hh. 6.-.-.
   1758 no.65 1 ss., 2 hh 6.-.-.
   1759 nr.65 Hendrik Aises verhuist pag.137 na no.41 in plaats
   gecomen Pyter Jans van Oostermeer; Geert Rienx alhier bij
   ingetrout. Jan Pyters weder van no.35 werden publicq gealementeert
   vertrokken pag.143 no.72 en woont hier nu Hendrik Aises van
   pag.141 no.65 1 ss.,2 hh. 6.-.-.
   1760 no.41 Hendrik Aises 1 ss.,2 hh 6.-.-.
   1761 no.41 Johannes Jans vertrokken naar de Coten no.35 in plaats
   Gauke Gaatses werd publicq gealimenteert van de Drogeham no.1a.
   Jan Johannes eign. 1/2 ss. 1 h. .-.10.-. Hendrik Aises 1 ss, 2 hh.
   6.-.-. Grietie Popes, vrigesel agter van no.72 1hh 1-10-.
   1762 no.41 Gaatse Gaatses werd publicq gealimenteert. Jan Johannes
   eig. 1/2 ss. 1 h. -.10-. Hendrik Aises vertrokken sonder sijn
   woonplaats te weten staat de kamer ledig. Jan Johannes eig. 1/2
   ss. 1 h -.10.-. Grietie Popes woont nu op no.37.

   Hij is getrouwd te Oudehaske op 20 september 1750 met
   53 Martzen Keimpes, geboren te Suameer, gedoopt aldaar op 26 februari
   1730,
   overleden voor 1821, hoogstens 91 jaar oud.

   GEN 902 RAF door P.Nieuwland: Martjen Keimpes tr.(att.van Suameer
   20-9-1750) Hendriks Aises van St.Johannesga (zij van Suameer).
   Crim.sent.Hof van Friesland nr.151-4-12-1753: Martsen Keimpes, 23
   jaar te Suameer, de vrouw van Hendrik Aijses, is ontslagen. Zij
   werd ervan beschuldigd bij Jan Clases en Rinske Wouters te Suameer
   te hebben ingebroken en een gouden "bood" met 3 strengen "Roode
   Coralen" gestolen te hebben. Die "bood" zou ze in Drachten aan de
   zilversmid verkocht hebben voor f.16,- en de kralen vor 6
   schellings. Maar dezelfde dag, 29-8-1753, toen zij gestolen zou
   hebben, was ze de hele dag bij haar moeder Grijtie Poppes, weduwe
   van Keijmpe Lammerts, geweest. Wat zij in Drachten had verkocht,
   was haar eigendom geweest. Verder moest het ieder bekend zijn dat
   Rinske meestal uit huis ging zonder een deur op slot te doen,
   zodat ieder er altijd in en uit kon lopen.

   Uit dit huwelijk:

   - Sibbeltje, arbeidster, geboren te Surhuizum rond 1750, wonende
   aldaar,
   overleden aldaar op 23 april 1779, ongeveer 29 jaar oud.

   Bij de geboorte van haar zoon Sibbele in de kraam gestorven.
   Sibbele werd door zijn grootvader Hendik Aises ten doop
   gehouden, omdat de vader afwezig was (gedetineerd).
   Begraafboek Surhuizum: Op 2-5-1779 wordt een kollekte voor
   haar begrafenis en de huur van het zwarte laken gehouden.

   Zij is getrouwd te Surhuizum op 7 juni 1772 met Roel Harts,
   koopman,
   geboren te Surhuizum in het jaar 1748, wonende aldaar en te
   Nietap,
   overleden te Zevenhuizen op 9 april 1808, 60 jaar oud, zoon van
   Hart
   Andries (boer, huisman en vervener) en Trijntje Gaukes.

   Crim.sent.Hof van Friesland nr. 238-16-12-1779: Roelof Harts
   te Surhuisterveen is ontslagen na een vijf maanden durende
   detentie. Hij zou met anderen op 9 april bij een groot
   boelgoed te Opende (Gr.) het de landsdienaren lastig hebben
   gemaakt en zelfs een van hen het "peilboek" uit de handen
   gescheurd of geslagen hebben. Hij zegt van niets te weten.
   Spec.koh.Surhuizum (Heide en weide) nr. 85 1768,1779 van nr.85
   naar nr.22 i.p.v.Claas Jelles die naar Drachten is vertrokken.
   RAG Roelf Harts: Alzo uit de ingewonnen informatien gehoudene
   examinering en vrijwillige bekentenis van Roelf Harts, geboren
   te ZuurhuisterVeen in Friesland oud 44 jaaren, laatst
   woonagtig op de Nijetap in het Landschap Drenthe en thans
   gedetineerde ter provinciaalegeweldige, den rechte overvloedig
   is gebleeken, dat gedetineerde op den 16 Februariilaatstleden
   's morgens tusschen 5 en 6 uuren in de A.Poort in deze stad
   binnen koomende, door 's Landsbedienden is aangehouden, met
   een sak op zijn hoofd, in welke sak bij onderzoek en weeginge
   is bevonden een honderd en ses ponden Coffijboonen; terwijl
   nog twee andere persoonen op hetzelve pas bij de gedetineerde
   zijnde, het door de vlucht zijn ontkomen, ieder met
   achterlaatinge van een gelijke quantiteit Coffijboonen, in een
   zak, welke op het ontdekken van 's Lands bedienden zich hebben
   gesmeeten, met welke twee persoonen volgens de gedetineerde,
   genaamd Pieter Ouges van Eikebouren, en Riepke Hindriks van
   Zuurhuizen, de gedetineerde des avonds bevonden met een
   schipje van de Nijetap uit Drenthe de voorschreeven
   Coffijboonen heeft gehaalt en ter sluik in deze Provincie
   ingebragt, doch voorgeevende niet te weeten, wie de gemelde
   Coffijboonen moeste hebben, maar dat de beide andere persoonen
   gezegt hadden, dat hij gedetineerde de sak moest brengen, aan
   een zeker Coopman alhier in de Stad woonagtig, welke door hem
   mede genomen is, dat bovendien de gedetineerde, die wegens
   sluikerije zedert lange in het oog heeft geloopen in de jaar
   1790 bij edictale citatie ingedaagt zijnde, over en terzaake
   van verregaande sluikerije, verzelt met geweldaadige oppositie
   tegen 's Lands bedienden gepleegt niet is gecompareert, en dat
   te vergeefsch getragt heeft daarover in den Jaare 1791 door
   middel van requeste daar op sententie van den 9 Februari 1792
   geduurende zijn levenslang buiten deze provincie, mitsgaders
   Wedde en Westerwoldingeland gebannen met intimatie bij aldien
   wederom binnen de voorschr: Landen te mogte koomen, en in
   rechtshanden geraaken, dat alsdan naar exigentie van zaken
   zwaarder zal worden gestraft. Dat de gedetineerde onaangezien
   deze sententie volgens zijn eigen confessie zich meermaalen
   heeft verstout in deze Provincie binnen te koomen; om alle het
   welke de gedetineerde volgens de wetten van den Lande ten
   hoogste strafbaar is.
   Zo is het, dat de Heeren Gedeputeerden de gedetineerde Roelf
   Harts hebben gecondemneert, zoals dezelve gecondemneert wort
   door dezen, omandere ten exempel aan de kaak te worden
   gestelt, en aldaar door de Scherprechter strengelijk
   gegeeselt, voorts gebannen ten provincialen Tuchthuizen, om
   aldaar geduurende den tijd van zes jaaren met zijner handen
   arbeid de kost te verdienen, na ommekomst van welke jaaren de
   gedetineerde voor zijn leven lang wordt gebannen buiten deze
   Provincie, mitsgaders Wedde en Westerwoldingerland, met
   intimatie bij aldien zich mochte verstouten, wederom binnen de
   voorschr. Landen te komen, en in Rechtshanden geraaken, alsdan
   naar exigentie van zaken voor zijn leven lang ter provinciale
   Tuchthuizen zal worden opgesloten.
   Alle beide sententien gepronantieert ter provinciale geweldige
   binnen Groningen op Vrijdag den 22 Maart 1793.
   RAG Instellingen gevangeniswezen 435 nr.7.8 blz.131: Ingebragt
   22-3-1793: Roelf Harts, oud 44 jaar, geboren Surhuisterveen,
   laatst woonachtig op de Nietap is volgens sententie van de
   H.Heren Gedeputeerde Staten van Stad en Lande in dato den 22
   Maart 1793 voor de tijd van zes jaren in het Provinciale
   Tuchthuis gebannen omme met zijn handen arbeid de kost te
   verdienen en na ommekomst van die jaren gebannen buiten de
   Provincie Mitsgaders Wedde te Westerwoldinger land.
   Uit overl.akte: Roelf Harts, oud ruim 60 jaren, 9-4-1808
   overleden op de Leek, nalatende vrouw en 9 kinderen.
   Uit huw.bijlagen zoon Hindrik Roelfs Oostinga met Trientje
   Roelfs Karsten 15-9-1816: In leven gevestigd zijnde kooplieden
   op de Nietap.

