Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

7212Re: [Friesland-genealogy] waar ben ik mee bezig ??

Expand Messages
 • R.J.G. Wink
  Jan 20, 2002
   Hallo, ik heb uw lijst gelezen een vraag uit de kop van Overijssel heeft u
   ook Wink in uw computer staan, met vr.gr.Rein Wink


   ----- Original Message -----
   From: ij heijnis <blauwkees@...>
   To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   Sent: Saturday, December 08, 2001 9:02 PM
   Subject: [Friesland-genealogy] waar ben ik mee bezig ??


   Als bijdrage aan het genealogie-gebeuren voeg ik deze lijst toe. Wanneer
   iemand een connectie ziet dan ontvang ik gaarne een berichtje. Vrijwel alles
   speelt zich af in Friesland en de Kop van Overijssel.

   De lijst is enigszins vervormd omdat ik niet geheel weet hoe een dergelijke
   lijst direct uit Hazadata 7.2 te krijgen is. Via WP8.0 is het onderstaande
   wel gelukt.

   *achternaam *naam *DATUM *GEBOORTEPLAATS *VADER *MOEDER *

   *(Beekhorst) *TRIJNTJE * 15.10.1776*Spanga * * *

   *(Breus) *GEESJEN * ±1759* *Hendrik Hendriks de Jonge *Grietje Jans *

   *(Brouwer) *TJEERT * 1750* * * *

   *(Delfstra) *GRIETJE * 02.01.1761*Delfstrahuizen *Auke Hijlkes *Marike
   Alberts *

   *(Doeven) *TRIJNTJE * 1788* *Koop Hendriks Doeven *Aaltjen Arends Snijder
   (Kluite*

   *(Hofstra) *ANTJE * *Oldeboorn *Hotse Tettes (Hofstra) *Gerbrig Wytzes *

   *(Hofstra) *HOTSE * ±1720*Oldeboorn *Tette Hotses *Aaltie Tomas *

   *(Kluitenberg) *AALTJEN * * *Arend Jacobsz. Snijder *Trijntjen Roelofs *

   *(Linde) *TETTE * 1768* *Doeke Tettes van der Linde(n) *Fijets Hommes *

   *? *HEINE * * * * *

   *? *ROELOFGIEN * *Lindedijk * * *

   *Alberts *MARIKE * ±1734* * * *

   *Annes *HARTMAN * ±1721* *Anne Piers *Ytie *

   *Arents. *GEERTJE * * * * *

   *Attema *AALTJE * *Sexbierum *Aebink Attema * *

   *Averes *ANNA * ±1713* * * *

   *Bakker *WIEPKJEN * 28.03.1876*Broek (bij Joure) *Sjoerd Wouters Bakker
   *Trijntje Hotzes Brouwer *

   *Bakker *SJOERD * 15.06.1831*Doniawerstal *Wouter Sjoerds Bakker *Antje
   Wouters Schaap *

   *Bakker *WOUTER * 1797* *Sjoerd Binkes Bakker *Hotske Wouters *

   *Bakker *SJOERD * 1761* *Binke Rintjes *Hantje Popkes *

   *Baukes *NEELTJE * ±1754* * * *

   *Boer *BETTJEN * 24.10.1812*Weststellingwerf *Meine Pieters de Boer
   *Stijntje Hessels Oosten *

   *Boer *ELISABETH * 1765* * * *

   *Boer *ANNA * 1777* * * *

   *Boer *MEINE * ±1777* * * *

   *Boetje *AALTJE * ±1775* *Sybe Gerrits Boetje *Antje Gerrits *

   *Boetje *SYBE * ±1730* * * *

   *Boltjes *WYBIGJEN * 1783* *Tjeert Kornelis Boltjen (Brouw*Lijsbert Lamberts
   *

   *Bonnema *ANTJE * 05.04.1821*Hennaarderadeel *Jacob Lazes Bonnema *Aaltje
   Jillerts Wier(d)sma *

   *Bonnema *JACOB * 1793* *Laas Bonnema * *

   *Bonnema *LAAS * ±1761* * * *

   *Bosma *ANNA * * * * *

   *Botes *AUKIE * 1711* *Bote Freerks *Aukie Wikkes *

   *Bouwes *TRIJNTJE * ±1697* * * *

   *Bouwes *HILTJE * 1695*Echten *Bouwe Pieters * *

   *Broos *ANNA * 04.10.1767*Sexbierum *Hermanus Broos *Helena Maria Sjerps *

   *Broos *HERMANUS * 12.09.1739*Kloosterburen (Gr.) *Hermanus Jans Broos *Anna
   Averes *

