Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

7455Elgersma

Expand Messages
 • Hinke Woudt
  Feb 1, 2002
   Onno,

   Hier de Elgersma's uit mijn bestand.

   I Ulbe Wybrens X Dieuke Reijners
   kind: Wybren Ulbes Elgersma, * rond 1754 Hantum, volgt II

   II Wybren Ulbes Elgersma, * rond 1754 Hantum, gardenier, arbeider, + 07-02-1828 Hantumhuizen
   X Klaaske Hessels
   kind:Ulbe Wybrens Elgersma, * 23-11-1793 Hantumhuizen, volgt III

   III Ulbe Wybrens Elgersma, * 23-11-1793 Hantumhuizen, boerenknecht, voerman, + 18-03-1875 Paessens
   X 13-04-1822 Oostdongeradeel
   Antje Minnes Boelens, * 25-09-1801 Paessens, + 27-12-1886 Paessens, dr.v. Minne Jans Boelens, gardenier en Klaaske Johannes Hannema
   kind: Minne Ulbes Elgersma, * in 1835 Paessens, volgt IV

   IV Minne Ulbes Elgersma, * in 1835 Paessens, winkelier, voerman, + 12-11-1896 Paessens
   X (1) Dieuwke Klazes Dijkstra
   X (2) 11-06-1875 Oostdongeradeel
   Hendrikje Jacobs van der Jas, * 02-10-1846 Holwerd, dr.v. Jacob Hendriks van der Jas, gardenier, arbeider en Trijntje Sybrens Krop. (Hendrikje was weduwe van Foeke Jacobs de Vires)
   kind: Trijntje Elgersma, * 21-05-1882 Paessens, volgt V

   V Trijntje Elgersma, 21-05-1882 Paessens, + 17-01-1922 Dokkum
   X 04-06-1904 Oostdongeradeel
   Albert van Boerum, * 09-09-1878 Dokkum, los werkman, pakhuisknecht, + 25-03-1972 Doukkum, zn.v. Martinus van Boerum, schipper, arbeider, olieslagersknecht en Janke Jonkhoff (ook Jonkhof)


   Gerlof Jacobs Elgersma, kooltjer
   X 15-05-1830 Barradeel (van site Ryksargyf, akte nog niet gezien)
   Izaakje Anes Miedema
   kind: Rinske Gerlofs Elgersma, * rond 1831 Tzummarum
   X 20-05-1854 Barradeel
   Gotse Harmens Herrema, * rond 1827 Tzummarum, arbeider, gardenier, zn.v. Harmen Gerrits Herrema, arbeider en Pietje Gotses Wassenaar. Gotse was weduwnaar van Reino Martens Westra.


   Wouter Gerlofs Elgersma, kooltjer, + 24-05-1799 Minnertsga
   X Antje Taekeles Wiersma
   kind: Gerlof Wouters Elgersma, * rond 1792 Minnertsga, kooltjer, schipper, voerman, + 01-03-1868 Minnertsga
   X 12-02-1815 Barradeel
   Jetske Jans Schaaf, * rond 1792 Wijnaldum, dienstmeid, winkelierster, + 21-05-1873 Minnertsga, dr.v. Jan Kornelis Schaaf, timmerman en Klaaske Jacobs Steinfort
   kind van Gerlof en Jetske:
   Klaaske Gerlofs Elgersma, * 18-12-1817 Minnertsga, + 01-02-1884 Minnertsga
   X 21-05-1842 Barradeel
   Wijbe Annes van der Ploeg, * rond 1819 Holwerd, landbouwer, zn.v. Anne Wijbes van der Ploeg, landbouwer en Nienke Pieters Douma, boerin, rentenierse.

   Mocht je fouten tegenkomen dan hoor ik dat wel.

   Groetjes, Hinke Woudt-Westra.


   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Show all 14 messages in this topic