   (Hij is later getrouwd te Surhuizum op 17 maart 1782 met Renske
   Wiegers Doezema, wonende te Sebaldeburen en te Nietap.)

   Even voor het overlijden van Sibbeltje werd Roel gearresteerd
   (zie de aantekening bij hem). In de criminele sententie wordt
   melding gemaakt dat door de verdediging naar voren is gebracht
   dat Sibbeltje uit chagrijn over de misdaad zou zijn overleden.   - Aise, geboren te Surhuizum in het jaar 1757, wonende te
   Drogehamsterheide, overleden te Surhuizum op 2 mei 1821, 64 jaar
   oud.

   Volwassendoop 25-3-1796 (41 jaar).
   Getuige Crim.sent.Hof van Friesland: nr. 334-10-7-1794.
   Woonde bij overlijden op nr.88.

   Hij is getrouwd te Drogeham op 11 mei 1788, getrouwd aldaar op 11
   mei
   1788 voor de kerk met Jeltje Jans, arbeidster, geboren te Drogeham
   in
   het jaar 1757, wonende aldaar, overleden te Surhuizum op 30 juli
   1827,
   70 jaar oud, dochter van Jan Jans en Grietje Pieters.

   - Hinke, geboren te Drogeham rond 1759, overleden te Harkema Opeinde
   op
   8 juli 1828, ongeveer 69 jaar oud.
   Zij was gehuwd (1) met Gjalt Hendriks (doopgetuige was
   Jalt,sibeles
   Hoogsteen), overleden voor 25 mei 1811.
   Zij is daarnaast getrouwd te Drogeham op 15 mei 1785 (2) met
   Oebele
   Klazes Rinsma.

   - Rienk, geboren te Drogeham rond 1761, zie 26.

   54 Willem Hendriks, boer te Buitenpost, overleden te Buitenpost.
   Hij was gehuwd met
   55 Baukje Sybrands, overleden te Drogeham.
   Uit dit huwelijk:

   - Taltje, geboren te Augustinusga in het jaar 1750, zie 27.

   56 Wybe Aates, afkomstig uit Hemrik, bij huwelijk.
   Hij is getrouwd te Hemrik op 11 mei 1749 met
   57 Romkje Jans, afkomstig uit Hemrik, bij huwelijk.
   Uit dit huwelijk:

   - Jan, geboren te Hemrik in november 1750, gedoopt aldaar op 27
   december
   1750.

   - Klaas, geboren te Hemrik in het jaar 1756, zie 28.

   58 Gjalt Pieters, gedoopt te Twijzel/Kooten op 22 mei 1716.
   Hij is getrouwd rond 1742 met
   59 Saakje Durks, geboren rond 1720.
   Uit dit huwelijk:

   - Pieter, gedoopt te Twijzel/Kooten op 23 februari 1744.

   - Trijntje, gedoopt te Twijzel/Kooten op 18 december 1746.

   - Martzen, gedoopt te Twijzel/Kooten op 8 februari 1750, wonende te
   Augustinusga, bij huwelijk, overleden te Rottevalle in het jaar
   1836,
   86 jaar oud.

   Uit overl.akte Smallingerland: Overleden Martje Gjolts Reitsma
   op 9-1-1836 's morgens 4 uur te Rottevalle Opeinde, oud 85
   jaar, zonder beroep, wonende te Rottevalle, dochter van wijlen
   Gjalt Pieters en Saakje Durks, beide overleden, weduwe van
   Boele Annes.

   Zij is getrouwd te Rottevalle op 22 mei 1774 met Boele Annes
   Reitsma,
   geboren te Oostermeer op 10 januari 1747, gedoopt aldaar op 30
   juli
   1747, overleden te Opeinde op 5 februari 1810, 63 jaar oud, zoon
   van
   Anne Boeles (arbeider, huisman) en Antje Tammes.

   GEN 900,901,902 RAF door P.Nieuwland: Boele Annes, ged.
   Oostermeer 30-7-1747 (29 wk oud), geb.ca 10-1-1747; zoon van
   Anne Boeles en Antje Tammes; overl. Opeinde 5-2-1810; trouwde
   Martje Gjolts (overl.Rottevalle 1836, 86 jr.;SMA
   V15..;kinderen (Reitsma 1811), geb. Rottevalle: Anne
   31-7-1775; Antje 1776; Saakje ca.1779; Gjolt ca.1781; Anne
   16-12-1783 (aant.Bijbel; tr.SMA 1811); Pietje ca.1789; Rixtje
   ca.1791.


   - Antje, gedoopt te Twijzel op 28 januari 1753.

   - Dirkje, gedoopt te Twijzel/Kooten op 8 februari 1756.
   Zij is getrouwd te Twijzel/Kooten op 31 januari 1808 met Jan
   Hendriks
   van der Zwaag, naamsaann.ACH , geboren te Kollumerzwaag rond 1775,
   wonende te Twijzel, bij huwelijk, overleden te Achtkarspelen op 14
   januari 1835, ongeveer 60 jaar oud, zoon van Hendrik Klazes en
   Antje
   N.

   uit overl.akte ACH 14-1-1835: Jan Hendriks van der Zwaag, oud
   60 jaren, arbeider, geboren te Kollumerzwaag, wonende te
   Kooten, zoon van Hendrik Klazes en Antje...?, weduwnaar van
   Durkje Gjalts.

   (Hij is eerder getrouwd te Twijzel op 13 mei 1798 met Wytske
   Sybes,
   afkomstig uit Twijzel, bij huwelijk, geboren in het jaar 1776,
   overleden te Kooten op 4 mei 1806, 30 jaar oud.)

   - Saapke, gedoopt te Twijzel/Kooten op 6 januari 1759.

   - Pietje, gedoopt te Twijzel/Kooten op 17 oktober 1762.

   - Saapke, geboren te Kooten in het jaar 1763, zie 29.