   *Broos *HERMANUS * ±1707* * * *

   *Brouwer *TRIJNTJE * 23.09.1836*Utingeradeel *Hotze Thomas Brouwer
   *Berendtje Kornelis Romkema *

   *Brouwer *HOTZE * 12.05.1799*Haskerdijken *Thomas Gooyes Brouwer *Antje
   Hotzes (Hofstra) *

   *Brouwer *THOMAS * 1748*Oldeboorn * *Tjitske Ruurds *

   *Cornelis *MAAIKE * ±1691* * * *

   *Dirks *ANTJE * ±1702* * * *

   *Doeven *KOOP * 1760* * * *

   *Dubbelts *MICHIEL * *Oosterzee-Echten *Dubbeld Kornelis *Hiltje
   (Hillichjen) Bouwes *

   *Duimeling *LUITJEN * 1738/1748* *Hendrik Geerts (Duimeling ?) *Vroukjen
   Harms *

   *Fokkes *GEERTJE * ±1751* * * *

   *Franses *WIJKE * ±1707* * * *

   *Gabes *JOLLE * 1760* * * *

   *Gerbens *REINSKJE * ±1729* * * *

   *Gerrits *PIER * ±1720* * * *

   *Gerrits *ANTJE * * * * *

   *Gouma *JOHANNES * 1753*Oldeholtwolde *Nuttert Gouma *Ge(e)rtje Sierds *

   *Gouma *NUTTERT * ±1715* * * *

   *Gouma *FOKE * 1777* *Johannes Nutterts Gouma *Geertje Fokkes *

   *Groen *GEESJE * 12.01.1818* *Tymen Alberts Groen *Trijntje Koops Duiven
   (Doeven)*

   *Groen *TYMEN * 1774* *Albert Groen * *

   *Groen *ALBERT * * * * *

   *Haeijes *POPE * ±1692* * * *

   *Hanzes *AALTJE * ±1732* * * *

   *Hartman *YTSJE * 15.03.1741*Blija *Hartman Annes *Hiske Jorrits Wijmstra *

   *Hendriks *JANTJEN * ±1754*Kalenberg *Hendrik Hendriks *Grietjen Jans *

   *Hendriks *HENDRIK * ±1722* * * *

   *Hijlkes *GEERTJE * ±1734* * * *

   *Hijlkes *AUKE * * * * *

   *Hofstee *KLAASJEN * ±1768*Scherpenzeel *Bouwe Tymens Hofstee *Jannesjen
   Jans *

   *Hofstee *BOUWE * * * * *

   *Hofstra *MARIJKE * 24.02.1755*Akkrum *Gerrit Zijnes Hofstra *Rigtje Wytzes
   *

   *Hofstra *GERRIT * ±1716* *Zijne Jacobs *Sjieuwke Gerryts *

   *Holtkamp *AALTJEN * ±1752*Steenwijkerwold * * *

   *Hommes *FIJETS * 1727*Haskerdijken * * *

   *Hotses *TETTE * ±1690*Oldeboorn *Hotze Tettes *Antie Ydes *

   *Hylkes *SEERP * 1707*Idskenhuizen *Hylke Sytses Wierda *Aafke Seerps
   (Swerms) *

   *Jans *GRIETJE * ±1733* * * *

   *Jans *GRIETJEN * ±1728* * * *

   *Jans *JANKE * ±1698* * * *

   *Jans *JANNESJEN * ±1735* * * *

   *Jans *SEERP * ±1700* * * *

   *Jans *JELTJE * ±1759* * * *

   *Jelles *LYSBETH * ±1733* * * *

   *Jelles *SYTSKE * ±1743* * * *

   *Jong *GEERTJE * 24.06.1932*Sonnega *Auke de Jong *Aaltje Michiels Peereboom
   *

   *Jong *AUKE * 10.05.1905*Weidum *Pieter Piers de Jong *Afke Sjerps Wierda *

   *Jong *PIETER * 10.11.1874*Vijfhuis (Wolsum) *Pier Pieters de Jong *Lijsbeth
   Johannes Wierda *

