Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

6903Re: [Friesland-genealogy] FW: dykstra

Expand Messages
 • Tette.Hofstra@t-online.de
  Dec 30, 2001
   Hallo Appy de Vries,

   bedankt voor de additionele informatie. Van mijn kant heb ik - behalve
   onderzoek, die een neef van mij - J.G. Hofstra- deed, het volgende uit
   "Meiers en landheren te Oldeboorn in de 18e eeuw" van Marten Groen,
   betr. plaats 54:

   "Meier in 1640 was Heert Pieters, stamvader van o.a. de Dijkstra's..........
   en landheer Jan Reiners c.s. Als Heert Pieters in 1666/7 overlijdt (zijn
   herkomst en zijn vrouw zijn mij onbekend), volgt zoon ABE HEERTS, in 1661 met
   BERBER AUKES van Haskerdijken getrouwd, hem op. Uit een afrekening die Abe
   Heerts in 1667 geeft over het voogdijschap van zijn vader over de goederen van
   Meine Sytzes maak ik op dat Heert Pieters ook een dochter Antje had, die in
   1664 met Hylke Jans trouwde. Dit echtpaar is mij onbekend. GREULT HEERTS, die in
   1665 Antje Wybes van Haskerdijken trouwde, is vermoedelijk ook een zzon, maar
   hij wordt niet in de afrekening genoemd. (IK vermoed dat hij vlak na zijn
   huwelijk overleden is.)............."

   "Van ABE en BERBER vond ik 6 kinderen, nl. GREULT, die 1698 met BAUKJE
   SJOUKES van Grouw trouwt en zich aldaar vestigt (mijn voorouders T.H.),
   Klaske.......,Sytske..............,Heert............ Ypkje........en
   Auke."


   Ik ga er maar van uit, dat Aldert Heerts indentisch is met ABE HEERTS.

   Is PIER HEERTS een broer van hem ? Dat kan ik niet vinden.

   Een dochter van de door U genoemde Pier Hayes en Tettje Hofstra, nl. Gerbrig
   Piers Piersma, *8.10.1788, + 7.12.1866, in Oldeboorn, trouwt op 17.4.1811 met
   haar neef Hotze Tettes Hofstra, * 24.7.1785, + 21.2.1866 in Oldeboorn. Zij zijn
   mijn bet-bet-overgrootouders.

   Ik wist niet, dat er publicaties "Boerderijboeken van Friesland" bestaan. Wie
   heeft daarover meer inlichtingen ?


   groeten


   Tette Hotze Hofstra
   Appy de Vries schrieb:
   > Hallo Hofstra
   > Hier is iets uit de boerderijboeken van Friesland;
   > Eigenaars van 1648 en 1698;
   > Plaats no; 11 in Surhuizem
   > Sjoerd Rienks een vierde part Pier Heerts de helft [ bewoner Edse Freerks ]
   > Plaats no; 12 Sjoerd een vierde en Pier de helft;
   > Plaats no;29 Pier Heerts een derde part ; twee derde parten aangekocht en
   > zelf bewoner!
   > Namen; Aldert Heerts gehuwd 03-06-1660 of 1664 met Berber Aukes van
   > Haskerdijken
   > Pier Heerts geh ;? met Siuow Rienks
   > dit zouden de ouders kunnen zijn; Op no; 80 woont Haye Piers zijn tweede
   > zoon;
   > Dit is mijn voorouder!
   > Deze gegevens zijn mij indertijd toegestuurd ![ Renneke Piersma ]
   > Pier Hayes gehuwd 13-06-1784 in Oldeboorn met Tettje Hotses
   > Kinderen worden later Piersma
   > Kunt U hier iets mee ?
   > Groetnis Appy de Vries uit Heerenveen
   > 9 Pier Heerts een derde part twee derde parten aangekocht; zelf bewoner!
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   > ----- Original Message -----
   > From: <Tette.Hofstra@...>
   > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   > Sent: Friday, December 28, 2001 5:42 PM
   > Subject: Re: [Friesland-genealogy] FW: dykstra
   >
   >
   > > Beste Jan,
   > >
   > > Via Trijntje Greults - Greult Abes kom ik bij mijn voorouders ook bij Abe
   > Heerts
   > > + ca. 1717, x ca. 1661 met Berber Haukes uit. Abe's vader is dan Heert
   > Pieters,
   > > + ca. 1666. Meer weet ik ook niet. Als jij dus reacties op jouw vraag
   > krijgt,
   > > houd ik mij ook aanbevolen.
   > >
   > > groeten
   > >
   > > Tette Hotze Hofstra
   > >
   > > Andrys Stienstra schrieb:
   > > >
   > > > -----Oorspronkelijk bericht-----
   > > > Van: J.Dijkstra [mailto:jan.dijkstra@...]
   > > > Verzonden: donderdag 27 december 2001 14:15
   > > > Aan: andrys@...
   > > > Onderwerp: dykstra
   > > >
   > > >
   > > > L.S.bij het zoeken naar mijn voorouders ben ik via jacob hommes
   > > > dijkstra-homme aukes-auke abes-abe heerts,heert pytters gekomen bij een
   > > > zekere pytter heerts.Uit een akte uit 1604 blijkt dat voor hem in 1593
   > een
   > > > andere voogd werd gezocht.Hij moet in dat jaar nog geleefd hebben, zijn
   > zoon
   > > > heert pytters (Oldeboorn) is waarschijnlijk in 1605 geborenVan de
   > echtgenote
   > > > is niets bekend, okk niet van de echtgenote van pytter heerts. Wel weten
   > we
   > > > dat haar achternaam abes moet zijn geweest.Is er ergens een
   > kwartierstaat
   > > > bij u bekend?zeer benieuwd jan.dijkstra@...
   > > >
   > > >
   > > >
   > > >
   > > > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   > > > of: http://go.to/frgen .
   > > >
   > > > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli
   > 1999
   > > > geposte berichten staat op
   > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
   > > >
   > > > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   > > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   > > >
   > > >
   > > > Your use of Yahoo! Groups is subject to
   > http://docs.yahoo.com/info/terms/
   > > >
   > > >
   > >
   > >
   > > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   > > of: http://go.to/frgen .
   > >
   > > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli
   > 1999 geposte berichten staat op
   > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
   > >
   > > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   > >
   > >
   > > Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
   > >
   > >
   > >
   >
   >
   >
   > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   > of: http://go.to/frgen .
   >
   > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli 1999
   > geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
   >
   > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   >
   >
   > Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
   >
   >
  • Show all 12 messages in this topic