   60 Bareld Barelds, afkomstig uit Opeinde, gedoopt aldaar op 6 maart 1729.
   Hij is in ondertrouw gegaan te Opeinde op 13 december 1761 en getrouwd
   te
   Drogeham op 28 februari 1762 met
   61 Tietje Jans Bok, gedoopt te Drogeham op 19 april 1732.
   Uit dit huwelijk:

   - Antje, gedoopt te Surhuisterveen op 18 december 1763, overleden te
   Rottevalle op 29 juni 1830, 66 jaar oud.
   Zij is getrouwd op 27 juni 1784 (1) met Foppe Sierks Bijma,
   Naamsaann.1811:Bijma, boer, gedoopt te Kollumerzwaag op 7 maart
   1745,
   overleden te Opeinde op 24 november 1819, 74 jaar oud, zoon van
   Sierk
   Rodmers (boer) en Trijntje Foppes.
   Zij is getrouwd te Smallingerland op 12 mei 1821 (2) met Wybren
   Wobbes
   van der Veen, geboren in het jaar 1762, overleden in het jaar
   1833, 71
   jaar oud, zoon van Wobbe Liebbes en Janke Wiebrens van der Veen.

   - Bareld, (Naamsaann.1811:de Jong), geboren te Surhuisterveen in het
   jaar 1767, zie 30.

   - Tettje, gedoopt te Surhuisterveen op 9 april 1769, zie 31.

   - Jan, geboren te Surhuisterveen op 14 april 1772, gedoopt aldaar op
   19
   april 1772.
   Hij was gehuwd met Hiltje Theunis, wonende te Surhuisterveen.

   - Geeske, landbouwersche, geboren te Surhuisterveen op 28 juli 1774,
   gedoopt aldaar op 14 augustus 1774, overleden op 13 mei 1848, 73
   jaar
   oud.
   Zij is getrouwd te Surhuisterveen op 4 februari 1798 met Frederick
   Halbes Oldenburger, Naamsaann.1811:Freerk Oldenborger, landbouwer,
   geboren te Surhuisterveen in het jaar 1766, overleden te Bergum op
   19
   juli 1851, 85 jaar oud, zoon van Halbe Rinzes en Grietje Reinders
   Oldenburger.

   62 Gerben Cornelis.
   Hij is getrouwd te Ureterp op 26 juni 1757 met
   63 Sjoukjen Remmelts, geboren te Ureterp op 24 november 1732, gedoopt
   aldaar
   op 7 december 1732.
   Uit dit huwelijk:

   - Jitske, geboren te Ureterp in het jaar 1765, zie 31.


   -- VII --

   104 Ayse Hendriks, (ook Aitse), boer, geboren rond 1700, wonende te
   St.Johannesga, overleden te Oudehaske in het jaar 1773, ongeveer 73
   jaar
   oud.

   Bij huwelijk kwam Aise Hendriks met attestatie van elders.
   Stemkohier 1728 St.Jansga No.30: Barttele Johannes, Foppe Jans en
   Ayse Hendriks eigenaars van dese stelle hebben ten oosten de
   Vicarie, ten Westen no.31, ten Suiden de Gaast sloot, ten Noorden
   de Veenscheidinge, belast met een floreen Floreen F.1-"-"; Betaalt
   aan 't register 1-26-", vermindert met diverse posten van Wopke
   Romkes en Haring Gerrijts, totaal -"-26-". Behoudt 1.-.-.
   1738 no31 idem.
   Stemkohier 1748 Oudehaske: Eise Hendriks meyer op stem 49 zonder
   huis en nr 51 een stelle met een huis en genoegzame kwliteit land.
   De post hieronder ongeveer 90 pond.m. land (eigenaar dhr
   pensinonaris Idsinga wegens zijn kinderen).
   Quotisatie 1749: Boer van sober bestaan, heeft al zijn beesten
   verloren, 3 kinderen 4 volw. aansl.34-19-0.
   Lidmatenb.Oudehaske: van St.Johannesga 23-11-1731, terug van
   St.Johannesga 6-4-1748.
   Speciekohieren St.Johannesga:1750 op nr.7: 1 schoorst., 2 h.h., 2
   koey, 1 paard: 8-2-.; 1751 idem; 1752: idem, alleen 1 koey en 1
   rier: 7-15-.; 1753 en 1754 idem; 1755 1 rier en het paard minder:
   6-14-.; 1756 en 1757 plus 1 rier: 7-1-.; 1758, 1759, 1760, 1761,
   1762 en 1763 1 schoorst., 2 h.h., 2 koey en 1 rier 7-15-.; 1764
   Ayse Hendriks vertrokken na Oude Haske. Speciekohieren Oudehaske:
   1766 NP 1 1/2 schoorst, 2 h.h. -.-.-, 1767 halve schoorsteen weg
   -.-.-. 1768 t/m 1772 1 schoorst., 2 h.h. 6-.-. 1773 overleden, nu
   weduwe 1 schoorst. 1 h. 4-10-. 1774 Aise Hendriks weduwe na 14,
   1775 Eyse Hendriks weduwe na 22-6, 1776 Eise Hendriks weduwe na
   24-4; 24-4 Eise Hendriks weduwe 1 schoorst. 1 h.h. 4-10-. 24-4
   Eise Hendriks weduwe na Holtwolde nu.
   NB In het stemkohier 1738 is op nr.1 een Stelle sprake van een
   Hendrik Eyses als meyer van vrouw Catharina van Haren,
   wed.Grovestins.

   Hij is getrouwd te Haskerhorne in het jaar 1727 met
   105 Akke Rinkes, (ook Auk), gedoopt te Haskerhorne/Oudehaske op 17 mei
   1705,
   wonende te St.Johannesga en te Holtwolde (1778).

   Trouwb.: najaar 1727

   Uit dit huwelijk:

   - Hendrik, afkomstig uit Oudehaske, geboren in 1729 of 1730, zie 52.

   - Sjoukjen, gedoopt te Nijehaske op 10 december 1730.

   - Ytje, gedoopt te Nijhaske op 10 december 1730.

   - waarschijnlijk Sipke, afkomstig uit Akkrum bij Huwelijk, geboren
   in
   het jaar 1737, overleden te Rotstergaast onder Rottum op 16 maart
   1809, 72 jaar oud.

   Authorisaties SCO Nad.Toegng 13.114 nr 803= 10-5-1809:
   kinderen: Sybe Sipkes (22),
   -- I --

   1 Hendrikje Tjeerds Bijlsma, geboren te Harkema Opeinde op 2 mei 1907.


   -- II --

   2 Tjeerd Willems Bijlsma, veehouder, la
   -- I --

   1 Hendrikje Tjeerds Bijlsma, geboren te Harkema Opeinde op 2 mei 1907.


   -- II --

   2 Tjeerd Willems Bijlsma, veehouder, la
   nr 805= 31-7-1809 kinderen Sybe Sipkes (22), Ayze Sipkes (18);
   vader wijlen Sipkes Ayzes; cureator: Thymen Poppes, huisman op
   de Gaast, medecurator in plaats van wijlen Egbert Poppes
   (broer van de nieuwe curator.
   Naamsaann. Mairie St.Johannesga, fol 22: Bosma, Sipke Ayses
   kinderen, St.Johannesga: Tiemen Poppes, voogd over de kinderen
   van wijlen Sipke Ayses, Rotstergaast: Siebe 25, Ayse 20 jaar.
   RAF Tg.14 HvF: Sipke Aijses vraagt aan het HvF om te mogen
   scheiden van tafel en bed met Loltje Jans wegens wangedrag van
   Loltje.