   *Jong *PIER * 06.01.1851* *Pieter Piers de Jong *Anna Sjoukes Rusticus *

   *Jong *PIETER * 15.02.1820* *Pier Pieters de Jong *Sytske Djurres Reitsma *

   *Jong *PIER * 23.06.1791* *Pytter Piers *Neeltje Baukes *

   *Jonge *HENDRIK * ±1727* * * *

   *Joosten *JACOB * * * * *

   *Jurjens *BERENDJE * *Broek * * *

   *Kiestra *JANKE * 15.01.1906*Sijbrandaburen *Jacob Kiestra *Wiepkjen Bakker
   *

   *Kiestra *JACOB * 15.05.1875*Terzool *Douwe Kiestra *Trijntje Sybrens
   Santema *

   *Kiestra *DOUWE * 30.08.1841*Berlikum *Hermanus Kiestra *Janke Popes Wynia *

   *Kiestra *HERMANUS * 30.05.1792*Oosterlittens *Olpert Ebbings Kiestra *Anna
   Hermanus Broos *

   *Kiestra *OLPERT * 21.08.1757*Minnertsga *Ebbing Olpherts Kiestra *Janke
   Sjoerds *

   *Kiestra *EBBING * 20.07.1733*Beers *Olphert Oepkes Kiestra *Aaltje Ebbings
   Attema *

   *Kiestra *OLPHERT * ±1692*Baarderadeel * * *

   *Kornelis *DUBBELD * 1695*Echten *Kornelis Dubbels *Neeltje Michiels *

   *Lamberts *LIJSBERT * ±1751* * * *

   *Leesinga *TRIJNTJE * ±1730* * * *

   *Lende *HIELKJE * 24.03.1853*Spanga *Symen van der Lende *Geesje Machiels
   Peereboom *

   *Lende *SYMEN * 07.04.1819*Spanga *Tette Doekes van der Lende (Li*Trijntje
   Heines Beekhous (Beek*

   *Linde(n) *DOEKE * ±1730* *Tette Hotses *Aaltie Tomas *

   *Louws *AAFKE * 19.10.1755*Jutrijp *Louw Tjeerds *Reinskje Gerbens *

   *Meines *BEERTJE * * * * *

   *Mulder *GEESJE * ±1773* * * *

   *Nieuwenhout *FROUKJE * 24.08.1800*Spanga *Jette Kornelis Nieuwenhout
   *Geesje Jans Mulder *

   *Nieuwenhout *JETTE * ±1757* * * *

   *Oosten *STIJNTJE * 03.03.1877*Munnekeburen *Bouwe Pieters Oosten *Wiepkjen
   Aukes de Vries *

   *Oosten *BOUWE * 05.07.1843*Spanga *Pieter Klazes Oosten *Bettjen Meines de
   Boer *

   *Oosten *PIETER * 1812* *Klaas Bouwen Oosten *Tryntje Pieters *

   *Oosten *STIJNTJE * ±1780* *Hessel Roelofs Oosten *Beertje Meines *

   *Oosten *KLAAS * ±1775* * * *

   *Oosten *HESSEL * ±1743*Scherpenzeel * * *

   *Otten *JAKOB * * * * *

   *Otten *GRIETJEN * ±1731* * * *

   *Peereboom *AALTJE * 26.03.1904*Munnekeburen *Michiel Peereboom *Geertje van
   der Veen *

   *Peereboom *GEESJE * 12.12.1822*Spanga *Machiel Kornelis Peereboom *Froukje
   Jettes Nieuwenhout *

   *Peereboom *MICHIEL * 07.09.1858*Oldelamer *Gerhardus Michiels Peereboom
   *Jannigje Heines Timmerman *

   *Peereboom *GERHARDUS * 07.03.1826*Spanga *Machiel Dirks Peereboom *Foekje
   Kornelis Peereboom *

   *Peereboom *MACHIEL * 01.02.1793*Munnekeburen *Dirk Michiels Peereboom
   *Elisabeth Pieters de Boer *

   *Peereboom *FOEKJE * 1801*Kuinre *Kornelis Michiels Peereboom *Trijntje
   Gerardus (Gerrits) Sa*

   *Peereboom *DIRK * 1766*Scherpenzeel *Michiel Dubbelts *Rieuwkje Sjoerts *

   *Peereboom *KORNELIS * 12.03.1762*Scherpenzeel *Michiel Dubbelts *Rieuwkje
   Sjoerts *

   *Peereboom *MACHIEL * 13.08.1795*Kuinre *Kornelis Michiels Peereboom *Trijnt
   je Gerardus (Gerrits) Sa*

