Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

7459Re: [Friesland-genealogy] Elgersma

Expand Messages
 • Onno Elgersma
  Feb 2, 2002
   Hinke,

   Hartelijk dank voor de Elgersma-gegevens. Ik heb er hier en daar wat gaten
   mee kunnen opvullen. Waar er verschil was tussen jouw en mijn gegevens bleek
   jij bij controle op de website van het Ryksargyf meestal gelijk te hebben.
   De vrouw van Ulbe Wybrens is bij mij Dieuwke Regnerus Elgersma. Regnerus
   wordt echter evenmin als Reijner door Ulbe en Dieuwke vernoemd.
   Groeten,

   Onno Elgersma

   ----- Original Message -----
   From: "Hinke Woudt" <h.woudt@...>
   To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   Sent: Friday, February 01, 2002 10:09 PM
   Subject: [Friesland-genealogy] Elgersma


   Onno,

   Hier de Elgersma's uit mijn bestand.

   I Ulbe Wybrens X Dieuke Reijners
   kind: Wybren Ulbes Elgersma, * rond 1754 Hantum, volgt II

   II Wybren Ulbes Elgersma, * rond 1754 Hantum, gardenier, arbeider, +
   07-02-1828 Hantumhuizen
   X Klaaske Hessels
   kind:Ulbe Wybrens Elgersma, * 23-11-1793 Hantumhuizen, volgt III

   III Ulbe Wybrens Elgersma, * 23-11-1793 Hantumhuizen, boerenknecht, voerman,
   + 18-03-1875 Paessens
   X 13-04-1822 Oostdongeradeel
   Antje Minnes Boelens, * 25-09-1801 Paessens, + 27-12-1886 Paessens, dr.v.
   Minne Jans Boelens, gardenier en Klaaske Johannes Hannema
   kind: Minne Ulbes Elgersma, * in 1835 Paessens, volgt IV

   IV Minne Ulbes Elgersma, * in 1835 Paessens, winkelier, voerman, +
   12-11-1896 Paessens
   X (1) Dieuwke Klazes Dijkstra
   X (2) 11-06-1875 Oostdongeradeel
   Hendrikje Jacobs van der Jas, * 02-10-1846 Holwerd, dr.v. Jacob Hendriks van
   der Jas, gardenier, arbeider en Trijntje Sybrens Krop. (Hendrikje was weduwe
   van Foeke Jacobs de Vires)
   kind: Trijntje Elgersma, * 21-05-1882 Paessens, volgt V

   V Trijntje Elgersma, 21-05-1882 Paessens, + 17-01-1922 Dokkum
   X 04-06-1904 Oostdongeradeel
   Albert van Boerum, * 09-09-1878 Dokkum, los werkman, pakhuisknecht, +
   25-03-1972 Doukkum, zn.v. Martinus van Boerum, schipper, arbeider,
   olieslagersknecht en Janke Jonkhoff (ook Jonkhof)


   Gerlof Jacobs Elgersma, kooltjer
   X 15-05-1830 Barradeel (van site Ryksargyf, akte nog niet gezien)
   Izaakje Anes Miedema
   kind: Rinske Gerlofs Elgersma, * rond 1831 Tzummarum
   X 20-05-1854 Barradeel
   Gotse Harmens Herrema, * rond 1827 Tzummarum, arbeider, gardenier, zn.v.
   Harmen Gerrits Herrema, arbeider en Pietje Gotses Wassenaar. Gotse was
   weduwnaar van Reino Martens Westra.


   Wouter Gerlofs Elgersma, kooltjer, + 24-05-1799 Minnertsga
   X Antje Taekeles Wiersma
   kind: Gerlof Wouters Elgersma, * rond 1792 Minnertsga, kooltjer, schipper,
   voerman, + 01-03-1868 Minnertsga
   X 12-02-1815 Barradeel
   Jetske Jans Schaaf, * rond 1792 Wijnaldum, dienstmeid, winkelierster, +
   21-05-1873 Minnertsga, dr.v. Jan Kornelis Schaaf, timmerman en Klaaske
   Jacobs Steinfort
   kind van Gerlof en Jetske:
   Klaaske Gerlofs Elgersma, * 18-12-1817 Minnertsga, + 01-02-1884 Minnertsga
   X 21-05-1842 Barradeel
   Wijbe Annes van der Ploeg, * rond 1819 Holwerd, landbouwer, zn.v. Anne
   Wijbes van der Ploeg, landbouwer en Nienke Pieters Douma, boerin,
   rentenierse.

   Mocht je fouten tegenkomen dan hoor ik dat wel.

   Groetjes, Hinke Woudt-Westra.


   [Non-text portions of this message have been removed]   Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   of: http://go.to/frgen .

   Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
   juli 1999 geposte berichten staat op
   http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

   Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


   Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
  • Show all 14 messages in this topic