   Hij is getrouwd te Akkrum op 8 september 1782 (1) met Aaltje
   Sybes,
   afkomstig uit Akkrum bij Huwelijk, overleden op 30 maart 1791.

   Huwelijk ook genoemd in collectie Gerrit van der Veer.


   Hij is getrouwd te Oudeschoot op 21 december 1794 (2) met Loltje
   Jans,
   geboren te Nijeschoot op 13 februari 1774, gedoopt te Oudeschoot
   op 3
   maart 1774.
   (Zij was later gehuwd met Berend Roelofs Ritsma, arbeider.)

   - Sibbeltje, afkomstig uit Wirdum bij Huwelijk, geboren rond 1738,
   overleden te Wirdum op 25 december 1815, ongeveer 77 jaar oud.

   Uit overl.akte Leeuwarderadeel (Stiens) 25 12 1815: Overleden
   op 25-12-1815 in Wirdum, Sibbeltje Aises, 77 jaren, weduwe van
   Arjen Pieters en dochter van wijlen Aize Hendriks en Akke
   Rienks.

   Zij is getrouwd te Wirdum op 15 mei 1763 met Arjen Pieters,
   afkomstig
   uit Wirdum bij Huwelijk, geboren rond 1735, overleden te Wirdum op
   17
   februari 1804, ongeveer 69 jaar oud.

   Lidmatenboek Wirdum: Arjen Pyters, Sibbeltje Eises, hij
   ovl.17-2-1804; zij ovl. lidm.1772, sedert 27-3-1764.   - Rinke, afkomstig uit Oudehaske bij Huwelijk, geboren rond 1740.
   Hij is getrouwd te Haskerhorne/Oudehaske op 21 oktober 1764 met
   Geertie Aales, afkomstig uit Oudehaske bij Huwelijk.

   106 Keimpe Lammerts, gedoopt te Garijp op 7 juni 1696, wonende aldaar,
   overleden voor 1749, hoogstens 53 jaar oud.

   Bij de quotisatie wint de weduwe ternauwernood de cost.
   Bron GEN 900,901,902 (RAF): Keimpe Lammerts, ged.7-6-1696 (z.v.
   Lammert Keimpes en Hinke Jans); overl. v.1749, tr.aldaar 16-4-1724
   Grietje Popes van Suameer, (hij van Garijp); quot: K.L. wed. wint
   ternauwernood de cost, 2+4 6-16; kinderen, ged.Suameer: Lammert
   14-1-1725; Hinke 28-4-1726; Pope 7-12-1727; Martjen 26-2-1730;
   Jelle 3-3-1732; Oege 31-7-1735; Trijntje 24-4-1737; IJtje
   3-5-1739; Tjitske 11-3-1742.

   Hij is getrouwd te Suameer op 16 april 1724 met
   107 Grietje Popes, geboren rond 1700, wonende te Suameer en te Drogeham,
   overleden na 1765, minstens 65 jaar oud.

   Bij quotisatie 1749 wed. wint ternauwernood de cost. Bron GEN 900
   (RAF): Grietje Popes, d.v. Pope Bouwes en Martjen Rommerts; tr.
   Suameer 16-4-1724 Keimpe Lammerts van Garijp (zij van Suameer).
   Spec.koh.Drogeham 1761 nr.41; 1763 nr.37 1 schs. 1hh 4=10=. 1764
   idem; 1765 idem; 1766 idem; 1767 idem; 1768 idem; 1769 idem; 1770
   idem; 1771 Grietie Popes vertrocken na de Cooten no.29 't huis
   leeg Jacob Beerents eig.; 1772 no.29 Cooten: Grietie Popes
   vertrocken naDrogeham nr.41 't huis ledig Jan Johannes eign.;
   Drogeham no.41 Grietie Popes van de Cooten 1 schs. 1 hh. 4-10-.;
   1773 vertrocken agter no.80; no.80 een nieuw huis op een koud
   steed bouwende 1773 Grietie Popes voor van nr.42; 1774: idem 1 hh.
   1-10-. 1775 idem en Anne Pyters 2 hh 3.-.-; 1776 idem; 1777 idem;
   1778 Grietje Popes swerft om en woont hier Anne Pyters. Een nieuw
   huis 1773 gebout op een koud stee 2 hh. 3.-.-.

   Uit dit huwelijk:

   - Lammert, geboren te Suameer, gedoopt aldaar op 14 januari 1725.

   Bron GEN 900,901,902 (RAF): Lammert Keimpes ged.Suameer
   14-1-1725 (z.v.Keimpe Lammerts en Grietje Popes) tr.Suameer
   4-7-1751 Tjipke Harts (beiden v. Suameer);kinderen ged.
   Suameer: Keimpe 26-3-1752; Hart 29-8-1754 (-> de Meer); Antje
   geb.1756/57.

   Hij is getrouwd te Suameer op 4 juli 1751 met Tjipkien Harts,
   geboren
   rond 1730, wonende te Suameer.

   - Hinke, geboren te Suameer, gedoopt aldaar op 28 april 1726.

   - Pope, geboren te Suameer, gedoopt aldaar op 7 december 1727.

   - Martzen, geboren te Suameer, gedoopt aldaar op 26 februari 1730,
   zie
   53.

   - Jelle, gedoopt te Suameer op 30 maart 1732.
   Hij is getrouwd te Garijp op 9 mei 1782 met Sjuuwke Jans, geboren
   in
   het jaar 1760, wonende te Oenkerk.
   (Zij was weduwe van Sjoerd Andries, wonende te Suameer, overleden
   voor
   9 mei 1782.)

   - Oege, geboren te Suameer, gedoopt aldaar op 31 juli 1735.

   - Trijntje, geboren te Suameer, gedoopt aldaar op 21 april 1737,
   gesneuveld.

   - Ytje, geboren te Suameer, gedoopt aldaar op 3 mei 1739.

   - Tjitske, geboren te Suameer, gedoopt aldaar op 11 maart 1742,
   wonende
   te Drogeham.
   Zij is getrouwd te Drogeham op 10 december 1769 met Anne Pieters,
   koopman en schipper te Drogeham, afkomstig uit Suameer.

   116 Pieter Gjalts, geboren rond 1690.
   Zijn kinderen bij een onbekende vrouw:

   - Gjalt, gedoopt te Twijzel/Kooten op 22 mei 1716, zie 58.

   - Antje, gedoopt te Twijzel/Kooten op 20 juni 1719.

   - Jouke, gedoopt te Twijzel/Kooten op 4 september 1723.

   - Janke, gedoopt te Twijzel/Kooten op 1 augustus 1727.

   120 Bareld Theunis, geboren te Opeinde rond 1695, overleden aldaar op 6
   maart
   1729, ongeveer 34 jaar oud.
   Hij is getrouwd voor 1729 met
   121 Antje Foppes, geboren te Lippenhuizen rond 1697, overleden te
   Rottevalle
   op 16 mei 1767, ongeveer 70 jaar oud.
   (Zij is later in ondertrouw gegaan te Opeinde op 4 november 1731 met
   Roel
   Fockes, boer en leraar Doopsgez.kerk Rottevalle, geboren te Opeinde in
   het
   jaar 1706, overleden te Rottevalle op 25 november 1780, 74 jaar oud.)
   Uit dit huwelijk:

   - Theunis, gedoopt te Opeinde op 12 mei 1720.