   *Piers *PYTTER * * *Pier Pietersz. *Swopkjen Sipkes *

   *Piers *SYTSKE * ±1737* * * *

   *Pieters *SJOERD * ±1701* * * *

   *Pieters *TRYNTJE * 1782* * * *

   *Pietersz. *PIER * ±1712* * * *

   *Pijlman *GRIETJE * 22.02.1827*Munnekeburen *Hendrik Hendriks Pijlman
   *Aaltjen Hendriks de Weerd *

   *Pijlman *HENDRIK * 21.07.1795*Ossenzijl *Hendrik Geerts Pijlman *Jantjen
   Hendriks *

   *Pijlman *HENDRIK * 1757* *Geert Hendriks Pijlman *Grietjen Berents Otten *

   *Pijlman *GEERT * ±1725* * * *

   *Popes *FRANS * ±1724* *Pope Haeijes *Janke Jans *

   *Popkes *HANTJE * ±1719* * * *

   *Propstra *TRIJNTJE * 23.10.1768*Joure *Johannes Wybrens *Berendje
   (Beerntje) Jurjens *

   *Reins *SJOERD * ±1696* * * *

   *Reitsma *SYTSKE * 05.03.1793*Schraard *Djurre Douwes Reitsma *Hinke
   Reinders Takema *

   *Reitsma *DJURRE * 07.01.1762*Schraard *Douwe Djurres Reitsma *Ynske Tietes
   Wiersma *

   *Reitsma *DOUWE * 06.01.1739*Schraard *Djurre Aukes (Jakeles) *Hinke Jacobs
   Reitsma *

   *Rintjes *BINKE * ±1717* *Rintje Tyssen *Maaike Cornelis *

   *Roelofs *JANNESJEN * 1775* * * *

   *Roelofs *TRIJNTJEN * ±1729*Vinkega * * *

   *Romkema *BERENDTJE * 02.03.1801*Haskerdijken *Kornelis Romkes Romkema
   *Trijntje Johannes Propstra *

   *Romkema *KORNELIS * 13.08.1769*Haskerdijken *Romke Wiebrens *Antje Uylkes *

   *Romkes *BONTE * ±1731* * * *

   *Rudolphi *TJITSKE * 1790* *Johannes Rudolphus Rudolphi *Aafke Louws *

   *Rudolphi *RUDOLPHUS * ±1719* * * *

   *Rudolphi *JOHANNES * 21.02.1751*Jutrijp *Rudolphus Johannes Rudolphi *Aukje
   Ulbes *

   *Rudolphus *AURELIA * ±1761* * * *

   *Rusticus *ANNA * 26.08.1821*Wonseradeel *Sjouke Hotzes Rusticus *Anna
   Meinderts de Boer *

   *Rusticus *SJOUKE * 1771* * * *

   *Ruurds *TJITSKE * * * * *

   *Samplonius *TRIJNTJE * 12.11.1763*Oldelamer *Gerardus Johannes Samplonius
   *Jantje Hendriks Woud *

   *Samplonius *GERARDUS * 10.02.1720*Oldelamer *Johannes Gerardus Samplonius
   *Trijntje Bouwes *

   *Samplonius *JOHANNES * 06.10.1700* *Gerardus Johannes Samplonius *Foekje
   Seerps (Swerms) *

   *Samplonius *JOHANNES * 1759*Oldelamer *Gerardus Johannes Samplonius *Jantje
   Hendriks Woud *

   *Samplonius *GRIETJE * 05.1807* *Johannes Gerrits Samplonius *Klaasjen
   Bouwes Hofstee *

   *Santema *TRIJNTJE * 19.03.1845*Menaldumadeel *Sybren Piers Santema *Antje
   Jacobs Bonnema *

   *Santema *SYBREN * 14.09.1813*Britswert *Pier Abes Santema *Tryntje Sybrens
   Wynja *

   *Santema *PIER * 1777*Akkrum *Abe Piers Santema *Marijke Gerrits Hofstra *

   *Santema *ABE * ±1740* *Pier Gerrits *Hyke Abes (Hyke Sjoukes) *

   *Schaap *AALTJE * 24.04.1961*Wolvega *Willem Schaap *Geertje de Jong *

   *Schaap *WILLEM * 13.05.1929*Scherpenzeel *Albert Schaap *Janke Kiestra *

   *Schaap *ALBERT * 30.09.1903*Scherpenzeel *Willem Schaap *Stijntje Oosten *

   *Schaap *WILLEM * 09.09.1875*Sonnega *Albert (Willems) Schaap *Hielkje
   Sijmens van der Lende *