   - Gerben, gedoopt te Opeinde op 23 januari 1724.

   - Foocke, gedoopt te Opeinde op 23 februari 1726.

   - Bareld, afkomstig uit Opeinde, gedoopt aldaar op 6 maart 1729, zie
   60.

   122 Jan Jansen, alias Bok, scheper, gedoopt te Drogeham op 24 mei 1688,
   overleden aldaar op 29 januari 1757, 68 jaar oud.
   Hij is getrouwd te Duurswoude/Wijnjeterp in juli 1710 met
   123 Tetje Heinzes, afkomstig uit Ureterp, gedoopt aldaar op 17 mei 1691,
   overleden te Harkema Opeinde op 11 april 1767, 75 jaar oud.
   Uit dit huwelijk:

   - Heinse, Nageslacht in 1811 Henstra, geboren in het jaar 1718,
   gedoopt
   te Drogeham op 24 september 1719.

   - Jan, gedoopt te Drogeham op 3 april 1722.

   - Hiltie, gedoopt te Drogeham op 14 mei 1724.

   - Barelt, Nagesl.noemt zich in 1811 Schoolant, gedoopt te Drogeham
   op 31
   maart 1726.

   - Geeske, gedoopt te Drogeham op 24 september 1730, overleden te
   Witveen
   onder Oostermeer op 31 januari 1806, 75 jaar oud.
   Zij is getrouwd te Oostermeer op 8 april 1759 met Rienk Warners,
   landbouwer, redelijk welgesteld en boer onder Oostermeer, geboren
   te
   Witveen onder Oostermeer op 18 januari 1710, gedoopt te Oostermeer
   op
   14 februari 1710, overleden aldaar op 9 mei 1787, 77 jaar oud,
   zoon
   van Warner Ritskes (boer en vervener te Rottevalle onder Opeinde)
   en
   Hiltje Jans.

   GEN 902 RAF: Rienk Warners, geb Oostermeer 18-1710, zoon van
   Warner Ritskes en Hiltje Jans; boer onder Oostermeer op 't
   Witveen, overl.ald 9-5-1787 (zerk); trouwde 1 Oostermeer
   3-4-1730 Grietje Wybrens, beiden van Oostermeer, trouwde 2
   Oostermeer 8-4-1759, beiden van Oostermeer.

   (Hij is eerder getrouwd te Oostermeer op 7 april 1730 met Grietje
   Wybrens, gedoopt te Garijp op 27 december 1711, overleden te
   Oostermeer tussen 1753 en 1756, 42 jaar tot 45 jaar oud, dochter
   van
   Wybren Klazes (dorprechter en ontvanger van Garijp) en Jitske
   Minses.)

   - Tietje, gedoopt te Drogeham op 19 april 1732, zie 61.

   126 Remmelt Sanders.
   Hij is getrouwd rond 1720 met
   127 Yetscke Hindriks.
   Uit dit huwelijk:

   - Teeunis, geboren te Ureterp op 13 augustus 1724, gedoopt aldaar op
   20
   augustus 1724.

   - Hindrik, geboren te Ureterp op 24 september 1725.

   - Roel, geboren te Ureterp op 6 december 1728.

   - Sander, gedoopt te Ureterp op 8 oktober 1730.

   - Sjoukjen, geboren te Ureterp op 24 november 1732, gedoopt aldaar
   op 7
   december 1732, zie 63.

   - Jan, geboren te Ureterp op 17 januari 1735, gedoopt aldaar op 23
   januari 1735.

   - Cornelis, geboren te Ureterp op 9 december 1737, gedoopt aldaar op
   29
   december 1737.

   - Boke, geboren te Ureterp op 17 juni 1740, gedoopt aldaar op 17
   juli
   1740.

   - Fokke, geboren te Ureterp, gedoopt aldaar op 20 september 1744.


   -- VIII --

   210 Rinke Jans, geboren tussen 1660 en 1670, wonende te Haske en te
   Haskerhorne (1705), overleden voor 1716, hoogstens 56 jaar oud.

   Authorisaties SCO Akte 383, folio 102, 25-1-1707: twee
   voorkinderen (van zijn broer Geert Jans) ouders: Geert Jans (haar
   eerste man) en Berber Bernardus; curatoren: Wolter Jans, Rottum en
   Rinke Jans, Haske (ooms vaders zijde)
   Stemkohier Brongerga/Mildam 1698 nr.22; Rinke Jans en zijn
   broeders en kinderen mede-eigenaar voo 1/10.
   RAF HAS(auth) aktenr. 190 dd.26-3-1716.

   Hij was gehuwd met
   211 Lysbeth Ruirds, geboren rond 1660, overleden na 1728, minstens 68 jaar
   oud.

   RAF HAS (auth) akteno.190 dd.26-3-1716; RAF HAS 85 (hyp) fol 246
   dd.11-2-1728; RAF HAS H 11 fol.271 t/m 276v; RAF HAS G1 26-3-1716
   + 11-2-1728

   (Zij was later gehuwd met Jan Hylckes, huisman, geboren tussen 1660 en
   1670, wonende te St.Johannesga (1713), overleden na 1728, minstens 58
   jaar
   oud.)
   Uit dit huwelijk:

   - Sibbeltje, afkomstig uit Haskerhorne/Oudehaske, geboren rond 1698,
   overleden aldaar rond 8 maart 1733, ongeveer 35 jaar oud.

   RAF SCHO Q22 fol.132 dd.13-4-1740; RAF HAS (auth.)akteno 190
   dd.26-3-1716; RAF HAS 85 (hyp)fol. 246 dd 11-2-1728

   Zij is in ondertrouw gegaan te Ouwsterhaule op 31 augustus 1727 en
   getrouwd te Haskerhorne/Oudehaske op 7 september 1727 met Foppe
   Jans,
   geboren te Haskerhorne rond 1700, wonende te Haskerhorne (1740).

   RAF SCHO Q22 fol.132 dd.13-4-1740; RAF HAS (hyp)fol 246
   dd.11-2-1728; In 1728 is Foppe voor 1/3/ part medegebruiker
   van stem 30 te Sint Johannesga.

   (Hij is later in ondertrouw gegaan te Haskerhorne op 27 september
   1733
   en getrouwd te Haskerhorne/Oudehaske op 18 oktober 1733 met Harmke
   Tzidzes, afkomstig uit Ouwsterhaule.)

   - Yke, geboren rond 1700.
   Zij is getrouwd te Haskerhorne op 15 mei 1718 met Bartle Johannes,
   zoon van Johannes Bartels en Tialtien Saackes.

   - Akke, (ook Auk), gedoopt te Haskerhorne/Oudehaske op 17 mei 1705,
   zie
   105.

   212 Lammert Keimpes, gedoopt te Garijp op 1 februari 1662.

   Bron GEN 900,901,902 (RAF): Lammmert Keimpes ged.1-2-1662 (z.v.
   Keimpe Jeles en Tjitske Oeges) tr.1 Garijp 21-8-1686 Hinke Jans
   (beiden van Oostermeer), tr.2 Garijp 16-12-1707 Grietje Gaukes
   (ondertr.reeds 12-3); kinderen (ged.Garijp) x 1: Jan 27-12-1686;
   IJtje 14-4-1689; Jan 15-2-1691; Tjitske 4-3-1694; Keimpe 7-6-1696;
   Trijntje 11-12-1698; x2: Grietje 13-11-1707; Gauke 2-11-1710.

   (Hij is later getrouwd te Garijp/Suameer/Eernewoude op 16 december
   1707
   met Grietie Gauckes.)
   Hij is getrouwd te Garijp/Suameer/Eernewoude op 21 augustus 1686 (1)
   met
   213 Hincke Jans, geboren rond 1665, wonende te Oostermeer, overleden te
   Garijp
   voor 16 december 1707, hoogstens 42 jaar oud.

   Bron GEN 900,901,902 (RAF): Hinke Jans van Oostermeer tr. Garijp
   21-8-1686 Lammert Keimpes.

   Uit dit huwelijk:

   - Jan, gedoopt te Garijp op 27 december 1686, overleden voor 15
   februari
   1691, hoogstens 4 jaar oud.

   - Ytje, gedoopt te Garijp op 14 april 1689.

   - Jan, gedoopt te Garijp op 15 februari 1691.

   - Tjitske, gedoopt te Garijp op 4 maart 1694.
   Zij is getrouwd te Garijp/Suameer/Eernewoude op 11 juli 1716 met
   Harrijt Poopes.

   - Keimpe, gedoopt te Garijp op 7 juni 1696, zie 106.

   - Trijntje, gedoopt te Garijp op 11 december 1698, overleden te
   Suameer
   voor 30 juni 1748, hoogstens 49 jaar oud.
   Zij is getrouwd te Suameer op 5 december 1723 met Rommert Popes,
   landbouwer, geboren te Suameer rond 1695, overleden aldaar rond
   1783,
   ongeveer 88 jaar oud, zoon van Poope Bouwes (214) en Martzen
   Rommerts
   (215).
   (Hij is later getrouwd te Suameer op 30 juni 1748 met Ytje Eelkes,
   gedoopt te Garijp op 12 mei 1726, wonende aldaar en te Suameer,
   dochter van Eelke Sjoerds Atsma en Aaltje Andries.)

   214 Poope Bouwes, schuitmaker, geboren rond 1660, wonende te Suameer.

   Bron GEN 900,901,902 (RAF) Pope Bouwes van Suameer tr.
   (ondertr.Oudega ca.sept 1688) Martjen Rommerts van 't Zwartveen;
   woont 1689 op 't Zwartveen; TIE S 16 170 (1712, dan Suameer);
   kinderen: Maaike ged.Oostermeer 10-11-1689; Aatje ged.Suameer
   17-1-1697; ? Aukje ged.Suameer 31-10-1697 (dr.van Pope
   Schuitmaker) verder Rommert en Grietje.
   Poope Bouwes komt voor in het familiboek Boonstra (GEN 888 RAF).

   Hij is getrouwd te Oudega in september 1688 met
   215 Martzen Rommerts, geboren rond 1671, gedoopt te Nijega op 22 februari
   1680, wonende te Oudega.

   Bron GEN 900,901,902 (RAF): Martjen Rommerts, ged.Nijega 22-2-1680
   (was 8 jr.oud); d.v.Rommert Sakes en Aatje Pieters;
   tr.(ondertr.Oudega ca sept.1688) Pope Bouwes (zij van 't
   Zwartveen); S16 170 (1712 te Suameer).

   Uit dit huwelijk:

   - Maaike, gedoopt te Oostermeer op 10 november 1689.

   - Rommert, geboren te Suameer rond 1695, zie 213.

   - Aatje, gedoopt te Garijp/Suameer/Eernewoude op 17 januari 1697.

   - Aukje, gedoopt te Suameer op 31 oktober 1697.

   In het doopboek wordt de vader Pope Schuitmaker genoemd.


   - Grietje, geboren rond 1700, zie 107.

   - Bouwe, geboren te Suameer rond 1715.
   Hij is getrouwd te Suameer op 14 september 1738 (1) met Wijpkjen
   Wijbrens, geboren rond 1720, wonende te Opeinde, overleden te
   Suameer
   voor 8 oktober 1752, hoogstens 32 jaar oud.
   Hij is getrouwd te Suameer op 8 oktober 1752 (2) met Tijtjen
   Taekes,
   wonende te Garijp.

   240 Theunis Foockes, boer, wever, geboren te Nijega rond 1661, overleden
   aldaar na 1708, minstens 47 jaar oud.
   (Hij is eerder getrouwd te Nijega op 28 augustus 1682 met Lysbeth
   Sybrens,
   geboren te Nijega, overleden voor 17 maart 1689.)
   Hij is getrouwd te Nijega op 17 maart 1689 (2) met
   241 Foock Barelds, geboren te Ureterp rond 1665, gedoopt aldaar op 17 juli
   1685.
   Uit dit huwelijk:

   - Bareld, geboren te Opeinde rond 1695, zie 120.

   242 Foppe Ynses, boer te Opeinde, geboren te Oudehorne rond 1670,
   overleden te
   Lippenhuizen na 1720, minstens 50 jaar oud.
   Hij is getrouwd te Lippenhuizen rond 1692 met
   243 Teuntje Gerbens, geboren te Lippenhuizen rond 1673, overleden te
   Opeinde
   rond 1756, ongeveer 83 jaar oud.

   -- I --

   1 Hendrikje Tjeerds Bijlsma, geboren te Harkema Opeinde op 2 mei 1907.


   -- II --

   2 Tjeerd Willems Bijlsma, veehouder, la
   -- I --

   1 Hendrikje Tjeerds Bijlsma, geboren te Harkema Opeinde op 2 mei 1907.


   -- II --

   2 Tjeerd Willems Bijlsma, veehouder, latse, gedoopt te Drogeham op 20
   augustus 1682.

   - Pyter, gedoopt te Drogeham op 20 december 1685.

   - Jan, alias Bok, gedoopt te Drogeham op 24 mei 1688, zie 122.

   246 Heinze Barelds, boer, geboren te Ureterp rond 1656, gedoopt aldaar op
   19
   februari 1686, overleden aldaar in het jaar 1693, ongeveer 37 jaar
   oud.
   Hij is getrouwd te Ureterp rond 1680 met
   247 Hiltje Jannes, geboren te Ureterp rond 1657.
   Uit dit huwelijk:

   - Tjed, gedoopt te Ureterp op 25 september 1687.

   - Eyse, gedoopt te Ureterp op 16 maart 1689.

   - Tetje, afkomstig uit Ureterp, gedoopt aldaar op 17 mei 1691, zie
   123.


   -- IX --

   420 Jan Rinkes, boer en dorprechter, geboren rond 1620, wonende te Rottum,
   overleden voor 29 november 1708, hoogstens 88 jaar oud.

   SCO M24 dd.20-3-1710

   (Hij is later getrouwd voor 13 november 1699 met waarschijnlijk Antje
   Jochums.)
   Hij was gehuwd (1) met
   421 Sibbel Geerts, geboren rond 1620.
   (Zij was weduwe van Jan Wolters, huisman, geboren tussen 1610 en 1620,
   wonende te Katlijk, overleden tussen 1654 en 1663, 34 jaar tot 53 jaar
   oud. (Hij was weduwnaar van Baerte Rones, overleden voor 1650, dochter
   van
   Rone Reitses en Hantje Jans, (Antje).))
   Uit dit huwelijk:

   - Rinke, geboren tussen 1660 en 1670, zie 210.

   - Geert, afkomstig uit Gaast, overleden voor 30 oktober 1699.

   OPS 175 (X13) fol.606 30-10-1699: Barber Bernardus Haarsma
   wed. w. Geert Jans voor zich en voor haar minderjarige
   kinderen schuldig aan Uylckien Auckes wed.w. Bernardus
   Haersma. Onderpand: Land te Langezwaag gkocht op 29-4-1694 van
   Jochum Egberts.