   *Schaap *ALBERT * 01.01.1851*Munnekeburen *Willem Alberts Schaap *Grietje
   Hendriks Pijlman *

   *Schaap *WILLEM * 11.05.1824*Scherpenzeel *Albert Willems Schaap *Hendrikje
   Wolters van der Veen*

   *Schaap *ALBERT * 05.09.1787*Kalenberg *Willem Alberts Schaap *Geesjen
   Hendriks de Jonge (Bre*

   *Schaap *WILLEM * ±1756*Kalenberg *Albert Willems Schaap *Luitjen (Lutien)
   Hendriks Duim*

   *Schaap *ALBERT * ±1724* * * *

   *Schaap *ANTJE * 1801*Goingarijp *Wouter Gerkes Schaap *Aaltje Siebes Boetje
   *

   *Schaap *WOUTER * 1771* *Gerke Idses Schaap *Anna Bosma *

   *Schaap *GERKE * 05.09.1728*Goingarijp * * *

   *Sierds *GE(E)RTJE * ±1724* * * *

   *Sipkes *SWOPKJEN * ±1718* * * *

   *Sjerps *HELENA * *Tzum *Seerp Jans *Aafke Thijssen *

   *Sjoerds *JANKE * 09.08.1733*Minnertsga *Sjoerd Pieters *Wijke Franses *

   *Sjoerts *RIEUWKJE * 09.09.1730*de Kooy (kerk Oosterzee) *Sjoerd Reins
   *Antje Dirks *

   *Sjoukes) *HYKE * ±1722* * * *

   *Smit *JELTJE * 12.07.1851*Doniawerstal *Jolle Andries Smit *Afke Sjerps
   Wierda *

   *Smit *JOLLE * 09.09.1823*Haskerland *Andries Harmens Smit *Jeltje Jolles
   Veening *

   *Smit *ANDRIES * 1790* *Harmen Jans Smit * *

   *Smit *HARMEN * 1759* * * *

   *Snijder *AREND * *Nederland (Blokzijl) *Jacob Joosten *Geertje Arents. *

   *Stellingwerf *ANTJE * 17.03.1812*Wymbritseradeel *Auke Yemes Stellingwerf
   *Lijsbeth Rienks Sybrandy *

   *Stellingwerf *AUKE * 1772* *Ieme Aukes Stellingwerf *Sytske Jelles *

   *Stellingwerf *IEME * ±1737* * * *

   *Sybrandi *RIENK * 1759* *Sybren Rienks Sybrandi *Lysbeth Jelles *

   *Sybrandi *SYBREN * ±1727* * * *

   *Sybrandy *LIJSBETH * 1784* *Rienk Sybrens Sybrandi * *

   *Sybrens *REINDER * ±1731* * * *

   *Takema *HINKE * 15.10.1763*Exmorra (Bolsward) *Reinder Sybrens *Sytske
   Piers *

   *Thijssen *AAFKE * ±1706* * * *

   *Timmerman *HENDRIKJEN * 10.09.1778*Nederland *Jan Willems Timmerman
   *Aaltjen Beerends Holtkamp *

   *Timmerman *JAN * ±1746* * * *

   *Timmerman *JANNIGJE * 05.02.1831*Munnekeburen *Heine Andries Timmerman
   *Grietje Johannes Samplonius *

   *Timmerman *HEINE * 20.08.1806* *Andries Heinen Timmerman *Jannesjen Roelofs
   *

   *Timmerman *ANDRIES * 1769* *Heine Anders ? *Roelofgien Albers ? *

   *Tjeerds *LOUW * ±1723* * * *

   *Tjibbels *GEERTJE * ±1735*Katlijk * * *

   *Tomas *AALTIE * ±1692*Haskerdijken * * *

   *Tyssen *RINTJE * ±1685* * * *

   *Ulbes *AUKJE * ±1725* * * *

   *Uylkes *ANTJE * * * * *

   *Veen *HENDRIKJE * 13.08.1793*Oldetrijne *Wolter Gerrits van der Veen *Anna
   Wybes van der Veen *

   *Veen *WOLTER * * *Gerrit Wolters van der Veen *Geertje Tjibbels *

   *Veen *ANNA * * *Wijbe Jans van der Veen *Aaltje Hanzes *

   *Veen *TJEERDTJE * 14.06.1814*Weststellingwerf *Foke Johannes (van der Veen)
   G*Wybigjen Tjeerds Boltjes *