   Hij was gehuwd met Berber Bernardus Haarsma, dochter van Bernardus
   Haersma en Uijlck Auke
   -- I --

   1 Hendrikje Tjeerds Bijlsma, geboren te Harkema Opeinde op 2 mei 1907.


   -- II --

   2 Tjeerd Willems Bijlsma, veehouder, la
   -- I --

   1 Hendrikje Tjeerds Bijlsma, geboren te Harkema Opeinde op 2 mei 1907.


   -- II --

   2 Tjeerd Willems Bijlsma, veehouder, la
   - Lysbeth, geboren rond 1660, zie 211.

   424 Keimpe Jelles, herbergier te Garijp, geboren rond 1625.

   Bron GEN 900,901,902 (RAF): Keimpe Jelles (z.v. Jelle Keimpes en
   well. Tetje Wouters) herbergier te Garijp, tr. (ondertr. Garijp
   juni 1649) Tjitske Oeges (v.Suameer); komt 5-6-1685 te Oostermeer
   met att.v.Garijp; S 14 23,24,32 (boelgoed 1690); kinderen: ged.
   Garijp) Jelle 1-12-1657 (gepres. door Keimpes stiefmoeder); Jan
   14-12-1658; Lammert 1-2-1662; Antje 10-8-1664.

   Hij is getrouwd te Garijp/Suameer/Eernewoude in juni 1649 met
   425 Tiets Oeges, geboren rond 1630, wonende te Suameer.
   Uit dit huwelijk:

   - Jelle, schipper te Garijp (1696,1707), boer (1723), gedoopt te
   Garijp
   op 1 februari 1657, overleden voor 1731, hoogstens 74 jaar oud.

   Bron GEN 900,901,902 RAF: Jelle Keimpes, ged. Garijp 1
   febr.1657 (zn van Keimpe Jelles en Tjitske Oeges); schipper te
   Garijp (1696, 1707), vaart o.a. op Hamburg; later boer (1723),
   overl. voor 1731; tr. Garijp 13 mei 1683 Rinske Popkes
   (v.Oostermeer); MEN I38 175v (gebr. 1704 land van Geert Jans);
   TIE S14 212; S15 412 431 (schip van F 1300), 445; S17 18, 20,
   375, 389 (1726), 410; S18 133, 318; ki (ged.Garijp): Popke, 21
   nov.1684; Popke, 31 jan.1686; Popke, 5 jan.1688; Tjitske, 25
   sept.1692; Rinske, 18 jan.1699.

   Hij is getrouwd te Garijp/Suameer/Eernewoude op 13 mei 1683 met
   Rijnscke Popckis, geboren rond 1660, wonende te Oostermeer.

   - Jan, gedoopt te Garijp op 14 december 1658.

   - Lammert, gedoopt te Garijp op 1 februari 1662, zie 212.

   - Antje, gedoopt te Garijp op 10 augustus 1664.

   - Ytie, geboren te Garijp rond 1670.
   Zij is getrouwd te Bergum op 24 februari 1700 met Murk Goslings,
   wonende te Bergum.

   426 Jan Reitses, (Nijenhuis), schoenmaker, geboren rond 1625, wonende te
   Beetsterzwaag en te Gorredijk, overleden te Beetsterzwaag voor 1666,
   hoogstens 41 jaar oud.

   GEN 901 RAF door P.Nieuwland: Jan Reitses, Beetsterzwaag
   overl.voor 1666; trouwde Garijp 27-5-1652 IJtje Gaeles van Garijp,
   hij van Beetsterzwaag; 1661 voorspr.kinderen van Gosse Gosses en
   Antje Gaeles; TIE S14 143v; IJtje Gaeles 1678 te Hijlaard met
   attestatie van Garijp.

   Hij is getrouwd te Garijp/Suameer/Eernewoude op 27 mei 1652 met
   427 Idtje Gaeles, geboren rond 1630, wonende te Garijp en te
   Beetsterzwaag.

   Bron GEN 900,901,902 RAF: IJtje Gaeles, dochter van Gaele Haijes,
   trouwde Garijp 25-5-1652 met Jan Reitses van Beetsterzwaag; woont
   1661, 1666 te Beetsterzwaag; TIE S14 143v; IJtje Gaeles in 1678 te
   Hijlaard met Attestatie van Garijp.

   Uit dit huwelijk:

   - Hincke, geboren rond 1665, zie 213.

   430 Rommert Saeckes, wonende te Oostermeer.

   Bron GEN 900,901,902 (RAF): Rommert Sakes tr. Nijega 9-4-1671
   Aatje Pieters (volgens Nijega beiden van 't Witveen; volgens
   Oostermeer beiden van 't Zwartveen); kind: Martjen ged. Nijega
   22-2-1680 (was reeds geb. ca 1671, tr.1688).

   Hij is in ondertrouw gegaan te Oostermeer op 31 december 1670 en
   getrouwd
   te Nijega op 9 april 1671 met
   431 Aet Pytters, wonende te Oostermeer.

   GEN 900 RAF: Trouwde op 9-4-1671 te Nijega met Rommert Sakes,
   beiden van 't Witveen. Bij ondertrouw in Oostermeer 31-12-1670
   beiden van 't Zwartveen; wellicht tweede huwelijk (3e pr. te
   Oostermeer 31-10-1697) met Hendrik Hendriks van 't Witveen.

   (Zij is later getrouwd te Oostermeer op 31 oktober 1697 met Hendrik
   Hendriks, wonende te 't Westveen o.Oostermeer.)
   Uit dit huwelijk:

   - Martzen, geboren rond 1671, gedoopt te Nijega op 22 februari 1680,
   zie
   215.

   480 Foocke Jacobs, geboren te Nijega rond 1630, overleden aldaar voor
   1690,
   hoogstens 60 jaar oud.
   Hij is getrouwd te Nijega op 26 december 1660 met
   481 Iebel Geerts, geboren te Nijega rond 1634, overleden te Oudega voor
   1699,
   hoogstens 65 jaar oud.
   (Zij is later in ondertrouw gegaan te Oudega in mei 1690 met Sytse
   Wybrens, geboren te Oudega rond 1611, overleden aldaar tussen 1697 en
   1699, 86 jaar tot 88 jaar oud, zoon van Wybren Saackes, ook Wybrand en
   Grietje N.. (Hij is eerder getrouwd rond 1640 met Houckjen Martens.))
   Uit dit huwelijk:

   - Theunis, geboren te Nijega rond 1661, zie 240.

   482 Bareld Allerts, geboren te Ureterp rond 1614, overleden aldaar na
   1667,
   minstens 53 jaar oud.
   Hij is getrouwd te Ureterp rond 1638 met
   483 Reynsck Heynses, geboren te Wijnjeterp rond 1617, overleden te Ureterp
   na
   1667, minstens 50 jaar oud.
   Uit dit huwelijk:

   - Foock, geboren te Ureterp rond 1665, gedoopt aldaar op 17 juli
   1685,
   zie 241.

   484 Ynse Fockes, boer, geboren te Oudehorne rond 1638, overleden te Oudega
   na
   1690, minstens 52 jaar oud.
   Hij is getrouwd te Oudehorne rond 1663 met
   485 Antje Foppes, geboren te Oudehorne rond 1642, overleden te Oudega voor
   1697, hoogstens 55 jaar oud.
   Uit dit huwelijk:

   - Foppe, geboren te Oudehorne rond 1670, zie 242.

   486 Gerben Oebeles.
   Zijn dochter bij een onbekende vrouw:

   - Teuntje, geboren te Lippenhuizen rond 1673, zie 243.


   -- X --

   844 Bartel Bartels, geboren tussen 1600 en 1610.
   Hij was gehuwd met
   845 Lysbeth Jans, geboren tussen 1600 en 1610.
   Uit dit huwelijk:

   - Ruurd, geboren rond 1630, zie 422.

   - Alt.
   Hij was gehuwd met waarschijnlijk N.N.Wolters, dochter van Wolter
   Jans
   en Eltje Teijes.

   - Obbe, schipper, wonende te Joure (1716).
   Hij was gehuwd met Geertje Wopkes.

   HvF 16585 (WW 106) def. sent. 15-9-1716: Obbe Bartels,
   schipper te Joure en Geertje Wopkes e.l. contra Augustinus
   Lycklama ... Bijeholt te Beets.   - Jan.
   Hij was gehuwd met Aaltje N..

   846 Jan Sippes, boer, geboren rond 1590, wonende te St.Johannesga,
   overleden
   in het jaar 1642, ongeveer 52 jaar oud.

   In 1698 is Jan eigenaar, gebruiker van stem 30 te Sint Johannesga.

   (Hij is eerder getrouwd voor 1615 met Rints Oenedr., geboren rond
   1590,
   overleden in 1628 of 1629, 38 jaar tot 39 jaar oud.)
   Hij is getrouwd voor 1632 (2) met
   847 Trijntje Meints, geboren rond 1590.
   (Zij was weduwe van Hans Bauckes, geb
   -- I --

   1 Hendrikje Tjeerds Bijlsma, geboren te Harkema Opeinde op 2 mei 1907.


   -- II --

   2 Tjeerd Willems Bijlsma, veehouder, la
   -- I --

   1 Hendrikje Tjeerds Bijlsma, geboren te Harkema Opeinde op 2 mei 1907.


   -- II --

   2 Tjeerd Willems Bijlsma, veehouder, la(ws. ex 1): Keimpe;
   ged.Garijp, ex 2: Antje, 21 feb. 1639;
   Jan, 31 mei 640; Sijtse, 19 maart 1648.
   Interlocutoir sententieboek nadere toeg.13.83 gepronontieerd
   (vonnis gewezen) 15-3-1630, nr 152: Jelle Keimpes in Garijp voor 7
   jaar pachter of onderpachter van turf en brandhout in Garijp in
   mede geinterreseerde aanbrenger.

   (Hij is later getrouwd te Garijp/Suameer/Eernewoude op 13 april 1636
   met
   IJdtije Piers, wonende te Garijp.)
   Hij was gehuwd (1) met
   849 Tetje Wouters.
   Uit dit huwelijk:

   - Keimpe, geboren rond 1625, zie 424.

   850 Oege Sybes, wonende te Garijp, HvF Inter.Sent 3-4-1677.
   Zijn dochter bij een onbekende vrouw:

   - Tiets, geboren rond 1630, zie 425.

   852 Reitze Jans.

   HvF 32 interl.sent 3-7-1667

   Hij was gehuwd met
   853 Aaght Jans.
   Uit dit huwelijk:

   - Jan, (Nijenhuis), geboren rond 1625, zie 426.

   854 Gaele Haijes, boer te Garijp en 1640 stem 6, geboren rond 1600,
   overleden
   te Garijp voor 1661, hoogstens 61 jaar oud.

   Bron GEN 900,901,902 RAF: Gaele Haijes, zoon van Haije Wijtses en
   Houkje Sierds, boer te Garijp (1640, st.6) overl. aldaar voor
   1661, trouwde 1 Marij Fetses (echtel.1622), trouwde 2 NN; LWN Y28
   449 (1627); TIE M4 14v; kinderen: ex1: Haije, kinderl.overl.;
   Lijsbeth (tr.Homme Stevens); Antje (tr.Gosse Gosses); Feitse,
   ged.Garijp 12-8-1638; wsch. ook Keimpe; ex2 Atse, ged.Garijp
   8-7-1658.

   (Hij had bij een onbekende vrouw ,,n zoon.)
   Hij is getrouwd te Garijp voor 1622 (1) met
   855 Marij Fetses, geboren rond 1600, overleden voor 1658, hoogstens 58
   jaar
   oud.

   Bron GEN 900,901,902 RAF: Marij Fetsedr., dochter van Feitse Botes
   en Rinske Keimpes Wiarda, trouwde Gaele Haijes; echtelieden Garijp
   1627.

   Uit dit huwelijk:

   - Lijsbeth, geboren te Garijp rond 1625.
   Zij was gehuwd met Homme Stevens.

   - Keimpe, geboren te Garijp rond 1626.
   Hij is getrouwd te Garijp in juni 1650 met Goijtske Abes, wonende
   te
   Doniaga.

   - Haije, geboren te Garijp rond 1628.

   - Idtje, geboren rond 1630, zie 427.

   - Antje, geboren te Garijp rond 1632, overleden voor 1660, hoogstens
   28
   jaar oud.
   -- I --

   1 Hendrikje Tjeerds Bijlsma, geboren te Harkema Opeinde op 2 mei 1907.


   -- II --

   2 Tjeerd Willems Bijlsma, veehouder, la
   -- I --

   1 Hendrikje Tjeerds Bijlsma, geboren te Harkema Opeinde op 2 mei 1907.


   -- II --

   2 Tjeerd Willems Bijlsma, veehouder, lap op 29 augustus 1680 met
   Aariaentje Jans,
   afkomstig uit Garijp, bij huwelijk. (Zij is later in ondertrouw
   gegaan
   te Garijp/Suameer/Eernewoude op 23 februari 1685 met Martinus
   Martinus
   Laverman, chirurgus en veltscheerder, geboren te Bergum rond 1655,
   wonende te Oudkerk, zoon van Martinus Martinus Laurman (predikant
   te
   Bergum in opvolging van zijn vader en 1654-1676) en Baukje Oeges.
   (Hij
   was weduwnaar van N.N., overleden voor 1685.)))

   - Feitse, gedoopt te Garijp op 12 augustus 1638.
   Hij is getrouwd te Rijperkerk op 27 november 1664 met Dieucke
   Hedsers,
   wonende te Rijperkerk.

   964 Allert Barelds, boer, geboren te Ureterp rond 1580, overleden aldaar
   na
   1631, minstens 51 jaar oud.
   Hij is getrouwd te Ureterp rond 1605 met
   965 Foock Gauckes, geboren te Ureterp rond 1583.
   Uit dit huwelijk:

   - Bareld, geboren te Ureterp rond 1614, zie 482.

   966 Heyntie Harmens, geboren te Wijnjeterp rond 1585, overleden aldaar
   voor
   1644, hoogstens 59 jaar oud.
   Hij is getrouwd te Wijnjeterp rond 1610 met
   967 Tiedts Jans, (Tjitske), geboren te Wijnjeterp rond 1587, overleden
   aldaar
   voor 1644, hoogstens 57 jaar oud.
   Uit dit huwelijk:

   - Reynsck, geboren te Wijnjeterp rond 1617, zie 483.


   -- XI --

   1692 Sippe Ryckolds, geboren tussen 1560 en 1570.
   Hij was gehuwd met
   1693 Griet Jans, geboren tussen 1560 en<br/><br/>(Message over 64 KB, truncated)
  • Show all 9 messages in this topic