   *Veen *GERRIT * 17.06.1733*Katlijk * * *

   *Veen *WIJBE * * * * *

   *Veen *GEERTJE * 09.05.1864*Oldelamer *Albert Baartes van der Veen *Geesje
   Thijmens Groen *

   *Veen *ALBERT * 29.12.1818*Weststellingwerf *Baarte Abels van der Veen
   *Aaltje Hendriks Veensma *

   *Veen *BAARTE * 1786*Oldelamer *Ebele van der Veen * *

   *Veen *EBELE * ±1754* * * *

   *Veening *JELTJE * 1793* *Jolle Gabes * *

   *Veensma *HENDRIK * 1758* * * *

   *Veensma *AALTJE * 1785*Nijelamer *Hendrik Sybes Veensma *Jeltje Jans *

   *Vries *WIEPKJEN * 25.10.1847*Munnekeburen *Auke Romkes de Vries *Tjeerdtje
   Fokes van der Veen *

   *Vries *AUKE * 1801* *Romke Bontes de Vries *Grietje Aukes (Delfstra) *

   *Vries *ROMKE * * *Bonte Romkes *Geertje Hijlkes *

   *Weerd *AALTJEN * 01.08.1801*Ossenzijl *Hendrik Jacobs de Weerd *Hendrikjen
   Jans Timmerman *

   *Weerd *HENDRIK * ±1778*Ossenzijl *Jakob Beerends Otten *Hendrikje Klazes
   Weert *

   *Weert *HENDRIKJE * ±1737* *Klaas Jans Weert *Grietje Cliesen *

   *Wiebes *YMKJE * 1710*Oosterend * * *

   *Wiebrens *ROMKE * v1781*Ter-Oele * * *

   *Wier(d)sma *AALTJE * 1793* *Jillert Hendriks Wier(d)sma *Antje *

   *Wier(d)sma *JILLERT * ±1761* * * *

   *Wierda *AFKE * 14.01.1875*Tjerkgaast *Sjerp Johannes Wierda *Jeltje Jolles
   Smit *

   *Wierda *LIJSBETH * 27.02.1852*Gaasterland *Johannes Sjerps Wierda *Antje
   Aukes Stellingwerf *

   *Wierda *SJERP * 28.02.1847*Doniawerstal *Johannes Sjerps Wierda *Antje
   Aukes Stellingwerf *

   *Wierda *JOHANNES * 17.09.1818*Doniawerstal *Sjerp Johannes Wierda *Tjitske
   Johannes Rudolphi *

   *Wierda *SJERP * 1793* *Johannes Sjerps Wierda *Aurelia Rudolphus *

   *Wierda *AFKE * 30.12.1826*Doniawerstal *Sjerp Johannes Wierda *Tjitske
   Johannes Rudolphi *

   *Wierda *JOHANNES * 1748* *Seerp Hylkes *Ymkje Wiebes *

   *Wiersma *YNSKE * 25.11.1738*Exmorra (Bolsward) *Tiete Baukes Wiersma
   *Doutszen Sybes Haitsma *

   *Wijmstra *HISKE * ±1715* * * *

   *Winia *SYBREN * 1742* * * *

   *Woud *JANTJE * 1728* * * *

   *Wouters *HOTSKE * 1768* * * *

   *Wybrens *JOHANNES * *Westermeer, Wildehorne * * *

   *Wynia *JANKE * 04.01.1802*Berlikum *Pope Fransens Wynia *Hiske Melis Wynia
   *

   *Wynia *POPE * 02.06.1756*Blija *Frans Popes *Trijntje Hanzes Leesinga *

   *Wynia *HISKE * 05.12.1768*Nes (W.D.) *Melis Klazes Wynia *Ytsje Hartman *

   *Wynia *MELIS * 01.12.1743*Nes *Klaas Melis Wynia *Aukie Botes *

   *Wynia *KLAAS * 1712* * * *

   *Wynja *TRYNTJE * 11.09.1785* *Sybren Foekes Winia * *

   *Wytzes *RIGTJE * ±1727* * * *

   *Wytzes *GERBRIG * ±1722*Oldeboorn * * *

   * *ANTJE * ±1767* * * *   [Non-text portions of this message have been removed]   Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   of: http://go.to/frgen .

   Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli 1999
   geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

   Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


   Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
  • Show all 10 messages in this topic